• POZNÁMKA K JADERNÉ TECHNOLOGII
 • VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII
 • VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K SOFTWARU
 • ČÁT II Seznam zboží a technologií kontrolovaných při vývozu do Iráku
 • Obsah seznamu kontrolovaného zboží Část I. Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů
 • Část II. Seznam kontrolovaného zboží a technologií při vývozu do Iráku
 • VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K SEZNAMU KONTROLOVANÉHO ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ
  Download 2.13 Mb.
  bet14/14
  Sana10.04.2017
  Hajmi2.13 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K SEZNAMU KONTROLOVANÉHO ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ


  1. Kontrola zboží, které je vyvinuto nebo upraveno pro vojenské použití, se provádí podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Seznamy vojenského materiálu (v odkazech dále jen “Seznam vojenského materiálu”) jsou obsahem prováděcích právních předpisů uvedeného zákona.
  1. Kontrola předmětů spadajících do Seznamu kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů (dále jen “Seznam”) nesmí být zmařena vývozem jakéhokoliv nekontrolovaného zboží (včetně investičních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka nebo položky tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno odejmut nebo použit k jiným účelům.


  POZN.: Při posuzování, zda kontrolovaná položka nebo položky mají být považována/y za podstatný prvek, je nutno zvažovat faktory množství, hodnoty a použitého technologického know-how a jiné zvláštní okolnosti, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo položek podstatný prvek dodávaného zboží.


  1. Zboží specifikované v Seznamu zahrnuje jak nové, tak i použité zboží.  POZNÁMKA K JADERNÉ TECHNOLOGII

  (Týká se oddílu E kategorie 0.)


  “Technologie” přímo spojená s jakýmkoli zbožím kontrolovaným v kategorii 0 je kontrolována podle ustanovení kategorie 0.
  “Technologie” pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.
  Vývozní povolení na zboží také opravňuje k vývozu minimální “technologie” témuž konečnému uživateli, která je nezbytná pro instalaci, provoz, údržbu a opravy zboží.
  Kontrola “technologie” se nevztahuje na informace “veřejně dostupné” nebo pro “základní vědecký výzkum”.

  VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

  (Týká se oddílu E kategorií 1 - 9.)


  Vývoz “technologie”, která je “potřebná” pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” zboží kontrolovaného v kategoriích 1 až 9, je kontrolován podle ustanovení kategorií 1 až 9.
  “Technologie” “potřebná” pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” zboží podléhajícího kontrole

  zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.


  Kontroly se nevztahují na takovou “technologii”, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které nepodléhá kontrole nebo jehož vývoz byl povolen.
  POZN.: Kontrola “technologie” specifikované v 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. a 8E002.b. není tímto uvolněna.
  Kontrola “technologie” se nevztahuje na informace “veřejně dostupné”, “základní vědecký výzkum” nebo na minimum informací nezbytných pro použití patentů.

  VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K SOFTWARU

  (Tato poznámka má přednost před ustanoveními oddílu D kategorií 0 až 9. )


  Kategorie 0 až 9 tohoto seznamu se nevztahují na kontrolu “softwaru”, který je buď:

  a. Běžně dostupný veřejnosti, přičemž:

  1. Prodává se ze skladu v maloobchodě, bez omezení, prostřednictvím

  a. Prodeje za hotové;

  b. Objednávky poštou; nebo

  c. Objednávky telefonem; a

  2. Je určen k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele; nebo je
  POZN.: Písmeno a. všeobecné poznámky k softwaru neuvolňuje “software” specifikovaný v kategorii 5 části 2 (“Bezpečnost informace”).
  b. “Veřejně dostupný”.
  ČÁT II
  Seznam zboží a technologií kontrolovaných při vývozu do Iráku

  Poznámka:

  Pří vývozu do Iráku jsou kontrolovány všechny položky uvedené v části I. tohoto seznamu. Některé z nich mají ve vztahu k Iráku odlišné parametry a jsou uvedeny v části II/I.

  Položky kontrolované pouze při vývozu do Iráku jsou uvedeny v části II/2.
  II/1. Položky uvedené v části I. tohoto seznamu, u nichž se při vývozu do Iráku zpřísňují stanovené parametry
  0B001 V části b. se vypouští bod 13.d.
  0C001 Vypouští se slova

  Poznámka: 0C001 nezahrnuje:  1. Čtyři nebo méně gramů “přírodního uranu” nebo “ochuzeného uranu”, pokud jsou obsaženy v čidlech uvnitř přístrojů;

  2. Ochuzený uran” speciálně připravený pro tyto civilní nejaderné aplikace:

  1. Stínění;

  2. Balení;

  3. Přítěž o hmotnosti ne větší než 100 kg;

  4. Protizávaží o hmotnosti ne větší než 100 kg;

  1. Slitiny obsahující méně než 5 % thoria;

  2. Keramické výrobky obsahující thorium, které byly vyrobeny pro nejaderné užití.”.

  0C002 Vypouští se slova

  Poznámka: Položka 0C00.2 nezahrnuje čtyři nebo méně “efektivních gramů”, pokud jsou obsaženy v čidlech uvnitř přístrojů.”.
  1A102 Za slova

  “pro kosmické nosné prostředky uvedené v 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v 9A 104”

  se doplňují slova

  “(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)”.


  1B115 Vypouští se znění Poznámky a Poznámky 2.
  1B201 Údaj

  “délkou 600 mm”

  se nahrazuje údajem

  “délkou 400 mm”.


  1B225 Údaj

  “250 g”


  se nahrazuje údajem

  “10 g”.
  1C101 Za slova

  “použitelné v “řízených střelách” a jejich podsystémech”

  se doplňují slova

  “(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)”.
  1C111 V části a.2. se vypouští slova

  “c. Hořčík; nebo

  d. Slitiny kovů podle bodů a. až c.;”

  a nahrazují se slovy

  “c. Bór;

  d. Hořčík;

  e. Zinek;

  f. Slitiny kovů podle bodů a. až e.;

  g. Mischův kov;”.
  1C111 V části a.3. se doplňují slova

  “d. Inhibovaná červená dýmající kyselina dusičná;

  e. Sloučeniny sestávající z fluoru a jednoho nebo více jiných halogenů; kyslíku nebo dusíku;

  f. Peroxid vodíku s koncentrací větší než 70 %;”.


  1C111 V části b. se doplňují slova

  “5. Glycidylazidový polymer (GAP);

  6. Oxetany včetně polymerů nitromethyl oxetanu (NIMMO) a 3,3 Bis (azidomethyl oxetanu) (BAMO);”.
  1C210 V části a. se vypouští slova

  Poznámka: 1C210.a. nekontroluje aramidové ’vláknité materiály’, mající 0,25 % hmotnostních nebo více povrchových modifikátorů na bázi esterů;”.


  1C210 Doplňují se slova

  “d. Kompozitní struktury ve formě trubek o vnitřním průměru větším než 75 mm a menším než 400 mm vyrobené z jakéhokoli ’vláknitého materiálu’ uvedeného v bodech 1C210 a. a b.”.


  1C226 Vypouští se slova

  Poznámka: 1C226 nekontroluje výrobky speciálně konstruované jako závaží nebo kolimátory gama paprsků.”.


  1C227 Údaj

  “méně než 1000 ppm”

  se nahrazuje údajem

  “0,2 % nebo méně”

  a údaj

  “méně než 10 ppm”  se nahrazuje údajem

  “20 ppm”.


  1C228 Údaj

  “méně než 200 ppm”

  se nahrazuje údajem

  “0,2 % nebo méně”

  a údaj

  “10 ppm”


  se nahrazuje údajem

  “20 ppm”.


  1C232 Vypouští se slova

  Poznámka: 1C232 nekontroluje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1 g izotopu hélia-3.”.


  1C233 Vypouští se slova

  Poznámka: 1C233 nekontroluje termoluminiscenční dozimetry.”.


  1C235 Vypouští se slova

  Poznámka: 1C235 nekontroluje výrobek nebo přístroj obsahující méně než 1,48 x 103 GBq (40 Ci) tritia.”.


  1C237 Vypouští se slova

  Poznámka: 1C237 nekontroluje  Výrobky nebo přístroje obsahující méně než 0,37 GBq (10 milicurie) radia-226.”.
  1C450b.2. Za slova

  “(Dialkylfosforamidoyl)dihalogenidy, kde alkyl je methyl, ethyl propyl nebo isopropyl”

  se doplňují slova

  “např. (Dimethylfosforoamidoyl)dichlorid”.


  1C450b.3. Slova

  “Dialkyl-(dialkylfosforamidáty), kde alkyl je methyl, ethyl propyl nebo isopropyl”

  se nahrazují slovy

  “Dialkyl-(dialkylfosforamidáty), kde alkyl je methyl, chlormethyl, ethyl propyl nebo isopropyl”.


  1C990 Znění podpoložky 6. se doplňuje slovy

  “a jejich protonizované soli”.


  1C990 Slovo v podpoložce 7.

  “alkylfosfonoyldifluoridy”

  se nahrazují slovem

  “alkylfosfonoyldihalogenidy”.


  1C990 Před slovo v podpoložce 9.

  “Chlorsarin”

  se doplňují slova

  “O-Alkyl(≤C10) nebo O-cykloalkyl(≤C10)-alkylfosfonochloridaty, kde alkyl je methyl, ethyl, propil nebo isopropyl, např.”.


  2A225 V bodech b. a c. se vypouští slova

  “1. Objem mezi 50 cm3 a 2000 cm3;”.


  2B007 V bodě c. se údaj

  “5 x 103 Gy (křemík)”

  mění na

  “50000 Gy (křemík)”.


  2B116 V části a., c. a d. se údaj

  “50 kN”


  nahrazuje údajem

  “25 kN”.
  2B206 V části a.2. se údaj

  “(1,25 L/1000) mikrometrů”

  nahrazuje údajem

  “(6 ± L/1000) mikrometrů”.
  4A003 V části b. se údaj

  “6500 milionů složených teoretických operací za sekundu(Mtops)”

  nahrazuje údajem

  “12,5 milionů složených teoretických operací za sekundu (Mtops)”.


  4A101 Slova

  “k použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v 9A 104”

  se nahrazují slovy

  “pro použití v raketových systémech bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu”.


  4A102 Za slova

  “kosmických nosných prostředků uvedených v 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v 9A104”

  se doplňují slova

  “(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)”.


  6A005 Znění bodu c.2.b.

  se nahrazuje zněním

  “Neodymem dopované “lasery” (jiné než skleněné) uvedené dále:

  1. S výstupní vlnovou délkou větší než 100 nm a menší než 1100 nm, impulsně buzené “lasery s modulací jakosti rezonátoru”, které mají “trvání impulsu” menší než 1 ns a mající buď:

  a. V jednopřechodovém modu výstup s průměrným výkonem větším než 40 W;

  nebo


  b. Ve vícepřechodovém modu výstup s průměrným výkonem větším než 50 W;

  2. Pracují s vlnovou délkou mezi 1000 nm a 1100 nm, mají zdvojování kmitočtu a jejich výstupní vlnová délka je větší než 500 nm a menší než 550 nm, přičemž střední výkon zdvojeného kmitočtu (nová vlnová délka) je vyšší než 40 W.”.


  6A108 V části b.1. se za slova

  “kódový translátor”

  doplňují slova

  “nebo transpondér”.


  6A226 Doplňují se slova

  “c. Pindomy;

  d. Schlieringovy systémy pro měření změn hustoty při explozi.”.
  7A101 Údaj

  “0,05 g”


  se nahrazuje údajem

  “0,5 g”.
  7A102 Údaj

  “0,5° (1 sigma nebo efektivní hodnota)”

  se nahrazuje údajem

  “5° ( 1 sigma nebo efektivní hodnota)”.
  7A103 V části b. se slova

  “v kosmických nosných prostředcích specifikovaných v položkách 9A004 nebo 9A104.”

  nahrazují slovy

  “v raketových systémech bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu.”.


  7A105 Za slova

  “v kosmických nosných prostředcích specifikovaných v položce 9A004 nebo v sondážních raketách specifikovaných v 9A104”

  se doplňují slova

  “(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)”.


  7A116 Za slova

  “užití kosmických nosných prostředků specifikovaných v 9A004 nebo sondážních raketách specifikovaných v 9A104”

  se doplňují slova

  “(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)”.


  7A117 Vypouští se slova

  “schopné dosahovat přesnost systému 3,33 % doletu nebo menší (např. “kružnice stejné pravděpodobnosti” (CEP) 10 km nebo méně při doletu 300 km)”.


  9A104 Údaj

  “300 km”


  se nahrazuje údajem

  “150 km”.


  9A106 Za slova

  “použitelné v “řízených střelách”“

  se doplňují slova

  “bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu”.

  V části d. se údaj ve 3. řádce

  “10 g”


  nahrazuje údajem

  “5 g”


  a celá poznámka zní:

  Poznámka:  Servoventily a čerpadla podléhající kontrole podle položky 9A106.d. jsou pouze tyto:

  a. Servoventily pro průtoky 5 litrů za minutu nebo větší při absolutním tlaku 4 MPa nebo větším, které mají dobu odezvy ovladače menší než 100 ms;

  b. Čerpadla pro kapalná paliva, která mají otáčky hřídele nejméně 6000 r/min nebo výtlačný tlak větší než 4 MPa nebo průtok 200 litrů za minutu nebo větší v atmosférickém tlaku.”
  9A108 Za slova

  “použitelné v “řízených střelách”“

  se doplňují slova

  “bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu”.


  9A110 Za slova

  “v kosmických nosných prostředcích specifikovaných v 9A004 nebo sondážních raketách specifikovaných v 9A104”

  se doplňují slova

  “(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)”.


  9A115 Za slova

  “pro kosmické nosné prostředky specifikované v 9A004 nebo sondážní rakety specifikované v 9A104”

  se doplňují slova

  “(bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu)”.


  9B105 Položka zní:

  “Aerodynamické tunely použitelné pro “řízené střely” (bez omezení vzdálenosti a užitečného nákladu) a jejich subsystémy.

  (Viz též položka 9B005)”.
  9B117 V části a. se údaj

  “90 kN”

  nahrazuje údajem

  “10 kN”.
  II/2. Položky neuvedené v části I. tohoto seznamu, kontrolované pouze při vývozu do Iráku


  2.1. Tantal

  Plechy z tantalu o tloušťce 2,5 mm nebo větší, z nichž je možné získat kruh o průměru 200 mm.


  2.2. Odstředivé zařízení pro vyvažování ve více rovinách, pevné či přenosné, horizontální nebo vertikální, a to:

  a. Odstředivé vyvažovací zařízení konstruované pro vyvažování pružných rotorů o délce 400 mm nebo větší, mající všechny tyto charakteristiky:

  1. Oběžný průměr nebo průměr ložiskového čepu 75 mm a větší;

  2. Hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg; a zároveň

  3. Schopné vyvažovací rychlosti otáčení vyšší než 5000 otáček za minutu;

  b. Odstředivé vyvažovací zařízení konstruované pro vyvažování dutých válcových součásti rotoru, mající všechny tyto charakteristiky:

  1. Průměr ložiska 75 mm nebo větší;

  2. Hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg;

  3. Schopné vyvážení až na zbytkový nevývažek v jedné rovině 0,01 kg.mm/kg nebo lepší; a zároveň

  4. Řemenový pohon.


  2.3. Vybavení a systémy pro regulaci obohacovacího procesu

  Přístroje pro monitorování teploty, tlaku, pH, výšky hladiny nebo rychlosti toku, zvlášť navržené, aby byly odolné vůči korozi UF6 tím, že jsou vyrobeny nebo chráněny jedním z následujících materiálů:

  a. Nerezavějící ocel;

  b. Hliník;

  c. Hliníkové slitiny;

  d. Nikl; a

  e. Slitiny obsahující 60 % nebo více niklu.
  2.4. Kontejnery pro přepravu nebo skladování jaderného paliva nebo vyhořelých palivových článků.
  2.5. Zařízení pro svařování elektronovým paprskem s velikostí komory 0.5 m3 nebo více.
  2.6. Plasmové nástřiky při atmosferickém tlaku nebo ve vakuu.
  2.7. Vakuové oxidační pece se všemi následujícími charakteristikami:

  a. Mající dodávku páry schopnou zavádět mírně přehřátou páru na dno pece řízenou rychlostí;

  b. Schopnou obsahovat retortu o pracovním průměru 600 mm nebo více a pracovní výšce 1200 mm nebo více; a

  c. Mající radiální zdroj tepla zabezpečující stejnoměrné zahřívání retorty na teplotu 400 °C nebo více.  Technická poznámka:

  Oxidační pece se používají ke kontrolovanému nanášení oxidačních povlaků na povrchy součástí centrifugy vyrobené z oceli s vysokou pevností v tahu.
  2.8. Roznětky pro rovnoměrnou iniciaci detonace na povrchu vysoce výbušné nálože.
  2.9. Pulsní zesilovače se zesílením větším než 6 decibelů a se šířkou základního pásma větší než 500 MHz (mající v nízkofrekvenční oblasti bod polovičního výkonu nejméně 1 MHz a ve vysokofrekvenční oblasti bod polovičního výkonu větší než 500 MHz) a výstupní napětí větší než 2 V pro 55 Ohmů nebo méně (to odpovídá výstupu většímu než 16 dBm v systému 50 Ohmů).
  2.10. Obráběcí stroje pro soustružení, frézování a broušení mající některou z těchto charakteristik:

  a. Vakuová sklíčidla, vhodná pro držení polokulovitých součástí;

  b. Stroje instalované v rukavicové skříni nebo podobném prostoru;

  c. Nevýbušné provedení.


  2.11. Elektronická zařízení generující časové zpoždění nebo určená pro měření časových intervalů:

  a. Digitální generátory časového zpoždění s rozlišovací schopností 50 ns nebo menší v časových intervalech 1 s nebo větších;

  b. Vícekanálové (tři kanály nebo více) nebo modulární měřiče časových intervalů a časoměrná zařízení s časovou rozlišovací schopností menší než 50 ns v rozsahu času větším než 1 s.
  2.12. Lasery:

  a. Alexandritové lasery se šířkou pásma 0,005 nm nebo menší, s opakovacím kmitočtem větším než 125 Hz a středním výkonem na výstupu vyšším než 30 W při vlnových délkách větších než 720 nm a menších než 800 nm;

  b. Lasery s impulzním buzením (XeF, XeCl, KrF) s opakovacím kmitočtem vyšším než 250 Hz, se středním výkonem ve výstupu vyšším než 500 W a délkou impulsu menší než 200 ns, pracující s vlnovou délkou větší než 240 nm a menší než 360 nm;

  c. Lasery s volnými elektrony.


  2.13. Osciloskopy a záznamová zařízení přechodových dějů a jejich speciálně konstruované součásti:

  a. Nemodulární analogové osciloskopy o šířce pásma 1 GHz nebo větší;

  b. Modulární analogové osciloskopické systémy mající některou z těchto charakteristik:

  1. Hlavní modul se šířkou pásma 1 GHz nebo větší; nebo

  2. Připojitelné moduly s individuální šířkou pásma 4 GHz nebo větší;

  c. Analogové vzorkovací osciloskopy pro analýzu opakujících se jevů s efektivní šířkou pásma větší než 4 GHz;

  d. Digitální osciloskopy a záznamová zařízení přechodových dějů používající techniku konverze analogových údajů na digitální, schopné uchování přechodových dějů sekvenčním vzorkováním jednosnímkových vstupů v následných intervalech menších než 1 ns (více než 1 x 109 vzorků za sekundu), s digitalizací na rozlišení 8 bitů nebo větší a uchovávající 256 nebo více vzorků.
  Poznámka 1:

  Speciálně konstruované součásti specifikované touto položkou pro analogové osciloskopy:

  1. Výměnné jednotky;

  2. Přídavné zesilovače;

  3. Předzesilovače;

  4. Vzorkovací jednotky;

  5. Zobrazovací jednotky.
  Poznámka 2:

  Šířka pásma je zde definována jako rozsah frekvencí, při němž odchylka na katodové paprskové trubici neklesne pod 70,7 % maxima měřeného s konstantním napětím na vstupu zesilovače osciloskopu.
  3.1. Chemikálie:

  (Viz také část I Seznamu, položka 1C350, 1C450 a 1C990)


  1. Chinuklidin-3-ol-hydrochlorid (CAS 6238-13-7);

  2. Diisopropyl-fosfit (CAS 1809-20-7);

  3. Triisopropyl-fosfit (CAS 116-17-6);

  4. Cyklohexanol (CAS 108-93-0);

  5. (2-Chlorbenzyliden)malononitril (CS) (CAS 2698-41-1);

  6. Sirovodík (CAS 7783-06-4);

  7. Sirouhlík (CAS 75-15-0);

  8. Propan-2-ol (Isopropylalkohol (CAS 67-63-3);

  9. Diisopropylamin-hydrochlorid (CAS 819-79-4);

  10. N-Methyldiethanolamin-hydrochlorid (2,2'-(Methylimino)diethan-1-ol-hydrochlorid)

  (CAS 54060-15-0);

  11. N-Ethyl diethanolamin-hydrochlorid (2,2'-(Ethylimino)diethan-1-ol-hydrochlorid)

  (CAS 58901-15-8);

  12. O, O-Diethyl-fosforothioat (CAS 2465-65-8);

  13. O, O-Diethyl-fosforodithioat (CAS 298-06-6);

  14. Ethylenoxid (CAS 75-21-8);

  15. Propylenoxid (CAS 45-56-9);

  16. Hydroxy-1-methylpiperidin-hydrochlorid (CAS 164-45-6);

  17. Chinuklidin-3-on-hydrochlorid (CAS 1193-65-3);

  18. Fosfor (CAS 7723-14-0);

  Fosfor (yun. phosphoros - yoruglik tashuvchi, phos - yoruglik va phoro - tashiyman, lot. Phosphorus), P - Mendeleyev davriy sistemasining V guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib raqami 15, atom massasi 30,97376.

  19. Síra (CAS 7704-34-9);

  20. Chlor (CAS 7782-50-5);

  21. Fluor (CAS 7782-41-4);

  22. Bis(2-hydroxyethyl)disulfid (Dithiodiglykol) (CAS 1892-29-1);

  23. Methylfosfonothioylchlorid (CAS 676-98-2);
  3.2. Zařízení a příslušenství pro chemickou výrobu:

  (Viz také část I Seznamu, položka 2B350 a 2B351)  Poznámka:

  Korozi odolné’, (viz dále) znamená, že všechny povrchy, které přicházejí přímo do styku se zpracovávanými chemikáliemi jsou vyrobeny z některého z následujících materiálů:  a. Sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

  b. Keramika;

  c. Ferosilikáty;

  d. Titan nebo slitiny titanu (např. Monel 10 nebo 11, Titan 20, Nitrid titanu 70 nebo 90);

  e. Tantal nebo slitiny tantalu;

  f. Zirkonium nebo slitiny zirkonia;

  g. Nikl nebo slitiny s více než 40 % hmot. niklu (např. Alloy 400, AMS 4675, ASME SB164-B, ASTM B127, DIN2, 4375, EN60, FM60, IN60, Hastalloy, Monel, K500, UNS NO4400);

  h. Slitiny s více než 25 % hmot. niklu a 20 % hmot. chromu a/nebo mědi (např. Cunifer 30Cr, ENICu-7, IN 732 X, Monel 67, Monel WE 187, UNS C71900);

  i. Grafit;

  j. Fluoropolymery (např. Aflex COP, Aflon COP 88, F 40, Ftorlon, Ftoroplast, Neoflon, ETFE, Teflon, PYDF, Tefzel, PTFE, PE TFE500 LZ, Haller);

  k. Přírodní nebo syntetické pryžové povlaky;

  l. Vlákny vyztužené polymery včetně skla nebo grafitu; a

  m. Stříbro.
  a. Korozi odolná chemická výrobní zařízení, a to:

  1. Reakční nádoby s kapacitou 0,050m3 nebo větší;

  2. Kondenzátory a tepelné výměníky;

  3. Destilační kolony;

  4. Scrubbery (pračky);

  5. Zásobníky a jiné skladovací nádoby včetně halogenových přepravních kontejnerů s objemem 0,05 m3 nebo větším; a

  6. Kryty vyrobené z korozi odolného kovu nebo slitiny, které mají povrch větší než 1 m3 a tloušťku 4 mm nebo větší;

  b. Korozi odolná čerpadla s maximálním průtokem 0,01 m3/h nebo větším (při standartní teplotě 293 K, t.j. 20 °C a tlaku 101,3 kPa), včetně magnetických čerpadel s použitím lisu nebo čerpadel s postupující dutinou v hadici (včetně peristaltických nebo válečkových čerpadel, kde pouze elastomerné hadice jsou z korozi odolného materiálu) a korozi odolné vývěvy s maximálním průtokem 0,08 m3/h nebo větším při stejných podmínkách;

  c. Korozi odolné potrubí s vnitřním průměrem 12,5 mm nebo větším a dvojnásobně chráněné potrubí s vnitřním průměrem 12,5 mm nebo větším;

  d. Korozi odolné ventily s nejmenším vnitřním průměrem 12,5 mm nebo větším;

  e. Korozi odolná dálkově ovládaná plnicí zařízení;

  f. Spalovací zařízení pro likvidaci toxických chemikálií s průměrnou teplotou ve spalovací komoře přes 1273 K ( 1000 °C) nebo s katalytickým spalováním přes 623 K (350 °C);

  g. Zařízení a příslušenství (včetně zařízení pro detekci nebo identifikaci chemických bojových látek kromě kouřových detektorů nebo běžných monitorovacích systémů určených k běžné ochraně) pro detekci a měření nebo zapisování vzdušných koncentrací toxických organických látek nebo sloučenin, které obsahují chlór, fluor, fosfor nebo síru s dolní mezí detekce 0,3 mg/m nebo vhodné pro detekci nebo měření úrovní inhibitorů cholinesterázy ve vzduchu.

  h. Ochranné zařízení sloužící k ochraně před toxickými látkami uvedenými v seznamu, a to:

  1. Zvenku větrané poloviční nebo úplné ochranné osobní obleky;

  2. Autonomní respirátory; a

  3. Zařízení pro filtraci vzduchu s tekutým nebo tuhým absorbčním činidlem.

  3.3. Lidské, rostlinné a živočišné patogeny a toxiny:

  {Viz také část I Seznamu, položky 1C351, 1C352, 1C353 a 1C354)

  a. Bakterie:

  1. Bacillus megaterium

  2. Actinobacillus actinomycetemcomitans

  3. Actinomadura madurae

  4. Actinomadura pelletieri

  5. Actinomyces gerencseriae

  6. Actinomyces israelii

  7. Actinomyces pyogenes

  8. Actinomyces spp

  9. Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)

  10. Bacillus cereus

  11. B acillus subtilis

  12. Bacillus thuringensis

  13. Bacteriodes fragilis

  14. Bartonella bacilliformis

  15. Bordetella bronchiseptica

  16. Bordetella parapertussis

  17. Bordetella pertussis

  18. Borrelia burgdorferi

  19. Borrelia duttonii

  20. Borrelia recurrentis

  21. Borrelia spp

  22. Brucella canis

  23. Campylobacter jejuni

  24. Campylobacter spp

  25. Cardiobacterium hominis

  26. Clostridium perfringens

  27. Clostridium tetani

  28. Corynebacterium diphtheriae

  29. Corynebacterium minutissimum

  30. Corynebacterium spp

  31. Edwardsiella tarda

  32. Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

  33. Ehrlichia spp

  34. Elkenella corrodens

  35. Enterobacter aerogenes/cloacae

  36. Enterobacter spp

  37. Enterococcus spp

  38. Erysipelothrix rhusiopathiae

  39. Escherichia coli (kromě nepathogenních kmenů)

  40. Flavobacterium meningosepticum

  41. Fluoribacter bozemanae (Legionella)

  42. Fusobacterium necrophorum

  43. Gardnerella vaginalis

  44. Haemophilus ducreyi

  45. Haemophilus influenzae

  46. Haemophilus spp

  47. Helicobacter pylori

  48. Chlamydia pneumoniae

  49. Chlamydia trachomatis

  50. Klebsiella oxytoca

  51. Klebsiella pneumoniae

  52. Klebsiella spp

  53. Legionella pneumophila

  54. Legionella spp

  55. Listeria ivanovii

  56. Morganella morganii

  57. Mycobacterium africanum

  58. Mycobacterium fortuitum

  59. Mycobacterium chelonae

  60. Mycobacterium kansasii

  61. Mycobacterium leprae

  62. Mycobacterium malmoense

  63. Mycobacterium marinum

  64. Mycobacterium microti

  65. Mycobacterium scrofulaceum

  66. Mycobacterium simiae

  67. Mycobacterium szulgai

  68. Mycobacterium tuberculosis

  69. Mycobacterium ulcerans

  70. Mycobacterium xenopl

  71. Mycoplasma pneumoniae

  72. Neisseria gonorrhoeae

  73. Neisseria meningitidis

  74. Nocardia asteroides

  75. Nocardia brasiliensis

  76. Nocardia farcinica

  77. Nocardia nova

  78. Nocardia otitidiscaviarum

  79. Pasteurella multocida

  80. Peptostreptococcus anaerobius

  81. Plesiomonas shigelloides

  82. Porphyromonas spp

  83. Proteus mirabilis

  84. Proteus permeri

  85. Proteus vulgaris

  86. Providencia alcalifaciens

  87. Providencia rettgeri

  88. Providencia spp

  89. Pseudomonas aeruginosa

  90. Rhodococcus egui

  91. Salxnonella (jiné sérové druhy)

  92. Salmonella arizonae

  93. Salmonella enteritidis

  94. Salmonella paratyphi A,B,C

  95. Salmonella typhimurium

  96. Serpulina spp

  97. Serratia marcescens

  98. Shigella boydii

  99. Shigella flexneri

  100. Shigella sonnel

  101. Staphylococcus aureus

  102. Streptobacillus moniliformis

  103. Streptococcus pneumoniae

  104. Streptococcus pyogenes

  105. Streptococcus spp

  106. Treponema carateum

  107. Treponema pallidum

  108. Treponema pertenue

  109. Treponema spp

  110. Vibrio parahaemolyticus

  111. Vibrio spp

  112. Yersinia pseudotuberculosis

  113. Yersinia spp
  b. Rickettsie:

  1. Rickettsia akari

  2. Rickettsia canada

  3. Rickettsia conorii

  4. Rickettsia montana

  5. Rickettsia spp

  6. Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)

  7. Rickettsia tsutsugamushi


  c. Viry:

  1. Absettarov

  2. Acute haemorrhagic conjunctivitis virus

  3. Adenoviridae

  4. Astroviridae

  5. Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis)

  6. BK and JC viruses

  7. Buffalo pox virus

  8. Bunyamwera virus

  9. California encephalitis virus

  10. Central European tick-borne encephalitis virus (virus encefalitidy detekovaný ve střední Evropě)

  11. Coltiviruses

  12. Coronaviridae

  13. Cow pox virus

  14. Coxsackie viruses

  15. Cytomega lovirus

  16. Echo viruses

  17. Elephant pox virus

  18. Epstein-Barr virus

  19. Hantaviruses

  20. Hanzalova

  21. Hazara virus

  22. Hepatitis A virus (lidský enterovirus, typ 72)

  23. Hepatitis B virus

  24. Hepatitis C virus

  25. Hepatitis D virus (Delta)

  26. Herpes simplex viruses typu 1 a 2

  27. Herpes virus simiae (b virus)

  28. Herpesvirus varicella-zoster

  29. Human B-lymphotropic virus

  30. Human influenza

  31. Human Papillomaviruses

  32. Human Parvovirus (B 19)

  33. Human Rotaviruses

  34. Hypr

  35. Influenza viruses types A, B and C

  36. Jiné Bunvaviridae - pathogenické

  37. Jiné Caliciviridae

  38. Jiné Flaviviruses - pathogenické

  39. Jiné Hantaviruses

  40. Kumlinge

  41. Kyasanur Forest

  42. Louping I11

  43. Measles virus

  44. Milkers node virus

  45. Mopeia virus a jiné Tacaribe viruses

  46. Mumps virus

  47. Norwalk virus

  48. Omsk

  49. Orbiviruses

  50. Orf virus

  51. Oropouche virus

  52. Parainfluenza viruses typu 1 až 4

  53. Polioviruses

  54. Powassan

  55. Prospect Hill virus

  56. Puumala virus

  5 7. Rabbit pox virus

  58. Reoviruses

  59. Respiratory syncytial virus

  60. Rhinoviruses

  61. Rocio

  62. Sandfly fever

  63. Seoul virus

  64. St. Louis Encephalitis

  65. Tick-borne Orthomyxoviridae: Dhori a Thogoto viruses

  66. Toscana virus

  67. Vaccinia virus

  68. Wesselsbron virus

  69. West Mile fever virus

  70. Yatapox virus (Tana § Yaba)
  d. Toxiny:

  1. Abrin


  2. Diphteria exotoxin

  3. Modeccin

  4. Pseudomonas exotoxin

  5. Volkensin

  6. Toxiny (jiné než uvedené v seznamu) s molekulární hmotností větší než 250 daltonů.
  e. Jiné živočišné patogeny:

  1. Actinomyces spp

  2. African horse sickness virus

  3. Anaplasma marginale

  4. Avian encephalomyelitis virus

  5. Avian infectious bronchitis virus

  6. Avian infectious laryngotracheitis virus

  7. Avian leucosis virus

  8. Babesia spp

  9. Bacteroides nodosus

  10. Bordetella bronchiseptica

  11. Borrelia anserina

  12. Bovine malignant catarrhal fever virus

  13. Bovine virus diarrhoea virus

  14. Campylobacter fetus

  15. Canine distemper virus

  16. Caprine arthritis/encephalitis virus

  17. Clostridium chauvoei

  18. Clostridium spp

  19. Coccidia spp

  20. Cochliomyia hominivorax

  21. Corynebacterium pseudotuberculosis

  22. Cowdria ruminantum

  23. Cysticercus bovis

  24. Cysticercus cellulosae

  25. Dermatophilus congolensiae

  26. Duck hepatitis virus

  27. Duck virus enteritis virus

  28. Echinococcus spp

  29. Enzootic bovine leucosis virus

  30. Equine herpesvirus 3

  31. Equine infectious anaemia virus

  32. Equine influenza virus typu A

  33. Equine rhinopneumonitis virus

  34. Erynipelou rhosiopathiae

  35. Fowl pox virus

  36. Haemophilus equigenitaliom

  37. Haemophilus paragallinarum

  38. Histoplasma jaraiminosom

  39. Horse pox virus

  40. Hypoderma spp

  41. Infectious arteritis virus

  42. Infectious bovine rhinotracheitis virus

  43. Infectious bursal disease virus

  44. Leishmania spp

  45. Leptospira spp

  46. Listeria monocytogenes

  47. Lumpy skin disease virus

  48. Maedi-visna virus

  49. Mareks disease virus

  50. Mycobacterium avium

  51. Mycobacterium bovis

  52. Mycobacterium paratuberculosis

  53. Mycoplasma agalactiae

  54. Mycoplasma capricolum var capripneumoniae

  55. Mycoplasma gallisepticum

  56. Myxomatosis virus

  57. Nairobi sheep disease virus (vir ovčí choroby)

  58. Pasteurella haemolytica

  59. Pasteurella multocida

  60. Pasteurella tularensis

  61. Porcine enteroviruses

  62. Psoroptes ovis

  63. Rabies and rabies related viruses (vzteklina a odpovídající viry)

  64. Salmonella aborius equi

  65. Salmonella abortus ovis

  66. Salmonella gallinarum

  67. Salmonella pullorum

  68. Salmonella spp

  69. Sheep pulmonary adenomatosis virus (ovčí vir)

  70. Streptococcus equi

  71. Agenty Bovine Spongiforme encephalopathy

  72. Agenty porcine reproductive respiratory syndrome

  73. Agenty scrapie

  74. Agenty horse mange

  75. Theileria spp

  76. Toxoplasma gondii

  77. Transmissible gastroenteritis virus

  78. Trichinella spiralis

  79. Trichomonas fetus

  80. Trypanoroma evansi

  81. Trypanosoma spp

  82. Viral haemarrhagic disease of rabbits virus
  f. Rostlinné patogeny:

  1. Citrus greening bacterium

  2. Citrus tristeza closterovirus

  3. Fusarium oxysporum f.sp. albedinis

  4. Glomerella gossypii

  5. Phymatotrichopsis omnivora

  6. Pseudomonas solanacearum Race 2

  7. Thecaphora solani

  8. Tilletia indica

  9. Xanthomonas oryzae pvs oryzae & oryzicola

  10. Včetně hub produkujících tricothecen:

  a. Fusarium poae

  b. Fusarium sporotrichioides

  c. Fusarium tricinctum

  d. Micronectriella nivalis, anamorph

  e. Microdochium nivale (Fusarium nivale)


  g. Jiné organismy:

  Eukariotické (nemikrobiální) organismy, které mohou produkovat jakýkoliv toxin uvedený v Seznamu.


  h. Geneticky modifikované mikroorganismy, jiné organismy a genetický materiál:

  1. Výše uvedené mikroorganismy, které byly geneticky modifikovány;

  2. Jiné geneticky modifikované mikroorganismy nebo genetický materiál, obsahující řetězce nukleové kyseliny odvozené z jakýchkoliv mikroorganismů uvedených v seznamu, nebo obsahující řetězce nukleové kyseliny spojené s patogenicitou determinantů jakéhokoliv mikroorganismu uvedeného v seznamu, nebo obsahující řetězce nukleové kyseliny spojené s jakýmkoliv toxinem, který je uveden v seznamu;

  3. Geneticky modifikované varianty eukariotických (nemikrobiálních) organismů, které produkují jakýkoliv toxin uvedený v seznamu.


  Poznámky:

  1. Pojem ’mikroorganismy’ viz definice včetně živých kultur v neaktivní formě nebo jako dehydratovaný materiál;

  2. Jiné organismy a toxiny jsou včetně čistého nebo nezpracovaného materiálu.
  3.4. Zařízení použitelná ke zpracování biologických materiálů:

  (Viz také část I seznamu, položka 2B352)

  a. Bioriziková a dekontaminační zařízení:

  1. Zařízení, prostory nebo jiná příslušenství zkonstruovaná tak, aby počet částic o průměru 0,5 mikronu ve vzduchu nepřesahoval 35000 částic v 1m3;

  2. Biologické bezpečnostní schránky třídy I, II nebo III, specifikované v příručce WHO Laboratory Biosafety Manual, včetně pružných izolátorů, sušicích boxů, rukávových boxů, anaerobních komor, propojovacích kabinových linek, izolátorových linek a druhotných obalových systémů určených jako příloha pro fermentory a k tomu speciálně určené součásti;

  3. HEPA filtry;


  Poznámka:

  WHO Laboratory Biosafety Manual definuje HEPA filtry jako vysoce výkonné částicové vzduchové filtry.
  4. Pryžové rukavice speciálně určené pro práci v bezpečnostních schránkách a biologických bezpečnostních schránkách;

  5. Autoklávy určené pro sterilizaci infekčního materiálu s vnitřním obsahem 0,3 m3 nebo větším a k tomu speciálně určené součásti; a

  6. Protichemické obleky s přetlakem, obleky částečně chránící, helmy a respirátory a k tomu speciálně určené součásti.

  b. Fermentační zařízení, a to:

  1. Fermentory, bioreaktory, chemostaty a kontinuální průtokové fermentační systémy a k tomu speciálně určené součásti;

  2. Jiné nádoby vhodné ke kultivaci mikrorganismů, eukaryotických buněk nebo k tvorbě toxinů, schopné provozu bez uvolňování aerosolů a schopné in situ sterilizace v uzavřeném stavu a k tomu speciálně určené součásti;

  3. Orbitální nebo kyvadlové mísiče s celkovým objemem nádoby větším než 5 l a k tomu speciálně určené součásti; a

  4. Mixační inkubátory s celkovou kapacitou nádoby větší než 5 l a k tomu speciálně určené součásti;

  c. Zařízení použitelné pro výrobu, manipulaci, transport nebo skladování mikroorganismů, jejich produktů nebo komponent, vyjma osobních a domovních zařízení, zahrnující i toxiny nebo jiný biologický materiál (včetně potravin) a k tomu speciálně určené součásti:

  1. Odstředivky nebo dekantéry schopné kontinuálního nebo polokontinuálního provozu;

  2. Kontinuální průtokové centrifugové rotory;

  3. Filtrační separátory s deskovým lisem;

  4. Zařízení pro příčnou a podélnou filtraci s filtrační plochou 0,5 m2 nebo větší;

  5. Rozprašovací sušičky;

  6. Lyofilizační zařízení s kapacitou větší než 1 kg ledu za 24 hod;

  7. Zařízení pro destrukci buněk včetně ultrazvukových zařízení;

  8. Chromatografické kolony s vnitřním obsahem větším než 2 l a k tomu speciální doplňky včetně průtokových adaptérů pro takové kolony;

  9. Mlecí zařízení schopné produkovat částice o rozměru 10 mikronů nebo menší;

  10. Bubnové sušičky;

  11. Isolační nádoby s dvojitými stěnami;

  d. Definovaná prostředí (půdy) pro růst mikroorganismů;

  e. Detekční a měřicí systémy pro mikroorganismy, toxiny nebo genetický materiál uvedený v tomto seznamu a k tomu speciálně určena činidla, a to:

  1. Imunologické testovací systémy;

  2. Systémy pro zavádění genových sond;

  3. Detekční systémy zjišťování biologických prostředků určené jak pro civilní, tak pro vojenské obranné účely;

  f. Zařízení a prostředky používané v molekulární biologii a k tomu speciálně určené součásti, a to:

  1. Zařízení pro sledování sekvence nukleové kyseliny;

  2. Syntetizátory nukleových kyselin;

  3. Zařízení pro syntézu biologických prostředků (elektrokorporace nebo biosekvence);

  4. Termální cyklovače;

  5. Automatické systémy sběrných dat speciálně k tomu určené;

  6. Transilluminátory;

  7. Elekroforetická zařízení;

  8. Derivatizované pevné základy pro stacionární fázi nukleotidové syntézy;

  9. Dimethoxytrityl (DMT} -ribonukleové části; a

  10. Dimethoxytrityl (DMT) -deoxyribonukleové části.

  g. Zařízení pro tvorbu aerosolů s průtokem přesahujícím 1 l tekuté suspenze za minutu nebo 10 g suchého materiálu za minulu, a to:

  1. Postřikovače;

  2. Letadlové rozprašovače a rozprašovací zásobníky;

  3. Jiné typy rozprašovačů, umožňující připojení na různé typy letadel;

  4. Tryskové hnací diseminátory;

  5. Aerosolové diseminátory;

  6. Kapičkové diseminátory;

  7. Práškové diseminátory včetně suchých aerosolových diseminátorů, rizikových vzdušných iniciátorů a mlhových rozprašovačů;

  8. Mlhové generátory; a

  9. Signální rozprašovače včetně impulsních tryskových diseminátorů.

  h. Zařízení, použitelná při studiu aerosolů a k tomu speciálně určené součásti:

  1. Aerosolizační nádoby, kabiny, komory, prostory nebo jiné příslušenství;

  2. Pouze špičková aerosolizační zařízení, ale ne zařízení pro osobní ochranu nebo terapii pro lékařské účely;

  3. Aerodynamická zařízení pro rozptyl definovaných rozměrů.

  i. Zařízení určená k mikroenkapsulaci živých organismů, jejich produktů nebo komponent včetně toxinů, nebo biologického materiálu.

  j. Vakcíny proti jakýmkoliv mikroorganismům nebo toxinům uvedených v tomto seznamu (lidských nebo živočišních) a to nezávisle na jejich použití, ať již povolené, nepovolené nebo experimentální.

  k. ’Dokumenty’, informace, software nebo technologie pro vývoj, výzkum, použití, skladování, udržování nebo podporu výše uvedených položek, biologických zbraní, jejich součástí nebo týkajících se obrany proti biologickým bojovým prostředkům.

  l. Munice, rakety a hlavice řízených střel s náloží schopné šíření biologických bojových prostředků.


  Poznámka:

  Dokument’ znamená náčrtky, plány, digramy, modely, vzorce, tabulky, inženýrské nákresy nebo specifikace, manuály nebo instrukce a jakoukoliv databázi nebo software týkající se mikroorganizmů, toxinů a genetického materiálu uvedeného v tomto seznamu, kromě obecných informací, určených pro veřejnost.  Obsah seznamu kontrolovaného zboží
  Část I.

  Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů

  Strana seznamu

  Jaderné materiály, zařízení a příslušenství (Kat. 0)

  Str. 3

  Materiály, chemikálie, “mikroorganismy” a “toxiny” (Kat. 1)

  15

  Zpracování materiálů (Kat. 2)

  49

  Elektronika (Kat. 3)

  80

  Počítače (Kat. 4)

  98

  Telekomunikace a “bezpečnost informací” (Kat. 5)

  109

  Čidla a lasery (Kat. 6)

  118

  Navigace a letecká elektronika (Kat. 7)

  144

  Námořní technika (Kat. 8)

  152

  Pohonné systémy, kosmické dopravní prostředky a související vybavení (Kat. 9)

  159

  Seznam použitých zkratek

  172

  Vysvětlivky k technickým termínům

  176

  Všeobecné poznámky k seznamu kontrolovaného zboží a technologií

  195


  Část II.

  Seznam kontrolovaného zboží a technologií při vývozu do Iráku

  Str. 197


  Download 2.13 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Download 2.13 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K SEZNAMU KONTROLOVANÉHO ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ

  Download 2.13 Mb.