• 2E Technologie
 • ČÁst I. Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů kategorie 0 jaderné materiáLY, zařÍzení a přÍslušenství
  Download 2.13 Mb.
  bet5/14
  Sana10.04.2017
  Hajmi2.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  2C Materiály
  Žádné.
  2D Software
  2D001 “Software” jiný než uvedený ve 2D002, speciálně určený nebo upravený pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” zařízení uvedeného ve 2A001 nebo 2B001 až 2B009.
  2D002 “Software” pro elektronické jednotky, i když je uložen v elektronické jednotce nebo systému, umožňující takové elektronické jednotce nebo systému vykonávat funkce jednotky “číslicového řízení”, mající některou z dále uvedených schopností:
  a. Koordinovat současně více než 4 osy pohybů pro “řízení kopírování”; nebo
  b. “Zpracování v reálném čase” dat pro úpravu dráhy obráběcího nástroje, posunu a otáček vřetene během operací některým z dále uvedených postupů:

  1. Automatickou kalkulací a úpravou dat součástkového programu pro obrábění ve dvou nebo více osách prostřednictvím měřících cyklů a přístupu ke zdrojovým datům; nebo

  2. “Adaptivním řízením” s více než jednou fyzikální veličinou měřenou a zpracovanou prostřednictvím výpočtového modelu (strategie), aby mohla být změněna jedna nebo více instrukcí pro obrábění za účelem optimalizace procesu.
  Poznámka: 2D002 nekontroluje “software” speciálně určený nebo upravený pro činnost obráběcích strojů nespadajících pod kontrolu podle Kategorie 2.
  2D101 “Software” speciálně určený nebo upravený pro “užití” zařízení uvedeného ve 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 nebo 2B119 až 2B122.

  Viz také 9D004.


  2D201 “Software” speciálně určený pro “užití” zařízení uvedeného ve 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 nebo 2B227.
  2D202 “Software” speciálně určený nebo upravený pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” zařízení uvedeného ve 2B201.
  2E Technologie
  2E001 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “vývoj” zařízení nebo “softwaru” uvedených ve 2A, 2B nebo 2D.
  2E002 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro výrobu zařízení uvedeného ve 2A nebo 2B.
  2E003 Jiné “technologie”, dále uvedené:
  a. “Technologie” pro “vývoj” interaktivní grafiky jako integrované části v jednotkách “číslicového řízení” pro přípravu nebo úpravu součástkových programů;
  b. “Technologie” pro kovozpracující výrobní procesy, a to:

  1. “Technologie” pro navrhování nářadí, lisovacích nástrojů nebo upínacích přípravků speciálně určených pro některý z dále uvedených procesů:

  a. “Superplastické tváření”;

  b. “Difúzní spojování”; nebo

  c. “Přímočinné hydraulické lisování”;
  2. Technická data obsahující technologické postupy nebo parametry pro řízení:
  a. “Superplastického tváření” slitin hliníku, slitin titanu nebo “vysoce legovaných slitin”:

  1. Příprava povrchu;

  2. Rychlost deformace;

  3. Teplota;

  4. Tlak;
  b. “Difúzního spojování” “vysoce legovaných slitin” nebo titanových slitin:

  1. Příprava povrchu;

  2. Teplota;

  3. Tlak;
  c. “Přímočinného hydraulického lisování” hliníkových slitin nebo titanových slitin:

  1. Tlak;

  2. Doba cyklu;


  d. “Izostatického zhutňování za tepla” titanových slitin, hliníkových slitin nebo “vysoce legovaných slitin”:

  1. Teplota;

  2. Tlak;

  3. Doba cyklu;


  c. “Technologie” pro “vývoj” nebo “výrobu” hydraulických přetahovacích strojů a jejich lisovacích nástrojů pro výrobu konstrukcí draků letadel;
  d. “Technologie” pro “vývoj” zařízení pro generování strojních obráběcích instrukcí (tj. součástkových programů) z konstrukčních dat uložených v jednotkách “číslicového řízení”;
  e. “Technologie” pro “vývoj” integrovaného “softwaru” pro začlenění expertních systémů pro vyspělou podporu rozhodování o dílenských operacích do jednotek “číslicového řízení”;
  f. “Technologie” pro aplikaci anorganických krycích povlaků nebo povlaků pro modifikaci anorganického povrchu, (uvedené ve sloupci 3 dále uvedené tabulky) na podkladové substráty jiné než elektronické (uvedené ve sloupci 2 dále uvedené tabulky) prostřednictvím nanášecích procesů uvedených ve sloupci 1 dále uvedené tabulky a definovaných v Technické poznámce.

  Poznámka: Tabulka a Technická poznámka jsou uvedeny za položkou 2E301.
  2E101 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “užití” zařízení nebo “softwaru” uvedených v 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116 nebo 2D101.
  2E201 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “užití” zařízení nebo “softwaru” uvedených v 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 až 2B232, 2D201 nebo 2D202.
  2E301 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “užití” zboží uvedeného v 2B350 až 2B352.
  TABULKA - TECHNIKY NANÁŠENÍ POVLAKŮ
  Čísla v závorkách odkazují na poznámky v následující tabulce.


  1. Proces nanášení (1)

  2. Podkladový substrát

  3. Výsledný povlak

  A. Chemické

  “Vysoce legované slitiny”

  Aluminidy pro vnitřní kanály

  nanášení v parní  fázi (CVD)  Keramika (19) a skla

  Silicidy
  s nízkou roztažností (14)

  Karbidy  Dielektrické vrstvy (15)  Diamant ,  Uhlík s vlastnostmi  diamantu (17)

  “Kompozity”

  Silicidy
  s uhlík-uhlíkovou,

  Karbidy
  keramickou a kovovou

  Žáruvzdorné kovy
  matricí

  Jejich směsi (4)  Dielektrické vrstvy (15)  Aluminidy  Legované aluminidy (2)  Nitrid bóru

  Cementovaný karbid

  Karbidy
  wolframu (16), karbid

  Wolfram
  křemíku (18)

  Jejich směsi (4)  Dielektrické vrstvy (15)

  Molybden a

  Dielektrické vrstvy (15)
  Molybdenové slitiny
  Berylium a slitiny berylia

  Dielektrické vrstvy (15)

  ;
  Diamant

  '
  Uhlík s vlastnostmi  diamantu (17)

  Materiály okének čidel (9)

  Dielektrické vrstvy (15)

  '
  Diamant  Uhlík s vlastnostmi  diamantu (17)
  B. Fyzikální nanášení  v parní fázi  s tepelným odpařením  (TE-PVD)
  B.1. Fyzikální

  “Vysoce legované slitiny”

  Legované silicidy

  nanášení v parní
  Legované aluminidy (2)

  fázi (PVD):
  (MCrA1X (5)

  Elektronový
  Modifikovaný oxid

  paprsek
  zirkoničitý ( 12)

  (EB-PVD)
  Silicidy  Aluminidy  Jejich směsi (4)

  Keramika (19) a skla

  Dielektrické vrstvy (15)
  s nízkou roztažností (14)
  Korozivzdorná ocel (7)

  MCrA1X (5)  Modifikovaný oxid  zirkoničitý (12)  Jejich směsi (4)

  Kompozity

  Silicidy
  s uhlík-uhlíkovou,

  Karbidy
  keramickou a kovovou

  Žáruvzdorné kovy
  “matricí”

  Jejich směsi (4)  Dielektrické vrstvy (15)  Nitrid bóru

  Cementový karbid

  Karbidy
  wolframu (16)

  Wolfram
  Karbid křemíku (18)

  Jejich směsi (4)  Dielektrické vrstvy (15)

  Molybden a

  Dielektrické vrstvy (15)
  slitiny molybdenu
  Berylium a

  Dielektrické vrstvy (15)
  slitiny berylia

  Boridy  Berylium

  Materiály okének čidel (9)

  Dielektrické vrstvy (15)
  Slitiny titanu (13)

  Boridy

  Nitridy


  B.2. Fyzikální

  Keramika (19) a skla

  Dielektrické vrstvy (15)

  nanášení v parní

  s nízkou roztažností (14)

  Uhlík s vlastnostmi diamantu

  fázi s odporovým
  (17)

  ohřevem za  podpory iontů  (PVD) (iontové pokovování)  “Kompozity”

  Dielektrické vrstvy (15)
  s uhlík-uhlíkovou,  keramickou a kovovou  “matricí”
  Cementovaný karbid

  Dielektrické vrstvy (15)
  wolframu (16), karbid  křemíku (18)
  Molybden a slitiny

  Dielektrické vrstvy (15)
  molybdenu
  Berylium a slitiny berylia

  Dielektrické vrstvy (15)

  Materiály okének čidel (9)

  Dielektrické vrstvy (15)  Uhlík s vlastnostmi diamantu  (17)

  B.3 Fyzikální nanášení

  Keramika (19) a skla

  Silicidy

  v parní fázi

  s nízkou roztažností (14)

  Dielektrické vrstvy (15)

  (PVD):
  Uhlík s vlastnostmi diamantu

  odpařování
  (17)

  “laserem”  “Kompozity”

  Dielektrické vrstvy (15)
  s uhlík-uhlíkovou,  keramickou a kovovou  “matricí”
  Cementový karbid

  Dielektrické vrstvy (15)
  wolframu (16), karbid  křemíku (18)


  Molybden a slitiny

  Dielektrické vrstvy (15)
  molybdenu
  Berylium a slitiny berylia

  Dielektrické vrstvy (15)

  Materiály okének čidel (9)

  Dielektrické vrstvy (15)  Uhlík s vlastnostmi diamantu

  B.4 Fyzikální nanášení

  “Vysoce legované slitiny”

  Legované silicidy

  v parní fázi
  Legované aluminidy (2)

  (PVD):
  MCrA1X (5)

  katodický  obloukový výboj  “Kompozity”

  Boridy
  s polymerovou (11) a

  Karbidy
  organickou “matricí”

  Nitridy  Uhlík s vlastnostmi diamantu  (17)

  C. Cementování

  “Kompozity” s uhlík-

  Silicidy

  v prášku (10) (viz

  uhlíkovou, keramickou a

  Karbidy

  A výše uvedené

  kovovou “matricí”

  Jejich směsi (4)

  pro cementování  neprováděné  v prášku)  Slitiny titanu (13)

  Silicidy  Aluminidy  Legované aluminidy (2)

  Žáruvzdorné kovy a slitiny

  Silicidy
  (8)

  Oxid


  D. Plazmové stříkání

  “Vysoce legované slitiny”

  MCrA1X (5)  Modifikovaný oxid zirkoničitý  (12)  Jejich směsi (4)  Obrusný nikl-grafit  Obrusné materiály obsahující  NI-Cr-Al  Obrusný Al-Si-polyester  Legované aluminidy (2)  Slitiny hliníku (6)

  MCrA1X (5)  Modifikovaný oxid zirkoničitý  (12)  Silicidy  Jejich směsi (4)

  Žáruvzdorné kovy a slitiny

  Aluminidy
  (8)

  Silicidy  Karbidy

  Korozivzdorná ocel (7)

  MCrA1X (5)  Modifikovaný oxid zirkoničitý  (12)  Jejich směsi (4)

  Slitiny titanu (13)

  Karbidy  Aluminidy  Silicidy  Legované aluminidy  Obrusný nikl-grafit  Obrusné materiály  obsahující Ni-Cr-Al  Obrusný Al-Si-polyester


  E. Nanášení řídké kaše

  Žáruvzdorné kovy a slitiny

  Tavené silicidy
  (8)

  Tavené aluminidy,  nikoli pro odporové topné  prvky

  “Kompozity”

  Silicidy
  s uhlík-uhlíkovou,

  Karbidy
  keramickou a kovovou

  Jejich směsi
  matricí”

  F. Nanášení

  “Vysoce legované slitiny”

  Legované silicidy

  naprašováním
  Legované aluminidy (2)  Aluminidy modifikované  ušlechtilými kovy (3)  MCrA1X (5)  Modifikovaný oxid zirkoničitý  (12)  Platina  Jejich směsi 4  Keramika a skla s nízkou

  Silicidy
  roztažností ( 14)

  Platina  Jejich směsi (4)  Dielektrické vrstvy (15)  Uhlík s vlastnostmi diamantu  (17)

  Slitiny titanu (13)

  Boridy  Nitridy  Oxidy  Silicidy  Aluminidy  Legované aluminidy (2)  Karbidy

  “Kompozity”

  Silicidy
  s uhlík-uhlíkovou,

  Karbidy
  keramickou

  Žáruvzdorné kovy
  a kovovou “matricí”

  Jejich směsi (4)  Dielektrické vrstvy (15)  Nitrid bóru

  Cementovaný karbid

  Karbidy
  wolframu (16)

  Wolfram
  Karbid křemíku (18)

  Jejich směsi (4)  Dielektrické vrstvy (15)  Nitrid bóru

  Molybden a

  Dielektrické vrstvy (15)
  slitiny molybdenu
  Berylium a

  Boridy
  slitiny berylia

  Dielektrické vrstvy (15)  Berylium

  Materiály okének čidel (9)

  Dielektrické vrstvy (15)  Uhlík s vlastnostmi diamantu  (17)

  Žáruvzdorné kovy a slitiny

  Aluminidy
  (8)

  Silicidy  Oxidy  Karbidy
  G. Iontová implantace

  Ocele pro vysokoteplotní

  Přídavky chromu, tantalu nebo
  ložiska

  niobu (kolumbia)

  Slitiny titanu (13)

  Boridy  Nitridy

  Berylium a

  Boridy
  slitiny berylia
  Cementovaný karbid

  Karbidy
  wolframu (16)

  Nitridy  Download 2.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
  Download 2.13 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ČÁst I. Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů kategorie 0 jaderné materiáLY, zařÍzení a přÍslušenství

  Download 2.13 Mb.