Strateji təhlil fənnindən II kollekvium sualları
Download 6.83 Kb.
Sana04.04.2017
Hajmi6.83 Kb.

Strateji təhlil fənnindən II kollekvium sualları

 1. Strategiya anlayışının məzmunu, müxtəlif əlamətlər üzrə strategiyanın təsnifləşdirilməsi

 2. Təşkilatın xarici və daxili mühit anlayışı strateji təhlilin obyekti kimi

 3. Ödəmə müddəti anlayışı, metodun üstünlükləri və çatışmazlıqları

 4. İnvestisiya layihələrinin növləri

 5. Müəssisənin maliyyələşməsi siyasəti anlayışı

 6. Müəssisənin maliyyələşməsi siyasətinin növləri və onların məzmunu

 7. Kapital bazarında təşkilatın vəziyyətinin təhlili

 8. Kapital qoyuluşu proqramının qiymətləndirilməsinin meodları

 9. Təkamül anlayışı “rəqabət qabiliyyəti”

 10. Müəyyənliyin ekvivalentlik metodunun məzmunu

 11. Müəssisənin uğurlarının həlledici göstəricilərinin müəyyən olunması

 12. Xalis cari dəyərin müəyyən edilməsi metodu

 13. Ödəmə qabiliyyəti olmayan təsərrüfat subyektlərində böhran əleyhinə idarəetmə

 14. Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə vəziyyətinin təhlili

 15. İnvestisiyaların rentabellik indeksi

 16. Xüsusi kapitaldan istifadənin səmərəliliyinin təhlili

 17. Borc kapitalından istifadənin səmərəliliyinin təhlili

 18. Kapitalın strukturunun strateji təhlilinin məqsədi

 19. Kapitalın strukturunun tədqiqatının əsas istiqamətləri

 20. “Həlledici(əsas) kompetensiya” anlayışı

 21. Riskin qiymətləndirilməsi metodları

 22. “Diskontlaşdırma” və “artırma” əməliyyatlarının mahiyyəti

 23. Təşkilatın missiyası anlayışı

 24. Təşkilatın missiyasının mümkün variantları

 25. Xərclərin təhlili metodları və strateji təhlil zamanı onlardan istifadə olunması


Download 6.83 Kb.
Download 6.83 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaStrateji təhlil fənnindən II kollekvium sualları

Download 6.83 Kb.