• Sual 22
 • Sual 1 Terminlər və təyinlər. Cavab
  Download 0.93 Mb.
  bet3/8
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  0 və yer səviyyəsində konusun radiusu r0-la təyin olunur.

  Aşağıda, cədvəl 1-də verilən hesablama formulaları hündürlüyü 150 m-ə qədər olan ildırımötürücülər üçün yararlıdır. Bundan hündür ildırımötürücülər olduqda xüsusi hesablama metotikasından istifadə etmək lazımdır.
  Cədvəl 1

  Çubuqşəkilli tək ildırımötürücünün mühafizə zonasının hesabatı  Mühafizənin etibarlılığı Pe

  Ildırımötürücünün

  hündürlüyü h, m
  Konusun hündürlüyü h0 m

  Konusun radiusu r0

  m


  0,9

  0-dan 100-ə qədər

  0,85 h

  1,2 h

  100-150-ə qədər

  0,85 h

  [1,2-10-3(h-100)] h

  0,99

  0 - 30

  0,8 h

  0,8 h

  30-100

  0,8 h

  [0,8-1,43.10-3(h-30)]h
  100-150

  [0,8-10-3(h-100)] h

  0,7 h

  0,999

  0-30

  0,7 h

  0,6 h

  30-100

  [0,7-7,14.10-4(h-30)] h

  [0,6-1,43.10-3(h-30)]h

  100-150

  [0,65-10-3(h-100)] h

  [0,5-2.10-3(h-100)]h


  25f5bc4

  Şəkil 1.Çubuqşəkilli tək (bir) ildırımötürücünün mühafizə zonası


  Mühafizə zonasının tələb olunan etibarlılığına uyğun olaraq (şəkil 1) hx hündürlüyündə horizontal en kəsiyin radiusu rx aşağıda verilən formula ilə təyin olunur.

  rx=, m (3.1)  Trosşəkilli tək ildırımötürücünün mühafizə zonası

  Hündürlüyü h olan trosşəkilli tək ildırımötürücünün standart mühafizə zonası iki tərəfdən maili səthlə məhdudlaşmaqla şaquli en kəsikdə bərabəryanlı üçbucaq təşkil edir. Üçbucağın təpə nöqtəsinin hündürlüyü ho-h – a, oturacağı isə yer səthi səviyyəsində 2 ro –a bərabərdir (şəkil 2).

  Aşağıda, cədvəl 2-də verilən hesablama formulaları hündürlüyü 150 m-ə qədər olan ildırımötürücülər üçün yararlıdır. Bundan çox hündürlüklər zamanı xüsusi proqram təminatından istifadə etmək lazımdır. Burada və bundan sonra h hündürlüyü dedikdə trosun yer səviyyəsindən olan minimal hündürlüyü başa düşülməlidir (sallanma nəzərə alınmaqla).

  Cədvəl 2


  Trosşəkilli tək ildırımötürücünün mühafizə zonasının hesabatı

  Mühafizənin etibarlılığı Pe

  Ildırımötürücünün

  hündürlüyü h, m  Konusun hündürlüyü h0, m

  Konusun radiusu r0, m

  0,9

  0-dan 150-ə qədər

  0,87 h

  1,5 h

  0,99

  0-dan 30-a qədər

  0,8 h

  0,95 h

  30-dan -100-ə qədər

  0,8 h

  [0,95-7,14.10-4(h-30)] h

  100-dən-150-yə qədər

  0,8 h

  [0,9-10-3(h-100)] h

  0,999

  0-dan 30-a qədər

  0,75 h

  0,7 h
  30-dan -100-ə qədər

  [0,75-4,28.10-4(h-30)] h

  [0,7-1,43.10-3(h-30)]h

  100-dən-150-yə qədər

  [0,72-10-3(h-100)] h

  [0,6-10-3(h-100)] h

  Yer səthindən hx (şəkil 2) hüdürlükdə tələb olunan etibarlılığa uyğun mühafizə zonasının rx yarımeni aşağıdakı formula ilə təyin olunur:  rx=

  addb5709

  Şəkil 2.Trosşəkilli tək ildırımötürücüsünün mühafizə zonası

  L- trosun asıldığı nöqtələr arası məsafədir
  Mühafizə olunan həcmi genişləndirmək (artırmaq) lazım olduqda tros ldırımötürücüsünün mühafizə zonasının arxa hissələrinə yükdaşıyıcı qaydaların mühafizə zonası əlavə oluna bilər. Bu qaydaların mühafizə zonası çubuqşəkilli ildırımötürücülərin cədvəl 1-də verilmiş formulaları üzrə hesablanır.

  Trosların sallanması çox olduğu halda, məs. hava elektrik verilişi xətlərində olduğu kimi, ildırımın mühafizə zonasını keçərək obyekti vurma ehtimalını proqram metodu ilə hesablamaq tövsiyyə olunur. Ona görə ki, trosun yer səviyyəsindən minimal hündürlüyünə görə mühafizə zonasının qurulması əsaslandırılmamış əlavə xərclərə gətirib çıxara bilər.  Sual 22

  Ikiqat çubuqşəkilli ildırımötürücünün mühafizə zonası.  Cavab
  İkiqat (qoşa) çubuqşəkilli ildırımötürücülərin mühafizə zonası

  İldırımötürücü o vaxt ikiqat hesab olunur ki, çubuq ildırımötürücülər arasın-da olan L məsafəsi Lmax məsafəsinin hədd qiymətindən çox olmasın. Başqa halda ildırımötürücülərin hər birinə tək ildırımötürücü kimi baxılır.

  Hündürlüyü h və aralarındakı məsafə L olan çubuqşəkilli ildırımötürü-cülərin standart mühafizə zonasının şaquli və üfüqi (horizontal) en kəsiklərinin konfiqurasiyası şəkil 1-də verilib. İkiqat ildırımötürücüsünün xarici yarımkonus-larının ho, ro qabaritlərinin qurulması çubuqşəkilli tək ildırımötürücü üçün məlum formulalar üzrə qurulur. Daxili sahənin ölçüləri isə ho və hc parametrləri ilə təyin edilir. Bu parametrlərdən 1-cisi yəni ho – ildırımötürücünün özündə mühafizə zonasının hündürlük üzrə nöqtəsinin maksimal qiymətini müəyyən edir, ikincisi isə yəni hc – ildırımötürücülər arasında zonanın minimal hündürlüyünü təyin edir. İldırımötürücülər arasında məsafə L ≤ Lc olduğu zaman zonanın sərhəddi sallanma vermir, yəni hc ho. Lc ≤ L ≤ Lmax məsafəsi üçün hc hündürlüyü aşağıdakı formula ilə təyin edilir:

  hc = (1)

  Buraya daxil olan Lmax və Lc hədd (maksimal) məsafələri hündürlüyü 150 m-ə qədər olan ildırımötürücülər üçün cədvəl 1-də verilmiş emprik formulalarla təyin olunur. İldırımötürücülərin hündürlüyü bundan çox olduqda bunun üçün xüsusi proqram təminatından istifadə etmək lazımdır.

  5e6646d8

  Şəkil 1. İkiqat (qoşa) çubuqşəkilli ildırımötürücülərin mühafizə zonası


  Mühafizə zonasının horizontal en kəsiyinin ölçüləri, bütün etibarlılıq səviyyələri üçün ümumi olan aşağıdakı formula ilə hesablanır:

  hx hündürlüyündə horizontal en kəsikdə rx zonasının maksimal yarımeni:

  rx = (2)

  formulası ilə hx ≥ hc hündürlüyündə horizontal en kəsiyin lx uzunluğu

  lx = (3)

  formulası ilə, beləki hx


  Download 0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 0.93 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Sual 1 Terminlər və təyinlər. Cavab

  Download 0.93 Mb.