• A tantárgy tanításának célja
 • Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
 • Témakörök A zongora története 2 óra/2 óra
 • A zongora akusztikája 3 óra/3 óra
 • A zongora anyagai 1 óra/1 óra
 • A zongora felépítése 2 óra/2 óra
 • A mechanika; A bécsi mechanika 1 óra/1 óra
 • A félangol és pianínó mechanika 1 óra/1 óra
 • Az angol mechanika 2 óra/2 óra
 • Karbantartás, javítás 2 óra/2 óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
 • Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
  Download 2.27 Mb.
  bet14/22
  Sana13.11.2020
  Hajmi2.27 Mb.
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

  A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Szakmai ismeret (zongora) tantárgy 16 óra/16 óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés


   1. A tantárgy tanításának célja

  A hallgatók ismerjék meg a hangszercsoport egyes tagjait, azok készítésének és javításának lépéseit, módjait, valamint e műveletek alapanyagait, szerszámait és eszközeit. Ismerje a hangszerek alapvető akusztikai, statikai, játszhatósági, stilisztikai és esztétikai jellemzőit. Legyen képes szakmai felügyelet és irányítás mellett közepesen nehéz javítási feladatokat is elvégezni. Szakmai felügyelet és irányítás mellett képes legyen hangszert építeni kapott építési tervek és vázlatok alapján.

  Értse és értelmezze a hangszer kapcsolatát a többi hangszerrel, helyét a zenei és az általában vett kulturális közéletben, tudjon tájékozódni a művészettörténet, a zene- és hangszertörténet sok évszázadon áthúzódó stíluskorszakainak világában.

   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  Fizika: hangtan, fénytörés, mértékegységek, halmazállapotok, anyagok tulajdonságai, egyszerű gépek

  Matematika: arányszámítások, százalékszámítás, törtek – egyszerű törtek, tizedes törtek –, függvények, képletek

  Geometria: síkidomok, téridomok, területszámítás, térfogatszámítás, szögtartományok, műszaki szerkesztés

  Kémia: oldatok, műanyagok, ragasztók

  Biológia: növénytan

  Művészettörténet: képzőművészetek, építészettörténet, stíluskorszakok, művelődéstörténet, zenetörténet, zeneelmélet, hangszertörténet

  Történelem: magyar- és egyetemes történelem

  Irodalom: magyar- és világirodalom

  Nyelvtan: helyesírás, fogalmazás, beszéd- és szövegértés

  A szakmai ismeretek oktatása összefoglaló jelleggel épül a többi tantárgyak ismeretére. Ezért az akusztika, esztétika, anyagismeret, szakrajz, zenei és művészettörténeti ismeretek folyamatosan építendők be az időszerű téma feldolgozásánál. Különösen fontos a szakmai gyakorlattal a folyamatos kapcsolat, ezért a tantárgy elméleti oktatásánál, az alternatív vagy az elmélettől eltérő megoldások különös jelentőséget nyernek.

  A fenti tantárgyak mellett kitérhetünk a zeneirodalom, a művészettörténet, az építészet, az ipartörténet, a technikatörténet, az általános kultúrtörténet, ismeretanyagára is, amellyel még teljesebb képet adhatunk a tanulóknak.


   1. Témakörök

    1. A zongora története 2 óra/2 óra

  A hangszerek kialakulása:

  A hangszerek felosztása, csoportosítása

  Idiofonok, Membranofon, Chordofon, Aerofon, Elektrofon

  (Hangszerész szakmák csoportosítása)

  Leszűkítve a chordofon hangszerekre; Továbbszűkítve a zongora és csembaló irányába

  Őseik: a monochordtól a fortepianóig

  Újítások

  Billentyűs hangszerek a XIII.sz-tól

  Klaviatúra fejlődése

  Mechanikai megoldások

  Klavichord:

  Csembaló


  Fortepiano

  Cristoforitól napjainkig

  Magyar vonatkozások

  Öntöttvasráma kialakulása

  Hangolás: normál "á" és temperatúrák fejlődése


    1. A zongora akusztikája 3 óra/3 óra

  Fizikai ismeretek gyarapodása – hangszerek fejlődése

  Rezgés- és hullámtan

  Szabad-rezgés

  Csillapodó-rezgés: közvetlen (csatolt), közvetett (csatolatlan)

  Kényszerrezgés

  Rezonancia

  Szuperpozíció

  Lebegés


  Rezgések spektruma

  Hullám – csatolt rezgés, Hullám-terjedés, transzverzális, longitudinális

  hangerősség, hangmagasság, hangszín

  Felhangsor

  A hang karakterisztikája, jellemzői, Berezgés Visszaverődés, Törés, Elhajlás

  Interferencia, Állóhullámok

  Hangtér jellemzői, Térakusztika, utánzengési idő, lecsengési idő, időkésés-retesz

  Zaj


  Húr

  Négy húrtörvény: Taylor-képlet

  Hangközök, Pythagorasi komma; félhangtávolság

  Kapcsolat a mechanikával, menzúraszámítás
    1. A zongora anyagai 1 óra/1 óra

  A zongorákban és csembalókban felhasznált anyagfajták

  jellemzőik, fontosabb fajtáik, fontosabb felhasználási területük

  Faanyagok

  Fémek


  Textíliák

  Bőrök


  Műanyagok

  Csontok


  Egyéb anyagok

  Gyártástechnológiák - anyagkezelések - anyagtárolások

  Speciális elvárások speciális zongoraalkatrészektől


    1. A zongora felépítése 2 óra/2 óra

  Általános felosztás

  Korpusz


  - gerendázat (vázszerkezet)

  - játékasztal

  - szekrény-elemek (oldalak, tetők, lábak, stb.)

  - rezonáns

  - hangolótőke

  - öntvény

  - húrozat

  Mechanika: klaviatúra

  - mechanika

  - hangtompító

  - pedálok    1. A mechanika; A bécsi mechanika 1 óra/1 óra

  Minden mechanika alapvető működési elve: kiváltás

  Klaviatúra

  Mechanika

  Hangtompító

  Pedálok

  Csapó mechanika - német vagy bécsi mechanika  Felépítése és működése:

  szabályozhatósága:

  jellemzői:    1. A félangol és pianínó mechanika 1 óra/1 óra

  Lökő mechanika

  Félangol mechanika

  Felépítése és működése

  Működési elve

  Pianínó mechanika

  Felépítése és működése

  Működési elve

  - alsó tompítós, felső tompítós, süllyesztett mechanika

  Pedálok és hárfaregiszter


    1. Az angol mechanika 2 óra/2 óra

  Az angol mechanika

  Felépítése és működése

  Működési elve

  Részei


  Beállítási lehetőségek


    1. A csembaló 2 óra/2 óra

  Csembaló-fajták (formai)

  Csembaló-fajták (építési eltérések): tájegységek szerint

  Csembaló felépítése és működése:

  regiszterek, manuálok, kopula

  Mechanikája

  Az ugró részei

  Beszabályozás

  Lant regiszter
    1. Karbantartás, javítás 2 óra/2 óra

  Speciális zongorajavító szerszámok, gépek

  Generál-javítás - folyamattervezés

  Gyakori meghibásodások

  A mechanika-beszabályozás menete  Hangolás, intonálás   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem, indokolt esetben műhelykörnyezet


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


  Minden órán dolgozatírás, házi feladatok kiosztása, képanyagok (álló és mozgó) bemutatása, számítógép, kivetítő használata. A szaktanári ismeretátadás mellett a tárgyalt órai témakörök interaktív megbeszélése a tanár és a csoport folyamatos párbeszéde alapján (indukált szakmai vita).

  Odafigyelés, koncentrálás, jegyzetelés a tanórákon. Az órai szakmai vitákban, megbeszélésekben aktívan részt venni kérdésekkel és hozzászólásokkal. A rendszeresen kiadott házi feladatok módszeres kutatómunka útján történő tárgyszerű, tantárgyorientált kifejtése.


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  magyarázat  x

   

  2.

  elbeszélés  x

   

  3.

  kiselőadás  x

   

  4.

  megbeszélés  x

   

  5.

  vita  x

   

  6.

  szemléltetés  x

   

  7.

  házi feladat  x

   

  8.

  egyéb: órai dolgozat  x

       1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg önálló feldolgozása

   

   

  x

   

  1.2.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.3.

  Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.4.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.5.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.6.

  Információk önálló rendszerezése

   

   

  x

   

  1.7.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése

   

   

  x

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Írásos elemzések készítése

   

   

  x

   

  2.2.

  Leírás készítése

   

   

  x

   

  2.3.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

   

   

  x

   

  2.4.

  Tesztfeladat megoldása

   

   

  x

   

  2.5.

  Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

   

   

  x

   

  2.6.

  Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

   

   

  x

   

  2.7.

  Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban

   

   

  x

   

  3.

  Képi információk körében

  3.1.

  rajz értelmezése

   

   

  x

   

  3.2.

  rajz készítése leírásból

   

   

  x

   

  3.3.

  rajz készítés tárgyról

   

   

  x

   

  4.

  Komplex információk körében

  4.1.

  Esetleírás készítése

   

   

  x

   

  4.2.

  Elemzés készítése tapasztalatokról

   

   

  x

   

  5.

  Gyakorlati munkavégzés körében

  5.1.

  Műveletek gyakorlása

   

   

  x

   

  5.2.

  Munkamegfigyelés adott szempontok alapján

   

   

  x

   

  6.

  Üzemeltetési tevékenységek körében

  6.1.

  Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján

   

   

  x

   

  6.2.

  Feladattal vezetett szerkezetelemzés

   

   

  x

   

  6.3.

  Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről

   

   

  x

   

  7.

  Vizsgálati tevékenységek körében

  7.1.

  Geometriai mérési gyakorlat

   

   

  x

   

  8.

  Szolgáltatási tevékenységek körében

  8.1.

  Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés

   

   

  x

   

  8.2.

  Szolgáltatási napló vezetése

   

   

  x

   

  8.3.

  Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett

   

   

  x

   

  8.4.

  Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással

   

   

  x

   

  ----


   1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakkepzesi kerettantervek 2016
    Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
    Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
    Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi kerettantervek 2016 -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

    Download 2.27 Mb.
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
  Download 2.27 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

  Download 2.27 Mb.