• A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
 • A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. A
 • Előadó-művészet történet (artistaművészet, színművészet, táncművészet és zeneművészet9 tantárgy 139 óra/… óra*
 • Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
 • Témakörök Előadó- művészeti történeti ismeretek 47 óra/… óra
 • Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása 46 óra/… óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
  Download 2.27 Mb.
  bet5/22
  Sana13.11.2020
  Hajmi2.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában zajlik.


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


  A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák.    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  magyarázat

   

   

  x

   

  2.

  kiselőadás

   

   

  x

   

  3.

  megbeszélés

   

   

  x

   

  4.

  vita

   

   

  x

   

  5.

  szemléltetés

   

   

  x

   

  6.

  projekt

   

  x

   

   

  7.

  kooperatív tanulás

   

  x

   

   

  8.

  szerepjáték

   

  x

   

   

  9.

  házi feladat

  x

   

   

   

  10.

  digitális alapú feladatmegoldás

  x

   

   

       1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg önálló feldolgozása

  x

   

   

   

  1.2.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

  x

   

   

   

  1.3.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.4.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

  x

   

  x

   

  1.5.

  Információk önálló rendszerezése

  x

   

   

   

  1.6.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése

  x

   

   

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Levélírás

  x

   

   

   

  2.2.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

  x

   

   

   

  2.3.

  Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

  x

   

   

   

  3.

  Komplex információk körében

  3.1.

  Elemzés készítése tapasztalatokról

   

   

  x

   

  4.

  Csoportos munkaformák körében

  4.1.

  Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás

   

   

  x

   

  4.2.

  Információk rendszerezése mozaikfeladattal

  x

   

   

   

  4.3.

  Csoportos helyzetgyakorlat

   

   

  x

      1. A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.


  A

  11888-16 azonosító számú
  Előadó-művészeti alapismeretek
  megnevezésű

  szakmai követelménymodul

  tantárgyai, témakörei
  A 11888-16 azonosító számú Előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

   

  Előadó-művészet-történet (artistaművészet, színművészet, táncművészet és zeneművészet)

  Előadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata

  Előadó-művészeti előadás gyakorlat

  FELADATOK

  Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb korszakainak ismérvei, meghatározó műveinek ismerete

  x

   

  x

  Az adott előadó-művészeti ág meghatározó alkotóinak és előadóinak ismerete

  x

   

  x

  Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai, stílusai alapvető jellemzőinek ismerete

  x

   

  x

  Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos ismeretek elhelyezése a történelemi, az irodalomi, a művészettörténeti korszakokban

  x

   

  x

  Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legjellegzetesebb rendezvény helyszíneinek, az előadás, rendezvény szervezéséhez nélkülözhetetlen alapvető technikai feltételek ismerete

   

  x

  x

  SZAKMAI ISMERETEK

  Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet, színművészet, táncművészet és zeneművészet) korszakaira jellemző stílusjegyek, sajátosságok

  x

   

  x

  Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb alkotóinak életműve

  x

   

  x

  Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb előadóinak életműve

  x

   

  x

  Az adott előadó-művészeti ág és műfaj meghatározó alkotásai

  x

   

  x

  Az adott előadó-művészeti ág előadásainak legjellemzőbb helyszínei

   

  x

  x

  Az előadó-művészeti rendezvények alapvető technikai feltételei

   

  x

  x

  SZAKMAI KÉSZSÉGEK

  Szervezőkészség

   

  x

  x

  Verbális és nonverbális kommunikáció

  x

  x

  x

  Motivációs és meggyőzési készség

  x

  x

  x

  SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

  Figyelem

  x

  x

  x

  Pontosság

   

  x

  x

  Rugalmasság

  x

  x

  x

  TÁRSAS KOMPETENCIÁK

  Kapcsolatteremtő készség

   

  x

  x

  Kommunikációs rugalmasság

  x

   

  x

  Nyitott hozzáállás

  x

   

  x

  MÓDSZERKOMPETENCIÁK

  Emlékezőképesség

  x

  x

  x

  Figyelem-összpontosítás

  x

   

  x

  Kontroll (ellenőrző képesség)

  x

  x

  x  1. Előadó-művészet történet (artistaművészet, színművészet, táncművészet és zeneművészet9 tantárgy 139 óra/… óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés


   1. A tantárgy tanításának célja

  A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és előadóit és ezzel párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és stílusjegyeinek sajátosságait.


   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadó-művészeti ág és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja megismertetni a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadó-művészet fejlődési folyamatára.


   1. Témakörök

    1. Előadó- művészeti történeti ismeretek 47 óra/… óra

  A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról korszakra haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely soha nem választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő hatásait. Műveket összefüggésükben is bemutat.

  A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a klasszikus modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok előadó-művészetére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a diák történelmi, eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik. Mindazonáltal az 1500-as évek előtti előadó-művészetben is bőséggel lehet találni olyan példákat, melyekkel lehetséges az adott előadó-művészeti ág története tanulásának általános megalapozása, de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a korai évszázadok művészetével a diákok aktívan nem találkoznak.
    1. Műelemzés 46 óra/… óra

  Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű kiemeléseként sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a mű keletkezésének körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától elkezdve a mű leghíresebb előadóinak bemutatását és a legaprólékosabb stílus és forma elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott mű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a diák számára. A megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan alkotás is, melyet bármely diák a főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.


    1. Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása 46 óra/… óra

  Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az adott előadó-művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és hangfelvételeinek megismerése. Ez az egyik legfontosabb eleme a tantárgy oktatásának. Ennek a tanulási formának a folytatásakor sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző kultúra élményvilágát. Ennek segítségével tud tájékozódni a később megismerendő művek sűrűjében és ennek segítségével tudja majd saját műfajában az előadandó műveket stílusosan eljátszani. Enélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új világot a diákok ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt valamennyi leendő előadóban.


   1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakkepzesi kerettantervek 2016
    Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
    Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
    Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi kerettantervek 2016 -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

    Download 2.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
  Download 2.27 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Download 2.27 Mb.