• A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
 • A tantárgy értékelésének módja
 • A tantárgy tanításának célja
 • Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
 • Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei 27 óra/… óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • Témakörök Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata 40 óra/… óra
 • Forgatókönyv készítés gyakorlat 14 óra/… óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
  Download 2.27 Mb.
  bet6/22
  Sana13.11.2020
  Hajmi2.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  magyarázat

   

  x

   

   

  2.

  kiselőadás

   

  x

   

   

  3.

  megbeszélés

   

  x

   

   

  4.

  vita

   

  x

   

   

  5.

  szemléltetés

   

  x

   

   

  6.

  képfelvétel megtekintése

   

  x

   

   

  7.

  zenehallgatás

   

  x

   

   
    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg önálló feldolgozása

   

  x

   

   

  1.2.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

  x

   

   

  1.3.

  Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

  x

   

   

  1.4.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

  x

   

   

  1.5.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

  x

   

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Írásos elemzések készítése

   

  x

   

   

  2.2.

  Leírás készítése

   

  x

   

   

  2.3.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

   

  x

   

   

  2.4.

  Tesztfeladat megoldása

   

  x

   

   

  2.5.

  Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

  x

   

   

   

  3.

  Komplex információk körében

  3.1.

  Elemzés készítése tapasztalatokról

   

  x

   

      1. A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Előadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy 54 óra/… óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés


   1. A tantárgy tanításának célja

  A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet és zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok legfontosabb sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti előadások legalapvetőbb technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott rendezvény forgatókönyvének elkészítésére.


   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai tárgyakhoz.


   1. Témakörök

    1. Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei 27 óra/… óra

  Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A helyszín sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások legfontosabb különbségeinek ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a közönség és az előadók elhelyezkedésének eseteire.


    1. Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei 27 óra/… óra

  Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek sajátosságai. Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések ismerete: így a hang, a világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége.   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  magyarázat

   

  x

   

   

  2.

  kiselőadás

   

  x

   

   

  3.

  szemléltetés

   

  x

   

   

  4.

  helyszíni látogatás

   

  x

   

       1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

  x

   

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Leírás készítése

   

  x

   

   

  2.2.

  Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

   

  x

   

   

  3.

  Képi információk körében

  3.1.

  rajz értelmezése

   

  x

   

   

  3.2.

  rajz készítése leírásból

   

  x

   

      1. A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Előadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy 54 óra/… óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés


   1. A tantárgy tanításának célja

  Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel módon folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak egyben. A tantárgy célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok elméletoktatásához, az adott korszak produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá váljanak a diákok által létrehozott produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei darabok, artista előadások formájában.


   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt szervezése c. modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán.


   1. Témakörök

    1. Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata 40 óra/… óra

  Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos előadása.


  • a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése

  • stílusjegyek ismerete

  • előadásmód

  • technikai feltételek
    1. Forgatókönyv készítés gyakorlat 14 óra/… óra

  A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése.


  • az előadás stílusának, jellegének meghatározása

  • az előadás célközönségének felmérése

  • piackutatás

  • marketing

  • pályázatok felkutatása

  • humán erőforrások felmérése

  • technikai igények felmérése

  • technikai adottságok felmérése

  • költségvetés tervezése

  • a program lebonyolítása   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  Tematikus kutatás interneten

  x

  x

   

  Számítógép    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Információk önálló rendszerezése

   

  x

   

   

  1.2.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése

   

  x

   

   

  2.

  Csoportos munkaformák körében

  2.1.

  Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással

   

  x

   

   

  2.2.

  Csoportos helyzetgyakorlat

   

  x

   

   

  3.

  Szolgáltatási tevékenységek körében

  3.1.

  Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett

   

  x

   

   

  3.2.

  Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással

   

  x

   

      1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakkepzesi kerettantervek 2016
    Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
    Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
    Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi kerettantervek 2016 -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

    Download 2.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
  Download 2.27 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Download 2.27 Mb.