• I. A szakképzés jogi háttere
 • II. A szakképesítés alapadatai
 • III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
 • IV. A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek
 • Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség
 • V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
 • A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
 • Gyakorló Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) Párhuzamos képzés Érettségi utáni
 • 10,238 40,952 61,918 71,87
 • Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
  Download 2.21 Mb.
  bet1/20
  Sana29.12.2019
  Hajmi2.21 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


  Szakképzési kerettanterv

  a(z)

  xlii. előadóművészet

  ágazathoz tartozó

  54 215 01

  GYAKORLÓ HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS –JAVÍTÓ (A HANGSZERCSOPORT MEGJELÖLÉSÉVEL) rézfúvós SZAKMAIRÁNY

  szakképesítéshez
  A(z) xlii. előadóművészet ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

  • 54 212 01 Artista II.

  • 54 212 03 Gyakorlatos színész

  • 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és – javító

  • 54 212 04 Jazz zenész II.

  • 54 212 05 Klasszikus zenész II.

  • 54 212 06 Népzenész II.

  • 54 212 08 Szórakoztató zenész II.

  • 54 212 09 Táncos II


  I. A szakképzés jogi háttere

  A szakképzési kerettanterv  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

  • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

  valamint


  • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,

  • az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,

  • a(z) 54 215 01 számú, Gyakorló hangszerkészítő és –javító Rézfúvós szakmairány megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit rendelet

  alapján készült.

  II. A szakképesítés alapadatai
  A szakképesítés azonosító száma: 54 215 01

  Szakképesítés megnevezése: Gyakorló hangszerkészítő és –javító (a hangszercsoport megjelölésével) Rézfúvós

  A szakmacsoport száma és megnevezése: .4.. Művészet, közművelődés, kommunikáció

  Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. előadóművészet

  Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

  Elméleti képzési idő aránya: 25%

  Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

  Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  • 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

  • 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra  III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

  Bemeneti kompetenciák: —

  Szakmai előképzettség: —

  Előírt gyakorlat: —

  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

  Pályaalkalmassági követelmények: —  IV. A szakképzés szervezésének feltételei
  Személyi feltételek

  A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.

  Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható:


  Tantárgy

  Szakképesítés/Szakképzettség

  -Szakmai ismeret tantárgyak

  -szakirányú hangszerkészítő és -javító végzettség és mestervizsga

  -Hangszerakusztika, Hangszeresztétika, Anyagismeret, Szakrajz, Zenei alapismeretek, Szaknyelv

  szakirányú felsőfokú végzettség  Tárgyi feltételek

  A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs.


  Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs.

  V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
  A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával.

  „Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
  évfolyam

  heti óraszám

  éves óraszám

  9. évfolyam

  11 óra/hét

  396 óra/év

  10. évfolyam

  12 óra/hét

  432 óra/év

  Ögy.
  140 óra

  11. évfolyam

  10 óra/hét

  360 óra/év

  Ögy.
  140 óra

  12. évfolyam

  10 óra/hét

  310 óra/év

  5/13. évfolyam

  31 óra/hét

  961 óra/év

  Összesen:

  2739 óra

  Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.


  évfolyam

  heti óraszám

  éves óraszám

  1/13. évfolyam

  31 óra/hét

  1116 óra/év

  Ögy
  160 óra

  2/14. évfolyam

  31 óra/hét

  961 óra/év

  Összesen:

  2237 óra

  (A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!)  1. számú táblázat

  A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként


  Gyakorló Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)

  Párhuzamos képzés

  Érettségi utáni

  Átlag

  Összesen

  Tantárgyak

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  1/13

  2/14

  9-12

  9-12

  1-2

  9-13

  TANÁRI

  Szakmai gyakorlat rézfúvós

  5,806

  6,556

  5,056

  5

  23,258

  23,25

  23,258

  5,6045

  22,418

  46,508

  45,676

  92,184

  MÉDIA PROJEKT (A.GY)

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ELŐADÓI PROJEKT (GY.GY)

  2

  3

  1

  1

  0

  0

  0

  1,75

  7

  0

  7

  7

  Szakmai ismeret rézfúvós

  0,277

  0,333

  0,277

  0,323

  0,774

  1,5

  0,774

  0,3025

  1,21

  2,274

  1,984

  4,258

  Szakmai ismeret fafúvós

  0,166

  0,166

  0,166

  0,194

  0

  0,5

  0

  0,173

  0,692

  0,5

  0,692

  1,192

  Szakmai ismeret orgonaépítő

  0,166

  0,166

  0,166

  0,194

  0

  0,5

  0

  0,173

  0,692

  0,5

  0,692

  1,192

  Szakmai ismeret zongora

  0

  0

  0

  0

  0,516

  0

  0,516

  0

  0

  0,516

  0,516

  1,032

  Szakmai ismeret von/peng/vk

  0

  0

  0

  0

  0,516

  0

  0,516

  0

  0

  0,516

  0,516

  1,032

  Szakmai ismeret cimbalom

  0

  0

  0

  0

  0,516

  0

  0,516

  0

  0

  0,516

  0,516

  1,032

  Hangszerakusztika

  0,277

  0,333

  0,222

  0,258

  0,774

  1,5

  0,774

  0,2725

  1,09

  2,274

  1,864

  4,138

  Hangszeresztétika

  0,277

  0,333

  0,222

  0,194

  0,516

  1

  0,516

  0,2565

  1,026

  1,516

  1,542

  3,058

  Anyagismeret

  0,277

  0,333

  0,222

  0,194

  0,516

  1

  0,516

  0,436857

  1,026

  1,516

  1,542

  3,058

  Szakrajz

  0,277

  0,306

  0,222

  0,194

  0,516

  1

  0,516

  0,433

  0,999

  1,516

  1,515

  3,031

  zenei alapismeretek

  0,222

  0,222

  0,194

  0,161

  0,516

  0,75

  0,516

  0,19975

  0,799

  1,266

  1,315

  2,581

  idegen szaknyelv

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  MÉDIA PROJEKT /A.E/

  1

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  1

  4

  0

  4

  4

  ELŐADÓI PROJEKT /GY.E/

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  FOGLALKOZTATÁS II.

  0

  0

  0

  0

  0,5

  0

  0,5

  0

  0

  0,5

  0,5

  1

  FOGLALKOZTATÁS I. (Idegen nyelv)

  0

  0

  0

  0

  2

  0

  2

  0

  0

  2

  2

  4

  összes óra

  10,745

  12,748

  8,747

  8,712

  30,918

  31

  30,918

  10,238

  40,952

  61,918

  71,87

  133,788

  Gyakorlat

  7,806

  9,556

  6,056

  6

  23,258

  23,25

  23,258

  7,3545

  29,418

  46,508

  52,676

  99,184

  Elmélet

  2,939

  3,192

  2,691

  2,712

  7,66

  7,75

  7,66

  2,8835

  11,534

  15,41

  19,194

  34,604

  Gyakorlat 75%

   

  75%

  77%

   

  Elmélet 25%

   

  25%

  23%

   

  A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.

  Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
  A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

  2. számú táblázat  Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag
  Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
  Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
  Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
  Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet
  Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
  Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája
  Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

  Download 2.21 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
  Download 2.21 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

  Download 2.21 Mb.