• Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
 • Témakörök A zongora története. A zongora akusztikája 6 óra/7 óra
 • A zongora anyagai. A zongora felépítése 6 óra/7 óra
 • A mechanika; A bécsi mechanika. A félangol és pianínó mechanika 6 óra/7 óra
 • Az angol mechanika. A csembaló 6 óra/7 óra
 • Karbantartás, javítás. Hangolás I. Hangolás II 6 óra/7 óra
 • Intonálás. Szakvélemény 6 óra/7 óra
 • Generáljavítás. Történelmi és kópia hangszerek. Elmélet és gyakorlat összefüggése. i 6 óra/7 óra
 • Elektronikus lehetőségek. Speciális tűz- és munkavédelem 6 óra/7 óra
 • Szóbeli tételek 8 óra/10 óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
 • Szakmai ismeret (zongora) tantárgy 66 óra/78 óra*
  Download 1.81 Mb.
  bet10/19
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.81 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

  15. Szakmai ismeret (zongora) tantárgy 66 óra/78 óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  A hallgatók ismerjék meg a hangszercsoport egyes tagjait, azok készítésének és javításának lépéseit, módjait, valamint e műveletek alapanyagait, szerszámait és eszközeit. Ismerje a hangszerek alapvető akusztikai, statikai, játszhatósági, stilisztikai és esztétikai jellemzőit. Legyen képes szakmai felügyelet és irányítás mellett közepesen nehéz javítási feladatokat is elvégezni. Szakmai felügyelet és irányítás mellett képes legyen hangszert építeni kapott építési tervek és vázlatok alapján.

  Értse és értelmezze a hangszer kapcsolatát a többi hangszerrel, helyét a zenei és az általában vett kulturális közéletben, tudjon tájékozódni a művészettörténet, a zene- és hangszertörténet sok évszázadon áthúzódó stíluskorszakainak világában.
   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  Fizika: hangtan, fénytörés, mértékegységek, halmazállapotok, anyagok tulajdonságai, egyszerű gépek.

  Matematika: arányszámítások, százalékszámítás, törtek – egyszerű törtek, tizedes törtek, függvények, képletek.

  Geometria: síkidomok, téridomok, területszámítás, térfogatszámítás, szögtartományok, műszaki szerkesztés.

  Kémia: oldatok, műanyagok, ragasztók.

  Biológia: növénytan.

  Művészettörténet: képzőművészetek, építészettörténet, stíluskorszakok, művelődéstörténet, zenetörténet, zeneelmélet, hangszertörténet.

  Történelem: magyar- és egyetemes történelem.

  Irodalom: magyar- és világirodalom.

  Nyelvtan: helyesírás, fogalmazás, beszéd- és szövegértés.

  A szakmai ismeretek oktatása összefoglaló jelleggel épül a többi tantárgyak ismeretére. Ezért az akusztika, esztétika, anyagismeret, szakrajz, zenei és művészettörténeti ismeretek folyamatosan építendők be az időszerű téma feldolgozásánál. Különösen fontos a szakmai gyakorlattal a folyamatos kapcsolat, ezért a tantárgy elméleti oktatásánál, az alternatív vagy az elmélettől eltérő megoldások különös jelentőséget nyernek.

  A fenti tantárgyak mellett kitérhetünk a zeneirodalom, a művészettörténet, az építészet, az ipartörténet, a technikatörténet, az általános kultúrtörténet, ismeretanyagára is, amellyel még teljesebb képet adhatunk a tanulóknak.


   1. Témakörök

    1. A zongora története. A zongora akusztikája 6 óra/7 óra

  A hangszerek kialakulása.

  A hangszerek felosztása, csoportosítása.

  Idiofonok, Membranofon, Chordofon, Aerofon, Elektrofon

  (Hangszerész szakmák csoportosítása).

  Leszűkítve a chordofon hangszerekre; tovább szűkítve a zongora és csembaló irányába.

  Őseik: a monochordtól a fortepianoig.

  Újítások.

  Billentyűs hangszerek a XIII.sz-tól.

  Klaviatúra fejlődése.

  Mechanikai megoldások.

  Klavichord.

  Csembaló.

  Fortepiano.

  Cristoforitól napjainkig.

  Magyar vonatkozások.

  Öntöttvasráma kialakulása.

  Hangolás: normál "á" és temperatúrák fejlődése.

  Fizikai ismeretek gyarapodása – hangszerek fejlődése.

  Rezgés- és hullámtan.

  Szabad-rezgés.

  Csillapodó-rezgés: közvetlen (csatolt), közvetett (csatolatlan).

  Kényszerrezgés.

  Rezonancia.

  Szuperpozíció.

  Lebegés.

  Rezgések spektruma.

  Hullám – csatolt rezgés, Hullám-terjedés, transzverzális, longitudinális.

  hangerősség, hangmagasság, hangszín.

  Felhangsor.

  A hang karakterisztikája, jellemzői, berezgés.

  Visszaverődés, törés, elhajlás.

  Interferencia, állóhullámok.

  Hangtér jellemzői, Térakusztika, utánzengési idő, lecsengési idő, időkésés-retesz.

  Zaj.


  Húr.

  Négy húrtörvény: Taylor-képlet.

  Hangközök, Pythagorasi komma; félhangtávolság

  Kapcsolat a mechanikával, menzúraszámítás.

    1. A zongora anyagai. A zongora felépítése 6 óra/7 óra

  A zongorákban és csembalókban felhasznált anyagfajták.

  jellemzőik, fontosabb fajtáik, fontosabb felhasználási területük.

  Faanyagok.

  Fémek.


  Textiliák.

  Bőrök.


  Műanyagok.

  Csontok.


  Egyéb anyagok.

  Gyártástechnológiák - anyagkezelések - anyagtárolások

  Speciális elvárások speciális zongoraalkatrészektől.

  Általános felosztás:

  Korpusz,

  gerendázat (vázszerkezet),

  játékasztal,

  szekrény-elemek (oldalak, tetők, lábak, stb.),

  rezonáns,

  hangolótőke,

  öntvény,

  húrozat.


  Mechanika: klaviatúra,

  Mechanika,

  Hangtompító,

  Pedálok.    1. A mechanika; A bécsi mechanika. A félangol és pianínó mechanika 6 óra/7 óra

  Minden mechanika alapvető működési elve: kiváltás.

  Klaviatúra.

  Mechanika.

  Hangtompító.

  Pedálok.

  Csapó mechanika - német vagy bécsi mechanika.

  Felépítése és működése:

  Szabályozhatósága,

  Jellemzői.

  Lökő mechanika.

  Félangol mechanika.

  Felépítése és működése.

  Működési elve.

  Pianínó mechanika.

  Felépítése és működése

  Működési elve.

  Alsó tompítós, felső tompítós, süllyesztett mechanika.

  Pedálok és hárfaregiszter.
    1. Az angol mechanika. A csembaló 6 óra/7 óra

  Az angol mechanika.

  Felépítése és működése.

  Működési elve.

  Részei.


  Beállítási lehetőségek.

  Csembaló-fajták (formai).

  Csembaló-fajták (építési eltérések): tájegységek szerint.

  Csembaló felépítése és működése:

  regiszterek, manuálok, kopula.

  Mechanikája.

  Az ugró részei.

  Beszabályozás.

  Lant regiszter.


    1. Karbantartás, javítás. Hangolás I. Hangolás II 6 óra/7 óra

  Speciális zongorajavító szerszámok, gépek.

  Generál-javítás – folyamattervezés.

  Gyakori meghibásodások.

  A mechanika-beszabályozás menete.

  Hangolás, intonálás.

  A hangolás gyakorlata és elmélete.

  A normál "á" problémaköre.

  Hangközök és kommák.

  A temperatúrák kiválasztása, felépítése.

  A kórok, hangközök.

  Lebegés és önhamisság.

  A felhangeltolódás törvényszerűségei.

  Inharmonocitási összefüggések.

  A hangolástartósság: hangolási problémák:

  időjárási problémák,

  konstrukcios problémák.

  Több hangszer összehangolása.

  A hangolás szerszámai: kéziszerszámok, hangológépek.
    1. Intonálás. Szakvélemény 6 óra/7 óra

  A hangzásváltoztatás lehetőségei.

  Hangszín, hangerő és dinamika.

  A húrok és a megszólaltatási mód közti összefüggések.

  A kalapácsfejek puhítása és keményítése.

  Hangzás-kiegyenlítés.

  Alapozás – végintonálás.

  Csembaló-pengetők intonálása.

  Állapotfelmérés.

  Formai követelmények.

  Tartalmi követelmények.

  Etikai követelmények.

  Árajánlat.
    1. Generáljavítás. Történelmi és kópia hangszerek. Elmélet és gyakorlat összefüggése. i 6 óra/7 óra

  Hibafelmérés.

  Szakszerű hangszervizsgálat.

  Méretek felvétele.

  Munka-sorrendiségi lehetőségek, összefüggések.

  Egyedi alkatrészek tervezése, készítése.

  Anyagmegválasztás.

  Anyagrendelés.

  A hangszer értékének és javítási költségének kapcsolata.

  A klavichord:

  konstrukciós adottságai és lehetőségei.

  A csembaló, spinét, virginál és klavicitérium:

  konstrukciós adottságai és lehetőségei.

  A fortepiano:

  konstrukciós adottságai és lehetőségei.

  A tervezés gyakorlati megvalósítása.

  A méretezések gyakorlatba helyezése.

  Az esztétika megvalósulása a gyakorlatban.

  Az akusztika megvalósulása a gyakorlatban.    1. Elektronikus lehetőségek. Speciális tűz- és munkavédelem 6 óra/7 óra

  Fenderzongora.

  Digitális zongorák.

  Utólagosan beszerelhető elektronokus „szolgáltatások”.

  Mintavételezés és szintetizálás.

  A szakmára jellemző anyagok sajátosságai.

  A szakmában használatos szerszámok és gépek sajátosságai.

  Balesetvédelem.

  Tűzvédelem.

  Érintésvédelem.

  Környezetvédelem.
    1. Szóbeli tételek 8 óra/10 óra

  A kiadott vizsgakérdések áttekintése.

  Vázlatírási alapelvek.

  Előadástechnikai, beszédkészségi alapelvek.


    1. Pszichológiai és játéktechnikai kapcsolatok. A szakdolgozat 10 óra/12 óra

  A hangzás és billentés kapcsolata.

  A hangzás és hangolás kapcsolata.

  A billentés és mechanika-beszabályozás kapcsolata.

  Repetíció, trilla, egyenletes skála, staccato, pianissimo-fortissimo.

  A billentés különböző fázisai.

  A hangzásideálok változása.

  Keveredések, félreértések, összetéveszthetőségek.

  Témaválasztás.

  A kidolgozás fázisai.

  Anyaggyűjtés, forrásanyagok.

  Forráskritika.

  Idézet és plágium.

  Hivatkozások.

  Áttekinthetőség.  Szakmaiság.


   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem, indokolt esetben műhelykörnyezet


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


  Minden órán dolgozatírás, házi feladatok kiosztása, képanyagok (álló és mozgó) bemutatása, számítógép, kivetítő használata. A szaktanári ismeretátadás mellett a tárgyalt órai témakörök interaktív megbeszélése a tanár és a csoport folyamatos párbeszéde alapján (indukált szakmai vita).

  Odafigyelés, koncentrálás, jegyzetelés a tanórákon. Az órai szakmai vitákban, megbeszélésekben aktívan részt venni kérdésekkel és hozzászólásokkal. A rendszeresen kiadott házi feladatok módszeres kutatómunka útján történő tárgyszerű, tantárgyorientált kifejtése.


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  magyarázat  x

   

  2.

  elbeszélés  x

   

  3.

  kiselőadás  x

   

  4.

  megbeszélés  x

   

  5.

  vita  x

   

  6.

  szemléltetés  x

   

  7.

  házi feladat  x

   

  8.

  egyéb: órai dolgozat  x

       1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg önálló feldolgozása

   

   

  x

   

  1.2.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.3.

  Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.4.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.5.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.6.

  Információk önálló rendszerezése

   

   

  x

   

  1.7.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése

   

   

  x

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Írásos elemzések készítése

   

   

  x

   

  2.2.

  Leírás készítése

   

   

  x

   

  2.3.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

   

   

  x

   

  2.4.

  Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

   

   

  x

   

  2.5.

  Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

   

   

  x

   

  2.6.

  Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban

   

   

  x

   

  3.

  Képi információk körében

  3.1.

  rajz értelmezése

   

   

  x

   

  3.2.

  rajz készítés tárgyról

   

   

  x

   

  3.3.

  rajz elemzés, hibakeresés

   

   

  x

   

  3.4.

  rendszerrajz kiegészítés

   

   

  x

   

  4.

  Komplex információk körében

  4.1.

  Esetleírás készítése

   

   

  x

   

  4.2.

  Elemzés készítése tapasztalatokról

   

   

  x

   

  4.3.

  Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján

   

   

  x

   

  4..4.

  Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után

   

   

  x

   

  4.5.

  Utólagos szóbeli beszámoló

   

   

  x

   

  5.

  Gyakorlati munkavégzés körében

  5.1.

  Műveletek gyakorlása

   

   

  x

   

  5.2.

  Munkamegfigyelés adott szempontok alapján

   

   

  x

   

  6.

  Szolgáltatási tevékenységek körében

  6.1.

  Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés

   

   

  x

   

  6.2.

  Szolgáltatási napló vezetése

   

   

  x

   

  6.3.

  Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett

   

   

  x

   

  6.4

  Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással

   

   

  x

      1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag
    Downloads -> Internet Explorer Users
    Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
    Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
    Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
    Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája

    Download 1.81 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
  Download 1.81 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Szakmai ismeret (zongora) tantárgy 66 óra/78 óra*

  Download 1.81 Mb.