• A tantárgy tanításának célja
 • Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
 • Témakörök Alapfogalmak, zene- és hangszertörténet a hangszerek felosztása 2 óra/2 óra
 • Anyagok, szerszámok, gépek, eszközök 2 óra/2 óra
 • A faanyag szerkezete, a felhasználás szabályai 2 óra/2 óra
 • Hangszerkészítés I.: a rezonáns és a hát 2 óra/2 óra
 • Hangszerkészítés II.: a kávarendszer és a nyak 3 óra/2 óra
 • Hangszerkészítés III.: összeépítés, lakkozás, a hangszer felszerelése 3 óra/2 óra
 • A vonó és a hangszer meghibásodásai, szakszerű javításuk szabályai, módjai vonós és pengetős hangszerek esetében 3 óra/2 óra
 • A különböző vonós és a pengetős hangszerek hasonlóságai, különbözőségei. Évvégi összefoglalás 4 óra/2 óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
 • A tantárgy értékelésének módja
 • A tantárgy értékelésének módja
  Download 1.81 Mb.
  bet11/19
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.81 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

  A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Szakmai ismeret (vonós/pengetős/vonókészítő) tantárgy 24 óra/18 óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  A hallgatók ismerjék meg a hangszercsoport egyes tagjait, azok készítésének és javításának lépéseit, módjait, valamint e műveletek alapanyagait, szerszámait és eszközeit. Ismerje a hangszerek alapvető akusztikai, statikai, játszhatósági, stilisztikai és esztétikai jellemzőit. Legyen képes szakmai felügyelet és irányítás mellett közepesen nehéz javítási feladatokat is elvégezni. Szakmai felügyelet és irányítás mellett képes legyen hangszert építeni kapott építési tervek és vázlatok alapján.

  Értse és értelmezze a hangszer kapcsolatát a többi hangszerrel, helyét a zenei és az általában vett kulturális közéletben, tudjon tájékozódni a művészettörténet, a zene- és hangszertörténet sok évszázadon áthúzódó stíluskorszaki világában.
   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  Fizika: hangtan, fénytörés, mértékegységek, halmazállapotok, anyagok tulajdonságai, egyszerű gépek.

  Matematika: arányszámítások, százalékszámítás, törtek – egyszerű törtek, tizedes törtek –, függvények, képletek.

  Geometria: síkidomok, téridomok, területszámítás, térfogatszámítás, szögtartományok, műszaki szerkesztés.

  Kémia: oldatok, műanyagok, ragasztók.

  Biológia: növénytan.

  Művészettörténet: képzőművészetek, építészettörténet, stíluskorszakok, művelődéstörténet, zenetörténet, zeneelmélet, hangszertörténet.

  Történelem: magyar- és egyetemes történelem.

  Irodalom: magyar- és világirodalom.

  Nyelvtan: helyesírás, fogalmazás, beszéd- és szövegértés.

  A szakmai ismeretek oktatása összefoglaló jelleggel épül a többi tantárgyak ismeretére. Ezért az akusztika, esztétika, anyagismeret, szakrajz, zenei és művészettörténeti ismeretek folyamatosan építendők be az időszerű téma feldolgozásánál. Különösen fontos a szakmai gyakorlattal a folyamatos kapcsolat, ezért a tantárgy elméleti oktatásánál, az alternatív vagy az elmélettől eltérő megoldások különös jelentőséget nyernek.

  A fenti tantárgyak mellett kitérhetünk a zeneirodalom, a művészettörténet, az építészet, az ipartörténet, a technikatörténet, az általános kultúrtörténet, ismeretanyagára is, amellyel még teljesebb képet adhatunk a tanulóknak.


   1. Témakörök

    1. Alapfogalmak, zene- és hangszertörténet a hangszerek felosztása 2 óra/2 óra

  A hegedű és az akusztikus gitár működése; az akusztikai folyamatok és a mechanika jelenléte a hegedű és a gitár felépítésében;

  Akusztikus és elektromos erősítő rendszerek;

  A hangszerek felosztása;

  Fogalomértelmezések: a szakma fogalma, feladatköre, szakember, szakértő, mesterhangszer, gyári hangszer;

  A hangszertörténet és a zenetörténet párhuzamai;

  Stíluskorszakok, esztétikai fogalmak;
    1. Anyagok, szerszámok, gépek, eszközök 2 óra/2 óra

  A vonós és pengetős szakmában leggyakrabban használt faanyagok és az enyv;

  mérsékelt égövi puha, félkemény és keményfák, egzóták: jellemzőik, fizikai és akusztikai tulajdonságaik, alkalmazásuk;

  Enyvek és szintetikus ragasztóanyagok: jellemzőik, fizikai tulajdonságaik és akusztikai hatásuk, alkalmazásuk;

  Általános és speciális szerszámok, gépek, eszközök: használatuk, hatékony és balesetmentes bánásmód, karbantartás.
    1. A faanyag szerkezete, a felhasználás szabályai 2 óra/2 óra

  A fa anatómiája; előkészítés, szárítás, tárolás; a faanyag metszetei, a rezonáns készítésének szabályai: anyagismereti, akusztikai és statikai összefüggései.


    1. Hangszerkészítés I.: a rezonáns és a hát 2 óra/2 óra

  A tető (rezonáns) és a hát készítése vonós és pengetős hangszerekhez: anyagismeret, munkafolyamatok, szerszámok, építési szabályok, az akusztikai rendszerben betöltendő szerepük, statikai, esztétikai szempontok.

  A sík és a faragott lemezek statikai és akusztikai különbözőségei: gerenda / bordázat, berakás / permdíszítés, a hangnyílások.

    1. Hangszerkészítés II.: a kávarendszer és a nyak 3 óra/2 óra

  A kávakoszorú építése vonós és pengetős hangszerekhez: anyagismeret, munkafolyamatok, szerszámok, építési módok és szabályok, az egyes alkotóelemek – kávalemezek, tőkék, lécek – akusztikai rendszerben betöltendő szerepe, statikai, esztétikai szempontok.

  A csiga és a nyak készítése: anyagismeret, munkafolyamatok, szerszámok, építési szabályok, statikai, esztétikai szempontok.

  Eltérések és azonosságok a vonós és pengetős hangszerek kávarendszerében.

  Eltérések a vonós és pengetős hangszerek nyakfelépítésében: a fémhúros gitárok merevítő pálcája, a bundozott és a bundozatlan fogólap teherbíró képessége.
    1. Hangszerkészítés III.: összeépítés, lakkozás, a hangszer felszerelése 3 óra/2 óra

  A hangszer összeépítése – nyakbeültetés – vonós és pengetős hangszerek esetében: munkafolyamatok, szerszámok, építési szabályok, statikai, esztétikai szempontok.

  Lakkozás: munkafolyamatok, eszközök, szakmai szabályok, esztétikai és akusztikai szempontok.

  Felszerelés: kulcsillesztés / hangológépek szerelése, lélek, láb / kombinált húrtartóláb, húrozat, intonáció – a lélek igazítása, a lélek helyváltoztatásának akusztikai és statikai hatásai.

  A lélek szerepe a vonós hangszerek akusztikai rendszerében, miért nem kell lélek a pengetős hangszerekbe.
    1. A vonó 3 óra/2 óra

  A vonó európai története.

  Alkotórészek – anyagismeret.

  Készítés.

  Statikai rendszer.

  A hangszer és a vonó kapcsolata – akusztikai és statikai hatások.


    1. A vonó és a hangszer meghibásodásai, szakszerű javításuk szabályai, módjai vonós és pengetős hangszerek esetében 3 óra/2 óra

  A meghibásodások csoportosítása.

  Használatból adódó állapotromlás: a kulcsok és a kulcsszekrény kopásai, a fogólap kopásai, a láb görbülése, a bundok kopásai, a hangszertest kopásai, a nyak bukása, ezek tünetei, a javítás általános szabályai, a szakszerűség és precizitás, mint esztétikai követelmény.

  Balesetből adódó sérülések: repedések, törések, amelyek miatt többnyire a hangszer egységének megbontása szükséges – felbontás, „nyakki, nyakbe”.

  Hibás építésből származó meghibásodások.
    1. A különböző vonós és a pengetős hangszerek hasonlóságai, különbözőségei. Évvégi összefoglalás 4 óra/2 óra

  Hegedű és gitár: megszólaltatás, húrozat, hangolás, tartásmód, szerkezeti felépítés, játszhatóság, anyagválaszték.

  Hegedű és gamba: megszólaltatás, húrozat, hangolás, tartásmód, szerkezeti felépítés, játszhatóság, anyagválaszték.

  Modern hegedű és premodern hegedű: megszólaltatás, húrozat, hangolás, tartásmód, szerkezeti felépítés, játszhatóság, anyagválaszték.

  Modern vonó és premodern vonó: tartásmód, szerkezeti felépítés, játszhatóság, anyagválaszték. Évvégi összefoglalás.
   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem; ha lehetséges, műhelykörnyezet


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


  Minden órán dolgozatírás, házi feladatok kiosztása, képanyagok (álló és mozgó) bemutatása, számítógép, kivetítő használata. A szaktanári ismeretátadás mellett a tárgyalt órai témakörök interaktív megbeszélése a tanár és a csoport folyamatos párbeszéde alapján (indukált szakmai vita).

  Odafigyelés, koncentrálás, jegyzetelés a tanórákon. Az órai szakmai vitákban, megbeszélésekben aktívan részt venni kérdésekkel és hozzászólásokkal. A rendszeresen kiadott házi feladatok módszeres kutatómunka útján történő tárgyszerű, tantárgyorientált kifejtése.


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések  egyéni

  csoport

  osztály
  1.

  Magyarázat  x
  2.

  Elbeszélés  x
  3.

  Kiselőadás  x
  4.

  Megbeszélés  x
  5.

  Vita  x
  6.

  Szemléltetés  x
  7.

  házi feladat  x
  8.

  egyéb: órai dolgozat  x    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x
  1.2.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
  x
  1.3.

  Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
  x
  1.4.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
  x
  1.5.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
  x
  1.6.

  Információk önálló rendszerezése  x
  1.7.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése
  x
  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok  2.1.

  Írásos elemzések készítése  x
  2.2.

  Leírás készítése  x
  2.3.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre
  x
  2.4.

  Tesztfeladat megoldása  x
  2.5.

  Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x
  2.6.

  Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
  x
  2.7.

  Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban
  x
  3.

  Képi információk körében

  3.1.

  rajz értelmezése  x
  3.2.

  rajz készítése leírásból  x
  3.3.

  rajz készítés tárgyról  x
  3.4.

  rajz kiegészítés  x
  3.5.

  rajz elemzés, hibakeresés  x
  4.

  Komplex információk körében

  4.1.

  Esetleírás készítése  x
  4.2.

  Elemzés készítése tapasztalatokról  x
  4.3.

  Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján
  x
  4..4.

  Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után

  x
  4.5.

  Utólagos szóbeli beszámoló  x
  5.

  Gyakorlati munkavégzés körében

  5.1.

  Műveletek gyakorlása  x
  5.2.

  Munkamegfigyelés adott szempontok alapján
  x
  6.

  Vizsgálati tevékenységek körében

  6.1.

  Geometriai mérési gyakorlat  x
  7.

  Szolgáltatási tevékenységek körében

  7.1.

  Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés
  x
  7.2.

  Szolgáltatási napló vezetése  x
  7.3.

  Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett
  x
  7.4.

  Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással

  x


   1. A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag
   Downloads -> Internet Explorer Users
   Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
   Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
   Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
   Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
   Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
   Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
   Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája

   Download 1.81 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
  Download 1.81 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A tantárgy értékelésének módja

  Download 1.81 Mb.