A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Download 1.81 Mb.
bet19/19
Sana24.03.2017
Hajmi1.81 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

tanterem


  1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


Minden órán dolgozatírás, házi feladatok kiosztása, képanyagok (álló és mozgó) bemutatása, számítógép, kivetítő használata. A szaktanári ismeretátadás mellett a tárgyalt órai témakörök interaktív megbeszélése a tanár és a csoport folyamatos párbeszéde alapján (indukált szakmai vita)

Odafigyelés, koncentrálás, jegyzetelés a tanórákon. Az órai szakmai vitákban, megbeszélésekben aktívan részt venni kérdésekkel és hozzászólásokkal. A rendszeresen kiadott házi feladatok módszeres kutatómunka útján történő tárgyszerű, tantárgyorientált kifejtése.

   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti kerete

Alkalmazandó eszközök és felszerelések

egyéni

csoport

osztály

1.

magyarázatx

 

2.

megbeszélésx

 

3.

vitax

 

4.

szemléltetésx

 

5.

házi feladatx

 

6.

egyéb: dolgozatírásx

    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök és felszerelések

egyéni

csoport-bontás

osztály-keret

1.

Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.

Olvasott szöveg önálló feldolgozása

 

 

x

 

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

 

 

x

 

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

 

 

x

 

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

 

 

x

 

1.5.

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

 

 

x

 

1.6.

Információk önálló rendszerezése

 

 

x

 

1.7.

Információk feladattal vezetett rendszerezése

 

 

x

 

2.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.1.

Írásos elemzések készítése

 

 

x

 

2.2.

Leírás készítése

 

 

x

 

2.3.

Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

 

 

x

 

2.4.

Tesztfeladat megoldása

 

 

x

 

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

 

 

x

 

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

 

 

x

 

2.7.

Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban

 

 

x

 

3.

Komplex információk körében

3.1.

Esetleírás készítése

 

 

x

 

3.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

 

 

x

 
  1. A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 1. Idegen szaknyelv tantárgy 124 óra/268 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

  1. A tantárgy tanításának célja

Az idegen szaknyelv tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a szakmával kapcsolatos legfontosabb hangszerelnevezések, alkatrészek, szakmai jelzők, mennyiségi egységek, anyagok, szerszámok, munkafázisok idegen nyelvű szakkifejezéseit. Továbbá, tanuljanak meg kapcsolatot létesíteni külföldi szakemberekkel, cégekkel, anyagmegrendelést készíteni, árajánlatot kérni. Mindemellett fontos, hogy egy idegen nyelvű szakcikk minél pontosabb tartalmi fordítását el tudják végezni, hogy egy folyóirat, könyv, internetes oldal, stb. megtekintése kapcsán tudjanak tájékozódni a szakmai témát illetően.

Tekintettel arra, hogy a tantárgy tanítására fordítható idő a nyelvtanuláshoz rendkívül kevés, ezért fontos a házi feladatok szerepe, s még így sem várható el teljesen pontos, nyelvtanilag is hibátlan értelmezés. Így különösen fontos a kezdő és haladó szintű csoportok kialakítása a hatékonyabb oktatás és tanulás érdekében.


A szakmai képzés megkívánt alapossága miatt fontos hangsúlyoznunk, hogy hangszerészképzésben rendszeresített nyelvoktatást kifejezetten SZAKNYELVNEK szükséges tekinteni. Ezt a szaknyelvi képzést a szabadsáv terhére, heti 4 órában tudjuk teljesíteni.

A fent megadott 124 óra, csak a 13. évfolymara vonatkozik, mert a 9-12 évfolyamokban a nyelvi képzés a közismereti tantárgyakhoz tartozik.


  1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Irodalom: magyar- és világirodalom

Nyelvtan: helyesírás, fogalmazás, beszéd- és szövegértés
  1. Témakörök

   1. felmérés 12 óra/20 óra

A tanulók besorolása kezdő illetve haladó csoportba


   1. Hangszerelnevezések 14 óra/31 óra

A hangszercsoportok elnevezése

A csoportokon belüli hangszercsaládok elnevezése

A hangszerek idegen nyelvű és nemzetközileg használt elnevezése


   1. Alkatrész-elnevezések 14 óra/31 óra

A választott szakma hangszerrészeinek idegen nyelvű ismerete

Más hangszercsoportok hangszereinek főbb alkotórészeinek elnevezése
   1. Szakmai jelzők, mennyiségi egységek 14 óra/31 óra

A szakmában használatos jelző- és milyenségi fogalmak idegen nyelvű megfelelői

Típus megnevezések

Mennyiségi egységek és mértékegységek


   1. anyagelnevezések 14 óra/31 óra

Alapanyagok

Fa- és fémanyagok

Pácok, lakkok, lakkalkotók, oldószerek

Segédanyagok
   1. Szerszámok 14 óra/31 óra

Kéziszerszámok

Szerszámrészek

Gépek

Gépalkatrészek
   1. Munkafázisok 14 óra/31 óra

A gyakorlati munka egyes munkafolyamatai

Munkaszakaszok
   1. Anyagrendelés 14 óra/31 óra

Külföldi cégekhez írt megrendelőlevelek

Szerszám- és anyagkatalógusok
   1. Tartalmi szakfordítások 14 óra/31 óra

Szakirodalom, szakfolyóiratok szakmai katalógusok


  1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Tanterem


  1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


Minden órán dolgozatírás, házi feladatok kiosztása, képanyagok (álló és mozgó) bemutatása, számítógép, kivetítő használata. A szaktanári ismeretátadás mellett a tárgyalt órai témakörök interaktív megbeszélése a tanár és a csoport folyamatos párbeszéde alapján (indukált szakmai vita).

Odafigyelés, koncentrálás, jegyzetelés a tanórákon. Az órai szakmai vitákban, megbeszélésekben aktívan részt venni kérdésekkel és hozzászólásokkal. A rendszeresen kiadott házi feladatok módszeres kutatómunka útján történő tárgyszerű, tantárgyorientált kifejtése.


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti kerete

Alkalmazandó eszközök és felszerelések

egyéni

csoport

osztály

1.

magyarázatx

 

2.

megbeszélésx

 

3.

vitax

 

4.

szemléltetésx

 

5.

házi feladatx

 

6.

egyéb: dolgozatírásx

    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök és felszerelések

egyéni

csoport-bontás

osztály-keret

1.

Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.

Olvasott szöveg önálló feldolgozása

 

 

x

 

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

 

 

x

 

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

 

 

x

 

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

 

 

x

 

1.5.

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

 

 

x

 

1.6.

Információk önálló rendszerezése

 

 

x

 

1.7.

Információk feladattal vezetett rendszerezése

 

 

x

 

2.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.1.

Írásos elemzések készítése

 

 

x

 

2.2.

Leírás készítése

 

 

x

 

2.3.

Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

 

 

x

 

2.4.

Tesztfeladat megoldása

 

 

x

 

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

 

 

x

 

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

 

 

x

 

2.7.

Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban

 

 

x

 

3.

Komplex információk körében

3.1.

Esetleírás készítése

 

 

x

 

3.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

 

 

x

 

3.3.

Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján

 

 

x

 

3..4.

Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után

 

 

x

 

3.5.

Utólagos szóbeli beszámoló

 

 

x

 
  1. A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 1. szakmai gyakorlat Zongora tantárgy 1503 óra/1558 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

  1. A tantárgy tanításának célja

A gyakorlati oktatás célja, hogy a szakoktató ismertesse meg a tanulókkal azokat a gyakorlati alapműveleteket, amelyek képessé teszik őket a speciális munkafeladatok szakszerű, igényes ellátására, a szakmában alkalmazott hagyományos és korszerű technológiák elvégzésére.

Érzékeltesse az értékes anyagokból, jó szerszámokkal végzett lelkiismeretes munka szépségét, munkájuk jelentőségét.

A szakmai gyakorlat tanításának feladata, hogy a tanulók a speciális szakmai ismeret oktatására támaszkodva a szakmai gyakorlat feladatain keresztül megismerjék és kellő szinten begyakorolják a vonós és pengetős hangszerek valamint a vonó készítésének és javításának szakszerű módjait.

Tekintettel a gyakorlati oktatást végző műhelyek eltérő technikai feltételeire, a gyakorlati oktatás sorrendiségében lehetséges változtatás, de törekedni kell a sorrendiség betartására.

Amennyiben a műhelyekben a gyakorlati oktatás feltételeinek lényeges eleme hiányzik, a tanulókat kiegészítő képzésre más műhelyekbe kell ideiglenesen áthelyezni.


  1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Fizika: hangtan, fénytörés, mértékegységek, halmazállapotok, anyagok tulajdonságai, egyszerű gépek.

Matematika: arányszámítások, százalékszámítás, törtek – egyszerű törtek, tizedes törtek –, függvények, képletek.

Geometria: síkidomok, téridomok, területszámítás, térfogatszámítás, szögtartományok, műszaki szerkesztés.

Kémia: oldatok, műanyagok, ragasztók.

Biológia: növénytan.

Művészettörténet: képzőművészetek, építészettörténet, stíluskorszakok, művelődéstörténet, zenetörténet, zeneelmélet, hangszertörténet.

Történelem: magyar- és egyetemes történelem.

Irodalom: magyar- és világirodalom.

Nyelvtan: helyesírás, fogalmazás, beszéd- és szövegértés.


  1. Témakörök

   1. Helyi tűz-, baleset-, érintés- és környezetvédelmi eligazítás. Alapozó szerszám- és géphasználat, anyagmegmunkálás. Speciális szerszámok, sablonok készítése, karbantartása 150 óra/150 óra

A gyakorlati oktatóműhely sajátos körülményeinek megbeszélése.

Védőfelszerelések.

Tennivalók.

Gépek üzemeltetése.

Kézi és gépi eszközök megismerése, gyakorló használata.

Fák, fémek, textíliák, bőrök, csontok, műanyagok, lakkok, pácok, segédanyagok megmunkálása.

Egyedi kézi-szeszámok, méretező sablonok készítése.

Élezések, karbantartó tevékenységek.
   1. Alapozó hangszerfelépítési gyakorlatok. Korpuszjavítási gyakorlatok, szekrényelemek. Klaviatúrajavítási gyakorlatok 150 óra/150 óra

A hangszer részegységeinek és alkatrészeinek megismerése, felismerése.

A hangszer szét- és összeszerelése.

Sorrendiségi szempontok figyelembevétele.

Hangszertisztítások, karbantartások.

A különböző szekrényelemek sérüléseinek javítása, pótlása.

Fapótlások, fényezési javítások.

Illesztések.

Klaviatúrakeret és billentyűzet javítása.

Billentyűbélelés.

Billentyű-borítások javítása, cseréje.

Beállítások, beszabályozások.


   1. Felületmegmunkálási gyakorlatok. Fényezés, politúrozás és polírozás. Öntvényjavítási gyakorlatok 150 óra/150 óra

Kézi fényezés fázisai az előkészítéstől a magasfényig.

Lakkozások.

Gépi polírozás.

Öntvénybronzírozás.

Felfilcezés.

Egyedi javítások.
   1. Mechanikajavítási gyakorlatok. Húrozási gyakorlatok 150 óra/150 óra

Alkatrészpótlások.

Teljes garnitúrák cseréje.

Kalapácsnyél, kalapácsfej, emelőtag, gerincléc, egyéb speciális alkatrészek.

Tengelyezések.

Húrméretezések.

Húrpórlás.

Teljes húrozat cseréje – Le és felhúrozás.

Basszushúr-fonás.

   1. Nagyjavítási folyamattervezés 150 óra/150 óra

A generáljavítás részfeladatainak sorrendje.

Észszerűségi szempontok.

Összefüggések figyelembevétele.


   1. Rezonánsjavítás, húrnyomás-beállítás, lakkozás (esetleg új rezonáns készítés) Tőkejavítási gyakorlatok 150 óra/150 óra

Spándlizás.

Lakkozás.

Bordahúzatás.

Stég-javítás.

Tőke-tisztítófúrás.

Réteg-ragasztás.

Tőke-öntvény illesztés.

Tőkecsere.
   1. Beszabályozási gyakorlatok. 150 óra/150 óra

Bécsi-, félangol, pianínó és angol-mechanika teljes beszabályozása.

Hangtompító-rendszer beszabályozása.

Pedálok beszabályozása.


   1. Hangfogó javítási gyakorlatok 150 óra/180 óra

Hangfogófilc- csere.

Hangfogó ki- és berakás.

Hangfogó-emelőtagok javítása, tengelyezése.


   1. Intonálás 150 óra/180 óra

Hangzásjavítási lehetőségek.

Hangszín és dinamika.

Lágyítás és keményítés.   1. Hangolási gyakorlatok 153 óra/148 óra

Kórrahúzás.

Oktávrahúzás.

Temperálás.

Hangoláspontosság és –tartósság.
  1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Zongorajavító szakműhely


  1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti kerete

Alkalmazandó eszközök és felszerelések

egyéni

csoport

osztály

1.

magyarázat

X 

2.

megbeszélés

X 

3.

szemléltetés

X 

4.

kooperatív tanulás

X 

5.

szimuláció

X 

6.

egyéb: más műhelyekbe irányítani a tanulót

X 
   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök és felszerelések

egyéni

csoport-bontás

osztály-keret

1.

Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.

Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

 

 

 

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

x

 

 

 

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

x

 

 

 

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

x

 

 

 

1.5.

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

x

 

 

 

1.6.

Információk önálló rendszerezése

x

 

 

 

1.7.

Információk feladattal vezetett rendszerezése

x

 

 

 

2.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.1.

Írásos elemzések készítése

x

 

 

 

2.2.

Leírás készítése

x

 

 

 

2.3.

Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

x

 

 

 

2.4.

Tesztfeladat megoldása

x

 

 

 

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

x

 

 

 

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

 

 

 

2.7.

Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban

x

 

 

 

3.

Képi információk körében

3.1.

rajz értelmezése

x

 

 

 

3.2.

rajz készítése leírásból

x

 

 

 

3.3.

rajz készítés tárgyról

x

 

 

 

3.4.

rajz kiegészítés

x

 

 

 

3.5.

rajz elemzés, hibakeresés

x

 

 

 

3.6.

rajz készítése Z-rendszerről

x

 

 

 

3.7.

rendszerrajz kiegészítés

x

 

 

 

4.

Komplex információk körében

4.1.

Esetleírás készítése

x

 

 

 

4.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

x

 

 

 

4.3.

Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján

x

 

 

 

4..4.

Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után

x

 

 

 

4.5.

Utólagos szóbeli beszámoló

x

 

 

 

6.

Gyakorlati munkavégzés körében

6.1

Műveletek gyakorlása

x

 

 

 

6.2

Munkamegfigyelés adott szempontok alapján

x

 

 

 

7.

Vizsgálati tevékenységek körében

7.1.

Anyagminták azonosítása

x

 

 

 

7.2.

Tárgyminták azonosítása

x

 

 

 

8.

Szolgáltatási tevékenységek körében

8.1.

Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés

x

 

 

 

8.2.

Szolgáltatási napló vezetése

x

 

 

 

8.3.

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett

x

 

 

 

8.4.

Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással

x

 

 

 
  1. A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.


.

Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag
Downloads -> Internet Explorer Users
Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája

Download 1.81 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Download 1.81 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaA képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Download 1.81 Mb.