• A tantárgy értékelésének módja
 • A tantárgy tanításának célja
 • Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
 • Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei 27 óra/… óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
 • Témakörök Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata 40 óra/… óra
 • Forgatókönyv készítés gyakorlat 14 óra/… óra
 • A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. A
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
  Download 1.81 Mb.
  bet6/19
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg önálló feldolgozása

   

  x

   

   

  1.2.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

  x

   

   

  1.3.

  Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

  x

   

   

  1.4.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

  x

   

   

  1.5.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

  x

   

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Írásos elemzések készítése

   

  x

   

   

  2.2.

  Leírás készítése

   

  x

   

   

  2.3.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

   

  x

   

   

  2.4.

  Tesztfeladat megoldása

   

  x

   

   

  2.5.

  Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

  x

   

   

   

  3.

  Komplex információk körében

  3.1.

  Elemzés készítése tapasztalatokról

   

  x

   

      1. A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Előadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy 54 óra/… óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet és zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok legfontosabb sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti előadások legalapvetőbb technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott rendezvény forgatókönyvének elkészítésére.


   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai tárgyakhoz.


   1. Témakörök

    1. Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei 27 óra/… óra

  Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A helyszín sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások legfontosabb különbségeinek ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a közönség és az előadók elhelyezkedésének eseteire.


    1. Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei 27 óra/… óra

  Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek sajátosságai. Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések ismerete: így a hang, a világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége.   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  magyarázat

   

  x

   

   

  2.

  kiselőadás

   

  x

   

   

  3.

  szemléltetés

   

  x

   

   

  4.

  helyszíni látogatás

   

  x

   

       1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

  x

   

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Leírás készítése

   

  x

   

   

  2.2.

  Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

   

  x

   

   

  3.

  Képi információk körében

  3.1.

  rajz értelmezése

   

  x

   

   

  3.2.

  rajz készítése leírásból

   

  x

   

      1. A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Előadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy 54 óra/… óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel módon folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak egyben. A tantárgy célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok elméletoktatásához, az adott korszak produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá váljanak a diákok által létrehozott produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei darabok, artista előadások formájában.


   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt szervezése c. modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán.


   1. Témakörök

    1. Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata 40 óra/… óra

  Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos előadása.


  • a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése

  • stílusjegyek ismerete

  • előadásmód

  • technikai feltételek
    1. Forgatókönyv készítés gyakorlat 14 óra/… óra

  A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése.


  • az előadás stílusának, jellegének meghatározása

  • az előadás célközönségének felmérése

  • piackutatás

  • marketing

  • pályázatok felkutatása

  • humán erőforrások felmérése

  • technikai igények felmérése

  • technikai adottságok felmérése

  • költségvetés tervezése

  • a program lebonyolítása   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  Tematikus kutatás interneten

  x

  x

   

  Számítógép    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Információk önálló rendszerezése

   

  x

   

   

  1.2.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése

   

  x

   

   

  2.

  Csoportos munkaformák körében

  2.1.

  Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással

   

  x

   

   

  2.2.

  Csoportos helyzetgyakorlat

   

  x

   

   

  3.

  Szolgáltatási tevékenységek körében

  3.1.

  Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett

   

  x

   

   

  3.2.

  Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással

   

  x

   

      1. A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

  A

  11887-16 azonosító számú

  Kulturális program és projekt szervezése

  megnevezésű

  szakmai követelménymodul

  tantárgyai, témakörei

  A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák   

  Projekttervezés és projektmenedzsment

  Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata

  Rendezvényszervezés

  Rendezvényszervezés gyakorlata

  FELADATOK

  Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel

  x

  x

  x

  x

  Kapcsolatot tart a médiával és egyéb szervezetekkel

   

   

  x

  x

  Kampányokat szervez

   

   

  x

  x

  Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi követelményeket

   

   

  x

  x

  Közreműködik projektpályázatok elkészítésében

  x

  x

   

   

  Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt szervezetének kialakításához

  x

  x

   

   

  Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a partneri kapcsolattartás menetének és a jelentéskészítés rendjének megalkotásában

  x

  x

   

   

  Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezeli a projektre vonatkozó elektronikus pályázati rendszert

  x

  x

   

   

  Részt vesz a projekt terv szerinti megvalósításában, különös tekintettel az idő- és költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék minőségi jellemzőire

  x

  x

   

   

  A projektterv szerint elvégzi a rá háruló tevékenységek kivitelezését, illetve a kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat

  x

  x

   

   

  Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az előrehaladás nyomon követésében a tervtől való eltérés vizsgálatában

  x

  x

   

   

  Közreműködik a projekt lezárásában, a projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység dokumentálásában

  x

  x

   

   

  SZAKMAI ISMERETEK

  A rendezvények típusai

   

   

  x

  x

  A rendezvények személyi és tárgyi feltételei

   

   

  x

  x

  Szervezők és közreműködők, koordináció

   

   

  x

  x

  Rendezvény költségvetési terve

   

   

  x

  x

  Rendezvény forgatókönyve

   

   

  x

  x

  Közönségkapcsolati feladatok

   

   

  x

  x

  Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások

   

   

  x

  x

  Szerzői jogi alapismeretek

   

   

  x

  x

  Szerződések jogi alapjai

   

   

  x

  x

  Rendezvény értékelése

   

   

  x

  x

  Kampányszervezés

   

   

  x

  x

  Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv

   

   

  x

  x

  Projekt és projektszervezet

  x

  x

   

   

  Projekttermék/Output, a projekt definiálása

  x

  x

   

   

  Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, monitoring és kontrollterv

  x

  x

   

   

  Projektdokumentumok

  x

  x

   

   

  Tervlezárás és kockázatelemzés

  x

  x

   

   

  Nyilvántartás

  x

  x

   

   

  Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs menedzsment)

  x

  x

   

   

  Projektmonitoring

  x

  x

   

   

  Nyomon követési eljárások

  x

  x

   

   

  Eltérések elemzése

  x

  x

   

   

  Beavatkozások meghatározása

  x

  x

   

   

  Szállítók és közbeszerzés

  x

  x

  x

  x

  Szerződéskötés

   

   

  x

  x

  Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők

   

   

  x

  x

  SZAKMAI KÉSZSÉGEK

  Szervezőkészség

  x

  x

  x

  x

  Verbális és nonverbális kommunikáció

  x

  x

  x

  x

  Motivációs és meggyőzési készség

   

  x

   

  x

  Prezentációs készség

  x

  x

  x

  x

  Jelentéskészítés

  x

  x

  x

  x

  SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

  Önállóság

   

  x

   

  x

  Pontosság

  x

  x

  x

  x

  Rugalmasság

   

  x

   

  x

  TÁRSAS KOMPETENCIÁK

  Nyitott hozzáállás

   

  x

   

  x

  Kapcsolatteremtő készség

   

  x

   

  x

  Segítőkészség

   

  x

   

  x

  MÓDSZERKOMPETENCIÁK

  Rendszerező képesség

  x

  x

  x

  x

  Gyakorlatias feladatértelmezés

  x

  x

  x

  x

  Kreativitás, ötletgazdagság

  x

  x

  x

  x
  1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag
   Downloads -> Internet Explorer Users
   Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
   Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
   Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
   Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
   Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
   Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
   Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája

   Download 1.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
  Download 1.81 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

  Download 1.81 Mb.