• Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Nem kapcsolódik, alapozó tárgy. Témakörök
 • Programozás, azonosítás, tervezés 13 óra/… óra
 • Megvalósítás és kontroll 13 óra/… óra
 • Értékelés és zárás 5 óra/… óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
 • A tantárgy értékelésének módja
 • A tantárgy tanításának célja
 • Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
 • A projektet támogató szoftverek használata 7 óra/… óra
 • Pályázatírás 7 óra/… óra
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)
 • Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/… óra*
  Download 1.81 Mb.
  bet7/19
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

  Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/… óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen közreműködni a gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és mérföldkövek megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje meg a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat.


   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  Nem kapcsolódik, alapozó tárgy.


   1. Témakörök

    1. A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment 5 óra/… óra

  • A projekt és jellemzői

  • Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM)

  • Projekt és projektszervezet

  • Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai

  • Információgyűjtés

  • Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata
    1. Programozás, azonosítás, tervezés 13 óra/… óra

  • Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások

  • Igényfelmérés, megvalósíthatóság

  • Projekttermék/Output, a projekt definiálása

  • Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, monitoring és kontrollterv

  • „Kritikus út”

  • Projektdokumentumok

  • Tervlezárás és kockázatelemzés

  • Projekttervek jóváhagyása

  • Nyilvántartás
    1. Megvalósítás és kontroll 13 óra/… óra

   • Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs menedzsment)

   • Projekt monitoring

   • Nyomon követési eljárások

   • Beavatkozások meghatározása

   • Szállítók és közbeszerzés

   • Szerződéskötés

   • Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata

   • Információgyűjtés
    1. Értékelés és zárás 5 óra/… óra

  • Nyomon követési eljárások

  • Eltérések elemzése

  • Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, jelentéskészítés   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem, csoportszoba, számítógép terem


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  magyarázat

   

   

  x

   

  2.

  kiselőadás

   

   

   

   

  3.

  megbeszélés

   

  x

  x

   

  4.

  vita

   

  x

   

   

  5.

  szemléltetés

   

   

  x

   

  6.

  projekt

   

  x

   

   

  7.

  kooperatív tanulás

   

  x

  x

   

  8.

  szimuláció

  x

  x

  x

   

  9.

  szerepjáték

   

  x

   

   

  10.

  házi feladat

  x

  x

   

       1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg önálló feldolgozása

  x

   

  x

  Számítógép, irodai szoftverek, internet

  1.2.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

  x

   

  x

   

  1.3.

  Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

  x

   

  x

   

  1.4.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.5.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

  Számítógép, irodai szoftverek, internet

  1.6.

  Információk önálló rendszerezése

  x

   

   

   

  1.7.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése

  x

   

   

  Számítógép, irodai szoftverek, internet

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Írásos elemzések készítése

  x

   

  x

  Számítógép, irodai szoftverek, internet

  2.2.

  Leírás készítése

  x

   

  x

   

  2.3.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

  x

   

  x

   

  2.4.

  Tesztfeladat megoldása

  x

   

  x

   

  2.5.

  Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

  x

   

  x

  Számítógép, irodai szoftverek, internet

  3.

  Képi információk körében

  3.1.

  rajz értelmezése

  x

   

  x

  Számítógép, irodai szoftverek, internet

  3.2.

  rajz készítése leírásból

  x

   

  x

   

  3.3.

  rajz készítés tárgyról

  x

   

  x

   

  3.4.

  rajz kiegészítés

  x

   

  x

   

  3.5.

  rajz elemzés, hibakeresés

  x

   

  x

  Számítógép, irodai szoftverek, internet

  3.6.

  rajz elemzés, hibakeresés

   

   

  x

   

  4.

  Komplex információk körében

  4.1.

  Esetleírás készítése

  x

  x

   

  Számítógép, irodai szoftverek, internet

  4.2.

  Elemzés készítése tapasztalatokról

  x

  x

   

   

  4.3.

  Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján

  x

  x

  x

   

  4..4.

  Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után

  x

   

   

   

  4.5.

  Utólagos szóbeli beszámoló

  x

  x

  x

   

  5.

  Csoportos munkaformák körében

  5.1.

  Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás

   

  x

   

  Számítógép, irodai szoftverek, internet

  5.2.

  Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással

   

  x

   

  Számítógép, irodai szoftverek, internet

  5.3.

  Csoportos helyzetgyakorlat

   

  x

   

   

  5.4.

  Csoportos versenyjáték

   

  x

   

   

  6.

  Gyakorlati munkavégzés körében

  6.1.

  Műveletek gyakorlása

  x

  x

  x

      1. A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy 36 óra/… óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati rendszert.


   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy során elsajátított kompetenciákra.


   1. Témakörök

    1. A projektmunka gyakorlata 22 óra/… óra

   • Az igényfelmérés módszerei

   • A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei

   • Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése és kitöltése

   • Projekttervezés

   • Célkitűzés (célfa, problémafa)

   • Tevékenységdiagram

   • Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix

   • Időrendi ütemezés (Gantt)

   • Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés)

   • Kommunikációs és minőségterv

   • Monitoring és kontrollterv dokumentumai

   • „Kritikus út” kiszámítása

   • Kockázatelemzés módszerei

   • Nyilvántartás

   • Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs menedzsment) dokumentumai

   • Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata

   • Szerződéskötés mintadokumentumai

   • Információgyűjtés és rendszerezés
    1. A projektet támogató szoftverek használata 7 óra/… óra

   • A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata

   • Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése és kitöltése

   • Elektronikus pályázati rendszer használat
    1. Pályázatírás 7 óra/… óra

  • Hazai és uniós pályázatok rendszere

  • Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai

  • A pályázatírás módszertana   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem, csoportszoba, számítógépes terem


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  magyarázat

  x

  x

  x

  számítógép, projektor, internet, szoftverek

  2.

  kiselőadás

  x

   

   

  számítógép, projektor, internet, szoftverek

  3.

  megbeszélés

  x

   

  x

   

  4.

  vita

   

  x

   

   

  5.

  szemléltetés

   

   

  x

  számítógép, projektor, internet, szoftverek

  6.

  projekt

   

  x

  x

  számítógép, projektor, internet, szoftverek

  7.

  kooperatív tanulás

   

  x

   

   

  8.

  szimuláció

   

  x

  x

  számítógép, projektor, internet, szoftverek

  9.

  szerepjáték

   

  x

   

   

  10.

  házi feladat

  x

  x

  x

  számítógép, internet, szoftverek    1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag
     Downloads -> Internet Explorer Users
     Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
     Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
     Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
     Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
     Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
     Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
     Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája

     Download 1.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
  Download 1.81 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/… óra*

  Download 1.81 Mb.