• A tantárgy tanításának célja
 • Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
 • Költségvetés készítése 6 óra/… óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
 • A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. A
 • A tantárgy értékelésének módja
  Download 1.81 Mb.
  bet9/19
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.81 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

  A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy 31 óra/… óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére.


   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül, valamint a rendezvényszervezés ismereteire.


   1. Témakörök

    1. Forgatókönyvírás 13 óra/… óra

  • Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése.

  • A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés)

  • Táblázatkészítés
    1. Költségvetés készítése 6 óra/… óra

  • A rendezvény tervezése, forrásai

  • Költségvetés készítése gyakorlatban
    1. Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata 12 óra/… óra

  • A közönségkapcsolati munka módszerei

  • A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata

  • Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése

  • Kampányszervezés gyakorlata

  • Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem, számítógép terem, gyakorlati helyszín


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  kiselőadás

   

   

  x

   

  2.

  megbeszélés

   

  x

  x

   

  3.

  vita

   

  x

   

   

  4.

  szemléltetés

   

   

  x

   

  5.

  házi feladat

  x

  x

  x

   

  6.

  projekt

  x

  x

  x

   

  7.

  kooperatív tanulás

   

  x

   

   

  8.

  szimuláció

   

  x

   

   

  9.

  szerepjáték

   

  x

   

       1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg önálló feldolgozása

   

   

  x

   

  1.2.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.3.

  Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.4.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.5.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.6.

  Információk önálló rendszerezése

  x

   

  x

   

  1.7.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése

   

  x

  x

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Írásos elemzések készítése

  x

   

   

   

  2.2.

  Leírás készítése

  x

   

   

   

  2.3.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

   

   

  x

   

  2.4.

  Tesztfeladat megoldása

   

   

  x

   

  2.5.

  Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

   

   

  x

   

  2.6.

  Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

   

  x

   

   

  2.7.

  Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban

   

  x

   

   

  3.

  Képi információk körében

  3.1.

  rajz értelmezése

   

  x

  x

   

  4.

  Komplex információk körében

  4.1.

  Esetleírás készítése

  x

   

   

   

  4.2.

  Elemzés készítése tapasztalatokról

  x

  x

   

   

  4.3.

  Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján

  x

  x

   

   

  4..4.

  Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után

   

  x

   

   

  4.5.

  Utólagos szóbeli beszámoló

  x

  x

   

   

  5.

  Csoportos munkaformák körében

  5.1.

  Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás

   

  x

   

   

  5.2.

  Információk rendszerezése mozaikfeladattal

   

  x

  x

   

  5.3.

  Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással

   

  x

  x

   

  5.4.

  Csoportos helyzetgyakorlat

   

   

  x

   

  5.5.

  Csoportos versenyjáték

   

  x

  x

   

  6.

  Gyakorlati munkavégzés körében

  6.1.

  Műveletek gyakorlása

  x

  x

   

   

  6.2.

  Munkamegfigyelés adott szempontok alapján

  x

   

   

   

  7.

  Szolgáltatási tevékenységek körében

  7.1.

  Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés

  x

   

   

   

  7.2.

  Szolgáltatási napló vezetése

  x

   

   

   

  7.3.

  Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett

  x

  x

   

   

  7.4.

  Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással

  x

   

   

      1. A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
  A

  10619-12 azonosító számú

  Gyakorló hangszerkészítő és –javító (zongora) tevékenysége.

  megnevezésű

  szakmai követelménymodul

  tantárgyai, témakörei

  A 10619-12 azonosító számú Gyakorló hangszerkészítő és -javító (zongora). megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák   

  Szakmai ismeret zongora

  Szakmai ismeret vonós/pengetős/vonókészítő

  Szakmai ismeret cimbalom

  Szakmai ismeret fafúvós

  Szakmai ismeret rézfúvós

  Szakmai ismeret orgonaépítő

  Hangszerakusztika

  Hangszeresztétika

  Anyagismeret

  Szakrajz

  Zenei alapismeretek

  Idegen szaknyelv

  Szakmai gyakorlat (zongora)

  FELADATOK

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett javítási tervet készít, ütemezi a munkafolyamatokat a zongora-hangszercsalád tagjaival kapcsolatban

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Kipróbálja, felméri, ellenőrzi, korrigálja a javítandó vagy megjavított hangszert

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szakrajzot olvas, értelmez és készít

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett anyagmegmunkálást végez (vág, fúr, gyalul, mar, vés, csiszol, reszel, ragaszt) kéziszerszámokkal és gépekkel a zongora-hangszercsalád tagjaival kapcsolatban

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett filceket, bőröket cserél, ragaszt, mechanikai alkatrészeket javít, tengelyez

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett hangtompító- és pedálrendszert javít, beszabályoz a zongora-hangszercsalád tagjaival kapcsolatban

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett kisebb új alkatrészeket készít a zongora- hangszercsalád tagjaival kapcsolatban

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett rezonánst, bordát, stéget javít a zongora- hangszercsalád tagjaival kapcsolatban

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett tőkét javít a zongora-hangszercsalád tagjaival kapcsolatban

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett hangszer-szekrényelemeket készít, javít, alapvető fakötéseket, csapolásokat, illesztéseket alkalmaz, fahibákat javít, felületet pótol

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett kalapácsfejet vagy készletet cserél, csiszol, formáz

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett öntvényt javít, bronzíroz, felfilcez

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett hangszert húroz, szakadt húrt pótol, húrokat méretez, basszushúrt fon, húrnyomást állít

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Alkatrészeket, szerkezeti elemeket és egységeket felismer, kiválaszt, szét- és összeszerel, anyagot, hangszert kezel, tárol, rendszerez, válogat, segédanyagokat előállít, használ a zongora-hangszercsalád tagjaival kapcsolatban

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett bécsi-, pianínó-, félangol-, angol- és csembaló-mechanikát beállít, beszabályoz

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett billentyűt vagy klaviatúrát javít a zongora- hangszercsalád tagjaival kapcsolatban

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Hangszert cupfol, rész-hangolást végez

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett hangszert intonál, ütéspontot állít

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, fejleszti szakmai tudását

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Szakmai felügyelet és irányítás mellett méréseket, méretezést, szakmai számításokat végez, mérőeszközöket használ

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Akusztikai vizsgálatot végez, meghatározza az akusztikai jellemzőket a zongora- hangszercsalád tagjaival kapcsolatban

  x

   

   

   

   

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Stílusjegyeket felmér, meghatározza a formai és stílusjellemzőket a zongora- hangszercsalád tagjaival kapcsolatban

  x

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

   

   

  x

  Elkészíti a felületkezelés és a ragasztás anyagait, eszközeit

  x

   

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

   

  x

  Beszerzi a szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket, gépeket és karbantartja szerszámait, eszközeit, gépeit, célszerszámokat készít

  x

   

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

   

  x

  Ismerkedik a szakma hagyományaival és ésszerűen alkalmazza azokat

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  SZAKMAI ISMERETEK

  A sérülések és meghibásodások javítás

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  A hangszerkészítés és -javítás elmélete, gyakorlata

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Szerszámismeret és -használat, kezelésük, karbantartásuk

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Állapotfelmérés, költségmegállapítás, ármeghatározás

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Általános fa- és fémipari anyag- és gyártásismeret, a szakmában használt egyéb anyagok

  x

   

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

   

   

  A szakmában használatos anyagok, az anyagválasztás szempontjai, az anyagok kezelésének és tárolásának gyakorlata

  x

   

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

   

   

  A hangszerakusztika alapjai

  x

   

   

   

   

   

  x

   

   

   

   

   

   

  A fizika és kémia (akusztika, statika, mechanika, vegytan) gyakorlati alkalmazása

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Hangoláselmélet

  x

   

   

   

   

   

  x

   

   

   

   

   

  x

  A zongora-hangszercsoport hangszereinek részletes szakismerete

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A chordofon hangszerek szakismerete és akusztikája

  x

  x

  x

   

   

   

  x

   

   

   

   

   

   

  Az aerofon, az idiofon, a membranofon hangszerek szakismeretének és akusztikájának alapjai

   

   

   

  x

  x

  x

  x

   

   

   

   

   

   

  A geometriai szerkesztések alapszabályai, szabadkézi rajz és vázlat készítése, tájékozódás műszaki rajzon

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

   

  Hangszertörténet, stílus- és esztétika gyakorlati alkalmazása

  x

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

   

   

  x

  Művészet- és zenetörténeti stíluskorszakok

   

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

  x

   

   

  A zeneelmélet alapjai

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Alapfokú idegennyelvű szakmai levelezőképesség, az idegennyelvű szakirodalomban való jártasság, idegennyelvű szakirodalom tartalmi szintű fordítása

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

   

  SZAKMAI KÉSZSÉGEK

  A szakmai nyelv értése és használata beszélt, írott és olvasott formában

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Idegennyelvű szaknyelv alapfokú értése és használata beszélt, írott és olvasott formában

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Információforrások kezelése

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Faipari- és műhelyrajz készítése, olvasása, értelmezése

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

  x

  Tér- és mennyiségérzékelés

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

   

   

  x

  SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

  Kézügyesség, mozgáskoordináció

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Precizitás

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Hallás, látás

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  TÁRSAS KOMPETENCIÁK

  Határozottság

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Kezdeményezőkészség

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Motiválhatóság

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  MÓDSZERKOMPETENCIÁK

  Logikus gondolkodás

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Problémamegoldás, hibaelhárítás

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Figyelem-összpontosítás

  x

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  x
  1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag
   Downloads -> Internet Explorer Users
   Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
   Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
   Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
   Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
   Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
   Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
   Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája

   Download 1.81 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
  Download 1.81 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A tantárgy értékelésének módja

  Download 1.81 Mb.