T. C. ÇUkurova üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ sanat ve tasarim ana sanat dali
Download 258.34 Kb.
bet2/3
Sana10.04.2017
Hajmi258.34 Kb.
1   2   3

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Suat KARAASLAN
Dersin Kodu: STA 703

Dersin Adı: HEYKEL ATÖLYE I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Sanatsal bir ürün oluşturmada, farklı konu teknik ve malzemelerle, bir problemin çözümüne dönük araştırma yapma, yorumlama ve kompozisyon oluşturma edimi ile öğrencinin kişisel yorum ve üslup arayışlarını da dikkate alarak sanatsal kişiliklerin oluşmasını amaçlar.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Suat KARAASLAN

Dersin Kodu: STA 707

Dersin Adı: ÇAĞDAŞ SANAT I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Bu derste, önce 20.yüzyıl sanatını etkileyen 19. Yüzyılın sanatsal önermeleri, daha sonra Kübizm´den Gerçeküstücülüğe, Soyut Dışavurumculuktan Pop´a, Arazi Sanatı´ndan Performans´a ve Kimlik Sanatı´na kadar uzanan bir skala içinde 20. Yüzyıl Batı Sanatı ve değişen dünyada yeni konulara yeni ifade biçimleri arayan sanatçılara olanak sağlayan post-modern süreçler incelenmektedir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Birnur ERALDEMİR
Dersin Kodu: STA 731

Dersin Adı: FORM VE KOMPOZİSYON I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Üç boyutlu form ve kompozisyonların tasarımını içeren bu derste, kavram gelişimi ve yapısal problem çözme becerisi vurgulanmaktadır. Doğada, sanatta ve mimarideki form örneklerinin incelenmesinin yanı sıra, temel malzemeleri ve teknikleri kullanan heykel yaklaşımları tartışılmakta ve uygulanmaktadır.

Öğretim Elemanı: Prof. Birnur ERALDEMİR
Dersin Kodu: STA 709

Dersin Adı: PLASTİK SANATLAR ANALİZİ I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Plastik sanatlar tarihini bu tarihin dönüşümsel olarak izlenebilmesini sağlayacak sanat ürünleri üzerinden ele almak ve bu ürünleri, sanat ürününde düşünce ve düşüncenin cisimlendirilişi bağlamlarında temellendirmek, bu temelleri görsel ideoloji ve estetik etkinin tarihsel zamanla kurduğu ilişki içinde tartışarak kavramak.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Mustafa OKAN
Dersin Kodu: STA 727

Dersin Adı: RESİM ATÖLYE I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Resim tarihinin yeni yüzyıla devrettiği birikimi, soruları ve sorunları bu tarihe katılmanın yollarını aramak üzere araştırmayı, tartışmayı ve bu süreci uygulama çalışmalarında somutlanacak şekilde sonuçlandırmayı amaçlar.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Mustafa OKAN
Dersin Kodu: STA 729

Dersin Adı: DESEN I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Desen çiziminin gerçekliği düşünme, araştırma, kavrama, plastik sanatların alanı içinde ürüne dönüştürme ve görsel dilin gelişimi bakımından barındırdığı olanakların araştırılmasını amaçlar.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Mustafa OKAN

Dersin Kodu: STA 713

Dersin Adı: GRAFİK ATÖLYE I

Yarıyıl: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Görsel iletişimi sağlayan temel disiplin Grafik Tasarıma ilişkin özgün çalışmalar ve araştırmalar yapılması.

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Oya TÜRE AYGÜN-Öğr. Gör. Metin AYGÜN
Dersin Kodu: STA 711

Dersin Adı: AMBALAJ GRAFİĞİ

Yarıyıl: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Marka-ürün ilişkisi üzerinden ambalaj tasarımının içinde bulunduğu dinamikleri teorik bilgiler ve uygulamalı projelerle öğrenciye aktarımı dersin amacını oluşturur. Ambalaj tasarımının oluşum sürecindeki, form, malzeme ve görsel iletişim ilişkileri, ürünün ait olduğu marka kimliğine ve ürün gamı kriterlerine odaklayan projelerle uygulanır. Projeler, piyasadaki mevcut başarılı örneklerin durum analizlerinin yapıldığı teorik derslerle desteklenir.

Öğretim Elemanı: Yrd.Doç. Oya TÜRE AYGÜN
Dersin Kodu: STA 725

Dersin Adı: REKLAM GRAFİĞİ

Yarıyıl: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Bir kurum ya da kuruluşun, bir ürün ya da hizmetin tanıtılmasını sağlama amacına yönelik özgün çalışmalar yapılması. Reklamcılığın temel kavramlarının tanıtılması, reklamcılıkta disiplin,araştırma ve yaratıcı düşünce ile kampanya planlaması ve uygulaması.

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Oya TÜRE AYGÜN - Öğr. Gör. Metin AYGÜN

Dersin Kodu: STA 721

Dersin Adı: DESEN I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Sanatsal bir disiplin olan desen çiziminin düşünme, araştırma ve uygulama biçimlerinden yararlanarak, sanatsal gerçeklikle kendine özgü bir dil yaratmak ve yeni sanatsal çözümlemeler üretmek.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Muzaffer TİRE
Dersin Kodu: STA 723

Dersin Adı: RESİM I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Varsayılan birikimle; sanat tarihinde yer alan ürünlerin konu-kavram-teknik, biçim – içerik açısından kuramsal analizleri yapılarak, kavramsal düşünme biçimi içinde uygulamalı olarak kendine özgü sanatsal bir dil yaratmak.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Muzaffer TİRE
Dersin Kodu:STA 735

Dersin Adı: MEKÂN TASARIM İLKELERİ

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Tasarım ilkelerinin araştırılması-kuram ile tasarım arasındaki ilişkinin mekân başlığında irdelenmesi, araştırma yöntemleri kapsamında yorumlanması.

Dersi Veren Öğretim Üyesi:Yrd.Doç. F. Yeşim GÜRANİ

Dersin Kodu:STA 737

Dersin Adı: ÇAĞDAŞ İÇ MEKÂN PROBLEMLERİ VE ANALİZİ I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Çağdaş iç mekânlarda işlev ve kullanıcı gereksinimleri. Çağdaş iç mekânlarda form, fonksiyon ve estetik. Çağdaş iç mekân problemlerinin seçilmiş örnekler üzerinde analiz edilmesi.

Dersi Veren Öğretim Üyesi:Yrd.Doç. F. Yeşim GÜRANİ
Dersin Kodu:STA 739

Dersin Adı: YENİDEN İŞLEVLENDİRİLECEK OLAN TARİHİ YAPILARDA İÇ MEKÂN MÜDAHALELERİ

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Korunması gerekli ancak özgün işlevini kaybetmiş yapılara güncel işlev verilmesi olayını düzenleyen bu disiplinde binanın özgün işlevini ne surette kaybettiği araştırılacak, buna göre binanın içinde bulunduğu yakın ve uzak çevrenin gereksinimleri ve diğer koşullar göz önüne alınarak bir metod çevresinde yeni işlev sekli belirlenecektir. Bu işlem esnasında binanın ait olduğu türün tipolojisi incelenecek yapısal ve mekânsal özellikleri analiz edilecek, ayrıca bina bünyesinde restorasyon ilkeleri, teknik ve yasal veriler doğrultusunda yapılabilecek değişiklerin saptanması hedeflenmektedir. Özgün işlevini kaybetmiş yapılara güncel işlev verilmesi; binanın yapısal ve mekânsal özelliklerinin analiz edilmesi, ayrıca bina bünyesinde restorasyon ilkeleri, teknik ve yasal veriler doğrultusunda yapılabilecek değişiklerin anlatılmasını içerir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ

Dersin Kodu:STA 741

Dersin Adı: ÇAĞDAŞ İÇ MEKÂN DÜZENLEMELERİ

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Çağdaş iç mekân düzenlemeleri ile tasarıma tesir eden etkilerin tüm boyutlarıyla araştırılması.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersin Kodu:STA 743

Dersin Adı: YAPI BİYOLOJİSİ

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Çevre-Çevre Bilim-Çevre Sistem-Yapı Biyolojisi Kavramları. İnsanın biyolojik, psikolojik, sosyolojik yapısı gereksinmeleri. Yapının fiziksel ve sosyal, iç ve dış çevre özellikleri. Yapı sistemi-Yapı biyolojisi sistemi. Yapı-çevre-insan sağlığı arasındaki ilişki. Yapıdan kaynaklanan sağlık sorunları. Yapı biyolojisi açısından yapının tasarım, uygulama ve kullanım süreçlerinde alınabilecek önlemler.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersin Kodu: STA 745

Dersin Adı: YÜZEY KAPLAMALARI

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Yapıda kullanım süreci içinde dış ortamla karşı karşıya bulunan ve atmosfer etkilerine maruz kalan yüzey kaplamalarının tanınması, performanslarının araştırılması ve içinde bulundukları fiziksel çevre şartları karşısında bozulma sebeplerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Değerlendirme Yöntemi: Bu derste vize ve final sınavı yapılmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersin Kodu: STA 747

Dersin Adı: SANAT ESERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Bu derste öğrencilere, sanat tarihinin ve sanat eserinin farklı yorumlanma yöntemleri tanıtılacaktır. Her sanat eseri; kendini üreten sanatçıyı, sanatçının dahil olduğu

kültürü yansıtır. Her sanat eseri karmaşıktır ve çoklu anlam katmanlarına sahiptir. Bu nedenle bu derste, sanat eserinin analizi için kullanılan formalist analiz, ikonografik analiz, biyografik analiz ve semiyotik analiz gibi yöntemler anlatılacaktır.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Nimet KESER
Dersin Kodu:STA 715

Dersin Adı: ÇAĞDAŞ KUMAŞ TASARIMINDA ÜRÜN GELİŞTİRME I 

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Sanayi Devrimi’nden 1970’lere kadar kumaş tasarımını etkileyen tasarım hareketleri ve teknolojik gelişmelerin araştırılması. Bahsedilen dönemde kumaş tasarım trendlerini belirleyen unsurların incelenmesi ve kullanılan, teknik ve malzemelerin desen ve motif özelliklerinin araştırılması.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Havva HALAÇELİ METLİOĞLU
Dersin Kodu:STA 749

Dersin Adı: GÖRSEL OKURYAZARLIK I 

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: İnsanın oluşturduğu görmeyi barındıran her türlü görselin ele alınarak, ortaya çıkarılma süreci ve sanat eleştirisi disiplini yardımıyla okunmasını ve bunlar hakkında yazılmasını içerir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAPAR
Dersin Kodu:STA 717

Dersin Adı: ENDÜSTRİYEL SERAMİK TASARIMI I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Seramik Endüstrisinin üretim proseslerinin tanıtılması ve yapı seramiklerinin, kullanım gereçlerinin ve sağlık gereçlerinin üretim yöntemlerinin teknik olarak irdelenmesi.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Necdet SAKARYA
Dersin Kodu: STA 751

Dersin Adı: ENDÜSTRİYEL SERAMİK HAMMADDELERİ

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Seramik ürünlerin sınıflandırılması, geleneksel ve ileri teknoloji seramikleri, seramik malzemelere genel bakış. Endüstriyel hammaddeler ve yakın gelecekte tükenebilecek hammadde kaynaklarına alternatif arayışlar. Seramik hammaddelerin oluşumu, Volkanizma, primer ve sekonder oluşumlar, doğadan hammadde örnekleri. Özlü ve Özsüz Seramik Hammaddeleri, Çamur ve sır bünyelerde işlevleri. Hammadde seçimi ve önemi. Çeşitli hammaddelerin Gözeneklilik, Pekişme, Sinterlenme, Vitrifikasyon üzerine etkileri. Sıcaklığın hammaddeler üzerindeki etkileri. Gözeneklilik düzeyi düşük/yüksek bünye reçeteleri hazırlama. Vitrifikasyon düzeyi düşük/yüksek bünye reçeteleri hazırlama.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Nergis KILINÇ MİRDALI
Dersin Kodu:STA 759

Dersin Adı: SERAMİK TEKNOLOJİ TASARIMI I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Seramik tasarım ürünlerde, özgün çalışmalar yaratabilmek için ve ürünlerine hem estetik, hem de teknik özellikler kazandırmak, sır hazırlama ve hazırlanan sırları kullanabilmeleri sağlamak. Seramik Hammaddeleri ve hesaplamalar, kil-su sistemleri, kil gövdelerin şekillendirilmesi, kurutma ve pişirme mekanizması

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya HALEFOĞLU
Dersin Kodu:STA 719

Dersin Adı: SERAMİK ATÖLYE I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Belirlenen sanat ve tasarım çalışmasının, teknik, biçim ve içerik açısından başarılı biçimde yürütülmesi ve sergilenmeye hazır hale getirilmesi sürecinde yapılan teorik ve uygulamalı çalışmaları içerir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Bahar ARI DELLENBACH
DersinKodu: 755

DersinAdı: MOBİLYANIN BİÇİMLENİŞİNDE YENİLİKÇİ TASARIM ARAŞTIRMALARI

Sömestr: Güz

DersinTürü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği:Mobilyanın biçimlenmesinde, strüktür ve malzemenin araştırılması ve bu doğrultuda mobilya tasarımının sağlanması hedeflenmektedir. Mobilya tasarımında etken olan faktörlerin değerlendirilmesi ve bu kapsamda tasarım olgusunun sağlanmasını içerir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Tülay CANBOLAT
Dersin Kodu: STA 753

Dersin Adı: TİPOGRAFİ I

Yarıyıl: Güz

Dersin Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Harflerin belirli özelliklerinin ayırt edilmesi, font içindeki görsel ilişkiler, mesaja uygun doğru yazı karakteri seçimi, tipografik tasarımda karşılaşılan espas kavramı, noktalama işaretleri, metin düzenlemeleri gibi bazı teknik ayrıntıların ve yazıyı doğru kullanma kurallarının öğretilmesi amaçlanır. Algılamada etken olan uyarı öğelerinin (ritm, leke, denge, kompozisyon, renk, tipografi gibi) iletişim değerleri açısından, psikolojik boyutu ile birlikte ele alınarak tasarım bağlamında yazının okunabilirliğinin kavranması ve algılanabilirlik ile ilgili kurallar verilir ve uygulamalar yapılır.

Öğretim Elemanı: Ögr. Gör. Özgür AKTAŞ
Dersin Kodu:STA 757

Dersin Adı: SANAT TASARIM VE GÖRSEL KÜLTÜR I

Yarıyılı: Güz

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Bu derste; “görsel kültür” kavramının irdelenmesi, görsel kültür içerisinde işlevsel ya da sanatsal boyutlarda “tasarım”ın rolünün tartışılması amaçlanmaktadır.

Sanatçılar ve tasarımcılar eserleri, kurumsallaşmaları ve sunumları ile incelenecek; tasarımcı- kamu etkileşimine değinilecektir. Disiplinler arası yaklaşım içerisinde “görsel kültür” ve “tasarım” kavramlarının incelenirken; resim, heykel, tekstil, kostüm, film, afiş, mobilya, grafik tasarımı vb. biçim çeşitliliği içerisinde ele alınacaktır. Araştırma ve incelemeler sırasında çağdaş müze ve sergilerden de yararlanılarak öğrencilerin alanda vizyonlarının genişletilmesi amaçlanmıştır.Değerlendirme Yöntemi : Bu derste vize ve final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavı 0, dönem sonu sınavları 0 ve projeler @ değerlendirilecektir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Ögr. Gör. Dr. Özlem USLU


BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu: STA1 700

Dersin Adı: UZMANLIK ALAN DERSİ

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 4

AKTS:6

Dersin İçeriği :Konu alanında literatür tarama teknikleri, araştırma deseni, araştırmada ölçek ve başarı testi geliştirme, verilerin çözümlenmesi teknikleri, verilerin organizasyonu ve sunumu, tez raporunun yazımında dikkat edilecek noktalar.

Öğretim Elemanı: Bölüm Öğretim Üyeleri

Dersin Kodu: STA1 701

Dersin Adı: TEZ ÇALIŞMASI

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 0

AKTS:24

Dersin İçeriği: Sanat ve Tasarım alanlarında İlgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması.

Öğretim Elemanı: Tez Danışmanı Öğretim Üyesi
Dersin Kodu: STAS 700

Dersin Adı: SEMİNER

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 0

AKTS:6

Dersin İçeriği: Bir seminer konusu belirleme, kaynaklara ulaşma ve kaynakların incelenmesi, veri toplama, verilerin analizi, öneriler üretme, rapor hazırlama, çalışma sunumu

Öğretim Elemanı: Tez Danışmanı Öğretim Üyesi
Dersin Kodu: STA 706

Dersin Adı: HEYKEL VE ÇEVRE II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Bu ders, heykelin kendi başına taşıdığı görünümden çok, çevresiyle girdiği ilişkide, ondan nasıl etkilendiğini ya da çevresini nasıl değiştirdiğini, heykelin anlatım dili olanakları ölçüsünde çevrenin kimliği ve isterleri de dikkate alınarak, heykel – çevre ilişkisi içerisinde ortaya çıkan sorunları irdeler.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Suat KARAASLAN
Dersin Kodu: STA 704

Dersin Adı: HEYKEL ATÖLYE II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Sanatsal bir ürün oluşturmada, farklı konu teknik ve malzemelerle, bir problemin çözümüne dönük araştırma yapma, yorumlama ve kompozisyon oluşturma edimi ile öğrencinin kişisel yorum ve üslup arayışlarını da dikkate alarak sanatsal kişiliklerin oluşmasını amaçlar.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Suat KARAASLAN
Dersin Kodu: STA 708

Dersin Adı: ÇAĞDAŞ SANAT II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Bu derste, önce 20.yüzyıl sanatını etkileyen 19. Yüzyılın sanatsal önermeleri, daha sonra Kübizm´den Gerçeküstücülüğe, Soyut Dışavurumculuktan Pop´a, Arazi Sanatı´ndan Performans´a ve Kimlik Sanatı´na kadar uzanan bir skala içinde 20. Yüzyıl Batı Sanatı ve değişen dünyada yeni konulara yeni ifade biçimleri arayan sanatçılara olanak sağlayan post-modern süreçler incelenmektedir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Birnur ERALDEMİR
Dersin Kodu: STA 732

Dersin Adı: FORM VE KOMPOZİSYON II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/Hafta:3

AKTS:6

Dersin İçeriği: Bu atölye dersi, öğrencileri üç boyutlu sanat ve tasarım alanındaki ögeler, prensipler ve inşa yöntemleriyle tanıştırmaktadır. Öğrenciler, çeşitli malzemeler kullanarak uzamda formlar biçimlemeyi öğrenmektedirler. Atelye projelerinde, skala ilkeleri, uzamsal açılım, denge, ritm, pozitif ve negatif form ve bağlam incelenip, uygulanmaktadır.

Öğretim Elemanı: Prof. Birnur ERALDEMİR
Dersin Kodu: STA 710

Dersin Adı: PLASTİK SANATLAR ANALİZİ II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Plastik sanatlar tarihini bu tarihin dönüşümsel olarak izlenebilmesini sağlayacak sanat ürünleri üzerinden ele almak ve bu ürünleri, sanat ürününde düşünce ve düşüncenin cisimlendirilişi bağlamlarında temellendirmek, bu temelleri görsel ideoloji ve estetik etkinin tarihsel zamanla kurduğu ilişki içinde tartışarak kavramak.

Değerlendirme Yöntemi: 

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Mustafa OKAN
Dersin Kodu: STA 728

Dersin Adı: RESİM ATÖLYE II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Resim tarihinin yeni yüzyıla devrettiği birikimi, soruları ve sorunları bu tarihe katılmanın yollarını aramak üzere araştırmayı, tartışmayı ve bu süreci uygulama çalışmalarında somutlanacak şekilde sonuçlandırmayı amaçlar.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Mustafa OKAN
Dersin Kodu: STA 730

Dersin Adı: DESEN II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Desen çiziminin gerçekliği düşünme, araştırma, kavrama, plastik sanatların alanı içinde ürüne dönüştürme ve görsel dilin gelişimi bakımından barındırdığı olanakların araştırılmasını amaçlar.


Download 258.34 Kb.
1   2   3
Download 258.34 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaT. C. ÇUkurova üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ sanat ve tasarim ana sanat dali

Download 258.34 Kb.