T. C. ÇUkurova üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ sanat ve tasarim ana sanat dali
Download 258.34 Kb.
bet3/3
Sana10.04.2017
Hajmi258.34 Kb.
1   2   3

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Prof. Mustafa OKAN
Dersin Kodu: STA 714

Dersin Adı: GRAFİK ATÖLYE II

Yarıyıl: Bahar

Dersin Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Görsel iletişimi sağlayan temel disiplin Grafik Tasarıma ilişkin özgün çalışmalar ve araştırmalar yapılması.

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Oya TÜRE AYGÜN-Öğr. Gör. Metin AYGÜN

Dersin Kodu: STA 734

Dersin Adı: YAYIN GRAFİĞİ

Yarıyıl: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Kitap, dergi, gazete, ansiklopedi gibi süreli ve süresiz yayınların planlanması, tasarımı, uygulaması ve üretimi konularını ele alır. Çok sayfalı, basılı iletişim ve bilgilendirme araçlarının basım ve pazarlama sistemlerini inceler. Tasarımcı, yayıncı, yazar ve okuyucu ilişkilerini araştırır. Kuramsal bilgi ve uygulamalı projelerle, yayın tasarımı ağırlıklı atölyeyi destekler.

Öğretim Elemanı: YRD.DOÇ. Oya TÜRE AYGÜN
Dersin Kodu: STA 712

Dersin Adı: GRAFİK SANATI VE SORUNLARI

Yarıyıl: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Grafik Tasarımın değişik disiplinlere ilişkin sorunlara ait çözüm önerileri, grafik tasarımcıların mesleki sorunlarının analizi, Grafik Tasarımın ülkemizde yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine ilişkin sistematik önerilerin geliştirilmesi. 

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Oya TÜRE AYGÜN - Öğr. Gör. Metin AYGÜN

Dersin Kodu: STA 722

Dersin Adı: DESEN II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Sanatsal bir disiplin olan desen çiziminin düşünme, araştırma ve uygulama biçimlerinden yararlanarak, sanatsal gerçeklikle kendine özgü bir dil yaratmak ve yeni sanatsal çözümlemeler üretmek.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd.Doç. Muzaffer TİRE
Dersin Kodu: STA 724

Dersin Adı: RESİM II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Varsayılan birikimle; sanat tarihinde yer alan ürünlerin konu-kavram-teknik, biçim – içerik açısından kuramsal analizleri yapılarak, kavramsal düşünme biçimi içinde uygulamalı olarak kendine özgü sanatsal bir dil yaratmak.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd.Doç Muzaffer TİRE
Dersin Kodu:STA 736

Dersin Adı: MEKAN TASARIM İLKE VE UYGULAMALARI

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Mekan tasarımı konusunda belirlenen mekan örnekleri üzerinde ilke-araştırma-yöntem-analiz ile yorum içeren araştırma çalışmalarını, kuram-tasarım ilişkisini sorgulamayı içerir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd.Doç. F. Yeşim GÜRANİ

Dersin Kodu:STA 738

Dersin Adı: ÇAĞDAŞ İÇ MEKAN PROBLEMLERİ VE ANALİZİ II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: İşlev ve estetik kriterlerin biçimlendirdiği iç mekanlarda tasarım problemlerinin örnek mekanlar üzerinden analizi.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd.Doç. F. Yeşim GÜRANİ
Dersin Kodu:STA 740

Dersin Adı: MEKANDA YENİDEN İŞLEVLENDİRME

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Kabuk-mekân ilişkisinin niteliği, yaşayan-yaşanan mekânlar, yeniden işlevlendirme, mekân dönüştürme, esnek tasarım kavramları. Tarihi mekânların yeniden işlevlendirilmesi, tarihsel değeri olmayan mekânların yeniden ve farklı işlevlerle değerlendirilmesi. Yeniden işlevlendirmede kabuğun ve taşıyıcı sistemin değerlendirilmesi, müdahale sınırları. Yeniden işlevlendirmede tarihsel araştırmalar, mekân çözümlemesi, teknik sorunlar. Özgün dokuyu kullanma, değerlendirme, koruma gereken durumlarda özgünlüğün sınırları.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersin Kodu:STA 742

Dersin Adı: AHŞAP PREFABRİKE SİSTEMLER

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Prefabrikasyon kavramı. Ahşap prefabrike sistemler ve tarihsel gelişimi. Ahşap prefabrike sistemlerde genel prensipler ve malzeme kullanımı. Ahşap prefabrike sistemlerin sınıflandırılması: iskelet, panel, hücre sistemler ve diğerleri. Ahşap prefabrike sistemlerle tasarım ve detaylandırma olanakları (modüler koordinasyon, bağlantılar, vb.). Dünyadan ve Türkiye'den uygulama örnekleri.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersin Kodu:STA 744

Dersin Adı: YAPIDA KOROZYON

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Lisansüstü öğrencilerinin metal, seramik, organik ve kompozitlerden oluşan malzemeleri ve özelliklerini tanıması ve bu malzemelerin yapısal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki ilişkileri tanıyarak korozif etkiler altındaki davranışlar ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersin Kodu:STA 746

Dersin Adı: YAPI KABUĞUNDA ISISAL SORUNLAR VE ISI KORUNUMU

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Yapılarda ısı korunumunun temel kavramları, ısı kayıp ve kazançlarına etki eden parametrelerin araştırılması, dış sıcaklığın yapı kabuğuna fiziksel etkisi, yapı kabuğunda ısıya bağlı olayların incelenmesi, yapı kabuğunda buhar geçişi ve yoğuşma gibi konuların ilgili standarta bağlı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersin Kodu: STA 748

Dersin Adı: SANAT ESERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Bu derste öğrencilere, sanat tarihinin ve sanat eserinin farklı yorumlanma yöntemleri tanıtılacaktır. Her sanat eseri; kendini üreten sanatçıyı, sanatçının dahil olduğu kültürü yansıtır. Her sanat eseri karmaşıktır ve çoklu anlam katmanlarına sahiptir. Bu nedenle bu derste, sanat eserinin analizi için kullanılan formalist analiz, ikonografik analiz, biyografik analiz ve semiyotik analiz gibi yöntemler anlatılacaktır.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Nimet KESER
Dersin Kodu:STA 716

Dersin Adı: ÇAĞDAŞ KUMAŞ TASARIMINDA ÜRÜN GELİŞTİRME II 

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Sanayi Devrimi’nden 1970’lere kadar kumaş tasarımını etkileyen tasarım hareketleri ve teknolojik gelişmelerin araştırılması. Bahsedilen dönemde kumaş tasarım trendlerini belirleyen unsurların incelenmesi ve kullanılan, teknik ve malzemelerin desen ve motif özelliklerinin araştırılması.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Havva Halaçeli METLİOĞLU
Dersin Kodu:STA 750

Dersin Adı: GÖRSEL OKURYAZARLIK II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: İnsanın oluşturduğu görmeyi barındıran her türlü görselin ele alınarak, ortaya çıkarılma süreci ve sanat eleştirisi disiplini yardımıyla okunmasını ve bunlar hakkında yazılmasını içerir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAPAR


Dersin Kodu: STA 718

Dersin Adı: ENDÜSTRİYEL SERAMİK DEKORLARI VE UYGULAMALARI

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Seramik dekorasyonunun endüstri devrimine kadar tarihsel gelişimi, endüstri devriminden günümüze kadar dekorasyon tekniklerinin incelenmesi, günümüz teknolojisinde endüstrinin dekorasyon yöntemlerinin incelenmesi.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Necdet Sakarya
Dersin Kodu:STA 752

Dersin Adı: ENDÜSTRİYEL SERAMİK TASARIMI II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Endüstri için tasarım problemlerinin, üretim yöntemlerine göre incelenmesi, mekanik şekillendirme yöntemlerine göre, döküm ve şekillendirme yöntemlerine göre tasarlanacak ürünlerin sorunlarının tartışılması ve endüstri için tasarımın detaylandırılması.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Necdet SAKARYA
Dersin Kodu:STA 754

Dersin Adı: SERAMİK TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Seramik teknolojisinde hammadde-sıcaklık-ürün ilişkisi. Çamur ve Sır bünye araştırmaları. Earthenware; Stonware; Sağlık Gereçleri; Porselen ve kaplama malzemeleri bünye reçeteleri. Endüstriyel Katı Atıklar ile Seramik Bünye Kompozisyonları Hazırlama, Bünye Bileşimi; Yaş; Yarıyaş ve Kuru Şekillendirme için Bünye Hazırlama Yöntemleri. Sırlama; Bünye-Sır İlişkisi; Aratabaka oluşumu ve önemi. Sır Bileşimi ve Hesaplaması; Sırların Özellikleri. Özel Sırlar; Opak; Mat; Krakle; Tuz; Lüster; Kristal ve Aventurin. Endüstriyel Katı Atıklar ile Seramik Sır Kompozisyonları Hazırlama. Seramikte Renk Oluşumu; Seramik Boya ve Sırların Hazırlanması ve Uygulanması. Sır Hataları ve Kontrol Yöntemleri. Sırların farklı bünyeler üzerindeki etkileri. Seramik Çamur ve Sırlarını fırınlama yöntemleri.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Nergis KILINÇ MİRDALI
Dersin Kodu: STA 760

Dersin Adı: SERAMİK TEKNOLOJİ TASARIMI II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Sırların Kimyasal Özellikleri; Sır Bileşimi ve Hesaplaması; Özel Sırlar; Opak; Mat; Krakle; Tuz; Lüster; Kristal ve Aventurin. Seramik Renkler; Seramik Boya ve Sırların Hazırlanması ve Uygulanması. Sır Hataları ve Kontrolleri. Camların vitrifikasyonu, yapısı ve özellikleri, teknolojisi, fizikokimyası, renk oluşumu.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya HALEFOĞLU
Dersin Kodu:STA 720

Dersin Adı: SERAMİK ATÖLYE II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Belirlenen sanat ve tasarım çalışmasının, teknik, biçim ve içerik açısından başarılı biçimde yürütülmesi ve sergilenmeye hazır hale getirilmesi sürecinde yapılan teorik ve uygulamalı çalışmaları içerir.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Bahar ARI DELLENBACH
DersinKodu: STA 756

DersinAdı: MOBİLYA TASARIMINDA YARATICILIK VE YENİ EĞİLİMLER

Sömestr: Bahar

DersinTürü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Mobilya tasarımında yeni eğilimler, tasarımda çevresel faktörler, sosyal ve kültürel değişimlerin mobilya tasarımına etkileri konusunda bilinç kazanımı. Mobilya tasarımını etkileyen eğilimler; yeni malzemeler, sosyal ve kültürel değişimler, ekoloji ve sürdürülebilirlik ele alınacak konular arasındadır.

Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Tülay CANBOLAT

Dersin Kodu: STA 726

Dersin Adı: TİPOGRAFİ II

Yarıyıl: Bahar

Dersin Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Harflerin belirli özelliklerinin ayırt edilmesi, font içindeki görsel ilişkiler, mesaja uygun doğru yazı karakteri seçimi, tipografik tasarımda karşılaşılan espas kavramı, noktalama işaretleri, metin düzenlemeleri gibi bazı teknik ayrıntıların ve yazıyı doğru kullanma kurallarının öğretilmesi amaçlanır. Algılamada etken olan uyarı öğelerinin (ritm, leke, denge, kompozisyon, renk, tipografi gibi) iletişim değerleri açısından, psikolojik boyutu ile birlikte ele alınarak tasarım bağlamında yazının okunabilirliğinin kavranması ve algılanabilirlik ile ilgili kurallar verilir ve uygulamalar yapılır.

Öğretim Elemanı: Ögr. Gör. Özgür AKTAŞ

Dersin Kodu:STA 758

Dersin Adı: SANAT TASARIM VE GÖRSEL KÜLTÜR II

Yarıyılı: Bahar

Dersin Türü: Seçmeli

Saat/ Hafta: 3

AKTS: 6

Dersin İçeriği: Bu derste; “görsel kültür” kavramının irdelenmesi, görsel kültür içerisinde işlevsel ya da sanatsal boyutlarda “tasarım”ın rolünün tartışılması çağdaş- güncel örneklerle ele alınmaya devam edilecektir.

Sanatçılar ve tasarımcıların eserleri, kurumsallaşmaları ve sunumları ile incelenecek; tasarımcı- kamu etkileşimine değinilecektir. Disiplinler arası yaklaşım içerisinde “görsel kültür” ve tasarım” kavramlarının incelenmesi amaçlanarak; resim, heykel, tekstil, kostüm, film, afiş, mobilya, grafik tasarımı vb. gibi biçim çeşitliliği içerisinde ele alınacaktır. Araştırma ve incelemeler sırasında çağdaş müze ve sergilerden de yararlanılarak öğrencilerin alanda vizyonlarının genişletilmesi amaçlanmıştır.Dersi Veren Öğretim Üyesi: Ögr. Gör. Dr. Özlem USLU

Download 258.34 Kb.
1   2   3
Download 258.34 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaT. C. ÇUkurova üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ sanat ve tasarim ana sanat dali

Download 258.34 Kb.