• 2) Berilgan bitta nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziqlar dastasining tenglamasi. Berilgan ikki nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasi.
 • 3). To’g’ri chiziqning umumiy tenglamasi va uning xususiy hollari.
 • To’g’ri chiziq va uning tenglamalari
  Download 4.78 Mb.
  bet43/94
  Sana22.07.2021
  Hajmi4.78 Mb.
  #15496
  1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   94
  2. To’g’ri chiziq va uning tenglamalari.

  To’g’ri chiziq tushunchasi analitik geometriyaning asosiy tushunchalaridan biridir. Quyida har xil holatlarda to’g’ri chiziqning analitik ifodalarini (tenglamalarini) keltirib chiqaramiz va ular yordamida to’g’ri chiziqning tekislikdagi vaziyatlarini o’rganamiz.

  1) To’g’ri chiziqning burchak koeffitsientli tenglamasi. To’g’ri chiziqning o’qi musbat yo’nalishi bilan hosil qilgan burchagi va to’g’ri chiziqning ordinatlar o’qidan ajratgan kesmasining kattaligi berilganda, uning tekislikdagi holati aniq bo’ladi. Masalan, , bo’lsa, uning holati aniq bo’ladi (5-chizma).  y

  y

  y

  y


  L

  M

  3


  b
  A

  B

  x

  O

  x

  x

  O

  O

  C

  4-chizma 5-chizma 6-chizma


  Yuqoridagi miqdorlar berilganda to’g’ri chiziqning tenglamasini keltirib chiqaramiz. to’g’ri chiziqqa tegishli ixtiyoriy nuqta bo’lsin (6-chizma). to’g’ri burchakli uchburchakdan

  , bundan

  6–chizmadan ; yoki , bo’lganligi uchun bo’ladi. to’g’ri chiziqning burchak koeffitsienti deyiladi va bilan belgilaymiz. Shunday qilib,

  (2)

  munosabat kelib chiqadi. Bunga to’g’ri chiziqning burchak koeffitsientli tenglamasi deyiladi. bo’lsa, to’g’ri chiziq koordinatalar boshidan o’tib, tenglamasi bo’ladi. bo’lsa, bo’lib, bu birinchi koordinat- lar burchagining bissektrisasi bo’ladi.

  1-misol. o’qi bilan burchak hosil qiluvchi va o’qini nuqtada kesib o’tuvchi to’g’ri chiziqni yasang va uning tenglamasini yozing.

  Yechish. Shartga ko’ra, to’g’ri chiziq o’qini nuqtada kesib o’tadi, demak . Bu nuqtadan o’qiga parallel chiziq o’tkazamiz, hamda shu to’g’ri chiziq bilan burchak hosil qiluvchi tomon, yasalishi kerak bo’lgan to’g’ri chiziq bo’ladi .

  Endi shu to’g’ri chiziq tenglamasini yozamiz. Bu holda bo’lganligi uchun, to’g’ri chiziqning burchak koeffitsientli tenglamasi bo’ladi.

  2) Berilgan bitta nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziqlar dastasining tenglamasi. Berilgan ikki nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasi. , nuqtalar berilgan bo’lsin.

  (3)

  to’g’ri chiziq nuqtadan o’tsin. Bu holda nuqtaning koordinatalari to’g’ri chiziq tenglamasini qanoatlantiradi, ya’ni bo’ladi. (3) tenglikdan oxirgi tenglikni ayirsak:

  (4)

  hosil bo’ladi. (4) tenglamaga berilgan bitta nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziqlar dastasining tenglamasi deyiladi.  To’g’ri chiziq ikkinchi nuqtadan ham o’tsa,

  bo’lib,
  bo’ladi. ning yuqoridagi qiymatini (4)ga qo’yib,

  (5)

  tenglamani hosil qilamiz. (5) berilgan ikki va nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasi deyiladi.

  2-misol. Biror xil mahsulotdan 100 donasini ishlab chiqarishga 300 ming so’m xarajat qilinsin. 500 donasi uchun esa xarajat 1300 ming so’m bo’lsin. Xarajat funksiyasi chiziqli (to’g’ri chiziq) bo’lsa, shu mahsulotdan 400 dona ishlab chiqarish xarajatini toping.  Yyechish. Masala sharti bo’yicha va nuqtalar berilgan. Berilgan ikki nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasiga asosan,

  , yoki

  tenglik o’rinli bo’ladi. Oxirgi tenglamadan uchun, ekanligini topamiz. Demak, mahsulotdan 400 dona ishlab chiqarish uchun 1050 ming so’m xarajat qilinadi.

  3). To’g’ri chiziqning umumiy tenglamasi va uning xususiy hollari. Ikki noma’lumli

  tenglamani qaraymiz.  Bundan, , bo’lib, , bilan belgilasak, tenglama hosil bo’ladi. ShHunday qilib, tenglama ham to’g’ri chiziq tenglamasi ekanligi kelib chiqadi.

  (6)

  tenglamaga to’g’ri chiziqning umumiy tenglamasi deyiladi.

  Download 4.78 Mb.
  1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   94
  Download 4.78 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  To’g’ri chiziq va uning tenglamalari

  Download 4.78 Mb.