• «EUTT XK va UF» KAFEDRASI
 • K I R I SH
 • TA'lim vazirligi
  Download 0.64 Mb.
  bet1/3
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.64 Mb.
    1   2   3


  O'ZBEKISTOH RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS

  TA'LIM VAZIRLIGI  QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI


  MUHANDIS-TEXNIKA FAKULTETI

  «EUTT XK va UF» KAFEDRASI


  5521200 "Transport vositalarini ishlatish va ta'mirlash" yo'nalloyihasi bo'yicha "Avtomobillarni ta’mirlash va ularga texnik xizmat ko’rsatish" fanidan kurs loyihasini bajarish bo’yicha

  USLUBIY KO'RSATMA  Qarshi - 2011

  Uslubiy ko'rsatmada 5521200-"Transport vositalarini ishlatish va ta'mirlash" yo'nalishi bo'yicha " Avtomobillarni ta’mirlash va ularga texnik xizmat ko’rsatish " fanidan kurs loyihasini bajarish tartibi keltirilgan. EUTT XK va UF kafedrasining 20 yil " " _______dagi № sonli, MT fakultetining 20 yil " " _______dagi № sonli majlis qarorlari bilan tasdiqlangan.


  Tuzuvchi: ass. Karimov A.A.


  Taqrizchilar: EUTT XK va UF kafedrasi dotsenti Begimqulov F.E

  QXM kafedrasi dotsenti Razzoqov T.


  K I R I SH


  Mustaqil O’zbekistonimiz mustaqillikka erishgandan so’ng , o’zining iqtisodiy islohotlarini hamma soha bo’yicha jadal rivojlantirib kelmoqda.
  Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram boʻlmay faoliyat koʻrsatishi. M. tamoyillariga rioya etish davlatlararo oʻzaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish oʻzaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.
  Jumladan avtomobillarga texnik hizmat ko’rsatish va ta’mirlashga oid nizomlar, qonunlar va qarorlarlaning chiqarilishining o’zi bu sohaga e’tibor qanchalik katta ekanligidan dalolat beradi.Shuningdek 1996 yilda "Avtotransportlarga texnik xizmat ko'rsatish va ularni ta'mirlash” to’g’risidagi nizom ishlab chiqildi.1999 yilda esa davr talablari asosida qayta to’ldirilib nashrga chiqarildi.Hozirgi kunda O’zbekistonda faoliyat yuritayotgan avtotransport tarmog’i korxonalarida mazkur nizom asosida ishlar tashkil qilinadi.

  Uslubiy ko'rsatma 5521200-"Transport vositalarini ishlatish va ta'mirlash" yo'nashi bo'yicha o’qiyotgan talabalar uchun mo’ljallangan bo’lib,asosan ustahonalarning faoliyatini modernizasiyalash mavzularida loyihalash ishlari bajarilishi ko’zda tutilgan.Ya’ni har bir talaba o’ziga berilgan boshlang’ich ma’lumotlariga asosan,mavjud ustahona bo’yicha qilinadigan ishlarni o’rganib,ushbu ustaxonadagi tehnologik jihozlarning zamonaviy ravishda qayta jihozlash va ushbu zamonaviy jihozlangan ustaxonani loyihasini qilishlari lozim.

  1. KURS LOYIHASINING MAZMUNI VA HAJMI.

  Kurs loyihasini bajarishda asosiy xujjat topshiriq varaqasi hisoblanadi va unda qo’yidagilar aks ettirilgan bo'ladi:

  - kurs loyihasining mavzusi;

  - Kurs loyihasi uchun asosiy ko'rsatkichlar(Boshlang’ch ma’lumotlar);

  - xal qilinadigan vazifalar ;

  - Chizma qismining hajmi va mazmuni;

  Kurs loyihasi hisoblash-tushuntirish va chizma qismdan tashkil topadi.
  1.1.Hisoblash - tushuntirish qismi

  Bu qismda avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish(TXK) va ularni joriy ta'mirlash (JT) dasturini hisoblash, qabul qilingan ish sharoitlarini aks ettirish va izohlash, ish turlariga asosan ishchilar sonini aniqlash, texnologik jihozlar tanlash, ishlab-chiqarish binosidagi mintaqa, ustaxona va omborlar maydonlari yuzalarini hisoblash, ularni rejalashtirish hamda texnik xizmat va joriy ta'mir jarayonining texnologik xaritasini tuzish ishlari bajariladi.

  Mintaqa - Yer yuzasining tabiiy geografik kenglik zonalligining eng yuqori bosqichi. Yer pusti yoki geografik qobiqning biror jihatdan oʻxshash boʻlgan, kenglik boʻylab choʻzilgan nisbatan kambar qismi. M.
  Qism 30-35 betdan iborat bo'ladi.


  1.2. Loyihaning chizma qismi

  Loyihaning chizma qismi 2-3 varaqdan (A1 va A2 formatli) iborat bo'ladi:

  1. Korxonadagi ishlab-chiqarish ustahonasining rejasi(mavjud va takomillashgani) - 1-2 varaq

  3.Texnologik hisoblashlarning natijalari jadvali -1-2 varaq  2. AVTOTRAHSPORT KORXOHASINING TEXHOLOGIK

  HISOBI

  ATK uchun avtomobillarga tеxnik xizmat ko’rsatish va ta'mirlash dasturini hisoblash tеxnik xizmat ko’rsatishlar sonini va mеhnat hajmini, joriy ta'mir uchun - mеhnat hajmini aniqlashdan iborat. Dastur yillik va kunlik miqyosda aniqlanishi mumkin.

  Dastur - 1) biron-bir faoliyat, ishning mazmuni va rejasi; 2) siyosiy partiyalar, tashkilotlar, alohida arboblar faoliyatining asosiy qoidalari va maqsadlari bayoni; 3) oʻquv fani mazmunining qisqacha izohi; 4) teatr, konsertlar va b.

  Avtomobillar ishlab chiqarilgan yiliga qarab, ular amal qilloyihasi lozim bo’lgan «Nizom» mе'yorlaridan foydalaniladi.Bozor sharoitiga o’tilishi munosabati bilan ATK larda ikki bosqichli tеxnik xizmat ko’rsatish (TXK-1 va TXK-2) tizimi qo’llaniladigan avtomobillar (hozir ularning ulushi juda salmoqli) bilan bir bosqichli va uch bosqichli sеrvis tеxnik xizmat ko’rsatish tizimi tavsiya qilingan avtomobillar ekspluatatsiya qilinloyihasi mumkin.

  Texnologik hisobdan asosiy maqsad, loyihalanishi kerak bo'lgan ustahona uchun TXK va JT dasturini aniqlash, ishlab chiqarish binosi rejalarini bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni hisoblashdan iborat.

  Ishlab chiqarish, moddiy ishlab chiqarish - jamiyatning yashashi va taraqqiy etishi uchun zarur boʻlgan moddiy boyliklar (turli iqti-sodiy mahsulotlar)ni yaratish jarayo-ni; ishlab chiqarish omillarini isteʼ-mol va investitsiyalar uchun moʻljallangan tovarlar va xizmatlarga aylantirish. I.ch.


  2.1. Dastlabki ma'lumotlar
  ATK texnologik hisobini bajarish uchun aniq bir korxonaning hisobot yilidagi ko'rsatkichlari yoki yangi loyihanilayotgan korxona bo'yicha qo’yidagi ma'lumotlar berilgan bo'lishi kerak:

  1. Avtokorxonaning turi va vazifasi

  2. Avtomobillarning ishlash sharoiti toifasi - Kish

  3.Avtomobillar va tirkamalar soni,turi,toifasi,texnik holati(ishlatilgandan beri yurgan yo’li)-Ai,Аiyaie,(Аiya –yangisi, Аie – eskisi, mukammal ta’mirlangani)

  4.Avtomobillarning ishlash tartibi Dy.i ,Ti

  5. Avtomobillar TXK va T ish tartibi ( m, а) m-smena soni,a-kunlik ishlash vaqti;

  6. O'rtacha kunlik yurgan yo'l - Lky
  2.2. Avtomobillarga TXK va JT ko'rsatish bo'yicha ishlab chiqarish dasturini hisoblash

  2.2.1 TXK va qayta tiklashgacha yuradigan yo'lga tuzatish kiritish

  - avtomobillarning 1 va 2 TXК davrlari

  L1t  L m1  K1  K3, km

  L2t  L m2  K1  K3, km

  O'z navbatida K 3  K3  K3, [3-ilova]

  Lm1, Lm2 - 1,2-TXK davrlarining me'yori, km [1-ilova]

  K3, K3- tabiiy iqlim va atrof-muhit zaharliligini hisobga oluvchi koeffitsiyent

  K1 - ish sharoiti toifasini hisobga oluvchi koeffitsiyent [2-ilova]

  Avtomobillarning foydalanish boshlangandan beri o'rtacha yurgan yo'li:

  Aiya  Lmqt  Aie  Lqqt

  Lo'r   , km

  Ai

  bu yerda:  Lmqt - avtomobillarning me'yoriy qayta tiklashgacha yuradigan yo'li,km

  Lqqt - qayta tiklangan avtomobillar keyingi qayta tiklashgacha yuradigan yo'lining me'yori ( Lqqt  0.8  Lmqt ), km

  Aiya - yurgan yo'lining ulushi 0...1,0 Lqt bo'lgan yangi avtamobillar soni,

  Aie - yurgan yo'lining ulushi 1,0 Lqt dan yuqori bo'lgan qayta tiklangan avtomobillar soni.

  Avtomobillar o'rtacha yurgan yo'liga tuzatish kiritish
  Ltqt  Lo'r  K1  K2  K3, km
  K2 - avtomobillar turini hisobga oluvchi koeffitsiyent [5-ilova]
  2.2.2.Tehnik hizmat ko’rsatish grafigini chizish uchun qo’yidagi hisoblashlarni amalga oshirish lozim :

  1-TXK davri bilan kundalik yurgan yo'lning karraligi

  L1t

  n1'  , (butun songacha yaxlitlanadi va n1 deb qabul qilinadi)

  L ky

  - xisobiy 1 - TXК davri

  L1  L ky  n1, km

  Hisobiy davrning tuzatish kiritilgan davrdan necha foiz farq qilloyihasini topish (farq 10% gacha bo'lloyihasi mumkin)

  L1 - L1t

  a1    100 %

  L1t

  Farq chegaradan chiqib ketsa, n1' ning qiymati kichik yoki katta tarafga yaxlitlanib, hisob qaytadan bajariladi.


  2.2.3. 1-TXK davri bilan 2-TXK davrining karraligi

  L2t


  n2' , (butun songacha yaxlitlanadi va n2 deb qabul qilinadi)

  L1

  Hisobiy 2-TXК davri

  L2  L1  n2, km


  L2 - L2t

  a2    100 %,

  L2t
  2.2.4. 2-TXK davri bilan QT gacha yurgan yo'lining karraligi

  Ltqt

  nk'  , (butun songacha yaxlitlanadi va nk deb qabul qilinadi)

  L2

  Hisobiy qayta tiklashgacha yurilgan yo'l

  Lqt  L2  nk, km


  Lqt - Lтқт

  aqt    100 %.

  Ltqt
  2.2.5.Bir avtomobil uchun yaxlit davr(sikl) ichida o'tkaziladigan TXK va qayta tiklashlar(QT) sonini aniqlash

  Qayta tiklash:

  Lqt

  Nqts    1 (yaxlit davri ichida avtomobil bir marta tiklanadi)

  Lqt

  2-TXK soni:

  Lqt

  N2s   - Nqts ,dona

  L2

  1-TXK soni:

  Lqt

  N1s   - (N2s  Nqts),dona

  L1

  KXK soni:

  Lqt

  Nkxs   ,dona

  Lky
  Davr ichida avtomobillarning ishga chiqish kunlari soni

  Des  Nkxs


  Mavjud avtotransport korxonalari bo'yicha loyihalash yoki qayta qurish ishlari amalga oshirilganda, avtomobillarning TXK va JT da turadigan kunlariga tuzatish kirituvchi koeffitsiyent - K4' ning qiymati shu korxona bo'yicha statistik ma'lumotlar yordamida aniqlanib, hisob uchun qabul qilinloyihasi mumkin.

  Техник хизмат кўрсатиш графиги кўйидаги тартибда хисобларга асосланиб чизилади.  2.2.6 Davr ichida avtomobillarni TXK va JT da turish kunlarini hisoblash

  Lqt  K4' d2 djt

  Dts  Dqt Dt    (    ), kun

  1000 m2 mjt

  Dt - avtomobilni qayta tiklash korxonasiga olib borish va keltirish uchun ajratilgan vaqt, kun

  Dqt- qayta tiklash uchun ajratilgan vaqt,kun [ 1-ilova ].

  m2, mjt- TXK-2 va JT mintaqasining ish almashinuvlar soni,

  d2 - TXK-2 da turish solishtirma kunilari, kun1000km

  1000  D2

  d2   , kun1000 km.

  L2


  djt - joriy ta'mirlashda turish solishtirma kuni

  djt  Dtx-jt - d2, kun1000 km.

  D tx-jt - avtomobillarni TXK va JT da turish solishtirma

  kunlari. [ 1-ilova ]


  2.2.7. Texnik tayyorgarlik koeffitsiyenti

  Des

  t  

  Des  Дтц  2.2.8. Avtomobillarning ishga chiqish koeffitsiyenti

  Dsk

  v  t  

  Dk


  2.2.10. Avtomobillarning yillik yurgan yo'li

  Ly  Dsk  t  Lky, km


  2.2.11. Davrdan yillik xisobga utish koeffitsiyenti

  Ly

  y  

  Lqt
  1. Umumiy avtomobillar uchun TX va QT larning ishlab chiqarish yillik dasturini aniqlash

  QT: Nqty  Nqts  y  Ai

  2-TXK: N2y  N2s  y  Ai

  1-TXK: N1y  N1s  y  Ai

  KXK: Nkxy  Nkxs  y  Ai

  MXK: Nmxy  2  Ai

  D -1: Nd-1y  1,1  N1y  N2y

  D -2: Nd-2y  1,2  N2y

  Umumiy avtomobillar uchun TXK larning kundalik dasturini aniqlash

  N2y

  1-TXK: N2s  

  Dik


  N1y

  2-TXK: N1s  

  Dik
  Nd-1y

  D - 1: Nd-1c  

  Dik
  Nd-2y

  D - 2: Nd-2c  

  Dik
  Nkxy

  KXK : Nkxs  

  Dsk

  2.2.13. Hisobiy mehnat sarfini aniqlash

  KXK: txkx  tmkx  K5  Km  K2, ishchi soat

  1-TXK: tx1  tm1  K2  K5, ishchi soat

  2-TXK: tx2  tm2  K2  K5, ishchi soat

  MXK : txmx  tm2  dmx  K2  K5, ishchi soat

  JT : txjt  tmjt  K1  K2  K3  K4  K5, ishchi soat

  bu yerda:

  K2-avtomobillarning toifasini hisobga oluvchi koeffitsiyent [5-ilova],

  K5-ATK quvvatini hisobga oluvchi koeffitsiyent [8-ilova]

  Km - tozalash, artish ishlarini mexanizatsiyalash koeffitsiyenti (yengil avtomobillar uchun-0.45, avtobuslar uchun - 0.65, yuk avtomobillari uchun - 0.35)

  dmx - mavsumiy xizmat ko'rsatishning 2-TXK ga nisbatan ulushi, issiq va juda issiq iqlim sharoiti uchun dmx  0,5.
  Aiya  Kya4  Aie  Ke4

  K4  

  Ai

  Kya4, Ke4 - ish hajmini hisoblashda avtomobillar yoshini hisobga oluvchi koeffitsiyent, [9-ilova]

  tmkx, tm1, tm2, tmjt - me'yoriy solishtirma ish hajmi,ishchi soat
  ATK dagi transport vositalarining texnik holati(ishga tushirilgandan beri yurgan yo'li yoki yoshi)ga tuzatish kirituvchi koeffitsiyent K4 ning qiymati mavjud korxona loyihalanganda yoki qayta qurilganda, shu korxona statistik ma'lumotlar bo'yicha aniqlanib, hisoblash uchun qabul qilinloyihasi mumkin.
  2.2.14. TXK va JT yillik mehnat hajmini hisoblash
  KXK : Tykx  Nykx  txkx, ishchi soat
  1-TXK: Ty1  N1y  tx1, ishchi soat (3 jadval bo'yicha ish

  turlariga taqsimlanadi)

  2-TXK: Ty2  Ny2  tx2, ishchi soat (4 jadval bo'yicha ish

  turlariga taqsimlanadi)

  MXK : Tymx  Nmxy  txmx, ishchi soat

  Ly  Ai

  JT : Tyjt    txjt, ishchi soat (5 jadval bo'yicha ish

  1000 turlariga taqsimlanadi)


  TXK va JT ishlarining kunlik hajmi

  Tykx

  KXK : Tkxs   , ishchi soat

  Dsk


  Ty1

  TXK-1 : T1s   , ishchi soat

  Dik
  Ty2

  TXK-2 : T2s   , ishchi soat

  Dik

  Tymx

  MXK : Tmxs   , ishchi soat

  Dmx

  bu yerda: Dmx - avtomobillarga mavsumiy hizmat ko'rsatish kunlari (agarda mavsumiy xizmat ko'rsatish bir yilda 2 oy davom etsa - 42 kun, 4 oy davom etsa - 84 kun deb qabul qilinadi).

  2.2.15. Yordamchi ishlarning yillik hajmini hisoblash.

  Kyord

  T yord.y (Tykx  Ty1  Ty2 Tymx Tyjt)   , ishchi soat

  100


  Yordamchi ishlar o'z-o'ziga xizmat va ko'makchi ishlarga bo'linadi va 1,2 jadvaldagi kabi ishlarga taqsimlanadi.

  T yord.y

  T o'z.y    Ko'z, ishchi soat

  100


  T yord.y

  T ko'm.y    Kko'm, ishchi soat

  100

  bu yerda:  Kyord  20-30 % - ATK dagi yordamchi ishlar foizi (katta ATK uchun kichigi, kichik ATK uchun kattasi olinadi),

  Ko'z 40 - 50 % - o'z - o'ziga xizmat ko'rsatish ishlari foizi,

  Kko'm 50 - 60 % - ko'makchi ishlar foizi.

  2.1.16. TXK va JT mehnat hajmlarini ishlab chiqarish mintaqalarida ish turlariga va bajarilish joyiga qarab taqsimlash

  ATK da o'z - o'ziga xizmat ko'rsatish ishlarining turlari bo'yicha taqsimoti (T o'z.y)

  1-jadval
  Ish turlari

  %

  ishchi soat

  1

  2

  3  4

  5

  6  7

  8

  9 10  Elektromexanik *

  Mexanik*

  Chilangarlik *

  Temirchilik* Payvandlash*

  Tunukasozlik *

  Misgarlik *

  Quvur o'tkazish

  Qurilish - ta'mirlash

  Duradgorlik

  Jami:


  25

  10


  16

  2

  4  4

  1

  22  10 6

  100

  *-ishlar ayrim, bosh mexanik bo'limida yoki ustaxonalarda bajarilloyihasi mumkin.

  ATK da ko'makchi ishlarining taqsimoti (T ko'm.y.)  2-jadval
  Ish turlari

  %

  ishchi soat

  1

  Transport

  14
  2

  Avtomobillarni ko'chirish

  40
  3

  Moddiy boyliklarni keltirish, saqlash va tarqatish

  14
  4

  Hudud va xonalarni tozalash

  32  Jami

  100
  1-Texnik xizmat ko'rsatish ishlarining turlari bo'yicha taqsimoti (T1y)
  3-jadval  Ish turlari

  %

  ishchi soat

  1

  Diagnostika  2

  Qotirish  3

  Sozlash  4

  Akkumulator  5

  Elektrotexnik  6

  Ta'minot tizimi bo'yicha ishlar  7

  Shina  8

  Moylash ishlari


  Jami


  2-TXK va MXK ishlarining turlari va bajariladigan joylari bo'yicha taqimoti

  ( T2y  Tmxy )

  4-jadval
  Ish turlari

  Jami

  Postda

  Ustaxonada

  %

  ishchi soat

  %

  ishchi soat

  %

  ishchi soat

  1

  Diagnostika  2

  Qotirish  3

  Sozlash  4

  Akkumulator  5

  Elektrotexnik  6

  Ta'minot tizimi bo'yicha  7

  Shina  89

  Moylash

  Kuzov  Jami


  Joriy ta'mirlash ishlarining turlari va bajarilish joylari

  bo'yicha taqsimoti

  5-jadval
  Ish turlari

  %

  ishchi soat

  1

  2

  3

  4
  . Postda bajariladigan ishlar  1

  Diagnostika  2

  Sozlash  3

  Ajratish - yig'ish  4

  Payvandlash – tunukasozlik  5

  Bo'yoqchilik


  Jami  1

  2

  3

  4
  .Ustaxonada bajariladigan ishlar  1

  Agregat  2

  Chilangar-mexanik  3

  Elektrotexnik  4

  Ta'minot tizimi bo'yicha ishlar  5

  Akkumulator  6

  Shina  7

  Kamera yamash  8

  Tunukasozlik  9

  Payvandlash  10

  Misgarlik  11

  Temirchilik  12

  Duradgorlik  13

  Armatura – kuzov  14

  Qoplamachilik  15

  Taksometr tuzatish


  Jami


  Xammasi
  Download 0.64 Mb.
    1   2   3
  Download 0.64 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  TA'lim vazirligi

  Download 0.64 Mb.