• 2.17. Ishlab chiqarishdagi ishchilar sonini aniqlash
 • 3. AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KORSATISH VA ULARNI TAMIRLASH MINTAQALARINI TEXNOLOGIK LOYIHALASH
 • 3.2. Kundalik xizmat korsatish mintaqasining hisobi
 • 3.3. TXK mintaqalarini hisoblash
 • 3.3.1. 1-TXK va 2-TXK universal ish joylarini hisoblash
 • 3.3.2. 1-TXK oqimli qatorni hisoblash
 • 3.3.3. 2-TXK oqimli qatorini hisoblash
 • 3.4. Joriy tamirlash ishchi postlarining hisobi
 • 3.5.Diagnostika mintaqasining hisobi
 • 3.6.Kutish joylarining hisobi
 • 3.7.Saqlash joylarining hisobi
 • 3.9. Texnik xonalar maydoni
 • 3.10. Omborlar maydonining yuzasi
 • TA'lim vazirligi
  Download 0.64 Mb.
  bet2/3
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.64 Mb.
  1   2   3

  Diagnostika ishlarining hajmini aniqlash jadvali

  6-jadval  Xizmat turlari

  Umumiy ish hajmi, ishchi soat

  Diagnostika ishlari hajmi,

  (3, 4, 5-jadval)  Diagnostikasiz ish hajmi,

  «3-ustun» – «4-ustun»  1

  2

  3


  1-TXK


  2-TXK (postdagi ish)

  JT(postdagi ish)
  4

  Jami


  5 56 6

  D - 1

  D - 2  D-1 umumiy diagnostika ish hajmining 50-60 % ni, D-2 umumiy diagnostika ish hajmining 40-50 % ni tashkil etadi(umumiy diagnostika ish hajmi 4-qator 4-ustundan olinadi)

  Ustaxonada bajariladigan ish hajmlar yig'indisi

  7-jadval
  ISH TURLARI

  Ish hajmi, ishchi soat

  Jami,

  ishchi soat  «TXK-2»  «MXK»

  4-jadv.


  JT

  5-jadval


  O'z-o'ziga xizmat

  1,2 -jadval  1

  Elektrotexnik

  2

  Ta'minot tizimi bo'yicha

  3

  Akkumulator

  4

  Shina

  5

  Tunukasozlik

  6

  Payvandlash

  7

  Misgarlik

  8

  Temirchilik

  9

  Duradgorlik

  10

  Armatura-kuzov


  2.17. Ishlab chiqarishdagi ishchilar sonini aniqlash

  Mintaqa, ustaxona va yordamchi xonalarda ishlovchi texnologik kerakli ishchilar soni (Rt) qo’yidagicha aniqlanadi:

  Ty

  Rt   , ishchi

  Fn
  Ro'yxatdagi ishchilar soni (Rsh) qo’yidagicha aniqlanadi:

  Ty

  Rsh   , ishchi  Fd

  bu yerda:

  Fn - bir smenalik ish kunida ishlovchi texnologik zarur ishchilar uchun yillik ish vaqti fondi, soat

  Fd - ro'yxatdagi ishchining yillik ish vaqti fondi, soat


  Ishlab chiqaruvchi ishchilar sonini aniqlash jadvali

  8 - jadval  Zona yoki ustaxona

  Ty,

  ishchi soat  Fn,

  soat


  Fd,

  soat


  Rt, ishchi

  Rt, ishchi

  Rsh, ishchi

  Rsh,

  ishchi

  I.Mintaqalar


  1

  KXK


  2

  1-TXK


  3

  2-TXK(postdagi)
  2070

  1840

  4

  D – 1
  2070

  1840

  5

  D - 2
  2070

  1840

  6

  JT:

  -ajratish, yig'ish, sozlash


  2070

  1840
  -payvandlash, tunukasozlik
  2070

  1820
  -bo'yoqchilik
  1822

  1610
  Jami
  -

  -
  II.Ustaxonalar


  1

  Elektrotexnik
  2070

  1840

  2

  Akkumulator
  2070

  1820

  3

  Ta'minot tizimi
  2070

  1820

  4

  Shina
  2070

  1840

  5

  Kamera yamash
  2070

  1820

  6

  Chilangar-mexanik
  2070

  1840

  7

  Temirchilik
  2070

  1820

  8

  Misgarlik
  2070

  1820

  9

  Payvandlash
  2070

  1820

  10

  Tunukasozlik
  2070

  1840

  11

  Agregat
  2070

  1840

  12

  Duradgorlik
  2070

  1840

  13

  Armatura - kuzov
  2070

  1840

  14

  Qoplamachilik
  2070

  1840

  15

  Taksometr va radio tuzatish
  2070

  1840
  Jami
  -

  -
  III.Yordamchi ishlar*  1

  Elektromexanik
  2070

  1840

  2

  Quvur o'tkazish
  2070

  1840

  3

  Qurilish-tuzatish
  2070

  1840

  4

  Ko'makchi ishlar
  2070

  1840
  Jami
  -

  -
  Hammasi
  -

  -

  * - yordamchi ishlarning bir qismi ustaxonalarda bajariladi.

  3. AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA ULARNI TA'MIRLASH MINTAQALARINI TEXNOLOGIK LOYIHALASH

  3.1. Buning uchun qo’yidagi ko'rsatkichlarni boshlang'ich ma'lumotlarga asosan qabul qilishimiz zarur:

  akx - KXK mintaqasi ishlash almashinuvining uzunligi, soat

  a1 - 1-TXK mintaqasi ishlash smenasining uzunligi, soat

  a2 - 2-TXK mintaqasi ishlash almashinuvining uzunligi, soat

  ajt - JT mintaqasi ishlash almashinuvining uzunligi, soat

  mkx - KXK mintaqasining ishlash almashinuvi soni,

  m1 - 1-TXK mintaqasining ishlash almashinuvi soni,

  m2 - 2-TXK mintaqasining ishlash almashinuvi soni,

  mjt - JT mintaqasining ishlash almashinuvi soni,


  3.2. Kundalik xizmat ko'rsatish mintaqasining hisobi

  a)tozalash joylari sonini aniqlash

  Ttkxs  U

  Xt   , post

  akx  mkx  Ro'r  Ki

  bu yerda: Ttkxs  Tkxs  dt -ish hajmini hisoblashda Km hisobga olingan, shuning uchun dt  1 bo'ladi,

  U  1.1 - 1.5 - avtomobillar bir maromda kelmasligini hisobga oluvchi koeffitsiyent,

  Ro'r-ish joyidagi o'rtacha ishchilar soni (yengil avt. uchun 2-3, avtobus uchun 3-6, yuk avt. uchun 1-2 ishchi qabul qilinadi),

  Ki  0.9...0.95 - ish joyidan foydalanish koeffitsiyenti.

  b) oqimli qatorni hisoblash

  Ishlab chiqarish sur'ati:

  60  akx  mkx

  Rkx   , min

  Nkxs

  Oqimli qator maromi:
  La  U

  kx   , min

  Vk

  bu yerda : Vk  2 - 3 mmin - konveyer tezligi

  yoki

  Au  (La  U)  Vk  , mmin

  60

  Au - avtomobillarni yuvadigan mashinalarning ish unumdorligi (30-40 - yengil avtomobillar uchun,15-20-yuk avtomobillari uchun, 30-50-avtobuslar uchun), avt. soat  La - avtomobil uzunligi, m

  U - ketma-ket turgan avtomobillar orasidagi masofa, m


  Oqimli qatorning o'tkazuvchanlik qobiliyati:

  60

  Nqkx  , avt. soat  kx

  Oqimli qatorlar soni:

  kx

  nkx   ,

  Rkx
  Oqimli qator uzunligi:

  L oq  (La  U )  Xq - U, m

  bu yerda: Xq - qatordagi postlar soni,
  KXK mintaqasining umumiy uzunligi:

  Lm Loq  2  S , m

  bu yerda: S - avtomobil va darvoza orasidagi masofa,m
  3.3. TXK mintaqalarini hisoblash

  1-TXK va 2-TXK ko'rsatish ishlari universal ish joylarida yoki oqimli qatorlarda bajarilloyihasi mumkin. Hisoblash ishlarini davom ettirish uchun, kerakli TXK usulini tanlab olish zarur. Agarda sutkalik 1-TXK lar soni 12-15, 2-TXK lar soni 5-6 avtomobildan ko'p bo'lsa oqimli qatorlar, kam bo'lsa universal ish joylari qabul qilinadi.


  3.3.1. 1-TXK va 2-TXK universal ish joylarini hisoblash

  Texnik xizmat ko'rsatish universal joylari sonini qo’yidagi formula yordamida aniqlanadi:

  Tyi

  Xi   , post

  Fn  mi  Ro'r  Ki

  bu yerda: Tyi - 1 yoki 2 - texnik xizmatning yillik mehnat

  hajmi,ishchi soat

  Fn - ish joyining yillik ish vaqti, soat

  Ro'r - har bir joydagi o'rtacha ishchilar soni (universal

  ish joyi uchun 2-3, oqimli qator uchun 3-5 ishchi)

  Bunda 2-TXK mintaqasidagi joylar soni, ish almashinuvlari sonini hisobga olgan holda, kundalik 2-TXK miqdoriga mos kelloyihasi yoki karrali bo'lloyihasi kerak.
  3.3.2. 1-TXK oqimli qatorni hisoblash

  Ishlab chikarish sur'ati:

  60  a1  m1

  R 1   , min

  N 1s

  Oqimli qator maromi:

  60  t'x1

  1    txar, min

  X1  Ro'r

  bu yerda: t'x1  tx1 - tx1  dd1, ishchi soat

  dd1 - TX-1 dagi diagnostika ishlarining ulushi (3-jadval),
  La  U

  txar   , min

  Vk

  bu yerda: Vk  8 - 10 mmin - konveyer tezligi,  Rt

  Ro'r   , ishchi-har bir ish joyidagi o'rtacha ishchilar soni

  X1

  1

  Oqimli katorlar soni: n1   ,

  R 1

  1-TXK mintaqasining uzunligi:

  L'm  ( La U )  X1 - U  2  S , m


  L'm

  n'1   (butun songacha yaxlitlanadi)

  h

  Aniqlangan 1-TXK mintaqasining uzunligi:  L1z  h  n'1, m
  3.3.3. 2-TXK oqimli qatorini hisoblash

  Ishlab chiqarish sur'ati:

  60  a2  m2

  R2   , min

  N2s

  Qator maromi:

  60  tx2

  2    txar, min

  X2  Ro'r

  bu yerda:

  T'2y

  t’x2   , ishchi soat

  N2y

  T'2y - ish joylarida diagnostikadan tashqari bajariladigan ish hajmi, ishchi soat (6 jadval)

  Oqimli qatorlar soni:

  2

  n2   ,

  R2

  Bunda 2-TXK mintaqasidagi joylar soni, ish almashinuvlari sonini hisobga olgan holda kundalik 2-TXK miqdoriga mos kelloyihasi yoki karrali bo'lloyihasi kerak.

  2-TXK kunduz kuni 1-TXK mintaqasida bajarilshi maqsadga muvofiq bo'ladi, faqatgina ish joylari qo'shimcha jihozlanadi.


  3.4. Joriy ta'mirlash ishchi postlarining hisobi

  Joriy ta'mirlash mintaqasidagi ajratish-yig'ish va sozlash, payvandlash-tunukasozlik va bo'yash ishlarini bajarish uchun ishchi postlarining soni qo’yidagicha aniqlanadi:

  Tjty  U  Y

  X jt  ,

  Fn  Ro'r  Ki

  bu yerda:

  Tjty -joriy ta'mirdagi ajratish, yig'ish va sozlash, payvandlash-tunukasozlik va bo'yoqchilik ishlarining yillik ish hajmi, ishchi soat

  U - ajratish-yig'ish, payvandlash-tunukasozlik va bo'yash joylariga avtomobillarning bir maromda kelmasligini hisobga oluvchi koeffitsiyent (1,1... 1,5)

  Y - eng ko'p yuklangan smenada bajariladigan ishlarni hisobga oluvchi koeffitsiyent( 0.6-0.7)

  Ki - joriy ta'mir joyida, ish vaqtidan unumli foydalanishni hisobga oluvchi koeffitsiyent (0.9 -0.95)  3.5.Diagnostika mintaqasining hisobi

  Td-1y

  D-1: Xd-1  ,

  Fn  Ro'r  Ki


  Td-2y

  D-2: Xd-2   ,

  Fn  Ro'r  Ki

  bu yerda:Td-1y,Td-2y-diagnostika ishining yillik hajmi, ishchi soat


  3.6.Kutish joylarining hisobi

  KXK: Xkkx  0.2  Nkxl  nkx,

  TXK-1: Xk1  (0.10-0.15)  N1s,

  TXK-2: Xk2  (0.2-0.3)  N2s,

  JT: Xjt  (0.2-0.3)  Xjt,

  3.7.Saqlash joylarining hisobi

  Avtomobillarning har biriga saqlash uchun alohida joy biriktirilgan bo'lsa, saqlash joylarining soni avtomobillar soniga teng bo'ladi.

  Asaq  Ai

  3.8. Ishlab chiqarish ustaxonalari maydoni hisobi

  Ustaxonalar maydonlarining yuzasi 2 xil usulda aniqlanadi va 9-jadvalga kiritiladi:

  a) har bir ishchiga to'g'ri keluvchi solishtirma maydon bo'yicha:

  Fy  f1  f2  ( Rt - 1 ) , m2

  f1, f2 - birinchi va keyingi ishchilar uchun ajratilgan solishtirma maydon, m2

  b) Texnologik jihozlar band qilgan yuza bo'yicha:

  Fu fj  Kz, m2

  fj - jihozlar band qilgan yuza, m2

  Kz - jihozlarning joylashish zichligini hisobga oluvchi

  koeffitsiyent.

  Ustaxonalar maydoni yuzalarini hisoblash jadvali

  9-jadval
  Ustaxonalar

  Rt,

  ishchi


  Solishtirma maydon, m2

  Maydon yuzasi, m2

  f1

  f2

  hisobiy

  qabul qilingan

  1

  2

  3  4

  5

  6  7

  8

  9  10

  11

  12  13

  14

  15  16

  17


  Elektrotexnik

  Akkumulator

  Ta'minot tizimi

  Shina


  Chilangar-mexanik

  Temirchilik

  Misgarlik

  Payvandlash

  Tunukasozlik

  Duradgorlik

  Agregat

  Kamera yamash  Armatura-kuzov

  Qoplamachilik

  Taksometr va radio tuzatish

  Bo'yoqchilik

  Bosh mexanik bo'limi


  3.9. Texnik xonalar maydoni

  Texnik xonalarning maydon yuzalarini qo’yida keltirilgan me'yorlarda qabul qilish mumkin:

  - shamollatish xonasi - 20 - 48 m2

  - transformator xonasi - 15 - 25 m2

  - qozonxona - 50 -100 m2

  - kompressor xonasi - 20 - 25 m2


  3.10. Omborlar maydonining yuzasi

  Fo  Ai  Ly  fs  Kxq Ks Ka 10-6, m2

  bu yerda: fs - omborlarning 1mln. km. yurilgan yo'lga to'g'ri keluvchi solishtirma yuzasi, [25-ilova]

  Kxq , Ks, Ka - avtomobillar turini, sonini va turliligini hisobga oluvchi koeffitsiyent. [20, 26, 27- ilovalar]

  Omborlar yuzasini aniqlash jadvali

  10-jadval

  Omborlar nomiAi

  Аи, дона

  Lg,

  km


  fs,

  m2  Kxq

  Ks

  Ka

  hisobiy

  qabul

  qilingan


  1

  2

  3  4

  5
  6


  7

  8


  Ehtiyot qism

  Agregat


  MaterialMaterialShina

  Moylovchi materiallar

  Bo'yoqchilik

  Asboblar


  Oraliq
  Ustaxonalar maydoni rejalashtirilganda, agar ustaxona maydoni 100 m2 dan kam bo'lsa, hisobdagidan -20 % va 100 m2 dan ortiq bo'lsa, -10 % farq qilishi mumkin.

  Rejalashtirish yechimlarida TXK va JT mintaqa postlari asosiy bo'lib, bajarilayotgan ish turlariga va vazifasiga qarab maxsuslashadi. TXK va JT mintaqalarining joylashishi ishlab chiqarish jarayonining sxemasi va jadvaliga qarab aniqlanadi. Mintaqalarni joylashtirishda harakat vositalarining yo'lda yurishi qisqa bo'lishi va manyovr qilganda qiyinchilik tug'dirmasligi hisobga olinishi kerak.

  Harakat - borliqnint ajralmas xususiyati boʻlgan oʻzgaruvchanlikni (q. Barqarorlik va oʻzgaruvchanlik) ifodalovchi falsafiy kategoriya. H. tushunchasi imkoniyatlarning voqelikka aylanishini, roʻy berayotgan hodisalarni, olamning betoʻxtov yangilanib borishini aks ettiradi.

  Ustaxonalarning ishlab chiqarish binosida joylashishi ularning TXK va JT mintaqalari bilan texnologik aloqalari darajasiga qarab belgilanadi.

  KXK mintaqasi atrofida nasosxona, kiyimlarni quritish va shamollatish xonasi, apparatlar xonasi va tozalash inshootlari joylashloyihasi mumkin.

  1-TXK va 2-TXK mintaqasi atrofida karburator, akkumulator, elektrotexnik, shina ta'mirlash va moy ombori xonalari joylashtiriladi.

  JT mintaqasi atrofida agregat, chilangar-mexanik, temirchilik, misgarlik, tunukasozlik, payvandlash, armatura, qoplamachilik, bo'yoqchilik omborxonalari joylashtiriladi.

  Temirchilik - 1) temirni bolgʻalab turli buyumlar (ketmon, oʻroq, tesha va boshqalar) yasash kasbi. T. kishilik jamiyatining eng qadimgi davrlarida paydo boʻlgan. Mil. av. 3-4ming yillikda Eron, Mesopotamiya, Misrda temirni sovuklayin va qizdirib bolgʻalab, turli xil aslahalar, mehnat qurollari va boshqa buyumlar yasalgani maʼlum.

  JT mintaqasidagi ishchi postlarini qo’yidagicha jihozlash tavsiya etiladi:

  -yengil avtomobillar uchun-20% ko'rish chuqurligi; 40% ko'targichlar

  -yuk avtomobillar uchun -40% ko'rish chuqurligi; 20% ko'targichlar

  -avtobuslar uchun - 80% ko'rish chuqurligi va qolgan

  postlarni shundayligicha (avtomobil o'lchamlarida) qoldiriladi.


  ADABIYOTLAR RO'YHATI
  1. Hapolskiy G.M. "Texnologicheskoye proyektirovaniye ATP i STO", Uchebnik dlya vuzovvuzov- M., Transport, 1993 g.

  Texnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley. Uchebnik dlya vuzov. Pod red. prof. G.V. Kramarenko. M.: «Transport», 1983. – 488s.

  2. Kramarenko G.V., Barashkov I.V. Avtomobillarga texnikaviy xizmat ko'rsatish. Toshkent.1998 y.

  Toshkent - Markaziy Osiyoning eng yirik qadimiy shaharlaridan biri - O‘zbekiston Respublikasining poytaxtidir. Oʻrta Osiyoning yirik sanoat-transport chorraxasi va madaniyat markazlaridan biri. Mamlakatning shimoli-sharqiy qismida, Tyanshan togʻlari etaklarida, 440–480 m teppalikda, Chirchiq daryosi vodiysida joylashgan.

  3. Texnicheskaya ekspluatatsiya автомобилей. Uchebnik dlya vuzov. Pod redprofпроф. YE.S. Kuznetsova. M: «Nauka», 2001 и 2004 g. – 535 b.

  4. Texnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley. Pod red. prof. YE.S.Kuznetsova M: «Transport», 1991 g. – 413s.

  5. Афанасьев Afanasyev .L., Maslov A.A., Kolyasinskiy B.S. «Garaji i stansii texnicheskogo obslujivaniya avtomobiley». M., «Transport», 1980.–216 b.

  6. Texnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley. Uchebnik dlya vuzov. Pod red. prof. G.V. Kramarenko. M.: «Transport», 1983. – 488s.

  7. Hapolskiy G.M., Pugin A.V. Avtotransport qayta qurish va texnik qayta jihozlash. O'quv qo'llanma. (t.f.n., dotsentlar Musajonov M.Z.,Mo'minjonov N.M. tarjimasi). Toshkent, TAYI, 2004, - 87 b.

  8. Musajonov M.Z. В 521400 «Transport vositalaridan foydalanish» yo'nalloyihasi uchun «Transport воситалари texnik ekspluatatsiyasi» fanining «Автотранспорт корхоналарини texnologik loyihalash» bo'limi bo'yicha ma'ruzalar matni. Toshkent, TAYI, 2000y, - 165b.

  9. O'zbekiston Respublikasi avtomobil transporti harakat tarkibiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash to'g'risidagi nizom. Toshkent,1999 y, - 195b.

  10. Kartashov V.P. Razvitiye proizvodstvenno-texnicheskoy bazo' avtotransportno'x predpriyatiy. M.: «Transport», 1991, - 151с.

  11. Avtomobillarning texnik ekspluatatsiyasi. Prof. Kuznetsov YE.S. tahriri ostida (Магдиев SH.P. tarjimasi), Toshkent, TAYI, 2003 y – 213b.

  Internet saytlari:

  12.www.ziyonet.uz

  13. www.madi.ru

  14.www.google.com

  15. http://www.google.co.uz

  16.www.tadi.uz


  ILOVA
  Avtomobillarga TXK va T me'yoriy ko'rsatkichlari

  1-ilova

  Avtomobil rusumlari

  Lmqt,

  ming km.


  TXK davri, km

  TXK va JT mehnat sarfi, ishchi soat

  Dtx-jt,

  kun


  Dqt,

  kun


  Lm1

  Lm2

  tmkx

  tm1

  tm2

  tmjt

  Moskvich modellari

  GAZ-2401


  GAZ-2407

  GAZ-2417


  RAF-2203

  PAZ-672


  LAZ-695N

  ЛАЗLAZ697Н

  LAZ-695NG

  LAZ-4202


  LIAZ-677

  UAZ-451M


  GAZ-53A

  GAZ-5307


  ZiL-130

  ZiL-138


  KAZ-608

  MAZ-5335


  KrAZ-257B

  KamAZ-5320 va b.

  BelAZ-540

  BelAZ-548

  Ikarus255

  Ikarus260

  Ikarus280

  MB O 405


  Belde-214

  DEU-V113


  Karosa-732

  Dogan L


  NEXIA

  DAMAS


  MATIS

  SPARK


  LACETTE

  125
  300

  300


  300

  260


  320

  360


  400

  360


  400

  380


  180

  250


  250

  300


  300

  150


  320

  250


  300
  120

  120


  360

  360


  360

  1000


  450

  450


  360

  300


  450

  400


  400

  450


  450

  4000
  4000

  4000


  4000

  4000


  2400

  2800


  2800

  3500


  4000

  3500


  2500

  2500


  2500

  3000


  3000

  3000


  2500

  3000


  4000
  2000

  2000


  4000

  4000


  4000

  10000


  5000

  4000


  4000

  10000


  10000

  10000


  10000

  10000


  10000

  16000
  16000

  16000


  16000

  16000


  12000

  14000


  14000

  14000


  16000

  14000


  12500

  12500


  12500

  12000


  12000

  12000


  12500

  12000


  16000
  10000

  10000


  16000

  16000


  16000

  20000


  20000

  12000


  16000

  20000


  20000

  20000


  20000

  20000


  20000

  0,30
  0,35

  0,50


  0,50

  0,50


  0,70

  0,80


  0,80

  0,95


  0,90

  1,00


  0,30

  0,42


  0,57

  0,45


  0,60

  0,35


  0,30

  0,50


  0,50
  1,20

  1,20


  1,40

  1,20


  1,80

  1,15


  0,90

  0,95


  0,90

  0,30


  2,30
  2,50

  2,90


  3,30

  4,00


  5,50

  5,80


  5,80

  6,60


  7,30

  7,50


  1,50

  2,20


  2,60

  2,50


  2,90

  3,50


  3,20

  3,50


  3,40
  13,50

  13,70


  10,00

  9,50


  13,50

  2,30


  7,30

  4,30


  7,30

  1,30


  9,20
  10,50

  11,70


  12,30

  15,00


  18,00

  24,00


  24,00

  25,80


  24,00

  31,50


  7,70

  9,10


  10,30

  10,80


  11,80

  11,60


  12,00

  14,70


  14,50
  60,50

  67,20


  40,00

  35,00


  47,00

  4,93


  24,00

  7,70


  24,00

  4,60


  2,80
  3,00

  3,20


  3,40

  4,50


  5,30

  6,50


  6,50

  6,60


  6,50

  6,80


  3,60

  3,70


  3,90

  3,80


  3,80

  4,60


  5,80

  6,20


  8,50
  18,5

  22,7


  9,00

  8,50


  11,0

  2,50


  6,80

  6,80


  6,80

  3,00


  0,3-0,4
  0,3-0,4

  0,3-0,4


  0,3-0,4

  0,3-0,5


  0,4-0,5

  0,50


  0,50

  0,50


  0,50

  0,50


  0,4-0,5

  0,4-0,5


  0,4-0,5

  0,5-0,6


  0,5-0,6

  0,5-0,6


  0,4-0,5

  0,5-0,6


  0,5-0,6
  0,9-1,0

  0,8-1,0


  0,6-0,7

  0,6-0,7


  0,8-0,9

  0,1


  0,4

  0,5


  0,4

  0,35


  18
  18

  18

  18  18

  20

  20  20

  20

  20  25

  15

  15  15

  22

  22  22

  22

  22  22
  22

  22

  35  35

  40

  -  20

  20

  20  18  Download 0.64 Mb.
  1   2   3
  Download 0.64 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  TA'lim vazirligi

  Download 0.64 Mb.