Tantárgyleírás
Download 16.34 Kb.
Sana25.03.2017
Hajmi16.34 Kb.PTE TTK
Tantárgyleírás

Oldalszám:
1. A tantárgy neve: Elektronika

2. Kódja:

3. Heti vagy összes/félév óraszám: 2

4. Kreditértéke: 2

5. Felvétel feltétele (max 3):

6. Meghirdetés gyakorisága: tavaszi félév

7. Tantárgyért felelős oktató: Dr. Sánta Imre

8. A tantárgy oktatója (oktatói): Dr. Sánta Imre, Szász János

9. Az oktatás nyelve: magyar

10. A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma elsajátításának célja, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek leírása: Alapvető elektronikai ismeretek elsajátítása, áramköri alapelemek és alapkapcsolások megismerése, gyakorlati felhasználása. Elektronikus rendszerek, mérés-vezérlés, adatfeldolgozás digitális alapjai.

11. A tantárgy tartalma, tematikája:

Az elektronika tárgya; passzív és aktív kétpólusok tulajdonságai, gyakorlati kivitele, áramköri alapelemek (R, L, C elemek, áram- és feszültségforrások)

Passzív négypólusok, szűrőkapcsolások, általános jellemzése idő- és frekvenciatartományon, számolás decibelben

Nemlineáris kétpólusok (diódák) működése, tulajdonságaik, alkalmazásuk (diódás jelformáló, egyenirányító áramkörök)

A tranzisztor működése, karakterisztikái, paraméterei. Erősítő alapkapcsolások

Visszacsatolás erősítőkben, oszcillátorok

Műveleti erősítők működése, jellemzőik, alapkapcsolások

Jelformáló áramkörök, multivibrátorok

Logikai áramkörök, kombinációs logikai hálózatok

Sorrendi hálózatok: tárolók, számlálók

AD/DA átalakítás, adatgyűjtés

Mérés-vezérlés, mikrovezérlők

Szabályozó-áramkörök, szenzorok


12. Értékelés: Kollokvium

13. A tantárgy kötelező irodalom:

U.Tietze – C. Schenk : Analóg és digitális áramkörök, Műszaki könyvkiadó, 1990

Szentiday Klára, Dávid lajos: Mikroelektronikai szenzorok és alkalmazástechnikájuk, Marktech 2000

Norbert Hesselmann: Digitális jelfeldolgozás Műszaki Kiadó 1985Ajánlott irodalom:

Douglas F. Elliott: Handbook of Digital Signal Processing Engineering Applications, Academic Press, 1987.
A tantárgyleírás készült: 2009. március 27.

Készítette: Dr. Sánta Imre

tantárgyfelelős
Jóváhagyta: Dr. Almási Gábor, szakfelelősDownload 16.34 Kb.
Download 16.34 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTantárgyleírás

Download 16.34 Kb.