Tarmoqni dasturlash asoslari
Download 8,99 Kb.
Sana10.01.2024
Hajmi8,99 Kb.
#133947
Bog'liq
Tarmoqni dasturlash asoslari-fayllar.org


Tarmoqni dasturlash asoslari

Telekomunikatsiyada boshqaruv tizimlarining apparat va dasturiy ta’minoti kafedrasi “Tarmoqni dasturlash asoslari” fanidan yakuniy nazorat uchun savollar toʻplami
 1. TCP asosida soketni dasturlash.


 2. java.net paketi va uning klasslari.


 3. Javada TCP kliyent soket.


 4. Javada TCP server soket.


 5. Socket klassi va uning metodlari.


 6. ServerSocket klassi va uning metodlari.


 7. java.io paketi va uning klasslari.


 8. InputStream klassi va uning metodlari.


 9. OutputStream klassi va uning metodlari.


 10. UDP asosida soketni dasturlash.


 11. DatagramSocket klassi va uning metodlari.


 12. DatagramPacket klassi va uning metodlari.


 13. Tarmoqni dasturlashda multicast.


 14. Tarmoqni dasturlashda internet manzillar.


 15. URL – Uniform Resource Locators.


 16. URL klassi va uning metodlari.


 17. URN – Uniform Resource Names.


 18. Internet domen nomlari.


 19. Tarmoqni dasturlashda HTTP.


 20. HTTP protokoli.


 21. HTML formalar.


 22. FORM tegi va uning atributlari.


 23. HTML forma maydonlari.


 24. HTML formada matnli maydonlar.


 25. HTML formada tugmalar.


 26. Tarmoqda fayllarni ko‘chirishni dasturlash.


 27. FTP protokoli.


 28. FTPda buyruqlar.


 29. FTPda javoblar.


 30. FTPda boshqaruv va ma’lumot almashuv uchun bog’lanish yaratish.


 31. TFTP protokoli.


 32. Elektron pochta tarmoq dasturini yaratish.


 33. Elektron pochta arxitekturasi.


 34. SMTP protokoli.


 35. POP3 protokoli.


 36. IMAP4 protokoli.


 37. MIME protokoli.


 38. JavaMail API.


 39. Elektron pochtada foydalanuvchi agenti (User Agent)


 40. Elektron pochtada xabarni ko‛chirish agenti (Message Transfer Agent).


 41. Elektron pochtada xabarga murojaat qilish agenti (Message Access Agent).


 42. Asinxron JavaScript va XML (AJAX) texnologiyasi.


 43. AJAX imkoniyatlari.


 44. AJAXning ishlashi.


 45. AJAXda XMLHttpRequest obyekti.


 46. AJAXda Server so‘rovi va javobi.


 47. JavaFX - Umumiy ma’lumot.


 48. JavaFX arxitekturasi.


 49. JavaFXda APIlar.


 50. JavaFXda Stage va Scene Graph.


 51. Java Security kutubxonasi.


 52. Java Secure Socket Extension (JSSE).


 53. JSSE xususiyat va afzalliklari.


 54. JSSE standart API.


 55. SSLSocket & SSLEngine yaratish.


 56. javax.net paketi va uning klasslari.


 57. javax.net.ssl paketi va uning klasslari.


 58. Tarmoqda ko‘poqimlilik va multipleksing.


 59. Javada koʻpoqimlilik.


 60. Koʻpoqimlilik asosida koʻp vazifalilik.


 61. Thread klassi asosida oqim yaratish.


 62. Runnable interfeysi asosida oqim yaratish.


 63. Javada oqim yashash sikli.


 64. Thread klassi va uning metodlari.


 65. Taqsimlangan kliyent-server ilovalar (RMI, CORBA).


 66. RMIda kliyent-server arxitekturasi.


 67. RMI arxitekturasi.


 68. Taqsimlangan kliyent-server tarmoq dasturini yaratishda RMIdan foydalanish.


 69. java.rmi paketi va uning klasslari.


 70. Tarmoqda ma’lumotlar bazasi bilan ishlash.


 71. Relyatsion ma’lumot modeli.


 72. SQL tili.


 73. Java Database Connectivity (JDBC).


 74. Jadvallar oʻrtasidagi bogʻlanish turlari.


 75. DDL - ma’lumotlar bazasi tuzilishini tasvirlash tili.


 76. DML – ma’lumotlar bazasidagi ma’lumot ustida amallar bajarish tili.


 77. Ma’lumotlar bazasida jadvallar bilan ishlash.


 78. CREATE soʻrovi.


 79. SELECT soʻrovi.


 80. INSERT soʻrovi.


 81. DELETE soʻrovi.


 82. UPDATE soʻrovi.


 83. SQL da ma’lumot toifalari.


 84. SQL da WHERE operatori.


 85. SQL da ORDER BY operatori.


 86. Serverlarda servletlarni dasturlash.


 87. Servletning yashash sikli.


 88. Servlet modeli.


 89. Servletda soʻrovlardan ma’lumotlarni oʻqib olish.


 90. Serverlarda dinamik veb-sahifalarni yaratish texnologiyasi.


 91. JSP elementlari.


 92. JSPda Expressions (ifodalar).


 93. JSPda Scriptlets (Java kod).


 94. JSPda Declarations (e’lon qilish).


 95. JSP sahifa direktivalari.


 96. TCP soketi asosida uchburchakning yuzini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 97. TCP soketi asosida rombning yuzini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 98. TCP soketi asosida ixtiyoriy n ta sonning o‘rta arifmetigini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 99. TCP soketi asosida ixtiyoriy n ta sonning o‘rta geometrigini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 100. TCP soketi asosida ixtiyoriy R radiusli doira yuzini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 101. TCP soketi asosida ixtiyoriy koefitsentli kvadrat tenglama yechimini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 102. TCP soketi asosida ixtiyoriy n ta sonni o‘sish tartibida saralash kliyent-server dasturini tuzing.


 103. TCP soketi asosida ixtiyoriy n ta sondan eng kattasini topish kliyent-server dasturini tuzing.


 104. TCP soketi asosida uchburchakning bissektrisa uzunligini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 105. TCP soketi asosida ixtiyoriy n ta sonni o‘sish tartibida saralash kliyent-server dasturini tuzing.


 106. TCP soketi asosida ixtiyoriy n ta sondan musbatlari yig‘indisini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 107. TCP soketi asosida ixtiyoriy matnni teskari tartibda yozish kliyent-server dasturini tuzing.


 108. TCP soketi asosida ixtiyoriy matnning juft o‘rindagi haflarini ajratib yozish kliyent-server dasturini tuzing.


 109. TCP soketi asosida ixtiyoriy n ta sondan juftlarini ajratib yozish kliyent-server dasturini tuzing.


 110. TCP soketi asosida ixtiyoriy n faktorialni hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 111. UDP soketi asosida uchburchakning yuzini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 112. UDP soketi asosida rombning yuzini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 113. UDP soketi asosida ixtiyoriy n ta sonning o‘rta arifmetigini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 114. UDP soketi asosida ixtiyoriy n ta sonning o‘rta geometrigini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 115. UDP soketi asosida ixtiyoriy R radiusli doira yuzini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 116. UDP soketi asosida ixtiyoriy koefitsentli kvadrat tenglama yechimini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 117. UDP soketi asosida ixtiyoriy n ta sonni o‘sish tartibida saralash kliyent-server dasturini tuzing.


 118. UDP soketi asosida ixtiyoriy n ta sondan eng kattasini topish kliyent-server dasturini tuzing.


 119. UDP soketi asosida uchburchakning bissektrisa uzunligini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 120. UDP soketi asosida ixtiyoriy n ta sonni o‘sish tartibida saralash kliyent-server dasturini tuzing.


 121. UDP soketi asosida ixtiyoriy n ta sondan musbatlari yig‘indisini hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


 122. UDP soketi asosida ixtiyoriy matnni teskari tartibda yozish kliyent-server dasturini tuzing.


 123. UDP soketi asosida ixtiyoriy matnning juft o‘rindagi haflarini ajratib yozish kliyent-server dasturini tuzing.


 124. UDP soketi asosida ixtiyoriy n ta sondan juftlarini ajratib yozish kliyent-server dasturini tuzing.


 125. UDP soketi asosida ixtiyoriy n faktorialni hisoblash kliyent-server dasturini tuzing.


Kafedra mudiri B.U.Akmuradov


http://fayllar.org
Download 8,99 Kb.
Download 8,99 Kb.