DARSNING TEXNOLOGIK XARITASI
Download 1.63 Mb.
bet3/17
Sana29.12.2019
Hajmi1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

DARSNING TEXNOLOGIK XARITASI

MAVZU: ХАLQ HUNАRMАNDCHILIGIDА FОYDАLАNILАYOTGАN NОDIR MАTЕRIАLLАR, АSBОB-USKUNАLАR.

TAYANCH SO’ZLAR: Gigiyena, tikuv mashinasi, xavfsizlik qoidalari, jihozlar.

MAVZUNING QISQACHA TA’RIFI:

Amaliy, nazariy o’rganish va amalda qo’llay bilish, Qoidalar, atamalar, tushunchalarni yodlashO’QUV JARAYONINI AMALGA OSHIRISH TEXNOLOGIYASI:

Metod: interfaol.

Shakl: nazariy, amaliy.

Vositalar:Tikuv mashinasi va qurollari, o’lchov asboblari, kompyuter, proektor, ekran, plakat, tarqatma material, test savollari.

Baholash: reyting ball.

DARS AMALIYOTINING MAQSAD VA VAZIFALARI:

MAQSADLAR:

Ta’limiy: Mavzuni o’rgatish; dars jarayonida o’rganganlaridan foydalanib, mustaqil amalda bajarish ko’nikmasini hosil qilish.

Tarbiyaviy: Mavzu davomida o’quvchi fanga qiziqishini oshirish; boshqa fanga va hayotga bog’lash; ma’naviy, estetik tarbiya berish.

Rivojlantiruvchi: Mavzu orqali kasbga yo’naltirish. Test bilan ishlash ko’nikmasini hosil qilish; erkin fikrlashga o’rgatish.


SHAKLLANTIRILAYOTGAN KOMPETENSIYALAR VA

AMALGA OSHIRISH USULI:

Tayanch kompetensiyalar:

 1. Kommunikativ kompetensiya

 2. Axborot bilan ishlash kompetensiyasi

 3. Shaxs sifatida o’z-o’zini rivojlantirish kompetensiyasi

 4. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi

 5. Umummadaniy kompetensiyasi

 6. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetensiyasi

Fanga oid kompetensiyalar:

1._____________________________ _______

2._____________________________ _______

3._____________________________ _______

Amalga oshirish usullari:

Mal‘umotnoma, darslik,

lug‘at, jadval, ensiklopediya,

internetdan mavzuga oid axbo-rotni ola bilish interaktiv testlar,

didaktik materiallar b/n ishlash

Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash.
DARS JARAYONI VA UNING BOSQICHLARI

ISHNING NOMI

BAJARILADIGAN ISH MAZMUNI

VAQT

1-bosqich: Tashkiliy qism

Salomlashish. Davomatni aniqlash. Ma’naviyat daqiqasi.

3 min

2-bosqich: Refleksiya. Extiyojlarni aniqlash.

Mavzuga ta’luqli lig’atlar.

6 min

3-bosqich: Yangi mavzu bayoni

Amaliy va nazariy tushuntirish, Test savollari. Slayd.

20 min

4-bosqich: Mustahkamlash

“Aqliy hujum”

11 min

5-bosqich: Baholash.

Dars yakuni.Darsga faol qatnashgan o’quvchilarni rag’batlantirish

3 min

6-bosqich: Uyga vazifa

Nazariy ma’lumotlarni yodlab, amaliy topshiriqlarni mustaqil bajarish

2 min

Mavzu: Хаlqhunаrmаndchiligidаfоydаlаnilаyotgаnnоdirmаtеriаllаr,

аsbоb-uskunаlаr.

Darsningmaqsadi:

Talimiymaqsad: O‘quvchilargaxаlqhunаrmаndchiligidаfоydаlаnilаyotgаnnоdirmаtеriаllаr, аsbоb-uskunаlаrhaqidama’lumotlarberish.

Tarbiyaviymaqsad: O‘quvchilarnitozalikka, mehnatsevarlikkao‘rgatish. Turmushdagiehtiyojlarvaulardanfoydalanishnitushuntirish. Texnikaxavfsizligiqoidalari, isho‘rninitashkilqilishqonunqoidalarinitushuntirish, sanitariyagigiyenatalablarigato‘liqrioyaetishnio‘rgatish.

Rivojlantiruvchimaqsad: O‘quvchilartasavvuridaxаlqhunаrmаndchiligidаfоydаlаnilаyotgаnnоdirmаtеriаllаr, аsbоb-uskunаlаrhaqidabilim, ko‘nikmavamalakalarnihosilqilish.

Dars turi: Bilimlarni mustahkamlovchi. Yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: Tushuntirish, suxbat, tezkor savol – javob, amaliy mustaqil ishlar bajarish, munozara, ko‘rgazmali va boshqalar.

Dars metodi: guruhlarda ishlash, “Aqliy hujum”, “Kim epchil-u, kim chaqqon”, “Klaster”, “B/B/B” metodlaridan foydalaniladi.

Darsda jihozi: pazandachilik o‘quv xonasi, tikuvchilik ish qurollari va jixozlari, rasm va tarqatma materiallar, o‘quv qurollari, elekron materiallar, test materiallari.

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy qism:

 1. Salomlashish

 2. Davomatni aniqlash

 3. Darsga tayyorgarlik ko‘rish

 4. O‘quvchilar diqqatini darsga qaratish.

 1. Uyga vazifani so‘rash:

 1. Savol – javob o‘tkazish

 2. Topshiriqlarni tekshirish

 1. Yangi mavzu bayoni:

Zardo‘zlikda ishlatiladigan materiallar (gazlamalar turlari, zar iplar).

Zardo‘zlik buyumlarining xususiy texnologiyasi, o‘sha buyum uchun material tanlash va uni bichishdan boshlanadi. Zardo‘zlik mahsulotlarining asosiy xususiyatlaridan biri ularning sirtida zardo‘zi naqshlarning bo‘rtib turishidir. Shuning uchun, naqshlar tagiga tukli material ishlatiladi. Zardo‘zlikda asosiy gazlamalardan duxoba , velyur gazlamalari ishlatiladi. Duxoba - tukli o‘rishlarda to‘qilgan gazlama bo‘lib, uning asosi paxta ipidan, faqat tuklarigina tabiiy ipakdan bo‘ladi. Duxoba, asosan, uy -ro‘zg‘or buyumlarida ishlatilgan. Velyur - sidirg‘a, zich to‘kilgan, tukli gazlama. Tuklari tik, jun ipdan to‘qilgan. Hozirgi kunda zardo‘zlikda sintetik tola aralashtirib to‘qilgan, zardo‘zlar «taqir velyur» deb atashadigan turi ko‘p ishlatiladi. Undan barcha turdagi zardo‘zlik buyumlari tikiladi. Bu velyur turi chidamliligi, pishiqligi, qattiqligi, ko‘rkamligi va boshqa xossalari bilan zardo‘zlikka juda mos tushadi.

Zardo‘zlikda ishlatiladigan yordamchi gazlamlarga quyidagilar kiradi:

Bo‘z (xom surp) - pardozlanmagan ip - gazlama, ancha qalin va og‘ir material. Bo‘z karda ipdan polotno o‘rishlarda to‘qilgan, shuning uchun pishik va cho‘zilmaydi. Surp - oqartirilgan va pardozlangan bo‘z. XX asrgacha bo‘lgan zardo‘zlikda surp chakmon, poyabzallarda naqshlar ostiga tagzamin sifatida ishlatilgan. Hozir ham kumush rangli ip bilan tikiladigan naqshlar ostiga qo‘yiladi. Turli navdagi simli iplar zardo‘zlik uchun asosiy xom-ashyo bo‘lib hisoblangan. Oq va tillarang tusdagi yassilangan kumush tolasi sim deb atalib, u Buxoro zardo‘zlari tomonidan keng qo‘llanilgan.

Dumaloq metall ip (likkak) - pishiq yigirilgan ingichka dumaloq metall ipdan iborat bo‘lib, u prujinaga o‘xshab likillb turadi. Zar iplardan tashqari zardo‘zlikda j aydari rangdor ipak iplardan ham foydalanib, ular asosan gullarga qo‘shimcha oro berishda hamda matoga zar yo‘l tushirishda ishlatiladi.

Zardo‘zlik uchun zaruriy ashyo va asbob-uskunalar

Zardo‘zlikda ishlatiladigan asbob-uskunalar unchalik ko‘p bo‘lmasa-da, ular o‘ziga xos tuzilishga ega. Zardo‘zlikda ishlatiladigan asosiy asbob korcho‘b bo‘lib, u ikki qismdan iborat: chambarak va xorak. Chambarak uzunligi 320 sm gacha bo‘lgan ikkita teng yonli yog‘och dasta va ularning maxsus qismida harakatlanuvchi silliq taxta, ya’ni shamshirakdan iborat. Shamshirakdagi ovalsimon oyiqchalar yog‘och dastalarga mato tortilganda ularni tarang ushlab turishga xizmat qiladi. Korcho‘bning ikkinchi qismi xoraklardir. Xoraklar yog‘och poylar bo‘lib, ishlagan vaqtda chambarak ular ustiga qoyilgan, chunki qadimda zardo‘zlar ko‘rpacha ustida o‘tirib, ish tikishgan.

Zardo‘zlikda angishvona (5-rasm, b) ham zarur. Chunki zardo‘zlik naqshlari faqat qo‘lda tikiladi. Angishvona igna qo‘lga kirib ketmasligi uchun ishlatiladigan metall g‘ilofdir. Uning ustki va yon tomonlarida igna toyib ketmasligi uchun chuqurchalar oyilgan. Zardo‘zlikda asosan ikki xil turdagi ignalar ishlatiladi:

1. Tikish ishlari uchun 2 sonli ignalar ishlatiladi.

2. Bezatish ishlari uchun esa 1 sonli ignalar ishlatiladi.

Zardo‘zlikda uch turdagi qaychilardan foydalaniladi (5-rasm, g):

1. Naqshlar, gullarni qirqishda ishlatiladigan qaychi o‘rdakburun (5-rasm, g - 1) va tuyaboyin qaychi (5-rasm, g - 2). Bu qaychilar faqat gullarni qirqishda kerak bo‘ladi.

2. Pardozlashda kerak bo‘ladigan qaychilar (5-rasm, g-3). Bu qaychilar kichikroq bo‘lib, dastgoh ustida ishlashda qulay.

3. Andoza bichishda kerak bo‘ladigan qaychilar (5-rasm, g-4). Bunday qaychilar kattaroq va o‘tkirroq bo‘lishi zarur.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

Mustahkamlash uchun savollar:

1. Zardo‘zlikda qanday materiallar ishlatiladi?

2. Zardo‘zlikda ishlatiladigan asbob-uskunalarni aytib bering.

3. Korcho‘b qanday qismlardan iborat?

4. Zardo‘zlikda qanday qaychi turlari ishlatiladi?
 1. Darsni yakunlash va o‘quvchilarni baholash. Kasbga yo‘llash xonasini tartibga keltirish.

 2. Uyga vazifani e’lon qilish: mavzu bo‘yicha berilgan barcha ma’lumotlarni o‘qib-o‘rganib kelish.Tartib raqam

Sinf

Sana

O‘TIBDO‘

(Imzo)


1
______________

2345DARSNING TEXNOLOGIK XARITASI

MAVZU: HUNАRMАNDCHILIK MAHSULOTLARINI TASHQI SHAKLI UZVIYLIGI VA YAXLITLIGI TA’MINLANISHIGA KO‘RA BAHOLASH.

TAYANCH SO’ZLAR: Gigiyena, tikuv mashinasi, xavfsizlik qoidalari, jihozlar.

MAVZUNING QISQACHA TA’RIFI:

Amaliy, nazariy o’rganish va amalda qo’llay bilish, Qoidalar, atamalar, tushunchalarni yodlashO’QUV JARAYONINI AMALGA OSHIRISH TEXNOLOGIYASI:

Metod: interfaol.

Shakl: nazariy, amaliy.

Vositalar:Tikuv mashinasi va qurollari, o’lchov asboblari, kompyuter, proektor, ekran, plakat, tarqatma material, test savollari.

Baholash: reyting ball.

DARS AMALIYOTINING MAQSAD VA VAZIFALARI:

MAQSADLAR:

Ta’limiy: Mavzuni o’rgatish; dars jarayonida o’rganganlaridan foydalanib, mustaqil amalda bajarish ko’nikmasini hosil qilish.

Tarbiyaviy: Mavzu davomida o’quvchi fanga qiziqishini oshirish; boshqa fanga va hayotga bog’lash; ma’naviy, estetik tarbiya berish.

Rivojlantiruvchi: Mavzu orqali kasbga yo’naltirish. Test bilan ishlash ko’nikmasini hosil qilish; erkin fikrlashga o’rgatish.


SHAKLLANTIRILAYOTGAN KOMPETENSIYALAR VA

AMALGA OSHIRISH USULI:

Tayanch kompetensiyalar:

 1. Kommunikativ kompetensiya

 2. Axborot bilan ishlash kompetensiyasi

 3. Shaxs sifatida o’z-o’zini rivojlantirish kompetensiyasi

 4. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi

 5. Umummadaniy kompetensiyasi

 6. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetensiyasi

Fanga oid kompetensiyalar:

1._____________________________ _______

2._____________________________ _______

3._____________________________ _______

Amalga oshirish usullari:

Mal‘umotnoma, darslik,

lug‘at, jadval, ensiklopediya,

internetdan mavzuga oid axbo-rotni ola bilish interaktiv testlar,

didaktik materiallar b/n ishlash

Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash.
DARS JARAYONI VA UNING BOSQICHLARI

ISHNING NOMI

BAJARILADIGAN ISH MAZMUNI

VAQT

1-bosqich: Tashkiliy qism

Salomlashish. Davomatni aniqlash. Ma’naviyat daqiqasi.

3 min

2-bosqich: Refleksiya. Extiyojlarni aniqlash.

Mavzuga ta’luqli lig’atlar.

6 min

3-bosqich: Yangi mavzu bayoni

Amaliy va nazariy tushuntirish, Test savollari. Slayd.

20 min

4-bosqich: Mustahkamlash

“Aqliy hujum”

11 min

5-bosqich: Baholash.

Dars yakuni.Darsga faol qatnashgan o’quvchilarni rag’batlantirish

3 min

6-bosqich: Uyga vazifa

Nazariy ma’lumotlarni yodlab, amaliy topshiriqlarni mustaqil bajarish

2 min


Download 1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Download 1.63 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDARSNING TEXNOLOGIK XARITASI

Download 1.63 Mb.