• I. MAVZU: GAP MATN SIFATIDA FIKR IFODASIGA GAPNING MANTIQIY VA GRAMMATIK TALABLARIGA RIOYA QILISH II. Dars turi
 • VI. Darsda qollaniladigan nazorat turlari: frontal savollar, test savollari, muammoli savollar. VII. Dars maqsadlari
 • E)Rivojlantiruvchi maqsad
 • VIII. Darsni o’tkazish joyi
 • X. Kerakli bilimlar doirasi
 • Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxat
  Download 1.79 Mb.
  bet14/20
  Sana10.04.2017
  Hajmi1.79 Mb.
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

  Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxat
  1. A. Rafiyev. N. G’ulomova. Ona tili va adabiyoti. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. "SHARQ" NMAK. 2002 yil.

  2. G’Abdurahmonov. H. Rustamov. Ona tili. 10-11 sinflar uchun darslik. Toshkent. «O’qituvchi» 1995yil.

  3. G’Abdurahmonov va boshqalar. Hozirgi o’zbek adabiy tili. Oliy o’quv yurtlari studentlari uchun qo’llanma. Toshkent. «O’qituvchi» 1981 yil.

  4. A.Nurmonov, K.Mahmudov, A.Sobirov, SH.Yusupova. Hozirgi o’zbek adabiy tili. Akademik litseylarning 3-bosqich talavalari uchun darslik. Toshkent. A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2003 yil.

  5. Yo’ldosh Solijonov. Nutq va uslub, Toshkent, "CHO’LPON" nashruyoti.
  2002 yil.

  6. O’zbek tili va adabiyoti iurnali 2005 yil.

  5. Yangi mavzuni mustahkamksh:

  Bu bosqichda o’qituvchi o’quvchilarning bilim doirasini kengaytirib, yangi mavzuni mustahkamlash uchun quyidagi savollardan foydalanadi:

  Frontal savollar:  1. So'zlarning hissiy ta'siriy jihatdan nutqdagi o'rni haqida gapiring?

  2. Be’taraf bo'yoqli so'zlarning qo'llash holatlari haqida gapiring?

  3. Bo'yoqdor so'zlar haqida gapiring?
  6. Darsning yakuni:

  O’qituvchi o‘tilgan yangi mavzu bo’yicha o’quvchilarning tushunmagan savollariga javob beradi. Darsni mustahkamlashdagi o’quvchilar javobini muhokama qilib, o’quvchilar bilimini vaholaydi vaholarni izohlaydi hamda darsni yakunlaydi.

  7. Uyga vazifa.

  A. Rafiyev. N. G’ulomova. Ona tili va adabivoti. Kasb -hunar kollejlari uchun darslik. "SHARQ" NMAK. 2002 yil. 71-72 bet. 62-topshiriq.


  I. MAVZU: GAP MATN SIFATIDA FIKR IFODASIGA GAPNING

  MANTIQIY VA GRAMMATIK TALABLARIGA RIOYA QILISH

  II. Dars turi: ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗.

  III. Dars vaqti: ___ daqiqa.

  IV. Dars tipi: Yangi mavzuni o'zlashtirish.

  V. Darsda qo'llaniladigan usullar:

  - aqliy hujum, ananaviy o'qitish usullari.  VI. Darsda qo'llaniladigan nazorat turlari:

  • frontal savollar,

  • test savollari,

  • muammoli savollar.

  VII. Dars maqsadlari:

  A)Ta’limiy maqsadi:

  Nazariy bilimlarni egallash, gap matn sifatida fikr ifodasi ekanligini bilish, gapni mantiqiy tomonlarini ajrata olish, gramatikani takrorlab mustahkamlash, mustaqil tarzda fikr bera olish.

  B)Tarbiyaviy maqsad:

  • milliy g'oya va mafkurani o’quvchilar ongida shakillantirish

  • mutaxassislikka qiziqishni, ma'sulyat hissiyotlarini shakillantirish.

  • o'quvchilarda insonparvarlik, mehr shavqat tuyg'ularini shakillantirish.

  E)Rivojlantiruvchi maqsad:

  • o'quvchilarni fikrlash qobilyatini o'stirish mavzuni o'rganish borasida o'quvchilarni jodiy yondoshishga yo'llash.

  • o’quvchilarda mustaqil fikrlashni, mustaqil mulohaza yuritishni shakillantirish.

  VIII. Darsni o’tkazish joyi: _____________________

  IX. Mavzuni boshqa fanlar bilan va shu fandagi boshqa mavzular bilan bog’lash, hayot bilan bog’lash.

  Adabiyot «She’rning tuzilishi».

  Til tarixi «O’ zbek tilining shakllanishi».

  X. Kerakli bilimlar doirasi:

  1 . Gap matnini davomiyligi, fikr ifodasida gapning mantiqiyligi.  XI. Darsni jihozlash:

  a) slayd, kpdoskop

  b) ko’rgazmali qurollar

  d) tarqatma test va savollar

  e) adabiyotlar

  DARSNING XRONOLOGIK XARITASI.

  DARSNING XRONOLOGIK XARITASI

  VAQTI


  1

  Tashqiliy qism

  daqiqa

  2

  o’qituvchining kirish so’zi

  daqiqa

  3

  o’quvchilarning bilimini tekshirish

  _ daqiqa

  4

  Yangi mavzuning bayoni

  daqiqa

  5

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  daqiqa

  6

  Darsning yakuni

  daqiqa

  7

  Uyga vazifa

  daqiqa
  Jami

  daqiqa

  12. DARSNING TEXNOLOGIK XARITASI.  Dars

  Bosqich-lari  Ta’lim beruvchining

  Faoliyati  Ta’lim oluvchining

  faoliyati  Texnologiya


  Metod

  Shakl

  Vosita

  1

  Tayyor-lov

  __ daqiqa  Maqsad va natijalarni belgilash, mantiqiy struktura va texnologik xarita tuzish. Kichik guruhlarni shakllantirish va ularga topshiriqlar berish. Maqsad: o’quvchilar bilimlarini tekshirish yangi mavzuni o’zlashtirish

  O’quvchilar darsga

  kirmasdan oldin maxsus belgili qog’ozlarni olib, o’sha qog’ozchada ko’rsatilgan guruhga

  borib o’tiradi.


  Noan’anaviy

  Guruh-larni

  shakl-lantirish  Taqsimlash

  qog’ozchalari  2

  Mavzuga

  kirish


  __ daqiqa

  Darsni boshlanishidan oldin o’quvchilar bilan tanishadi.

  Mavzu nomi, maqsad,natija va baholash mezonlarini e’lon qiladi.Tanishuvda “_____________________________” usulini qo’llash.  Mavzu nomi, maqsad, natija va baholash mezonlarini daftariga belgilab oladi.

  O’quvchilar o’zining fikrlarini yozadi.  Mavzu

  _____________________________________________________________________________  Guruh-lar

  Ko’rgazma

  doska,


  bo’r

  3

  O’quvchi-larning oldingi bilimlarini

  tekshirish

  _____ daqiqa


  O’quvchilarning oldingi bilimlarini tekshirish maqsadida boshlang’ich nazorat olinadi

  (savollar ilova qilinadi)  O’quvchilar javoblarni belgilashadi.

  Odob axloq bo’yicha qo’shimcha malumotlar olishadi.  An’anaviy

  nazorat usuli  Guruh

  Savollar

  Doska va bo’r,

  o’quv

  daftarlari  4

  Yangi mavzu-ning

  bayoni


  _____ daqiqa

  Yangi mavzu bayon qilinadi. Ko’rgazma yordamida mavzuni tushunturadi.

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Mavzuga oid ma’lumotlarni yozib olishadi. Ko’rgazmadagi, tarqatma materialdagi ma’Iumotlarni kuzatishadi.

  Ma’ruza yangi mavzu bayon

  qilish davomi-da slayd ko’rgaz- madan foydala niladi.

  Hayotdan misollar keltiriladi.


  Guruh-lar

  Slayd, mavzu

  bo’yicha yozilgan

  materiallar

  doska va


  bo’r

  5

  Taqdimot

  ______ daqiqa  Savollar beradi. Kichik guruhlarda bajariladigan ishlarni eshitadi, kamchiliklarni tuzatadi.G’olib guruxni e’lon qiladi.O’quvchilar baholanadi.

  Frontal savollarga javob berishadi.Qo’ shimcha savollarga javob beradilar. Guruh sardorlari mustaqil ishni taqdim qiladi.

  Muhokama va mustaqil ishlash

  Guruh-chalar

  Daftar, doska va boqa. Baholash mezonini varag’i.

  6

  Baholash

  ____ daqiqa  Kichik guruhlarga berilgan topshiriqlar va savollar natijalarini umumlashtiradi. Qaysi guruh g’olib ekanligini e’lon qiladi.

  Guruhchalar bir-birlarini Baholaydilar. Javoblarning to’grisini yozib oladi

  Munozara

  Guruh-chalar

  Doska, bo’r, ko’rgazmali qurollar, tarqatmalar

  7

  Umum-lashtirish

  _____ daqiqa  Guruhlarning faoliyatlari umumlashtiriladi. Faol o’quvchilar alohida ko’rsatiladi. O’quvchilar baholanadi va baholar izohlanadi.

  Tinglaydilar. Umumlashtirish bo’yicha, fikrlarini bildiradilar.

  Sunbat-mulohaza

  Guruh-chalar

  Baholash mezonlari varaqasi.

  8

  Darsga yakun yasash

  ____ daqiqa  Darsni yakunlaydi.

  Uyga vazifa beradi o’quv adabiyoti

  ________________________________________________________________________________________


  Tinglaydilar.

  Topshiriqlar o’quv adabiyotlar nomini yozib oladilar.  Ma’ruza

  Umumiy

  Ma’ruza matni o’quv adabiyotlar, daftarlar, doska va bo’r


  Download 1.79 Mb.
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
  Download 1.79 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxat

  Download 1.79 Mb.