• 6. Uyga vazifa
 • I. MAVZU: TAVSIFIY (MONOLOGIK) MATN VA UNING SHAKLLARINI FARQLASH. BUNDAY MATNDA FIKR BILDIRISH, ASOSLASH, ISBOTLASH, ASOSLASH VAYONI. 2. Dars turi
 • 6. Darsda qollaniladigan nazorat turlari
 • E) Rivojlantiruvchi maqsad
 • 8. Darsni otkazish joyi: ____________ 9. Darsning didaktikasi (integratsiva): A. Fandagi mavzulararo boglanish.
 • B. Fanlararo boglanish
 • 10. Kerakli bilimlar doirasi
 • Yangi mavzuni mustahkamlash
  Download 1.79 Mb.
  bet16/20
  Sana10.04.2017
  Hajmi1.79 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

  5. Yangi mavzuni mustahkamlash.

  Bu bosqichda o'qtuvchi o’quvchilarning bilim doirasini kengaytirib, yangi mavzuni mustahkamlash uchun quydagi savollardan foydalanishi mumkun;

  Yakka savollar:

  1. Nutqiy faoliyat shakllari haqida ma'lumot berihg.

  2. Dalogik nutq deb nimga aytiladi?

  3. Dialogik vaziyat bilan nutq motiv(mazmun) o'rtasidagi bog'lanish qanday bo'ladi?

  1. Dialogik nutq shakllariga misollar keltiring.

  2. Dialogik nutq shakllarini qanday farqlash mumkin?

  3. Dialogik nutqda munosavatlarni qay tarzda ifodalashni ko'rsating.

  4. Dialogik nutq shaklarini misollar yordamida tushuntiring.

  Dars yakuni:

  O’qituvchi o'tgan yangi mavzu b'oyicha tushunmagan savollarga javob beradi, darsni mustahkamlashdagi o’quvchilarjavobini muhokama qilib, o’quvchilar bilmini vaholaydi va darsni yakunlaydi.  6. Uyga vazifa:

  a) “Ona tili vaadabiyot” darsligi A. Rafiyev, N. G’ulomova.

  b) Tinish belgilari haqidagi qoidalarni yod olish.

  XIII. O’qituvchi uchun adabiyotlar:
  1. “Ona till va adabiyot” darsligi A. Rafiyev, N. G’ulomova.

  2. G.Abdurahmonov, H Rustamov. “Ona tili” darsligi 10 - 11 - sinflar uchun.

  3. “Lingvistik terminlarni izohli lug'ati” A. Xojiyev. “O’qituvchi” 1985 yil.

  4. A.S.Erkinov “Matnshunoslikka kirish” Toshkent 1987 yil.

  5. A. Mamajonova “Tekst lingvistikasi” Toshkent 1989 yil.
  I. MAVZU: TAVSIFIY (MONOLOGIK) MATN VA UNING SHAKLLARINI FARQLASH. BUNDAY MATNDA FIKR BILDIRISH, ASOSLASH, ISBOTLASH, ASOSLASH VAYONI.

  2. Dars turi: ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗.

  3. Dars vaqti: ___ daqiqa.

  4. Darstipi: Aralash dars.

  5. Darsda qo'llaniladigan usullar:

  - An'anaviy o'qitish usullari, kichik guruhlarga bo'lib, “BBB” usulidan foydalanish.  6. Darsda qo'llaniladigan nazorat turlari:

  1.Frontal savollar.

  2. Muammoli savollar.

  3. Mustaqil ish turi.  7. Dars maqsadlari:

  A) Ta’limiy maqsadi:

  • nazariy bilimlarni egallash;

  • monologik nutq va uning shakllari haqida kengroq tushincha berish;

  • o'quvchilarda og'zaki va yozma nutqni vayon etish ko’nikmasini shakllantirish;

  • o’quvchilarda nutqiy savodxonlikni o ‘stirish;

  B) Tarbiyaviv maqsad:

  • o’quvchilarda namunali nutqiy ko 'nikmaleirni shakllantirish;

  • hamshiralik faoliyatida qollanadigan muomala ko'rinishlarini o'rgatish;

  • o'quvchilarda axloqiy va estetik tushunchalar asosida so'zlash ko‘nikmasini yanada rivojlantirish;

  • mehnatda muomala madaniyatining rasmiy usullarini tushuntirish;

  • muomala jarayonida o 'quvchiga qo 'yilgan tulab suhvaldoshga nisvatan hurtmat, samimiyal, ehtiyotkorlikni o’rgatish.

  E) Rivojlantiruvchi maqsad:

  • turli nutq jarayoniga moslanish malakasini shakllantirish;

  • vaziyatga qarab muomala madaniyatini o 'zlashtirib olish;

  • o'z fikrini aniq, to 'liq vayon etish ko ‘nikmasini rivojlantirish;

  • o’quvchilami mantiqiy fikrlashini o'stirib, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash.

  8. Darsni o'tkazish joyi: ____________

  9. Darsning didaktikasi (integratsiva):

  A. Fandagi mavzulararo bog'lanish.

  1. O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari.

  2. Diologik nutq shakllari.

  3. Gap matn sifatida.  B. Fanlararo bog'lanish:

  1. Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish.

  Mavzu: 1. Til va nufq. Tilning ijtimoiy mohiyati. 2. Tavsifiy matnning leksik - uslubiy belgilari. 3. Diologik matn shakllari.

  E. Hayot bilan bog'lash.

  1. Mavzuni tibbiyot amaliyotidan olgan namunali muloqat asosidatushintirish.

  2. Tibbiyot xodimi va bemor o ‘rtasidagi turli suhvat ko 'rinishlari.

  3. Kundalik hayotimizdagi nutqiy faoliyat bilun bog lanish.

  4. Ichki kechinma, fikr - mulvhaza, dunyoqarashni tushintirish.
  10. Kerakli bilimlar doirasi:


  • Matn haqida ma’lumotga ega bo 'lish.

  • Til va nutq farqini bilish.

  • Diologik va monologik nutqni farqlash.

  • Turli munosavatlarni ifodalashda til va tafakkurning munosavatini bilish.

  XI. Darsni jihozlash:

  Manzarali rasm, portret, tarqatma materiallar, jadval.

  DARSNING XRONOLOGIK XARITASI.  DARSNING XRONOLOGIK XARITASI

  VAQTI


  1

  Tashqiliy qism

  daqiqa

  2

  o’qituvchining kirish so’zi

  daqiqa

  3

  o’quvchilarning bilimini tekshirish

  _ daqiqa

  4

  Yangi mavzuning bayoni

  daqiqa

  5

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  daqiqa

  6

  Darsning yakuni

  daqiqa

  7

  Uyga vazifa

  daqiqa
  Jami

  daqiqa

  12. DARSNING TEXNOLOGIK XARITASI.  Dars

  Bosqich-lari  Ta’lim beruvchining

  Faoliyati  Ta’lim oluvchining

  faoliyati  Texnologiya


  Metod

  Shakl

  Vosita

  1

  Tayyor-lov

  __ daqiqa  Maqsad va natijalarni belgilash, mantiqiy struktura va texnologik xarita tuzish. Kichik guruhlarni shakllantirish va ularga topshiriqlar berish. Maqsad: o’quvchilar bilimlarini tekshirish yangi mavzuni o’zlashtirish

  O’quvchilar darsga

  kirmasdan oldin maxsus belgili qog’ozlarni olib, o’sha qog’ozchada ko’rsatilgan guruhga

  borib o’tiradi.


  Noan’anaviy

  Guruh-larni

  shakl-lantirish  Taqsimlash

  qog’ozchalari  2

  Mavzuga

  kirish


  __ daqiqa

  Darsni boshlanishidan oldin o’quvchilar bilan tanishadi.

  Mavzu nomi, maqsad,natija va baholash mezonlarini e’lon qiladi.Tanishuvda “_____________________________” usulini qo’llash.  Mavzu nomi, maqsad, natija va baholash mezonlarini daftariga belgilab oladi.

  O’quvchilar o’zining fikrlarini yozadi.  Mavzu

  _____________________________________________________________________________  Guruh-lar

  Ko’rgazma

  doska,


  bo’r

  3

  O’quvchi-larning oldingi bilimlarini

  tekshirish

  _____ daqiqa


  O’quvchilarning oldingi bilimlarini tekshirish maqsadida boshlang’ich nazorat olinadi

  (savollar ilova qilinadi)  O’quvchilar javoblarni belgilashadi.

  Odob axloq bo’yicha qo’shimcha malumotlar olishadi.  An’anaviy

  nazorat usuli  Guruh

  Savollar

  Doska va bo’r,

  o’quv

  daftarlari  4

  Yangi mavzu-ning

  bayoni


  _____ daqiqa

  Yangi mavzu bayon qilinadi. Ko’rgazma yordamida mavzuni tushunturadi.

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Mavzuga oid ma’lumotlarni yozib olishadi. Ko’rgazmadagi, tarqatma materialdagi ma’Iumotlarni kuzatishadi.

  Ma’ruza yangi mavzu bayon

  qilish davomi-da slayd ko’rgaz- madan foydala niladi.

  Hayotdan misollar keltiriladi.


  Guruh-lar

  Slayd, mavzu

  bo’yicha yozilgan

  materiallar

  doska va


  bo’r

  5

  Taqdimot

  ______ daqiqa  Savollar beradi. Kichik guruhlarda bajariladigan ishlarni eshitadi, kamchiliklarni tuzatadi.G’olib guruxni e’lon qiladi.O’quvchilar baholanadi.

  Frontal savollarga javob berishadi.Qo’ shimcha savollarga javob beradilar. Guruh sardorlari mustaqil ishni taqdim qiladi.

  Muhokama va mustaqil ishlash

  Guruh-chalar

  Daftar, doska va boqa. Baholash mezonini varag’i.

  6

  Baholash

  ____ daqiqa  Kichik guruhlarga berilgan topshiriqlar va savollar natijalarini umumlashtiradi. Qaysi guruh g’olib ekanligini e’lon qiladi.

  Guruhchalar bir-birlarini Baholaydilar. Javoblarning to’grisini yozib oladi

  Munozara

  Guruh-chalar

  Doska, bo’r, ko’rgazmali qurollar, tarqatmalar

  7

  Umum-lashtirish

  _____ daqiqa  Guruhlarning faoliyatlari umumlashtiriladi. Faol o’quvchilar alohida ko’rsatiladi. O’quvchilar baholanadi va baholar izohlanadi.

  Tinglaydilar. Umumlashtirish bo’yicha, fikrlarini bildiradilar.

  Sunbat-mulohaza

  Guruh-chalar

  Baholash mezonlari varaqasi.

  8

  Darsga yakun yasash

  ____ daqiqa  Darsni yakunlaydi.

  Uyga vazifa beradi o’quv adabiyoti

  ________________________________________________________________________________________


  Tinglaydilar.

  Topshiriqlar o’quv adabiyotlar nomini yozib oladilar.  Ma’ruza

  Umumiy

  Ma’ruza matni o’quv adabiyotlar, daftarlar, doska va bo’r


  Download 1.79 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  Download 1.79 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Yangi mavzuni mustahkamlash

  Download 1.79 Mb.