• Mashg’ulot xronologik kartasi
 • 2-mavzu bo’yicha joriy nazoratni baxolash kriteriylari
 • TMI: Kafedra tomonidan keltirilgan TMIning mavzulari
 • TAVSIYa ETILADIGAN ADABIYoTLAR Asosiy
 • Mavzu№ 3 Piodermiyalar. Dermatozoonozlar.
 • O’quv faoliyatining natijalari: Talaba bilishi lozim
 • Talaba bajara olishi lozim
 • Amaliy Ko’nikma baxosi reyting baxoning 20%ini tashkil etadi
  Download 1.33 Mb.
  bet5/15
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  Amaliy Ko’nikma baxosi reyting baxoning 20%ini tashkil etadi

  Bilimlarni, Ko’nikmalarni va bajarilgan ishlarni nazorat kilish shakli.

  -ogzaki -yozma -vaziyatli masalalarni echish -ortirilgan amaliy Ko’nikmalar namoyishi.  Mashg’ulot xronologik kartasi:  Mashg’ulot etaplari

  Mashg’ulot shakli

  Davomiyligi

  1

  Ukituvchining kirish suzi (mavzuni asoslash)
  08.30-08.35

  2

  Bilimlarni faollashtirish, amaliy mashg’ulot mavzusi muxokamasi, yangi pedagogik texnologiyalarni kullagan xolda talabalarning boshlangich bilimlarini baxolash (kichik guruxlar, vaziyatli masalalar, ish uyinlari, atlas, videofilm va b.) (ilova № )


  Surov, tushuntirish

  08.40-09.20

  3


  Xulosa yasash, mustakil kurastiya
  09.25-10.05

  4

  Amaliy Ko’nikmalarni uzlashtirish, mustakil kurastiya (tematik bemorlar kurastiyasi)

  Stastionarda ishlash

  10.15-11.40

  5


  Katta tanaffus
  11.40-12.20

  6

  Laborator va instrumental tekshiruv usullari bo’yicha olingan kursatkichlarni taxlil kiladi va baxolaydi. Kiyosiy tashxislash, davolash va soglomlashtirish rejasini tuzish, resteptlar yozish.

  Kasalllik tarixi muxokamasi

  12.20-13.00

  7

  Talabalar tomonidan uzlashtirilgan nazariy va amaliy bilimlarni muxokamasi. Kuyilgan maksadga erishilganlik darajasi bo’yicha gurux faoliyatini baxolaydi.

  Yozma yoki ogzaki surov.

  Amaliy Ko’nikmalar nazorati, suxbatlar, disput  13.05-14.00

  8

  Mashg’ulot bo’yicha ukituvchining xulosasi, xar bir talabani 100 ballik sistema bo’yicha baxolash va ularni e’lon kilish. Talabalarga keyingi amaliy mashg’ulot va mustakil ish uchun vazifalar(tayyorgarlik uchun savollar )

  Mustakil tayyorgarlik uchun savollar

  14.00-14.30

  NAZORAT SAVOLLARI:

  1. Kasalliklar profilaktikasi

  2. Dermatit, toksikodermiya, ekzema va neyrodermatoz kasalliklari klinik kurinishi

  3. Dermatit, toksikodermiya, ekzema va neyrodermatoz kasalliklari kiyosiy tashxisi

  4. Ushbu kasalliklarning asosiy klinik belgilari.

  5. Amaliy Ko’nikmalar namoyishi.

  6. Bemorni professional kuruvi va surovi.

  7. Maxalliy davolash asoslari va usullari.

  8. Shaxsiy gigiena koidalari. Professional zararli omillar nazorati. Ishga joylashish.

  9. Profilaktik choralarni utkazish, erta va tegishli tashxisni kuyish, tegishli va uz vaktidagi davoni utkazish.  2-mavzu bo’yicha joriy nazoratni baxolash kriteriylari:  O’zlashtirish

  (%) va ballarda  Baho

  Talabaning bilim darajasi

  1.

  96-100

  A’lo «5»

  Dermatitlar, toksikodermiyalar, ekzema, kasalliklari: ularning klinik tasnifi bo’yicha etarli darajada uz fikrni bayon eta oladi, be’morlarni mustakil tekshirib, xulosa bera oladi va tegishli qaror qabul qiladi, mavzu bo’yicha kasallik tarixini tuldira oladi va to’ldirishga o’z fikrini bayon eta oladi. dermatitlar, toksikodermiyalar, ekzema, neyrodermatozlar, eshakemi kasalliklarini ijodiy fikrlay oladi va yangi materiallar bera oladi, mustaqil mushoxada yuritadi Vaziyatli masalalarni to’g’ri va ijodiy echish, javoblarni to’liq asoslab berish.
  Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram boʻlmay faoliyat koʻrsatishi. M. tamoyillariga rioya etish davlatlararo oʻzaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish oʻzaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.
  Interaktiv o’yinlarda faol va ijodiy qatnashish va ularni echishda ijobiy xulosalar va tahlil qilish. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 7-10 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyorlaydi.

  2.

  91-95%

  A’lo «5»

  Talabalar dermatitlar, toksikodermiyalar, ekzema, neyrodermatozlar, eshakemi kasalliklari: bo’yicha bajarilishi kerak vazifani o’zlashtirib, amalda mustakil tekshirish va baxolash ishlarini amalga oshira oladi va amaliyotga qo’llay olish davomida o’qituvchining kerakli ko’rsatmasi kerak. Bayonnomalarni xulosasida o’qituvchining fikri kerak, talabalning aniq fikr buladi terining virusli kasalliklarini mohiyatini tushuntira olish, nazariy bilish darajasini aytib bera olishda, erkin tasavvurga ega bo’lish kerak bulganda ukituvchi bilan uz fikrini almasha oladi. Interaktiv o’yinlarda faol va ijodiy qatnashish, to’g’ri qaror qabul qilish. Vaziyatli masalalarni to’g’ri va ijodiy echish, javoblarni to’liq asoslab berish. Interaktiv o’yinlarda faol va ijodiy qatnashish va ularni echishda ijobiy xulosalar va tahlil qilish. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 3-5 manbaidan va internet ma’lumotalaridan olingan referatlar tayyorlaydi. Javob berganda 1 xato, eki ayrim qilingan noanikliklar kuzatiladi.

  3.

  86-90%

  Yaxshi «4»

  dermatitlar, toksikodermiyalar, ekzema, neyrodermatozlar, eshakemi kasalliklari bo’yicha bajarilishi kerak bulgan vazifani o’zlashtirib, amalda mustakil tekshirish va baxolash ishlarini amalga oshira oladi va amaliyotga qo’llay olish davomida o’qituvchining kerakli ko’rsatmasi kerak. Bayonnomalarni xulosasida o’qituvchining fikri kerak, talabalning aniq fikr buladi Mavzuni mohiyatini tushuntira oladi. Qo’yilgan savollarni to’liq erita oladi, lekin 1-2 qo’pol bo’lmagan xatoga yul qo’yilishi mumkin. Mustaqil taxlil qiladi, vaziyatli mamsallarni to’g’ri echadi, lekin ayrim noaniqlar , 2-3 garmmatik xato , javob berganda mavzu bo’yicha 1 xato kuzatiladi. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 3-5 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyorlaydi.

  2.

  81-85%

  Yaxshi «4»

  Mustaqil mushoxada yuritish davomida talabaga aniq fikrda o’zgarishlar kuzatiladi, javob berishda olgan nazariy va amaliy bilimini amalda qo’llay olishda ayrim sezilarsiz darajada xatolarga yo’l qo’yadi va o’qituvchining ishtirokida fikrni to’g’ri taxlil qila oladi, mavzuni mohiyatini etarli darajada yordam bilan tushuntira oladi, mavzuga etarli darajada bilimga ega bo’lib, o’qituvchi yordamida o’z fikrni aytib beradi. Vaziyatga baxo berishda xulosalarni o’rnini almashtirib yuborish xolatlari kuzatiladi.2-3 qo’pol bo’lmagan xatoga yo’l qo’yiladi. Vaziyatli masalalarni to’g’ri echib, javoblari to’liq yoritilmaydi. Interaktiv o’yinlarida faol qatnashadi, to’g’ri qaror qabul qiladi. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 3-5 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyorlaydi.

  3.

  76-80%

  Yaxshi «4»

  dermatitlar, toksikodermiyalar, ekzema, neyrodermatozlar, eshakemi kasalliklari ning mohiyatini tushunadi, tulik taxlil kilib bera olmaydi aniq bilish darajasi etarli emas, o’qituvchining qo’shimchalari zarur, bilish, aytib berish darajasi etarli darajada emas, dermatitlar, toksikodermiyalar,ekzema, neyrodermatozlar, eshakemi kasalliklari yuzasidan etarli darajada to’liq tasavvurga ega bo’lmaydi, fikrni boyitsa va yordamchi vositalardan keyin taxlil qilib boyitsa bo’ladi TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 1-2 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyorlaydi.

  4.

  71-75%

  Yaxshi «4»

  Savollar to’g’ri, lekin to’liq eritilmaydi. Interaktiv o’yinlarda faol qatnashadi, vaziyatli masalalrga to’liq javob bermaydi. dermatitlar, toksikodermiyalar, ekzema, neyrodermatozlar, eshakemi kasalliklarining mohiyatini tushunadi, etarli darajada tushuntirib beradi, to’liq taxlil qilib bera olmaydi, bilish darajasi past, o’qituvchining qo’shimchalari zarur, bilish, aytib berish darajasi etarli darajada emas, mavzu yuzasidan etarli darajada to’liq tasavvurga ega bo’lmaydi. Fikrni boyitsa va yordamchi vositalardan keyin taxlil qilib boyitish darajasi past, vaziyatli masallarga to’liq javob bermaydi. 2-3 grammatik xato, mavzu bo’yicha 3-4 xatoga yul qo’yadi. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 4-6 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyarlaydi.

  5.

  66-70%

  Qoniqarli

  «3»


  dermatitlar, toksikodermiyalar, ekzema, neyrodermatozlar, eshakemi kasalliklari ni etarli darajada yoritib bera olmaydi, nazariy va amaliy bilimning usulublarini ajrata olmaydi. Talaba bilan doimiy dars davomida ukituvchi ishlashi kerak. oldingi darslardagi talabaning samaradorligi taxlil qilinishi kerak. O’zi mustaqil ishlay olmaydi.Savollarga javob berilganada xatolarga yul qo’yiladi. Vaziyatli masallarni to’g’ri echish, lekin javoblar asoslab berilmasligi. kuzatiladi.

  5.

  61-65%

  Konikarli «3»

  Savollarning yarmi xatolarga yul qo’yilgan xolda eritiladi. Talabaning bilimi aniq tasavvurga ega emas, mavzu etarli darajada yoritib bera olmaydi, nazariy va amaliy bilimning usulublarini ajrata olmaydi. Talaba bilan doimiy dars davomida ukituvchi ishlashi kerak. oldingi darslardagi talabaning samaradorligi taxlil qilinishi kerak. Tarqatma materiallar, vaziyatli masalalarni o’qituvchining to’liq ishtirokida ishlash tartibini bilishi mumkin. Vaziyatli masallarni echganda xatoga yul qo’yishi mumkin.

  5.

  55-60%

  Konikarli «3»

  Talabaning bilimi aniq tasavvurga ega emas, mavzu etarli darajada yoritib bera olmaydi, nazariy va amaliy bilimning uslublarini ajrata olmaydi. Talaba bilan doimiy dars davomida ukituvchi ishlashi kerak. oldingi darslardagi talabaning samaradorligi taxlil qilinishi kerak. Tarqatma materiallar, vaziyatli masala-larni o’qituvchining to’liq ishtirokida ishlash tartibini bilishi mumkin. O’zi mustaqil ishlay olmaydi. Javobi noanik, mavzu bo’yicha bir muncha tasavvurga ega. Vaziyatli masalani echishda xatoga yul qo’yadi.

  5.

  50-54%

  Konikarsiz

  «2»


  Savollarning 1/3 to’g’ri eritilgan. Vaziyatli masalalar noto’g’ri echilgan, kup xatolarga yul qo’yilgan.

  6.

  46-49%

  Konikarsiz

  «2»


  Savollarning 1/4 to’g’ri eritilgan. Vaziyatli masalalar noto’g’ri echilgan, kup xatolarga yul qo’yilgan.

  7.

  41-45%

  Konikarsiz

  «2»


  Savollarning 1/5 to’g’ri eritilgan. Vaziyatli masalalar noto’g’ri echilgan, juda kup xatolarga yul qo’yilgan.

  8.

  36-40%

  Konikarsiz

  «2»


  Savollarning 1/10 to’g’ri eritilgan. Vaziyatli masalalar noto’g’ri echilgan, kup xatolarga yul qo’yilgan.

  9.

  31-35%

  Konikarsiz

  «2»


  Savollarga javob bermadi. Vaziyatli masalalar echa olmadi, mavzuni anglay olmaydi, bilmaydi.

  TMI: Kafedra tomonidan keltirilgan TMIning mavzulari:

  4 kurs davolash , t-prof, t-ped fakulteti fakulteti – 1.0 soat

  Kafedrada TMI talabalar tomonidan kuyidagi variantlarda kilinadi: prezentastiya (multimedia varianti), krossvordlar, referatlar, tarkatma materiallar

  Toksikodermiyalar asoratlari: sulfanilamid eritema, Layyel sindromi, Stivensa-Djonson sindromi mavzusi bo’yicha TMI.

  2-3- darajali testlar, vaziyatli masalalar tuzish, jadvallar tuzish, interaktiv uyinlar kullash.

  Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

  1.Skripkin Yu.K. Rukovodstvo po kojnыm i venericheskim boleznyam. M.Medistina,2003y. 4 tom

  2.Vestnik dermatologii venerologii, tibbiyot jurnali.

  3.Novosti dermatovenerologii i reproduktivnogo zdorovya, tibbiyot jurnali.

  TAVSIYa ETILADIGAN ADABIYoTLAR

  Asosiy :

  1. Arifov S.S., Eshbaev E.X. Teri-tanosil kasalliklar. T.,1997y.

  2. Vaisov A.Sh. Teri-tanosil kasalliklari. T., 2004y.

  3. Vladimirov V.V., Zudin V.I. Kojnыe i venericheskie bolezni. Atlas. OUYu talabalari uchun ukuv kullanmasi.

  .5 Skripkin Yu.K. Kojnыe i venericheskie bolezni. Tibbiyot oliygoxlari uchun kullanma. M.,1979., 1980,

  6. Skripkin Yu.K. Rukovodstvo po kojnыm i venericheskim boleznyam. M.Medistina, 1995.

  7. Pavlov S.T., Shaposhnikov O.K.. Samstov V.I., Ilin I.I. Kojnыe i venericheskie bolezni. L 1989g

  8. Shadiev X.K., Axmedov. Teri-tanosil kasalliklar.T.1993.

  9. Karimov A.M. Teri va tanosil kasalliklari 1995 y

  10. Kapkaev R.A. « Spravochnik dermatoveenrologa» 1997g.

  11. Skripkin Yu.K. Rukovodstvo po kojnыm i venericheskim boleznyam.M.Medistina, 2003 4 tomnik

  12.Vestnik dermatologii venerologii Tibbiy jurnal.

  13.Novosti dermatovenerologii i reproduktivnogo zdorovya Tibbiy jurnal.

  Kushimcha :

  1. Kalamkaryan A.A., Mordovstev V.N. ,Trofimova Klinicheskaya dermatologiya, M.1989

  2.Somov B.A., Dolgov A.B. Professionalnыe zabolevaniya koji v veduщix otraslyax narodnogo xozyaystva. M.1976.

  3.Studnistin A.A., Berenbeyn B.A. Differenstialnaya diagnostika ojnыx zabolevaniy. M.Med.,1989

  4. Shaposhnikov O.K., Venericheskie bolezni. L.1991y.

  Internet saytlari:

  1) www tma uz

  2)www .mediashhera aha.ru // dermatol// derm –mn htm

  3)www . matrix ucdavis edu // DOJ . htm l

  4)www.c.c. emory .edu //WHCL// medveb. Dermatology .html/

  5)www I . Mosbycom // Mosbi // Periodicals // medicals // CPDM // dm / html

  6)www. Skindex . com .,7)www amaassu/org//journals // standing // derm // dermhome .htm ,

  8)www.crawford .com //epo // mmwz //world.html  Mavzu№ 3 Piodermiyalar. Dermatozoonozlar. Piodermiyalar tasnifi. Strepto-, stafilo-, va aralash piodermiyalar. Ter va yog bezlari kasalliklari. Xusnbuzar. Seboreya. Soch kasalliklari. O’choqli alopestiya. Piodermiyalarni davolash va profilaktikasi asoslari. Qo’tir: epidemiologiyasi, klinik kechishining xususiyatlari va davolash. Bitlash. Yosh bolalarda dermatozoonozlarning kurinishlari.

  Pyoderma.Acne.Alopecia areata.Scabies.  O’quv vaqti: 6.0 (1,8 –bolalar yoshidagi, TMI – 1,0, 1.5 - ТМИ soat, 1.5 - ТМИ)

  O’quv mashg’ulotining tuzilishi

  1. Kirish suzi

  2. Kirish bulimi

  3. Analitik bulim

  - innovastion texnologiyalar

  - masalalar

  - uyinlar

  - testlar

  4. Amaliy bulim


  O’quv mashg’ulotining maksadi : Kunikmalar xosil kilish/bilimlarni chukurlashtirish

  Pedagogik vazifalar:

  Dermatozoonozlar va piodermiyalar umumiy simptomatikasi va patomorfologiyasi tugrisida tushunchalar berish. Tashxislash asoslari xakida ta’lim berish. Kuti rva bitlash xakida ta’lim berish. Ushbu dermatozlarni davolash asoslari tugrisida bilimlarni shakllantirish. Yosh bolalarda maxalliy va umumiy davolash asoslari va ulardagi farki xakida tushunchalar berish. Dermatozoonozlar va piodermiyalarda birlamchi va ikkilamchi morfologik elementlar, tashxislash va qiyosiy tashxislash tugrisida bilimlar berish. Bola yoshidagi uziga xos xususiyatlar tugrisida bilimlarni shakllantirish. Status localis buyicha tavsiflash

  Talabalarga zamonaviy tashxislash va kiyosiy tashxislash, maxalliy va umumiy davolash asoslari, dermatozoonozlar va piodermiyalarni paydo bulishi va rivojlanishining endogennыe va ekzogen omillari tugrisida bilimlar berish,kasalliklar tasnifi, ularni tashxislash va bemorlarni tekshirish usullari tugrisida tushunchalar berish, yosh bolalarda maxalliy va umumiy davolash asoslari, simptomlar xakida tushunchalar berish, Status localis buyicha tavsiflash, Qo’tir va piodermiyalar birlamchi va ikkilamchi morfologik elementlari tugrisida bilimlar berish.


  O’quv faoliyatining natijalari:

  Talaba bilishi lozim: Qo’tir, bitlash, piodermiyalar, xusnbuzar, seboreya, soch kasalliklari, O’choqli alopestiya.

  - o’z vaqtida va xavfsiz tibbiy aralashuvni utkazish, bemorlarni mutanosib ravishda tibbiy muassasalarga yuborish. Oqartiruv ishlarini utkazish.Piodermiyali bemorlar kurigi, reabilitastiyasi va dispanserizastiyasi, toshma elementlarini aniklash, gospitalizastiyaga kursatmalar.  Talaba bajara olishi lozim: teri va shillik kavatlarni kuzdan kechirish. Ayni kasalliklarga xos birlamchi va ikkilamchi toshmalarni aniklay bilish, kasallik anamnezi va shikoyatlarini taxlil kila olish, klinik kurinish, laborator taxlillar natijalari buyicha tashxislash va kiyosiy tashxislash, laborator taxlillar natijalarini sharxlay bilish, ushbu dermatozlarni maxalliy va umumiy davosini utkaza olish provodit, birlamchi va ikkilamchi morfologik toshma elementlarini mustakil ravishda tashxislash va ajrata bilish, piodermiyalar kiyosiy tashxisini, xusnbuzar va piodermiyalarda ekzogen va endogen omillar axamiyatini, bolalarda davolash farkini, piodermiya va Qo’tir rivojlanish sabablarini bilish, o’z vaqtida va xavfsiz tibbiy aralashuvni utkazish, bemorlarni mutanosib ravishda tibbiy muassasalarga yuborish. Oqartiruv ishlarini utkazish. Piodermiyali bemorlar kurigi, reabilitastiyasi va dispanserizastiyasi, toshma elementlarini aniklash, gospitalizastiyaga kursatmalar, mexnatga layokatliligini aniklash

  Talaba bajara olishi lozim : teri va shillik kavatlarni kuzdan kechirish, kasallik anamnezi va shikoyatlari belgilarini taxlil kilish, klinik kurinish, laborator taxlillar natijalari buyicha tashxislash va kiyosiy tashxislash, maxalliy davolash asoslari va usullarini bilish.

  O’qitish usuli

  «uch boskichli intervyu», «moychechak», «galereya buyicha sayoxat» kabilar tadbik etish usullari bulib xisoblanishi mumkin.

  Qo’tir va piodermiyalarda «aylana stol» usulini kullash. Barcha toshma elementlarini yozib chikish uchun bir varak kogozi aylana buylab utkaziladi. Xar bir talaba uz variantlarini yozib chikadi. Sungra muxokama utkazilib, notugri javoblar uchiriladi va tugri javoblar mikdori buyicha talabalar bilimi baxolanadi.

  «Galereya buyicha sayoxat» usulini kullash. Talabalar juftliklarga bulinishadi. 10 dakika davomida bir juftlik morfologik elementlarni, boshkasi birlamchi elementlarni, uchinchisi esa ikkilamchi elementlarni yozib chikadi. Sungra ular uz variantlari bilan almashib, bir-birlarini javoblarini baxolashadi, uz tuzatishlarini kiritishadi.


  Ukuv faoliyatini tashkillashtirish shakllari

  Guruxlarda jamoaviy ishlash, individual.

  O’qitish vositalari

  Mashg’ulot o’uv xonasida olib borilib poliklinikadagi kabul xonasi, boglov xonasi va klinik laboratoriya xonalariga tashrif bilan utkaziladi.

  Kullaniladi: Mulyajlar, atlas, flip-kartlar, slaydlar, ukituvchi testlar, kompyuter-elektron shakli, ukituvchi-tekshiruvchi programmalar, laborator va b. tib. jixozlari (mikroskop va b.), multimediyali vositalar, TV video,  Kayta boglanuv usullari va vositalari

  Blist-surov, testlash, bajarilgan ukuv mashg’uloti natijalari prezentastiyasi, «uyla –juftliklarga bul – fikrlar bilan almash»


  Download 1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Download 1.33 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Amaliy Ko’nikma baxosi reyting baxoning 20%ini tashkil etadi

  Download 1.33 Mb.