• 2-mavzu buyicha joriy nazoratni baxolash kriteriylari
 • TMI: Kafedra tomonidan keltirilgan TMIning mavzulari
 • TAVSIYa ETILADIGAN ADABIYoTLAR Asosiy
 • Psoriasis, lichen planus .
 • O’quv faoliyatining natijalari: Talaba bilishi lozim: - O’quv faoliyatining natijalari: Talaba bilishi lozim
 • Talaba bajara olishi lozim
 • O’quv mashg’ulotining texnologik shakl kartasi
 • 2 boskich. Asosiy (268 dak)
 • 3 boskich Yakunlov-natijalovchi (60 dak)
 • Amaliy kunikma baxosi reyting baxoning 20%ini tashkil etadi
  Download 1.33 Mb.
  bet7/15
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

  Amaliy kunikma baxosi reyting baxoning 20%ini tashkil etadi

  Bilimlarni, kunikmalarni va bajarilgan ishlarni nazorat kilish shakli.

  -ogzaki -yozma -vaziyatli masalalarni echish -ortirilgan amaliy kunikmalar namoyishi.  Mashg’ulot xronologik kartasi:  Mashg’ulot etaplari

  Mashg’ulot shakli

  Davomiyligi

  1

  Ukituvchining kirish suzi (mavzuni asoslash)
  08.30-08.35

  2

  Bilimlarni faollashtirish, amaliy mashg’ulot mavzusi muxokamasi, yangi pedagogik texnologiyalarni kullagan xolda talabalarning boshlangich bilimlarini baxolash (kichik guruxlar, vaziyatli masalalar, ish uyinlari, atlas, videofilm va b.) (ilova № )


  Surov, tushuntirish

  08.40-09.20

  3


  Xulosa yasash, mustakil kurastiya
  09.25-10.05

  4

  Amaliy kunikmalarni uzlashtirish, mustakil kurastiya (tematik bemorlar kurastiyasi)

  Stastionarda ishlash

  10.15-11.40

  5


  Katta tanaffus
  11.40-12.20

  6

  Laborator va instrumental tekshiruv usullari buyicha olingan kursatkichlarni taxlil kiladi va baxolaydi. Kiyosiy tashxislash, davolash va soglomlashtirish rejasini tuzish, resteptlar yozish.

  Kasalllik tarixi muxokamasi

  12.20-13.00

  7

  Talabalar tomonidan uzlashtirilgan nazariy va amaliy bilimlarni muxokamasi. Kuyilgan maksadga erishilganlik darajasi buyicha gurux faoliyatini baxolaydi.

  Yozma yoki ogzaki surov.

  Amaliy kunikmalar nazorati, suxbatlar, disput
  13.05-14.00

  8

  Mashg’ulot buyicha ukituvchining xulosasi, xar bir talabani 100 ballik sistema buyicha baxolash va ularni e’lon kilish. Talabalarga keyingi amaliy mashg’ulot va mustakil ish uchun vazifalar (tayyorgarlik uchun savollar )

  Mustakil tayyorgarlik uchun savollar


  14.00-14.30

  NAZORAT SAVOLLARI:

  1. Kasalliklar profilaktikasi

  2. Qo’tir va piodermiyalar klinik kurinishi

  3. Piodermiyalar va Qo’tir kiyosiy tashxisi

  4. Ushbu kasalliklarning asosiy klinik belgilari.

  5. Amaliy kunikmalar namoyishi.

  6. Qo’tir va bitlash kasalliklari xakida ma’lumot.

  7. Qo’tir va bitlash kasalliklari etiologisi, patogenezi, klinikasi.

  8. Qo’tir va bitlash kasalliklari kiyosiy tashxisi

  2-mavzu buyicha joriy nazoratni baxolash kriteriylari:  O’zlashtirish

  (%) va ballarda  Baho

  Talabaning bilim darajasi

  1.

  96-100

  A’lo «5»

  Piodermiya, Qo’tirning klinik tasnifi buyicha etarli darajada uz fikrni bayon eta oladi, be’morlarni mustakil tekshirib, xulosa bera oladi va tegishli qaror qabul qiladi, mavzu buyicha kasallik tarixini tuldira oladi va to’ldirishga o’z fikrini bayon eta oladi. dermatitlar, toksikodermiyalar, ekzema, neyrodermatozlar, eshakemi kasalliklarini ijodiy fikrlay oladi va yangi materiallar bera oladi, mustaqil mushoxada yuritadi Vaziyatli masalalarni to’g’ri va ijodiy echish, javoblarni to’liq asoslab berish. Interaktiv o’yinlarda faol va ijodiy qatnashish va ularni echishda ijobiy xulosalar va tahlil qilish. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 7-10 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyorlaydi.

  2.

  91-95%

  A’lo «5»

  Talabalar piodermiya, Qo’tir buyicha bajarilishi kerak vazifani o’zlashtirib, amalda mustakil tekshirish va baxolash ishlarini amalga oshira oladi va amaliyotga qo’llay olish davomida o’qituvchining kerakli ko’rsatmasi kerak. Bayonnomalarni xulosasida o’qituvchining fikri kerak, talabalning aniq fikr buladi terining virusli kasalliklarini mohiyatini tushuntira olish, nazariy bilish darajasini aytib bera olishda, erkin tasavvurga ega bo’lish kerak bulganda ukituvchi bilan uz fikrini almasha oladi. Interaktiv o’yinlarda faol va ijodiy qatnashish, to’g’ri qaror qabul qilish. Vaziyatli masalalarni to’g’ri va ijodiy echish, javoblarni to’liq asoslab berish. Interaktiv o’yinlarda faol va ijodiy qatnashish va ularni echishda ijobiy xulosalar va tahlil qilish. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 3-5 manbaidan va internet ma’lumotalaridan olingan referatlar tayyorlaydi. Javob berganda 1 xato, eki ayrim qilingan noanikliklar kuzatiladi.

  3.

  86-90%

  Yaxshi «4»

  Piodermiya, Qo’tir kasalliklari buyicha bajarilishi kerak bulgan vazifani o’zlashtirib, amalda mustakil tekshirish va baxolash ishlarini amalga oshira oladi va amaliyotga qo’llay olish davomida o’qituvchining kerakli ko’rsatmasi kerak. Bayonnomalarni xulosasida o’qituvchining fikri kerak, talabalning aniq fikr buladi Mavzuni mohiyatini tushuntira oladi. Qo’yilgan savollarni to’liq erita oladi, lekin 1-2 qo’pol bo’lmagan xatoga yul qo’yilishi mumkin. Mustaqil taxlil qiladi, vaziyatli mamsallarni to’g’ri echadi, lekin ayrim noaniqlar , 2-3 garmmatik xato , javob berganda mavzu buyicha 1 xato kuzatiladi. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 3-5 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyorlaydi.

  2.

  81-85%

  Yaxshi «4»

  Mustaqil mushoxada yuritish davomida talabaga aniq fikrda o’zgarishlar kuzatiladi, javob berishda olgan nazariy va amaliy bilimini amalda qo’llay olishda ayrim sezilarsiz darajada xatolarga yo’l qo’yadi va o’qituvchining ishtirokida fikrni to’g’ri taxlil qila oladi, mavzuni mohiyatini etarli darajada yordam bilan tushuntira oladi, mavzuga etarli darajada bilimga ega bo’lib, o’qituvchi yordamida o’z fikrni aytib beradi. Vaziyatga baxo berishda xulosalarni o’rnini almashtirib yuborish xolatlari kuzatiladi.2-3 qo’pol bo’lmagan xatoga yo’l qo’yiladi. Vaziyatli masalalarni to’g’ri echib, javoblari to’liq yoritilmaydi. Interaktiv o’yinlarida faol qatnashadi, to’g’ri qaror qabul qiladi. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 3-5 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyorlaydi.

  3.

  76-80%

  Yaxshi «4»

  Piodermiya, Qo’tir kasalliklarining mohiyatini tushunadi, tulik taxlil kilib bera olmaydi aniq bilish darajasi etarli emas, o’qituvchining qo’shimchalari zarur, bilish, aytib berish darajasi etarli darajada emas, dermatitlar, toksikodermiyalar,ekzema, neyrodermatozlar, eshakemi kasalliklari yuzasidan etarli darajada to’liq tasavvurga ega bo’lmaydi, fikrni boyitsa va yordamchi vositalardan keyin taxlil qilib boyitsa bo’ladi TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 1-2 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyorlaydi.

  4.

  71-75%

  Yaxshi «4»

  Savollar to’g’ri, lekin to’liq eritilmaydi. Interaktiv o’yinlarda faol qatnashadi, vaziyatli masalalrga to’liq javob bermaydi. dermatitlar, toksikodermiyalar, ekzema, neyrodermatozlar, eshakemi kasalliklarining mohiyatini tushunadi, etarli darajada tushuntirib beradi, to’liq taxlil qilib bera olmaydi, bilish darajasi past, o’qituvchining qo’shimchalari zarur, bilish, aytib berish darajasi etarli darajada emas, mavzu yuzasidan etarli darajada to’liq tasavvurga ega bo’lmaydi. Fikrni boyitsa va yordamchi vositalardan keyin taxlil qilib boyitish darajasi past, vaziyatli masallarga to’liq javob bermaydi. 2-3 grammatik xato, mavzu buyicha 3-4 xatoga yul qo’yadi. TMI bo’yicha xozirgi zamonga mos bo’lgan kurgazmali qo’llanmalar eki oliy sifatli 4-6 manbaidan va internet ma’lumotalridan olingan referatlar tayyarlaydi.

  5.

  66-70%

  Qoniqarli

  «3»


  Piodermiya, Qo’tir kasalliklari ni etarli darajada yoritib bera olmaydi, nazariy va amaliy bilimning usulublarini ajrata olmaydi. Talaba bilan doimiy dars davomida ukituvchi ishlashi kerak. oldingi darslardagi talabaning samaradorligi taxlil qilinishi kerak. O’zi mustaqil ishlay olmaydi.Savollarga javob berilganada xatolarga yul qo’yiladi. Vaziyatli masallarni to’g’ri echish, lekin javoblar asoslab berilmasligi. kuzatiladi.

  5.

  61-65%

  Konikarli «3»

  Savollarning yarmi xatolarga yul qo’yilgan xolda eritiladi. Talabaning bilimi aniq tasavvurga ega emas, mavzu etarli darajada yoritib bera olmaydi, nazariy va amaliy bilimning usulublarini ajrata olmaydi. Talaba bilan doimiy dars davomida ukituvchi ishlashi kerak. oldingi darslardagi talabaning samaradorligi taxlil qilinishi kerak. Tarqatma materiallar, vaziyatli masalalarni o’qituvchining to’liq ishtirokida ishlash tartibini bilishi mumkin. Vaziyatli masallarni echganda xatoga yul qo’yishi mumkin.

  5.

  55-60%

  Konikarli «3»

  Talabaning bilimi aniq tasavvurga ega emas, mavzu etarli darajada yoritib bera olmaydi, nazariy va amaliy bilimning uslublarini ajrata olmaydi. Talaba bilan doimiy dars davomida ukituvchi ishlashi kerak. oldingi darslardagi talabaning samaradorligi taxlil qilinishi kerak. Tarqatma materiallar, vaziyatli masala-larni o’qituvchining to’liq ishtirokida ishlash tartibini bilishi mumkin. O’zi mustaqil ishlay olmaydi. Javobi noanik, mavzu bo’yicha bir muncha tasavvurga ega. Vaziyatli masalani echishda xatoga yul qo’yadi.

  5.

  50-54%

  Konikarsiz

  «2»


  Savollarning 1/3 to’g’ri eritilgan. Vaziyatli masalalar noto’g’ri echilgan, kup xatolarga yul qo’yilgan.

  6.

  46-49%

  Konikarsiz

  «2»


  Savollarning 1/4 to’g’ri eritilgan. Vaziyatli masalalar noto’g’ri echilgan, kup xatolarga yul qo’yilgan.

  7.

  41-45%

  Konikarsiz

  «2»


  Savollarning 1/5 to’g’ri eritilgan. Vaziyatli masalalar noto’g’ri echilgan, juda kup xatolarga yul qo’yilgan.

  8.

  36-40%

  Konikarsiz

  «2»


  Savollarning 1/10 to’g’ri eritilgan. Vaziyatli masalalar noto’g’ri echilgan, kup xatolarga yul qo’yilgan.

  9.

  31-35%

  Konikarsiz

  «2»


  Savollarga javob bermadi. Vaziyatli masalalar echa olmadi, mavzuni anglay olmaydi, bilmaydi.

  TMI: Kafedra tomonidan keltirilgan TMIning mavzulari:

  4 kurs davolash , t-prof, t-ped fakulteti fakulteti – 1.0 soat

  fakulteti-1,0 soat

  Kafedrada TMI talabalar tomonidan kuyidagi variantlarda kilinadi: prezentastiya (multimedia varianti), krossvordlar, referatlar, tarkatma materiallar

  Norvegiya Qo’tiri mavzusiga TMI:

  Tavsiya etiladigan adabiyotlar:

  1. Arifov S.S., Eshbaev E.X. Teri-tanosil kasalliklar. T.,1997

  2. Vaisov A.Sh. Teri-tanosil kasalliklari. T., 2004

  3. Vladimirov V.V., Zudin V.I. Kojnыe i venericheskie bolezni. 4Atlas. Uchebnoe posobie dlya studentov med. VUZov.

  .5 Skripkin Yu.K. Kojnыe i venericheskie bolezni. Uchebnik dlya medistinskix institutov. M.,1979., 1980,

  6. Skripkin Yu.K. Rukovodstvo po kojnыm i venericheskim boleznyam. M.Medistina, 1995.

  TAVSIYa ETILADIGAN ADABIYoTLAR

  Asosiy :

  1. Arifov S.S., Eshbaev E.X. Teri-tanosil kasalliklar. T.,1997y.

  2. Vaisov A.Sh. Teri-tanosil kasalliklari. T., 2004y.

  3. Vladimirov V.V., Zudin V.I. Kojnыe i venericheskie bolezni. Atlas. OUYu talabalari uchun ukuv kullanmasi.

  .5 Skripkin Yu.K. Kojnыe i venericheskie bolezni. Tibbiyot oliygoxlari uchun kullanma. M.,1979., 1980,

  6. Skripkin Yu.K. Rukovodstvo po kojnыm i venericheskim boleznyam. M.Medistina, 1995.

  7. Pavlov S.T., Shaposhnikov O.K.. Samstov V.I., Ilin I.I. Kojnыe i venericheskie bolezni. L 1989g

  8. Shadiev X.K., Axmedov. Teri-tanosil kasalliklar.T.1993.

  9. Karimov A.M. Teri va tanosil kasalliklari 1995 y

  10. Kapkaev R.A. « Spravochnik dermatoveenrologa» 1997g.

  11. Skripkin Yu.K. Rukovodstvo po kojnыm i venericheskim boleznyam.M.Medistina, 2003 4 tomnik

  12.Vestnik dermatologii venerologii Tibbiy jurnal.

  13.Novosti dermatovenerologii i reproduktivnogo zdorovya Tibbiy jurnal.

  Kushimcha :

  1. Kalamkaryan A.A., Mordovstev V.N. ,Trofimova Klinicheskaya dermatologiya, M.1989

  2.Somov B.A., Dolgov A.B. Professionalnыe zabolevaniya koji v veduщix otraslyax narodnogo xozyaystva. M.1976.

  3.Studnistin A.A., Berenbeyn B.A. Differenstialnaya diagnostika ojnыx zabolevaniy. M.Med.,1989

  4. Shaposhnikov O.K., Venericheskie bolezni. L.1991y.

  Internet saytlari:

  1) www tma uz

  2)www .mediashhera aha.ru // dermatol// derm –mn htm

  3)www . matrix ucdavis edu // DOJ . htm l

  4)www.c.c. emory .edu //WHCL// medveb. Dermatology .html/

  5)www I . Mosbycom // Mosbi // Periodicals // medicals // CPDM // dm / html

  6)www. Skindex . com .,7)www amaassu/org//journals // standing // derm // dermhome .htm ,

  8)www.crawford .com //epo // mmwz //world.html  Mavzu № 4. Papulyoz dermatozlar. Psoriaz, kizil yassi temiratki. Neyrodermatozlar. Neyrodermit - chegaralangan va tarkalgan klinik turlari, kichima, strofulyus. Teri kichimasi, Bolalarda atopik dermatit ni kelib chiqish sabablari va kechishi. Psoriaz va KYaT kasalligini bolalik davrida rivojlanishi va kechishini uziga xosligi.

  Psoriasis, lichen planus. Clinic, modern methods of treatment. Hydatidiform dermatoses.

  Ukuv vakti: 6.0 (1,8 –bolalar yoshidagi, TMI – 1,0, 1.5 - ТМИ) soat

  O’quv mashg’ulotining tuzilishi

  1. Kirish suzi

  2. Kirish bulimi

  3. Analitik bulim

  - innovastion texnologiyalar

  - masalalar

  - o’yinlar

  - testlar

  4. Amaliy bulim


  O’quv mashg’ulotining maqsadi : Kunikmalar xosil kilish/bilimlarni chukurlashtirish

  Pedagogik vazifalar:

  -talabalarni psoriaz, kizil yassi temiratki, atopik dermatit kasalliklarida zamonaviy tashxislash, kiyosiy tashxislash va optimal davoni aniklash masalalariga urgatish

  - psoriaz, kizil yassi temiratki, pufakli dermatozlar kasalliklari tasnifini berish

  -kasalliklar etiopatogenezi va bola yoshidagi uziga xos xususiyatlari tugrisida bilimlarni shakllantirish.

  -klinik kurinishlari, simptomlar, sindromlarni berish

  - Status localis bo’yicha tavsiflash

  -xususiy resteptura misollari bilan maxalliy va umumiy davolash asoslari xakida tushunchalar berish.


  O’quv faoliyatining natijalari:

  Talaba bilishi lozim: - O’quv faoliyatining natijalari:

  Talaba bilishi lozim: - psoriaz, kizil yassi temiratki, atopik dermatit kasalliklari bor bemorlar kurigi, ularda toshmalarni aniklash, turli sinamalarni utkazishni, ushbu kasalliklarda kiyosiy tashxisni, ularning rivojlanishida ekzogen va endogen omillar axamiyatini, davosidagi farklar, gospitalizastiyaga kursatmalar, mexnatga layokatliligini aniklash.

  Talaba bajara olishi lozim: teri va shillik kavatlarni kuzdan kechirish. Ayni kasalliklarga xos birlamchi va ikkilamchi toshmalarni aniklay bilish, kasallik anamnezi va shikoyatlarini taxlil kila olish, klinik kurinish, laborator taxlillar natijalari bo’yicha tashxislash va kiyosiy tashxislash.

  Talaba bajara olishi lozim : laborator taxlillar natijalarini sharxlay bilish, ushbu dermatozlarni maxalliy va umumiy davosini utkaza olish, birlamchi va ikkilamchi morfologik toshma elementlarini mustakil ravishda tashxislash va ajrata bilish.

  Talaba bajara olishi lozim : psoriaz, kizil yassi temiratki, pufakli dermatozlarda maxalliy davolash asoslari va usullarini bilish.

  Ukitish usuli

  «uch boskichli intervyu», «moychechak», «galereya bo’yicha sayoxat» kabilar tadbik etish usullari bulib xisoblanishi mumkin.

  Toshma elementlarida «aylana stol» usulini kullash. Barcha psoriaz yoki kizil yassi temiratki kasalliklari belgilarini yozib chiqish uchun bir varak kogozi aylana buylab utkaziladi. Xar bir talaba uz variantlarini yozib chikadi. Sungra muxokama utkazilib, notugri javoblar uchiriladi va tugri javoblar mikdori bo’yicha talabalar bilimi baxolanadi.

  «Galereya bo’yicha sayoxat» usulini kullash. Talabalar juftliklarga bulinishadi. 10 dakika davomida bir juftlik psoriazni, boshkasi kizil yassi temiratkini, uchinchisi esa pufakli dermatozlarni yozib chikadi. Sungra ular uz variantlari bilan almashib, bir-birlarini javoblarini baxolashadi, uz tuzatishlarini kiritishadi.


  O’quv faoliyatini tashkillashtirish shakllari

  Guruxlarda jamoaviy ishlash, individual.

  Kayta boglanuv usullari va vositalari

  Mashgulot ukuv xonasida olib borilib poliklinikadagi kabul xonasi, boglov xonasi va klinik laboratoriya xonalariga tashrif bilan utkaziladi.

  Kullaniladi: Mulyajlar, atlas, flip-kartlar, slaydlar, ukituvchi testlar, kompyuter-elektron shakli, ukituvchi-tekshiruvchi programmalar, laborator va b. tib. jixozlari (mikroskop va b.), multimediyali vositalar, TV video.  Kayta boglanuv usullari va vositalari

  Blist-surov, testlash, bajarilgan O’quv mashg’uloti natijalari prezentastiyasi, «uyla –juftliklarga bul – fikrlar bilan almash»

  O’quv mashg’ulotining texnologik shakl kartasi

  Ish boskichi, vakti

  240 dakika

  Faoliyat tarkibi

  ukituvchining

  talabaning

  1 boskich

  O’quv mashg’ulotiga kirish

  (20 dak)

  1.1.Ukituvchining kirish suzi (mavzuni asoslash) mavzu, uning maqsadi ma’lumot beradi, ukitish natijalarini rejalashtiradi. Reja va O’quv mashg’ulotining uziga xos tomonlari bilan tanishtiradi.

  1.2. mashgulotda O’quv ishlarini baxolash kriteriylari va kursatkichlari xakida ma’lumot etkazadi (ilova № )  Tinglashadi, yozib olishadi, aniklashtirishadi, savollar berishadi.

  2 boskich.

  Asosiy (268 dak)


  2.1. Bilimlarni faollashtirish, amaliy mashgulot mavzusi muxokamasi, yangi pedagogik texnologiyalarni kullagan xolda talabalarning boshlangich bilimlarini baxolash (kichik guruxlar, vaziyatli masalalar, ish uyinlari, atlas, videofilm va b.) (ilova № )

  2.2. Amaliy mashgulot tuzilmasiga muvofik xoldagi ta’lim jarayonini tashkillashtirishga kura xarakatlarni ketma-ket yoritadi.  Talabalar javob berishadi, konspekt kilishadi, guruxlarda ishlashadi, jamoaviy ishlash natijalarini prezentastiya kilishadi.

  3 boskich

  Yakunlov-natijalovchi

  (60 dak)

  3.1. Muxokama natijalarini keltirib utadi, mavzu bo’yicha xulosa yasab, talabalar dikkatini asosiy maqsadga yunaltiradi, kelajakda malakaviy faoliyat uchun ushbu ishning axamiyatini tushuntiradi.

  3.2 Guruxlar (aloxida talabalar) faoliyatini baxolaydi, uzaro baxolash natijalarini utkazadi. O’quv mashg’uloti maqsadiga erishilganlik darajasini, amaliy kunikmalar uzlashtirilganlik natijalarini, mustakil kurastiyani (tematik bemorlar kurastiyasi),laborator va instrumental tekshiruv usullari bo’yicha olingan kursatkichlarni taxlil kiladi va baxolaydi. Kiyosiy tashxislash, davolash va soglomlashtirish rejasini tuzish, resteptlar yozish.

  3.3. Talabalarga keyingi amaliy mashgulot va mustakil ish uchun vazifalar beradi, ularni baxolash kursatkichlari va kriteriylarini etkazadi.


  Uzaro va uz-uzini baxolashni utkazishadi.

  Savollar berishadi.

  Vazifalarni yozib olishadi.  Download 1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
  Download 1.33 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Amaliy kunikma baxosi reyting baxoning 20%ini tashkil etadi

  Download 1.33 Mb.