"Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof
Download 2.43 Mb.
bet10/30
Sana10.04.2017
Hajmi2.43 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30

2(5.1)-Ilova

Iboralar asosida vizual materiallar
1.

Islom

16.

Yassaviylik

2.

Musulmon

17.

Qubroviylik

3.

Muhammad

18.

Naqshbandiylik

4.

Qur’on

19.

Mustaqillik

5.

Hadis

20.

Diniy qadriyatlar

6.

Muhaddislar

21.

Diniy aqidaparastlik

7.

Iymon

22.

Terrorchilik

8.

Diniy va dunyoviy iymon

23.

Xorijiylik

9.

Halol va harom

24.

Sunniylik

10.

Beshikdan to qabrgacha ilm izla

25.

Shialik

11.

Ilm ibodatdan afzaldir

26.

Vijdon erkinligi

12.

So’fiy

27.

Ma’naviyat

13.

Tasavvuf

28.

Fundamentalizm

14.

Tasavvuf va nafs

29.

Ekstremizm

15.

Tasavvuf inson qalbiga sayqal berish ilmi

30.

Vahobiylik

O’quv vizual materiallar

Ma’naviyat tushunchasining mazmuni

Маданият қадрият

Дин – виждон

ва иймонИлм – билим –

билиш назариясиИқтисод –

талаб ва


таклифTafakkur

Ma’naviyat insonning ruhiyatini, uning o’z-o’zini anglashi, didi, farosati, aql va zakovati bilan o’z oldiga yuksak maqsad va g’oyalarni qo’ya bilishi, ularni amalga oshirish uchun harakat qilish va intilish

salohiyatidir.
G’oyalar

2-slayd


Avesto” - Muqaddas “Avesto”, “Ovasto” (Muqaddas “Avesto” kitobida), “Abesto” – zardushtiylik “otashparastlik” dinining muqaddas kitobi. “Avesto” – bilim, bilimlar to’plami ma’nosini beradi. “Avesto” aslida, uzoq yillar mobaynida shakllangan madxiyalar to’plami bo’lib, u shartli ravishda uch davrni o’z ichiga oladi. Birinchi davr: “Yashtlar” – zardushtgacha bo’lgan davrlarda, ya’ni e.o. XII-IX asrlarda ijod etilgan madhiyalardir. Ikkinchi davr: Zardusht davrida, zardusht tomonidan yaratilgan madhiyalar to’plami – “Galatalar” (Gohlar)dan iboratdir. Uchinchi davr: zardushtdan keyingi davrlarda yaratilgan va tizimlashtirilgan madhiyalar to’plamlari “Videvdot” va “Bundahishn” lardan iboratdir3-slayd


I.A.Karimov risolalaridan


“Islom – ota-bobolarimizning dini – musulmonlarning ongi, turish-turmushining mohiyati, hayotining o’zidir».

ISLOM KARIMOV
“Xalqimizning ming yillik tarixini, bugungi ma’naviy hayotini, din-u diyonatimizni muxtasar ifodalab aytish mumkinki, Olloh bizning qalbimizda, yuragimizda».

ISLOM KARIMOV


“Dinga hurmat va e’tiqod biz uchun o’lmas qadriyatdir».ISLOM KARIMOV“Qadim-qadimdan bola tarbiyasiga islom dinining ta’siri juda kuchli bo’lgan. Chunki biz o’z dinimizni qadrlaymiz, unga suyanamiz. Nima uchun deganda, sog’lom odam sog’lom fikrlaydi, sog’lom fikrlaydigan odamgina Xudoga iymon keltiradi, e’tiqodi sog’lom bo’ladi. Shunday ekan, sog’lom avlod tarbiyasi din uchun ham juda ahamiyatli»

ISLOM KARIMOV
“Men iymoni baquvvat odam deganda, avvalo, vijdoni, halol bilan haromning farqiga boradigan, birovning haqidan hazar qiladigan, birovga nohaq ozor bermaydigan insonlarni ko’z oldimga keltiraman».

ISLOM KARIMOV

4-slayd

DUNYoDA KENG TARQALGAN DINLARXristianlik

YaxudiylikDunyoda


keng tarqalgan dinlar
Buddizm

Islom

5-slayd
Islomdagi yo’nalish, mazhab va odimlarSunniylik

mazhabi


Islomdagi yo’nalish, mazhab va oqimlarXorijiylar yo’nalishiShialik

oqimi


Xorijiylar yo’nalishi

Ash’ariylar, jaba-riylar, qadiriylar, murji’iylar va h.k. kabi diniy-falsafiy oqim


4

mavzu


Amir Temur va temuriylar sulolasi

davrida ma’naviyat


6.1. Ma’ruzani olib borish texnologiyasi
Talabalar soni: 62

Vaqti: 2 soat

Mashg’ulot shakli

Konferentsiya – ma’ruza.

Ma’ruza rejasi

  1. XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asrda Movarounnahr va Xurosonni ma’naviy-ma’rifiy yuksalishga olib kelgan muhim omillar va tarixiy shart-sharoitlar.

  2. Amir Temur va Temuriylar davrida moddiy va ma’naviy madaniyat ravnaqi. Ilmu fan rivoji.

  3. Adabiyot va san’at. Navoiyning ma’naviy olami.
Mashg’ulotning maqsadi:

Amir Temur va temuriylar sulolasi davrida ma’naviy salohiyatning qaror topishi haqida umumiy tasavvurni shakllantirish, yaratilgan moddiy va ma’naviy meroslar haqida tushuncha hosil qilish.

Pedagogik vazifalar:

O’quv faoliyati natijalari:.

Amir Temurning buyuk davlat arbobi, yuksak ma’naviyat sohibi ekanligini ko’rsatib berish

A.Temur ma’naviyat va madaniyat homiysi ekanligini aytib beradi.

Temuriylar sulolasi davrida ma’naviyat, ma’rifat va mada-niyat rivojlanishida buyuk xiz-matlar qilgan davlat arboblari-ning faoliyatini yoritib berish

Ularning ma’rifat, ilm, mehr-shafqat, insoniylik, vatanparvarlik g’oyalarini izohlab beradi.

A.Temur va temuriylar sulolasi davrida yaratilgan moddiy va ma’naviy meroslar va ularning o’zbek xalqining mustaqillik sharoitida ma’naviy tiklanishi-dagi ahamiyati bilan tanishtirish

Amir Temur va temuriylar sulolasi davrida yaratilgan moddiy va ma’naviy meroslar milliy ma’naviyatda tutgan o’rnini aytib beradi.

O’qitish usullari va texnika

Konferentsiya – ma’ruza, bahs-munozara, namoyish etish.

O’qitish vositalari

Ma’ruzalar, o’quv daftarlar, ko’rgaz-mali qurollar, slaydlar, proektor.

O’qitish shakllari

To’g’ridan-to’g’ri va jamoa bo’lib ishlash.

O’qitish shart-sharoiti

Texnik vositalar bilan ta’minlangan auditoriya.

Monitoring va baholash

Og’zaki nazorat, savol-javob, o’z-o’zini nazorat qilish, reyting tizimi asosida baholash.

Ma’ruzaning texnologik kartasiIsh jarayonlari vaqti

Faoliyatning mazmuni

o’qituvchi

talaba

I-bosqich. Mavzuga kirish

(10 minut)1.1. Konferentsiya – ma’ruzaning mav-zusini e’lon qiladi, o’quv mashg’uloti-ning maqsadi va natijalarini tushun-tiradi.

Mavzu nomini yozib oladilar.

Tinglaydilar.1.2. Konferentsiya – ma’ruza bahs-munozara tariqasida o’tkazilishini e’lon qiladi. Bahs-munozarani bosh-qarib borish uchun eng iqtidorli tala-balar orasidan boshlovchi tayinlaydi. Ma’ruzalar mavzusi bilan tanishti-radi (1-ilova).

Ma’ruzalarni baholash mezonlarini ekranga chiqaradi. (4-ilova). Zarur hollarda bahs-munozaraga aralashadi va kerakli tomonga yo’naltiradi. Kon-ferentsiya qatnashchilarini baholash maqsadida ekspert guruhni tashkil qiladi.Tinglaydilar.

O’UM ga qaraydilar.II-bosqich. Asosiy

(60 minut)2.1. Talabalarni tayyor ma’ruza asosida chiqishlarini tashkil qiladi, o’quv materialining mazmuni mantiqan to’g’ri tuzilganligini diqqat bilan tinglaydi. Bayon etilayotgan mavzuni muhokama qilishga ehtiyoj sezilsa, ma’ruzani vaqtincha to’xtadi va jamoa bo’lib munozarali masalani muhokama qiladi. Slaydlardan foydalaniladi (2-ilova).

Ma’ruzachi ma’ruzani o’qiydi. Taqrizchi ijobiy tomonlarini ko’rsatib o’tadi, sayoz tomonlariga izoh beradi. Opponentlar o’z fikrlarini aytib, savol beradilar.

2.2. Ma’ruzalarning mazmunini jamoa bo’lib muhokama qilishni tashkil qiladi. Boshlovchi bilan birgalikda bahs-munozarani boshqarib turadi:

1) Savollar beradi (3-ilova);

2) Ma’ruzaning asosiy jihatlarini aniqlaydi;

3) Chiqishlarni qo’llab-quvvatlaydi.

Har bir ma’ruzaning muhokamasi yakunida qisqacha umumlashtiradi.


Ma’ruzaning mazmuni jamoa bo’lib muhokama qilinadi. Bahs munozaraga kirishadi. Ekspertlar ma’ruzachini, taqrizchilarni va opponentlarni baholaydilar.

III-bosqich.

Yakunlovchi.

(10 min.)


3.1. Yakun chiqaradi, o’quv faoliyati-ning natijalarini umumlashtiradi, faol ishtirokchilarni rag’batlanti-radi.

Eshitadi.

O’zini qiziqtirgan savollar beradi.3.2. Kelgusi mashg’ulotga tayyorgarlik ko’rish bo’yicha topshiriqlar va foyda-laniladigan adabiyotlar tavsiya etadi, testlarni ko’rib chiqishni vazifa sifatida beradi. (5-ilova)

O’UM ga

qaraydilar

1(6.1)-Ilova

o’quv vizual materiallar

3(6.1)-Ilova

1-slayd
Bog’i Naqshijahon
Bog’i

Behisht


Bog’i

Dilikusho


Bog’i

ShohruxBog’i

Jamol

Bog’i DavlatobodA.Temur Samarqand atrofida

12 ta bog’saroy barpo

ettirgan
Bog’i

Bo’ldi

Bog’i

Chinor

Bog’i

Maydon

Bog’i

Baland
Bog’i Jahonnamo
Bog’i

Nav

2-slayd


Amir Temur davlatini boshqarishdagi 4 omil


1. SaltanatАмир Темур давлатни бошқаришни

4 омилга боғлиқ деб билди.2. Xazina3. Qo’shin4. Raiyat


3-slayd


«Temur tuzuklari»da aytilishicha davlat asosini

12 ta ijtimoiy toifa tashkil qiladi
1. Saidlar, payg’ambar avlodlari, ulamo,

mashoyi, fozil kishilar

2. Ishbilarmon, donishmand kishilar3. Xudojo’y, darvesh, qalandarlar4. No’yonlar – amirlar, harbiy kishilar,

mingboshilar.

5. Sipoh va raiyat6. Maxsus ishonchli kishilar7. Vazirlar va sarlatiblar8. Hakimlar va tabiblar, munajjimlar

va muhaddislar

9. Tafsir va hadis olimlari10. Aqli hunar va san’atchilar,

hunarmand, kosiblar

11. So’fiylar12. Tojir (savdogar) va sayyohlar

4-slayd

I.A.Karimov risolalari
«Kimki o’zbek nomini, o’zbek millatining kuch-qudratini, adolatparvarligini,

cheksiz imkoniyatlarini, uning umumbashariyat rivojiga qo’shgan hissasini, shu asosda

kelajakka ishonchini anglamoqchi bo’lsa, Amir Temursiymosini eslashi kerak»ISLOM KARIMOV

«Biz Beruniylarga, Buxoriylarga, Amir Temur, Mirzo Ulug’bek,

Mirzo Boburlarga voris bo’lamiz»

ISLOM KARIMOV
«Insof-iymon tuyg’usi, diyonat mezoni Amir Temur hayotining mazmunini tashkil etadi. Olamning qariyib yarmiga jahongir ersa-da, kuch-qudrat zo’rlik, zo’ravonlikda

emas, aksincha, adolatda ekanini teran angladi»ISLOM KARIMOV
«Amir Temur – bizning shon-shavkatimiz, g’urur-iftixorimizdir»

ISLOM KARIMOV
«Amir Temur va Samarqand tushunchalarini bir-biridan ayri

holda tasavvur etib bo’lmaydi»Islom Karimov
5-slaydAdolat va

adolatsizlik


So’z va ishning

birligi


Katalog: umk

Download 2.43 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30
Download 2.43 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa"Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof

Download 2.43 Mb.