"Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof
Download 2.43 Mb.
bet11/30
Sana10.04.2017
Hajmi2.43 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30Do’st


va

dushmanlik«Tuzuk»larda

axloq va odob

haqida quyidagi-

lar belgila-

nadiBotirlik

va

qo’rqoqlikSo’z va shirinsuxanlik


4(6.1)-Ilova

2-o’quv topshiriq


Bahs-munozara uchun savollar
1-savol. Amir Temur buyuk davlat arbobi, yuksak ma’naviyat sohibi.

1. Nima uchun Amir Temurni buyuk davlat arbobi va sarkarda deymiz?

2. Amir Temurning yuksak ma’naviyat egasi ekanligini izohlang.

3. Amir Temurning ma’naviy salohiyati qanday edi?

4. Temuriylar davriga ta’sir etgan omillar nima?

5. A.Temurning obodonchilik borasidagi faoliyati qanday edi?

6. Temuriylar davlatni qanday boshqargan?
2-savol. Temuriylar sulolasi davrida ma’naviyat va ma’rifat rivoji.

1. Mirzo Ulug’bekning ilm-fan va ma’rifat rivojiga qo’shgan hissasi nimalardan iborat?

2. Ulug’bek Akademiyasida faoliyat ko’rsatgan olimlardan kimlarni bilasiz?

3. Nima uchun Alisher Navoiyni «So’z mulkining sultoni» deb ataymiz?

4. Alisher Navoiy ma’naviyatini ifodalovchi qanday xislatlarini bilasiz?

5. Temuriylar ilm-fan va madaniyatning rivojlanishiga qanday ta’sir ko’rsatdi?


3-savol. A.Temur va temuriylar sulolasi davrida yaratilgan ma’naviy merosning o’zbek xalqining ma’naviy tiklanishida tutgan o’rni.

1. «Temur tuzuklari» qanday asar?

2. «Temur tuzuklari» asaridagi adolat, to’g’rilik, halollik, do’stlarga sadoqat, vatanparvarlik to’g’risidagi fikrlardan misollar keltiring.

3. «Temur tuzuklari»da ma’naviyat masalalari qanday yoritilgan?

Yakuniy xulosalovchi savol:

Mustaqillik davrida Temuriylar davri ma’naviyatiga munosabat qanday o’zgardi?


5(6.1)-Ilova

3-o’quv topshiriq

Testlar


  1. Ma’naviyat tushunchasining to’g’ri ta’rifini belgilang.

a) ma’naviyat - ijtimoiy ong shakllaridan biri bo’lib, u kishi-larning yurish-turishlarini tartibga solib turuvchi kuch;

b) insonning yurish-turishlarida, o’zgalarga nisbatan munosabatlari-da aks etuvchi hatti-harakatlar;

v) insonning his-tuyg’ulari orqali ifodalanuvchi ichki dunyosining namoyon bo’lishi;

g) inson atrof-muhitga va o’ziga nisbatan bo’lgan munosabatlarida aks etuvchi botiniy va zoxiriy dunyosini ifoda etishi;

d) ma’naviyat - kishilarning o’ziga, o’zgalarga, atrof-muhitga nisbatan bo’lgan ifodalanuvchi munosabatlarida botiniy va zoxiriy hatti-harakatlari.

2. Markaziy Osiyoda ilk Renessans (uyg’onish) qaysi asrlarga to’g’ri keladi?

a) Miloddan avvalgi V-VI asrlarga

b) Milodiy IX-XII asrlarga

v) XIV-XVI asrlarga

g) XVIII-XIX asrlarga

d) XIX-XX asrlarga

3. XV-XVI asrlarda yashab ijod etgan Sharqning buyuk musavviri, miniatyura san’atining moxir ustasi?

a) Xoja Mahmud Naqqosh

b) Mirak Naqqosh

v) Kamoliddin Behzod

g) Mir Mli Tabriziy

d) Sulton Ali Tabriziy.

4. Oliy ta’lim qanday bosqichlarga bo’linadi?

a) bakalavriat, magistratura va aspirantura

b) magistratura, aspirantura va doktorantura

v) bakalavriat, magistratura, adyunktura

g) bakalavriat, magistratura

d) magistratura, aspirantura.

5. Zardushtiylik ta’limotining tub mohiyati?

a) Allohga ishonish, payg’ambarlarga iymon keltirish, diniy amallarni bajarish;

b) Markaziy Osiyo xalqlari uchun muqaddas hisoblangan olovga sig’inish, jonivorlarga ozor bermaslik;

v) Dunyo xalqlarini tinch-totuv yashashga da’vatlash, osoyishta mehnat qilishga chaqirish;

g) Insonlarni bir-birlariga sevishga va shu orqali farovonlikka erishishga undash;

d) Ezgulik bilan zulm, yorug’lik bilan zulmat, adolat bilan razolat

o’rtasidagi kurash.

6. O’zbekiston Respublikasining Gerbida qanday ramzlar tasvirlangan?

a) Xumo qushi, O’zbekiston bayrog’i, yulduz, bug’doy boshog’i;

b) Kabutar, paxta, bug’doy boshog’i, yarim oy;

v) Xumo qushi, O’zbekiston bayrog’i, yarim oy, yulduzcha, bug’doy boshog’lari, paxta, quyosh.

g) Bug’doy boshog’lari, paxta, yashil dala, ikki daryo, kuyosh;

d) Bug’doy boshoqlari, paxtazor dala, O’zbekiston bayrog’i, Tovus

qushi, yulduzcha, yarim oy.

7. Turkiston jadidchilik xarakatining vakillari Behbudiy, Munavvar qori, Avloniy, Fitratlar faol a’zolik qilgan gazetalari?

a) «Tarjimon», «Sadoi Turkiston», «Taraqqiy», «Turon»;

b) «Turkiston viloyatining gazeti», «Taraqqiy», «Najot»;

v) «O’rta Osiyoning umr guzari», «Taraqqiy», «Xurshid», «Tujjor»;

g) «Tarjimon», «Tujjor»;

d) «Turon», «Xurshid».

8. Markaziy Osiyo davlatlarini Rossiya tomonidan zabt etilib mustamlakaga aylantirilishi xalqimiz hayotida qanday ma’naviy oqibatlarni keltirib chiqardi?

a) Xalq turmushida farovonlik, ma’naviy hayotida yuksalish, madaniyatida o’sish, maorifda jonlanish ro’y berdi.

b) Iqtisodiy tangligi ortdi, siyosiy huquqlari cheklandi, ma’naviy xo’rlandi, ijtimoiy hayotda ikkinchi darajali millatga aylantirildi.

v) yurtda ilm-fan rivoj topdi, xalqlar erkin yashay boshladilar.

g) O’zbeklarni birlashtirdi, o’zaro nizolarga chek qo’ydi.

d) Xalqlar va millatlar yakdil bo’lib yangi porloq turmush qurishga kirishdilar, gazeta va jurnallar chiqa boshladi, maktablar qurildi.

9. Markaziy Osiyo xalqlarining rus mustamlakachilariga qarshi olib borgan kurashlari?

a) Po’latxon boshchiligida 1874-1876 yillar Farg’ona qo’zg’aloni, 1892 yil Toshkent qo’zg’aloni, 1898 yil Andijon, 1916 yil Jizzax qo’zg’alonlari;

b) 1783 yil Buxoroda «Etti qabila» qo’zg’aloni, 1741 yil Xivaliklar qo’zg’aloni, 1745 yil Ibodullaxitoy qo’zg’aloni;

v) 1783-1797 yil Sarim Dotov qo’zg’aloni, 1900 yil Marv qo’zg’aloni, 1821-1825 yil Xitoy-qipchoqlar qo’zg’aloni, 1855-1856 yil Ernazar rahbarligidagi qoraqalpoqlar qo’zg’aloni;

g) 1741 yil Xivaliklar, 1745 yil Ibadullaxitoy boshchiligidagi qo’zg’alonlar. Po’latxon boshchiligidagi 1874-1876 yil Farg’ona qo’zg’aloni;

d) 1783-1797 yil Sarim Dotov rahbarligidagi 1855-1856 yil Ernazar rahbarligidagi qoraqalpoqlar qo’zg’aloni.

10 . “Kimki o’z Vataniga daxldor bo’lmasa.u insoniyatga ham daxldor emas”, deb kim ta’kidlagan?

a) Gegel

b) Bayron

v) Gyugo

g) Tsitseron

d) I.Karimov

11. O’zbekiston Respublikasining Mustaqillik to’g’risida Deklaratsiyasi qachon qabul qilindi?

a) 1990 y. 29 dekabr

b) 1991 y. 31 avgust

v) 1991 y. 1 sentyabr

g) 1992 y. 18 mart

d) 1992 y. 16 may.

12. Eramizdan avval mamlakatimiz mustaqilligi uchun kurashgan qahramonlar?

a) Shiroq, Mukanna, Temur Malik

b) Shiroq, To’maris, Spitamen

v) Mukanna, Shiroq, Spitamen

g) To’maris, Jaloliddin, Temur Malik

d) Spitamen, Shiroq, Jaloliddin.

13. Jamiyat taraqqiyotida mafkura qanday rol o’ynaydi?

a) Jamiyatda tub iqtisodiy o’zgarishlarga olib keladi, jamiyatning moddiy ahvolini yaxshilaydi. Jamiyatni moddiy ahvolini yaxshilanishiga ta’sir ko’rsatadi;

b) Jamiyat a’zolari o’rtasida nizolar keltirib chiqaradi, jamiyat parchalanib ketishiga sabab bo’ladi;

v) Jamiyat a’zolarini jipslashtirib yagona maqsad sari yo’nal-tirishiga yordam beradi, istiqlolni ta’minlaydi;

g) Jamiyatni ma’naviy jihatdan yuksaltiradi, siyosiy barqaror-likni ta’minlaydi;

d) Mafkura jamiyat taraqqiyotiga to’sqinlik qiladi, taraqqiyotiga g’ov bo’ladi.

14. Xadisi Shariflarni saxix xadislar sifatida to’plagan vatandosh-larimiz?

a) Imom Buxoriy, Imom at-Termiziy.

b) Imom Buxoriy, Imom Muslim

v) Imom Buxoriy, Imom Abu Dovud

g) Imom Abu Dovud, Imom an-Nasoiy

d) Imom ibn Mojja, Imom at-Termiziy.

15. O’zbekiston hududidagi eng qadimgi davlatlar?

a) Xorazm, Sug’diyona, Baqtriya, Marg’iyona.

b) Xorazm, Sug’diyona, Baqtriya, Midiya

v) Xorazm, Sug’diyona, Baqtriya, Parfiya

g) Sug’diyona, Baqtriya, Xorazm, Somoniylar davlati.

d) Baqtriya, Xorazm, Sug’diyona, Qoraxoniylar davlati.

16. Tasavvuf ta’limotining Markaziy Osiyolik namoyondalari?

a) Imom Fazzoliy, Axmad Yassaviy, Jaloliddin Rumiy, Umar Xayyom;

b) Axmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Abduxolik Fijduvoniy, Baxouddin Naqshband;

v) Baxouddin Nakshband, Xoji Axror, Maxmud az-Zamaxshariy;

g) Axmad Yassaviy, Xoja Axror, Jaloliddin Rumiy;

d) Xoja Axror, Maxmud Zamaxshariy, Umar Xayyom.

17. O’zbekistonda «Navro’z» bayrami qachon o’tkazildi?

a) 8 mart;

b) 20 may;

v) 21 mart;

g) 22 mart;

d) 23 mart;

18. «Falsafa - ma’naviyat» nisbatida falsafaning tutgan o’rni.

a) Falsafa jamiyat ma’naviy qiyofasini belgilovchi omil;

b) Ma’naviy kamolot;

v) Falsafa - ma’naviyat taraqqiyotida muhim rol o’ynaydi;

g) Falsafa manaviyatining muhim elementi bo’lganligi uchun ular o’zaro chambarchas bog’liq;

d) Falsafaning ma’naviyatga hech qanday daxli yo’q.

19. “O’z vataniga dog’ tushirish-uni sotish degan so’z”,-deb kim ta’kidlagan?

a) Gegel

b) Bayron

v) Gyugo

g) Tsitseron

d) I.Karimov

20. «Oktyabr inqilobi» deb atalmish davlat to’ntarilishiga Markaziy Osiyo xalqlari qanday munosabatda bo’ladilar?

a) Jon dillari bilan, zo’r mamnuniyat bilan kutib oldilar;

b) Mazmun va mohiyatiga ko’ra yot bo’lganligi uchun xalq qo’llab-quvvatlamadi. U zo’rlab qabul qildirilgan tuzum edi;

v) Yurtning eng qashshoq qatlami yaxshi kutib oldi, o’ziga to’q qismi yoqlamadi;

g) Oktyabr «inqilobini» ezilgan xalq yaxshi kutib oldi, ammo dindorlar qarshi turdilar;

d) Katta er egalari, savdogarlar yaxshi umid ruxida qizg’in qo’llab quvvatladilar.5

mavzu


Jadidlarning ma’rifatparvarlik harakati va uning xalq ma’naviyatini ko’tarishdagi muhim xizmati.
7.1. Ma’ruzani olib borish texnologiyasi

Talabalar soni: 62

Vaqti: 2 soat

Mashg’ulot shakli

Informatsion - tematik ma’ruza

Ma’ruza rejasi

  1. Turkistonda jadidchilik harakatining yuzaga kelishi va uning asosiy sabablari, omillari.

  2. Jadidlarning xalq ta’limini isloh qilish borasidagi faoliyati.

  3. Turkiston jadidlarining o’lka xalqlari orasida olib borgan ma’naviy-ma’rifiy ishlari va uning tarixiy ahamiyati.
Mashg’ulotning maqsadi: Jadidchilarning ma’rifatparvarlik harakati va uning xalq ma’naviyatini ko’tarishda tutgan o’rni hamda mustamlakachilik va qaramlik yillarida ma’naviyat haqida tushuncha hosil qilish

Pedagogik vazifalar:

O’quv faoliyati natijalari:

Jadidchilik harakatining mazmuni va uning umumxalq ma’naviyatini ko’tarishdagi rolini yoritib berish

Jadidchilik harakatining mazmuni va uning umumxalq ma’naviyatini ko’tarishdagi rolini izohlaydi


Jadidchilarning amaliy harakatlari va tarixiy taqdirlari haqidagi masalalarni yoritib berish

Jadidchilarning amaliy harakatlari va tarixiy taqdirlari haqidagi masalalarni izohlab beradi

Mustamlakachilik va qaramlik yillarida milliy ma’naviyatga etkazilgan zarar va uning oqibatlarini taxlil qilish

Mustamlakachilik va qaramlik yillarida milliy ma’naviyatga etkazilgan zarar va uning oqibatlarini sanab beradi

O’qitish usullari va texnika

Ma’ruza, hamkorlikda o’qish, B.B.B. texnikasi.

O’qitish vositalari

Ma’ruza matni, tarqatma materiallar, slaydlar, proektor.

O’qitish shakllari

Jamoa, to’g’ridan-to’g’ri va juft-juft bo’lib ishlash.

O’qitish shart-sharoiti

Texnik vositalar bilan ta’minlangan auditoriya.

Monitoring va baholash

Og’zaki nazorat, savol-javob, o’z-o’zini nazorat qilish, reyting tizimi asosida baholash.

Ma’ruzaning texnologik kartasiIsh jarayonlari vaqti

Faoliyatning mazmuni

o’qituvchi

talaba

I-bosqich. Mavzuga kirish

(10 minut)1.1. Mashg’ulotning mavzusini e’lon qiladi, o’quv mashg’ulotining maqsad va vazifalarini tushuntiradi.

O’UM ga

Qaraydilar1.2. Har bir talabaga mavzu bo’yicha tarqatma materiallarni tarqatadi.

Tarqatmalarni ko’rib chiqadi.

II-bosqich. Asosiy

(60 minut)2.1. Ekranga BBB jadvali va u bilan ishlash qoidalari chiqariladi. BBB jadvalini ishchi daftarlarga ko’chirib olishni talab qiladi. Ma’ruza rejasiga asoslangan holda ikkinchi ustunni to’ldirishni vazifa qilib beradi (1-ilova).

BBB jadvalini chizib oladi. Ma’ruza rejasiga asosan ikkinchi ustunni to’ldiradi.

2.2. “Insert” texnikasidan foyda-lanilgan holda, ma’ruzada belgi-langan belgilar asosida talabalarga quyidagi savollarga javob berishni taklif qiladi:

1) Nimani ular bilishadi? (ya’ni mustaqil gapirib bera olishadi)

2) Nima tushunarsiz bo’lib qoldi va o’zlashtirilmadi?

3) Qanday qo’shimcha ma’lumot talab qilinadi?

Yuqoridagilardan kelib chiqib, uchinchi va to’rtinchi ustunni to’ldirish taklif etiladi, tayanch so’zlarning tartib raqamlari qo’yib chiqiladi (2-ilova)


Uchinchi va to’rtinchi ustun to’ldiriladi.

2.3. Blits-so’rov orqali bir necha javoblar tinglanadi va juft-juft bo’lib ishlashni taklif qiladi.

Natijalarni o’qiydi.

2.4. Talabalarning javoblarini umum-lashtirib, juft-juft bo’lib ishlash uchun topshiriqlar beradi:

1) BBB jadvalining to’rtta ustu-nidagi javoblarni tahlil qiling;

2) o’zlashtirilmagan savollarni

umumlashtiring;

3) birgalikda manbalardan javob-lar izlab toping;

4) javob berishga tayyorgarlik ko’-ring;Topshiriqni bajaradi. Javob beradi.

2.5. Javoblar tinglab bo’lingach, slaydlar yordamida o’quv mashg’uloti-ning yoritilmagan qismlari tushun-tiriladi (3-ilova).

Tinglaydilar. O’UM ga

qaraydilar2.6. Tayanch iboralarga qaytiladi, tala-balar ishtirokida ular yana bir bor takrorlanadi. BBB jadvalining, beshinchi ustunni to’ldirishni aytib o’tadi.

Har bir tayanch tu-shuncha va iboralar-ni muhokama qiladi. Jadval to’ldiriladi.

III-bosqich.

Yakunlovchi.

(10 min.)


3.1. Ma’ruzaning har bir savoliga umumiy yakuniy xulosa beradi.

Eshitadi.

3.2. Talabalarning faolligi baholash mezonlari orqali baholanadi.

O’zini qiziqtirgan savollar beradi.

3.3. Uyga vazifa beradi: “Mustaqil-lik va islom dini” mavzusida esse yozib keling.

Yozib oladilar


1(7.1)-Ilova

“Insert” texnikasining qoidasi
1. Matnni o’qib chiqing.

2. Olingan ma’lumotlarni diqqat bilan o’rganib, sohalarga ajrating. Qalam bilan har bir qatorga quyidagi belgilarni qo’yib chiqing:

V – bilaman;

– yangi ma’lumot;

– – bilganlarimga zid;

? – meni o’ylantirmoqda


BBB texnikasining qoidasi


1. “Insert” texnikasidan foydalanilgan holda matnni o’qib chiqing.

2. Olingan ma’lumotlarni individual sohalarga ajrating. Qalam bilan qo’yilgan belgilar asosida BBB jadvalini to’ldiring
1-o’quv topshiriq

BBB jadvali

Mavzu savollari

Bilaman

Bilishni

istayman

Bilib oldim

1

2

3

4

5

1.

Turkistonda jadidchilik harakatining yuzaga kelishi va uning asosiy sabablari, omillari.


2.

Jadidlarning xalq ta’limini isloh qilish borasidagi faoliyati.


3.

Turkiston jadidlarining o’lka xalqlari orasida olib borgan ma’naviy-ma’rifiy ishlari va uning tarixiy ahamiyati.

2(7.1)-Ilova

Iboralar asosida vizual materiallar


1.

Ma’rifat

8.

Xamza

2.

Inson erki

9.

Jadidlik

3.

Milliy manfaat

10.

Chorizm bosqinchilari

4.

Maxmudxo’ja Behbudiy

11.

Oktyabr inqilobi

5.

Munavvar qori Abdurashidxon

12.

Qaramlik

6.

Abdulla Avloniy

13.

Mustamlakachilik

7.

Sobiq totalitar sho’ro tuzumi

14.

Ozodlik

O’quv vizual materiallar

3(7.1)-Ilova

1-slayd
pubovalcallout

2-slaydЖадидчилик ҳаракати ХIХ асрнинг 80-йилларда бошланган, Қрим ярим оролидаги Гаспра шаҳридан Исмоилбей Гаспрали (Исмоил Гаспринский) Бухоро ва Самарқандга келади. У Бухоро амири билан учрашиб, 1895 йилда Бухоро, Самарқанд, Тошкент, Қўқон ва Наманганда жадид мактабларини очади. Жадидчилик ҳаракати 20–йилларнинг биринчи ярмигача, яъни қатағонга учраш давригача давом этган

3-slayd


6

mavzu


.Milliy o’zlikni anglash va millatlararo totuvlikni ta’minlash-shaxs yuksak ma’naviyatinining muhim belgisi sifatida

Katalog: umk

Download 2.43 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30
Download 2.43 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa"Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof

Download 2.43 Mb.