"Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof
Download 2.43 Mb.
bet3/30
Sana10.04.2017
Hajmi2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Talabaning bilimini joriy va oraliq nazorat

bo’yicha reyting tizimi ko’rsatkichlari
Ko’rsatkichlar

JB bal

lari


OB ballari


Jami

YaB bal

lari


1

Darsga qatnashganlik darajasi
0-5

0-5
2

Ma’ruza konspekti va ma’ruzada o’tilgan mavzularni o’zlashtirganlik darajasi
0-20

0-20
3

Seminar darslariga tayyorgarligi, adabiyotlardan konspekti, so’zga chiqishi, masalani bilishi va bayon etish saviyasi

0-20
0-20
4

Mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish, ularning mazmunini o’zlashtirish darajasi
0-20

0-20
5


Ilmiy to’garakda ma’ruza (referat) bilan chiqishi. Gazeta va jurnallarda tarixiy maqola bilan chiqishi

0-2
0-2
6

Mavzular bo’yicha slayd, xarita va ko’rgazmali qurollar tayyorlashdagi faoliyati

0-3
0-3
7

Talabalar bilimini og’zaki yoki test usulida yakuniy baholash


30
Jami

0-25

0-45

0-70

30

Og’zaki sinov bo‘yicha umumiy o‘zlashtirish ko‘rsatkichini aniqlash uchun variantda berilgan savollarning har biri uchun berilgan javoblarga qo‘yilgan o‘zlashtirish ballari qo‘shiladi va yig‘indi talabaning umumiy o‘zlashtirish bali hisoblanadi.

Talaba JN va ONlardan biror turi bo’yicha o’z vaqtida uzrli sabablarga ko’ra ball to’play olmasa, qayta o’zlashtirish uchun keyingi shu nazorat turigacha bo’lgan muddat beriladi.

Akademik qarzdor talabalarga qayta o’zlashtirishi uchun semestr tugaganidan keyin ikki hafta muhlat beriladi. Kafedraning tegishli professor-o’qituvchilariga qarzdor talabalar bilan ishlash vazifasi yuklatilib, u maxsus jadval asosida amalga oshiriladi.Asosiy adabiyotlar

 1. O`zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi T., ”O`zbekiston” 2010.

 2. I.Karimov, O`zbekistonning o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li. T., ”O`zbekiston”, 1992.

 3. I.Karimov O`zbekiston – bozor munosabatlariga o`tishning o`ziga xos yo`li. T., ”O`zbekiston” 1993.

 4. I.Karimov O`zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.: ”O`zbekiston”, 1996

 5. I.Karimov. Bizdan ozod va obod vatan qolsin. T., ”O`zbekiston” 1996.

 6. I.Karimov. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T., ”O`zbekiston” 1996.

 7. I.Karimov. Yuksak malakali mutaxasislar –taraqqiyot omili.O`zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilish akademiyasining ochilishi marosimida so`zlangan nutqi. 1995-yil 3-oktyabr. Asarlar 4-jild T., ”O`zbekiston” 1996. 39-55-betlar.

 8. I.Karimov. Bunyodkorlik yo`lidan. T., ”O`zbekiston” 1996.

 9. I.Karimov. Yuksak ma`naviyatsiz kelajak yo`q. ”Ma`naviyat va ma`rifat” Respublika jamoatchilik markazi rahbariyati hamda boshqaruvi a`zolari bilan uchrashuvida so`zlagan nutq. 1996 yil 4-sentyabr. Asarlar. 5-jild. T., ”O`zbekiston” 1997. 145-150-betlar.

 10. I.Karimov. Amir Temur – faxrimiz g`ururimiz. A.Temur tavalludining 660 yilligiga bag`ishlangan xalqaro ilmiy konferensiyadagi ma`ruza, 1996-yil 24-oktyabr. Asarlar 5-jild. T., O`zbekiston 1997. 181-191-betlar.

 11. I.Karimov. Yangicha fikrlash va ishlash –davr talabi T., O`zbekiston, 1997.

 12. I.Karimov. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo`lida. T.: O`zbekiston 1998.

 13. I.Karimov. O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xafsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. Asarlar 6-jild. T. O`zbekiston 1998. 31-261-betlar.

 14. I.Karimov. Barkamol avlod –O`zbekiston taraqqiyotining poydevori. O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi IX sessiyasida so`zlangan nutq. 1997 yil 29-avgust. Asarlar 6-jild. T., ”O`zbekiston” 1998. 324-346-betlar.

 15. I.Karimov. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas`ulmiz. T., ”O`zbekiston” 2001.

 16. I.Karimov. ”Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” risolasidagi so`z bo`shi. Asarlar 9-jild. T., ”O`zbekiston” 2001 220-224-betlar.

 17. I.Karimov. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. T., ”O`zbekiston” 2002.

 18. I.Karimov. ”O`zbek xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo`lmaydi. T.,

”O`zbekiston”, 2005

 1. I.Karimov. Istiqlol va ma`naviyat. T., O`zbekiston » 2005.

 2. I.Karimov. Inson, uning huquq va erkinliklari-oliy qadriyat. T., O`zbekiston »

2006.

 1. I.Karimov. Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohatni chuqurlashtirish,

ma`naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirishi –barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. –T., « O`zbekiston » 2007.

 1. I.Karimov. Biz tanlagan yo`l-demokratik taraqqiyot va ma`rifat” dunyo bilan

hamkorlik yo`li” T., «O`zbekiston» 2003.

 1. Barkamol avlod -O’zbekiston taraqqiyotining poydevori (I.Karimovning O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX-sessiyasida so`zlagan nutqi). Asarlar 6-jild. –T: “O`zbekiston” 1998 324-346-betlar

 2. Islom Karmovning “O`zbekistonning o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li” asari. Asarlar 1-jild –T.: “O`zbekiston” 1996, 36-85-betlar.

 3. “Manaviy qadriyatlar va milliy o`zlikni anglashning tiklanishi”. (I.Karimovning ”O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” asari). Asarlar 6-jild. –T.: ”O`zbekiston” 1997. II –bob, 125-135-betlar.

 4. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin: (I.Karimovning “Tafakkur” jurnali Bosh muxarrirning savollariga javoblari). Asarlar 7-jild, -T.: “O`zbekiston” 1999. 84-102-betlar.

 5. Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e`tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. (I.Karimovning “fidokor” gazetasi muxbiri savollariga javoblari). Asarlar 8-jild. –T.: “O`zbekiston” 2000. 489-508-betlar.

 6. O`z kelajagimizni o`z qo`limiz bilan qurmoqdamiz. (I.Karimovning “Turkiston” gazetasi muxbirining savollariga javoblari) Asarlar 7-jild. –T.: “O`zbekiston 1999. 293-312-betlar.

 7. O`zbekiston XXI asrga intilmoqda (I.Karimovning O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining XIV-sessiyasidagi ma`ruzasi). Asarlar 7-jild.–T.: “O`zbekiston” 1999. 370-404- betlar.

 8. I.Karimov. Yuksak ma`naviyat - engilmas kuch.T., ”Ma`naviyatim” 2008.

 9. A.Ibraximov, X.Sultonov, N.Jo`rayev. Vatan tuyg`usi. T.: “O`zbekiston”, 1996.

 10. M.Imomnazarov, M.Eshmuxamedova Milliy ma`naviyatimiz asoslari. T.,

“Toshkent islom universiteti” 2001.

26. E.Yusupov. Inson kamolotining ma`naviy asoslari. T: “Universitet”, 1998.

27. M.Sharifxo`jayev, Z.Davronov. “Ma`naviyat asoslari” Darslik. T.: “Iqtisod “moliya”, 2005.


 1. S.Otamurodov va boshqalar. “Ma`naviyat asoslari” T.: “Meros”, 2002.

 2. ”Ma`naviyat yulduzlari” T.: “Meros”, 2002.

 3. I.Muminov. Amir Terurning O`rta Osiyo tarixida tutgan o`rni va ro`li. T.: “Fan”,

1978.

Qo`shimcha adabiyotlar 1. J.Rahimov. “Ma`naviyat asoslari”. O`quv qo`llanma, T.: “TDYU nashryoti”, 2009.

 2. N.Xo`jamurodov. Ma`naviy qadryatlar va milliy o`zlikni anglash, T., “Fan”, 1991

 3. M.Xayrullaev. Uyg`onish davri va Sharq mutafakkirlari T.: “O`zbekiston”, 1991.

 4. A.Qoyumov, Alisher Navoiy, T., “Fan”, 1994.

 5. A.Aliyev. Ma`naviyat qadriyat va badiyat. T.: “Akademiya”, 2000.

 6. A.Jalalov. Mustaqillik mas`uliyati. T.: ”Fan”, 1978.

 7. U.Abilov. Milliy g`oya. Ma`naviy omillar. T.: “Ma`naviyat”, 1999.

 8. A.Erkayev. Ma`naviy-millat nishonasi.T.: “Fan”, 1994.

 9. N.Ortiqov. “Ma`naviyat: milliy va umuminsoniy qadriyatlar. T.: “Ma`naviyat”, 1997.

 10. O.Musurmonova. Ma`naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. T.: “O`zbekiston”, 1996.

 11. F.Sulaymonova. Sharq va G`arb T.: “Sharq” 1998.

 12. X.Shayxova, Q.Nazarov. Umuminsoniy qadriyatlar va ma`naviy kamolot. T.: “Fan”,

1992.

 1. A.Qodirov. Ma`naviyatning iqtisodiy tamoyillari. T.: “O`qituvchi”, 1999

 2. I.Sonbnazarov. Bozor iqtisodiyoti va shaxs kamoloti. T: “Fan”, 1996.

 3. Fa`ybulloh as-Salom. Ezgulikka chog`lan, adamzod, T.: “Fan”, 1997.

 4. M.Oripov. Oila, ma`naviyat va ijtimoiy taraqqiyot, T.: “Fan”, 1998.

 5. Sh.Tulenov. “Ma`naviy yuksalish siri”, T.: “Mexnat”, 2000.

 6. Ma`naviyat. Asosiy tushunchalar izohli lug`at. T.: “G`ofur G`ulom”, 2009.

 7. B.Xusanov, U.G`ulanov, “Muomala madaniyati.: “Fan”, 2009.

 8. Milliy g`oya: targ`ibot texnologiyalari. T.: ”Akademiya”, 2007.

 9. Milliy istiqlol g`oyasi: siyosiy tushuncha va tamoyillar. T.: ”Yangi asr avlodi”, 2001.

 10. Yuksak ma`naviyat yol`ida. T.: ”Ma`naviyat”, 2008.

 11. A.Azizxo`jaev. Davlatchilik va ma`naviyat. T., «Sharq» 1997.

 12. A.Bobomurodov. Islom Odobi va madaniyati. T. : “Chulpon” 1995.

 13. B.Qosimov va boshqalar. Vatan va millat muqaddasdir. T.: “O`qituvchi” 1996.

 14. I.Jumaboyev. Hayot mazmuni va komil inson muammosi. T.: “Fan”, 1996.

 15. Sh. Zunnun.Donishmandlar odob-axloq to`g`risida. T.: “O`qituvchi”, 1996

 16. M.Imomnazarov. Milliy ma`naviyatimiz nazariyasiga chizgilar. T.: “Sharq”, 1998.

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta

maxsus ta’lim vazirligi
Toshkent moliya instituti

Iqtisodiy ta’limda o’qitish texnologiyasi«Ma’naviyat asoslari» Fani bo’yicha

Ta’lim texnologiyasi

Toshkent – 2012


 1. Mingnorov, F. Adilov «Ma’naviyat asoslari» fanidan ta’lim texnologiyasi. Uslubiy qo’llanma «Iqtisodiy ta’limda o’qitish texnologiyalari» seriyasidan. – T.: TMI, 2012, 131 bet.

Uslubiy qo’llanmada «Ma’naviyat asoslari» fanini o’qitish bo’yicha ta’lim texnologiyalari, ularni qo’llash bo’yicha uslubiy tavsiyalar bayon etilgan. Ushbu tavsiyalar didaktik tamoyillar, ma’ruza va seminar mashg’ulotlari texnologiyalarini ishlab chiqish usul va vositalari, ularning muhim belgilaridan iborat ta’limni texnologiyalash qoidalarini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan.

Kitob «Ma’naviyat asoslari» fanini o’qitishdagi barcha oliy o’quv yurti professor-o’qituvchilari uchun mo’ljallangan

© Iqtisodiyot, 2012

M u n d a r i j a
Kirish.....………………………………………………………………......................……..5

«Ma’naviyat asoslari» fani bo’yicha ta’limtexnologiyasining kontseptual asoslari……......................……….....6

1. «Ma’naviyat asoslari» fanining dolzarbligi va o’qitish strukturasi…................7

2. «Ma’naviyat asoslari» fanining mazmuni……………………………..........................12

3. «Ma’naviyat asoslari» fani bo’yicha ma’ruza va amaliy mashg’ulotlarda o’qitish texnologiyalarini ishlab chiqishning kontseptual asoslari…........................……....21

Ma’ruza va amaliy mashg’ulotlarda o’qitish

texnologiyalari……………………………….....................…………………….....24

1-mavzu. Islom Karimovning milliy – ma’naviy tiklanish kontseptsiyasi va uning milliy mustaqillikni mustahkamlashdagi ahamiyati

1.1. Kirish-mavzu bo’yicha ma’ruzani olib borish texnologiyasi….......................25

2-mavzu. Ma’naviyat asoslari fanining predmeti tushunchalari, ularning o’zaro munosabatlari va xususiyatlari. Ma’naviyatning tarkibiy qismlari, ularning o’zaro munosabatlari va rivojlanish xususiyatlari

2.1. Mavzu bo’yicha informatsion-ko’rgazmali ma’ruzani olib borish texnologiyasi………………..........................…………..............................................30

2.2. Individual topshiriqlarni bajarishga asoslangan amaliy mashg’ulot texnologiyasi………………….......................................…........................................ 40

3-mavzu. Ma’naviyat, iqtisodiyot va ularning o’zaro bog’liqligi

3.1. Mavzu bo’yicha informatsion ma’lumotga ega bo’lgan

ma’ruzani olib borish texnologiyasi………………………….........................44

3.2. Individual topshiriqlarni bajarishga asoslangan

amaliy mashg’ulot texnologiyasi………………………………….......................53

4-mavzu. Ma’naviyatning siyosat, huquq va hokimiyatdagi o’rni. Ma’naviyatda milliylik va umuminsoniylik

4.1. Mavzu bo’yicha informatsion ma’lumotga ega bo’lgan baxs-munozarali ma’ruzani olib borish texnologiyasi……….......................................................................58

4.2. Individual topshiriqlarni bajarishga asoslangan amaliy mashg’ulot texnologiyasi………………………………….......................................................................675-mavzu. Qadimgi Markaziy Osiyo xalqlari ma’naviyatining shakllanish jarayonlari. Islom dinida ma’naviyat va shaxs ma’naviy qiyofasining talqini

5.1. Mavzu bo’yicha informatsion tematik ma’ruzani olib borish texnologiyasi………………………………………...............................................................71

5.2. Individual topshiriqlarni bajarishga asoslangan amaliy mashg’ulot texnologiyasi………………………………….......................................................................77

6-mavzu. Amir Temur va temuriylar sulolasi davrida ma’naviyat

6.1. Mavzu bo’yicha konferentsiya – ma’ruzani olib borish texnologiyasi…………………………………………….......................................................81

6.2. Individual topshiriqlarni bajarishga asoslangan amaliy mashg’ulot texnologiyasi………………………………….......................................................................91

7-mavzu. Jadidchilarning ma’rifatparvarlik harakati va uning xalq ma’naviyatini ko’tarishda tutgan o’rni. Mustamlakachilik va qaramlik yillarida ma’naviyat

7.1. Mavzu bo’yicha muammoli-ma’ruzani olib borish texnologiyasi………………………………………………….....................................…......95

7.2. Individual topshiriqlarni bajarishga asoslangan muammoli amaliy mashg’ulot texnologiyasi………………….........................................................................….99

8-mavzu. Vatanparvarlik, insonparvarlik va o’z millatiga sadoqat shaxs ma’naviyatining muhim mezonlari. Iymon, diyonat, adolat, mehr-shavqat va e’tiqod, poklik, halollik va vafodorlik shaxs ma’naviy fazilatlari

8.1. Mavzu bo’yicha informatsion ma’lumotga ega bo’lgan bahs-munozarali ma’ruzani olib borish texnologiyasi……….....................................................................103

8.2. Individual topshiriqlarni bajarishga asoslangan amaliy mashg’ulot texnologiyasi……………………………….....................................................................…111

9-mavzu “Milliy o’zlikni anglash, millatlararo totuvlikni ta’minlash shaxs ma’naviyati belgilari. Huquqiy savodxonlik, qonunga itoatkorlik davlat tizimiga hurmat va fuqarolik burchiga sadoqat-shaxs ma’naviy barkamolligi mezonlari. Shaxs ma’naviyatini rivojlantirish omillari va vositalari”

9.1. Informatsion ma’lumotga ega bo’lgan bahs-munozarali ma’ruza bo’yicha reja-topshiriq va o’quv-uslubiy materiallar.....................................................121O’quv-uslubiy adabiyotlar va elektron resurslari ro’yxati..................................................................................................................................126

k i r i sh

«Ma’naviyat asoslari» fanidan ta’lim texnologiyasida bayon etilgan dars mashg’ulotlarida yangi texnologiyalarni qo’llash qonun-qoidalariga tayangan holda ishlab chiqilgan.

Talabalarga bilim berishda zamonaviy ta’lim texnologiyalarining ahamiyati to’g’risida so’z borganda Prezidentimiz I.A.Karimovning “O’quv jarayoniga yangi axborot va pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, bolalarimizni komil insonlar etib tarbiyalashda jonbozlik ko’rsatadigan o’qituvchi va domlalarga e’tiborimizni yanada oshirish, qisqacha aytganda, ta’lim-tarbiya tizimini sifat jihatidan butunlay yangi bosqichga ko’tarish diqqatimiz markazida bo’lishi darkor”1 degan so’zlarini ta’kidlash o’rinlidir. Bu masala “Barkamol avlod yili” Davlat dasturida ham asosiy yo’nalishlardan biri sifatida e’tirof etilgan.

Kitobda keltirilgan ta’lim texnologiyalarining har biri o’zida o’quv mashg’ulotini o’tkazish shart-sharoiti to’g’risida axborot materiallarini, pedagogik maqsad, vazifa va ko’zlangan natijalarni, o’quv mashg’ulotning rejasi, o’qitishning usul va vositalarini mujassamlashtirgan. Shuningdek, bu o’quv mashg’ulotining texnologik kartasini, ya’ni o’qituvchi va o’quvchining mazkur o’quv mashg’ulotida erishadigan maqsadi bo’yicha hamkorlikdagi faoliyatning bosqichma-bosqich ta’riflanishini ham o’z ichiga oladi.

Kitob tarkibi kirish, ta’lim texnologiyasining kontseptual asoslari, har bir mavzu bo’yicha ma’ruza va seminar mashg’ulotlarida o’qitish texnologiyasidan iborat. Ma’lumotlar maksimal darajada umumlashtirilgan va tartibga solingan. Ularni o’zlashtirish va yodda saqlab qolishni kuchaytirish uchun jadval va chizmalardan foydalanilgan.

Kitobning kontseptual asoslari qismida dastlab «Ma’naviyat asoslari» fanining dolzarbligi va ahamiyati, mazkur o’quv fanining tarkibiy tuzilishi, o’qitishning usul va vositalarini tanlashda tayanilgan kontseptual fikrlar, kommunikatsiyalar, axborotlar berilib, so’ngra loyihalashtirilgan, o’qitish texnologiyalari taqdim qilingan.

(1) To’qqiz turdagi ma’ruza mashg’ulotlari: kirish, tematik, muammoli, vizual–ma’ruza, binar ma’ruza, ma’ruza-munozara, hamkorlikdagi ma’ruza, avvaldan rejalashtirilgan xatoli ma’ruza, sharhlovchi ma’ruza berilgan.

(2) Seminar mashg’ulotlarida muammoli seminar, bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirishga yo’naltirilgan seminar, ishbilarmonlik o’yinlariga asoslangan, aniq holatlarning echimi bo’yicha seminar o’tish texnologiyalari mavjud va h.k.

Hozirgi kunda jahon tajribasidan ko’rinib turibdiki, ta’lim jarayoniga o’qitishning yangi, zamonaviy usul va vositlari kirib kelmoqda va samarali foydalanilmoqda. Jumladan, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida ham innovatsion va zamonaviy pedagogik g’oyalar amalga oshirilmoqda: o’qituvchi bilim olishning yagona manbai bo’lib qolishi kerak emas, balki talabalar mustaqil ishlash jarayonining tashkilotchisi, maslahatchisi, o’quv jarayonining menejeri bo’lishi lozim. Ta’lim texnologiyasini ishlab chiqish asosida aynan shu g’oyalar yotadi.«Ma’naviyat asoslari» fani bo’yicha

ta’lim texnologiyasining

kontseptual asoslari


1. «Ma’naviyat asoslari» fanining dolzarbligi

va o’qitish strukturasi

Insoniyat va jamiyatlar rivojida milliy va umumbashariy ma’naviy meros va boyliklarning yuqori ahamiyati haqida tasavvurga ega bo’lishi kerak: • ma’naviyatning predmeti, tushunchalari, tarkibiy qismlari, ma’naviyatning iqtisod, siyosat, huquq va hokimiyatdagi o’rnini;

 • ma’naviyat va uning jamiyat taraqqiyotida tutgan o’rni, milliy-ma’naviy tiklanish, uning milliy mustaqillikni mustahkamlash va milliy taraqqiyotdagi ahamiyatini;

 • globallashuv jarayonlari va ma’naviy tahdidlar;

 • ma’naviyatdagi milliy va umuminsoniy jihatlari, ma’naviyatning tarixiy, ilmiy-nazariy va amaliy zaminlari, inson ma’naviyati shakllanganligining asosiy mezonlarini bilishi kerak.

O’z ish faoliyatida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni rejalashtirish va amalga oshirish ko’nikmasiga ega bo’lishi kerak.

Ma’naviyat inson ruhiy kamolotining muhim mezonlaridan birini tashkil qiladi. U millat abadiyligini va mamlakat taraqqiyotini ta’minlashdagi ustuvor omil hisoblanadi. Shuning uchun ham Prezidentimizning “Biz xalqimizning dunyoda hech kimdan kam bo’lmasligi, farzandlarimizning bizdan ko’ra kuchli, bilimli, dono va baxtli bo’lib yashashi uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz, bu bora-da ma’naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadi. Agar biz bu masalada hushyorlik va sezgirligimizni, qat’iyat va mas’uliyatimizni yo’qotsak, bu o’ta muhim ishni o’z holiga, o’zibo’larchilikka tashlab qo’yadigan bo’lsak, muqaddas qadriyatlarimizga yo’g’rilgan va ulardan oziqlangan ma’naviyatimiz-dan, tarixiy xotiramizdan ayrilib, oxir – oqibatda o’zimiz intilgan umumbashariy taraqqiyot yo’lidan chetga chiqib qolishimiz mumkin.»2 - deb ta’kidlaganligi bejiz emas. Ma’naviyatning ana shu muhim roli va ahamiyatidan kelib chiqqan holda, milliy-ma’naviy tiklanish, yoshlarni yuksak ma’naviyat sohibi va barkamol inson qilib tarbiyalash mustaqillik yillarida davlat siyosati darajasiga ko’tarildi. Mazkur siyosatni real hayotga tadbir etishda respublikamizda «Ma’naviyat va ma’rifat» jamoatchilik markazini tuzish hamda uning faoliyatini takomillashtirishga bag’ishlanib chiqarilgan Prezident Farmonlari, “Milliy g’oya targ’iboti va manaviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish to’g’risida” qarori va Vazirlar Mahkamasining qarorlari katta ahamiyatga ega bo’ldi.

Ayniqsa, 1997 yildan boshlab respublika oliy ta’lim tizimiga «Ma’naviyat va ma’rifat asoslari» kursining kiritilishi bu amaliy ishlardan eng muhimi bo’ldi. O’tgan davr tajribalari ko’rsatdiki, mazkur kursning ta’lim tizimiga kiritilishi o’zini oqladi. Chunki bu kursni o’rganishga talaba yoshlarning qiziqishlari ortib bormoqda. Ayniqsa, ularning milliy o’z-o’zini anglashlarida, millatparvarlik va vatanparvarlik tuyg’ularining mustahkamlanishida mazkur kursning o’qitilishi ijobiy rol o’ynamoqda. Ularga e’tiqod, iymon, halollik, poklik, mehr-shafqat kabi tuyg’ularni shakllantirishga, o’z millati va vatanining manfaatlarini tushunib etishlariga yordam bermoqda.


Katalog: umk

Download 2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Download 2.43 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa"Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof

Download 2.43 Mb.