• NORMATIV XUJJATLAR
 • "Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof
  Download 2.43 Mb.
  bet30/30
  Sana10.04.2017
  Hajmi2.43 Mb.
  1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

  FOYDALI MASLAHATLAR
  1. Ma’naviyat insonlarni ruhan poklanishga va qalban ulg’ayishga chorlaydi.

  2. Ma’naviyat biz yoshlarni vatanni seva olishga, asrab avaylashga chorlaydi

  3. Ma’naviyat insonlarning o’z yo’lini topishda muxim manbadir.

  4. Ma’naviyat davlatning insonning kuch-qudratidir.  5. Bizlar va farzandlarimiz ma’naviyatli bo’lsa xech qanday yovuz kuchlar taxdid qilla olmaydi.

  NORMATIV XUJJATLAR


  1. Respublika «Ma’naviyat va Ma’rifat jamoatchilik markazini tuzish to’g’qisida» O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovning 1994 yil, 23 aprel Farmoni.

  2. «Ma’naviyat va Ma’rifat jamoatchilik markazi faoliyatini yanada takomillayotirish va samaradorligini oshirish to’g’risida» O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovning 1998 yil 9 sentyabrdagi Farmoni.

  3. Respublika «Ma’naviyat va ma’rifat Kengashini qo’llab-quvvvatlash to’g’qisida» O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovning 1999 yil 3 oktyabrdagi Farmoni.

  4. «Ma’naviy va ma’rifiy islohotlarni yanada chuquqlayotirish» va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to’g’qisida», O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 24 iyuldagi qarori.

  5. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o’rganishni tashkil etish to’g’risida” 2001 yil 4 yanvardagi Farmoyishi – Konstitutsiyani o’rganish, huquqiy madaniyatni yuksaltirish va huquqiy targ’ibotni kuchaytirishda yangi bosqich.

  6. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 1998 yil 28 oktyabrdagi N PF-2100 son Farmoni – To’y-hashamlar, oilaviy tantanalar, ma’raka va marosimlarni tartibga solishning muhim huquqiy-me’yoriy asosi.

  7. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Xotin-qizlar qo’mitasi faoliyatini qo’llab-quvvatlash borasida qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida 2004 yil 25 maydagi Farmoni jamiyatda xotin-qizlar faolligini oshirishning garovi.

  8. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2004 – 2009 yillarda maktab ta’limini rivojlantirish umummilliy dasturi to’g’risida”gi Farmoni amaliy natijalari.

  9. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yilligiga bag’ishlangan tadbirlar dasturi to’g’risida” 2008 yil 1 maydagi Farmoni mazmun-mohiyati.

  10. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Milliy g’oya targ’iboti va ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish to’g’risida” 2006 yil 25 avgustdagi PQ-451-son Qarorida milliy g’oya targ’iboti va ma’naviyat yo’nalishlarining belgilab berilishi.

  11. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qimor o’yinlarini tashkil etish va o’tkazish bilan bog’liq noqonuniy faoliyatning oldini olish chora-tadbirlari to’g’risida” 2007 yil 28 martdagi PQ-608-son Qarori mazmun-mohiyati.

  12. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ona va bola salomatligini muhofaza qilish, sog’lom avlodni shakllantirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida” 2009 yil 13 apreldagi PQ-1096-son Qarori – ona va bola salomatligini muhofaza qilishda muhim huquqiy-me’yoriy hujjat.

  13. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2009 – 2013 yillarda aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, sog’lom bola tug’ilishi, jismoniy va ma’naviy barkamol avlodni voyaga etkazish borasidagi ishlarni yanada kuchaytirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari Dasturi to’g’risida” 2009 yil 1 iyuldagi PQ-1144-son Qarori mazmun-mohiyati.

  “MA`NAVIYAT ASOSLARI” FANI BO`YICHA TALABALAR BILIMINI BAHOLASH MEZONLARI


  Toshkent -2012

  I. NAZORAT TURLARI VA UNI AMALGA OSHIRISH TARTIBI.

  "Ma`naviyat asoslari" fani bo’yicha talabalarning bilim saviyasi va o’zlashtirish darajasi quyidagi nazorat turlari asosida o`tkaziladi:

  1) Joriy nazorat (JN) - seminar mavzulari bo`yicha talabalarning konspektlarini tekshirish, mavzular bo’yicha talabalar bilimlarni og’zaki so’rash; suhbat o`tkazish; faolligini aniqlash shaklida o`tkaziladi.

  2) Oraliq nazorat (ON) - semester davomida o`quv- dasturining tegishli bo`limi tugallangandan keyin talabaning bilim va amaliy ko`nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. ON semestr davomida 1 marta mustaqil ish mavzulari bo`yicha konspektlarini tekshirish, og`zaki sorash va test o`tkazish shaklida o`tkaziladi.

  3) Yakuniy nazorat (YaN) semestr oxiridagi ikki hafta davomida og`zaki savol – javob shaklida o’tkaziladi.
  II. Baholash tartibi va mezonlari
  "Ma`naviyat asoslari” fani bo’yicha talabalarning o`zlashtirish ko`rsatkichi 100 ballik tizimida baholanadi. Ushbu 100 bal nazorat turlari bo`yicha quyidagicha taqsimlanadi:

  joriy nazorat —25 ball;

  oraliq nazorat —45 ball;

  yakuniy nazorat — 30 ball.

  Joriy baholash

  bo’yicha reyting ballarini taqsimlanishi


  Seminar mavzulari

  Seminar darsga tayyorligi  Ma’naviy barkamol inson tushunchasi va uning sharqona ta’rifi. Islom Karimov asarlarida barkamol insonni tarbiyalash g’oyalari.

  0-5  Vatanparvarlik, insonparvarlik va o’z millatiga sadoqat-shaxs ma’naviyatining muhim mezonlari sifatida.

  0-5  Ma’naviy meros – jamiyat taraqqiyotining muhim omili.

  0-5  Iymon, diyonat, adolat, mehr –shafqat, e`tiqod, poklik, halollik va vafodorlik –shaxs ma`naviy fazilatlari.

  0-5  Shaxs ma`naviyatini rivojlantirishning omillari va vositalari.

  0-5
  Jami

  0-25

  Oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini taqsimlanishi
  Mavzular

  Ma’ruzani o’zlashtirish darajasi

  Mustaqil ta`lim

  Jami

  1


  “Ma’naviyat asoslari” fanining predmeti, tamoyillari va vazifalari hamda jamiyat taraqqiyotida tutgan o`rni

  0-2

  0-2

  0-4

  1. 2

  2

  I.A.Karimovning milliy-ma’naviy tiklanish konsepsiyasi va uning milliy mustaqillikni mustahkamlashdagi ahamiyati.

  Barkamol avlod -O’zbekiston taraqqiyotining poydevori  0-2

  0-2


  0-4


  3


  Milliy ma`naviayat nazariyasini shakillantirilishining umummetodologik asoslari

  Islom Karmovning “O`zbekistonning o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li” asari.  0-2

  0-2

  0-4

  4


  Qadimgi va O’rta asrlar davrida Osiyo xalqlari ma`naviyatining shakllanish jarayonlari

  “Manaviy qadriyatlar va milliy o`zlikni anglashning tiklanishi”. (I.Karimovning ”O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik martlari va taraqqiyot kafolatlari” asari).
  0-2

  0-1

  0-3

  5


  Islom dinida ma`naviyat va shaxs ma`naviy qiyofasining talqini

  Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin: (I.Karimovning “Tafakkur” jurnali Bosh muxarrirning savollariga javoblari)  0-2

  0-1

  0-3

  6
  6

  Amir Temur va Temuriylar sulolasi davrida ma`naviy yuksalish

  Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e`tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. (I.Karimovning “fidokor” gazetasi muxbiri savollariga javoblar).  0-2

  0-2

  0-4

  7


  O`z kelajagimizni o`z qo`limiz bilan qurmoqdamiz. (I.Karimovning “Turkiston” gazetasi muxbirining savollariga javoblari)

  0-2

  0-2

  0-4

  8


  Ma`naviyatda milliylik va umuminsoniylik.

  O`zbekiston XXI asrga intilmoqda (I.Karimovning O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining XIV-sessiyasidagi ma`ruzasi).  0-2

  0-2

  0-4

  9


  Ma`naviyat, iqtisod va ularning o`zaro bog`liqligi

  Ma`naviyat-insonning ulug`lash va kuch-qudrat manbaidir. (I.Karimovning “Yuksak ma`naviyat-engilmas kuch”asaridan)  0-2

  0-2

  0-4

  10

  Milliy o`zlikni anglash, uni mustahkamlash va millatlararo totuvligini ta`minlashda shaxs ma`naviyatining ahamiyati

  0-2

  0-2

  0-4
  Darsga qatnashganlik darajasi

  Ilmiy to’garakda ma’ruza(referat) bilan chiqishi,gazeta va jurnallarda maqola bilan chiqishi,mavzular bo’yicha slayd, xarita va ko’rgazmali qurollar tayyorlashdagi faoliyati  0-3

  0-4


  0-3

  0-4


  Jami

  0-23

  0-22

  0-45

  YAKUNIY NAZORAT SEMESTER YAKUNIDA OG’ZAKI YAKUNIY

  BAHOLASH SHAKLIDA O`TKAZILADI


  Yakuniy nazorat shakli

  O’zlashtirish ko’rsatkichlari

  Baholash mezonlari


  Og’zaki yakuniy baholash


  26-30 ball "a’lo  Berilgan savollarga to‘g‘ri va to‘la javob berilsa, ma’naviy-ma’rifiy jarayonlar, hodisalarning mazmuni, mohiyati, sabablari, natijalari to‘liq va izchil yoritilsa, ijodiy fikrlar tegishli hulosalarni bildira olsa, o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 26-30 ball oralig‘ida baholanadi.

  22-25 ball

  “yaxshi”


  Berilgan savollarga to‘g‘ri javob aytilsa, ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarni yoritishda ayrim noaniqliklarga yo‘l qo‘yilsada, mustaqil mushoqada yuritib olgan bilimlarni amalda qo`llay olsa o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 22-25 ball oralig‘ida baholanadi.

  17-21 ball

  “qoniqarli”  Berilgan savollarga asosan to‘g‘ri javob aytilsa va masalaning mohiyatini tushunib aytib bera olsa va tassavurga ega bo`lsa-da, biroq qo‘yilgan masalaning mohiyati, mazmuni, natijalari yuzakiroq yoritsa, o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 17-21 ball oralig‘ida baholanadi.

  0-16 ball “qoniqarsiz”

  Berilgan savollarga noto‘g‘ri javob aytilsa yoki javob berilmasa, qo‘yilgan masalaning mohiyati, mazmuni to‘g‘ri ochib berilmasa, aniq nassavurga ega bo`lmasa o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 0-16 ball oralig‘ida baholanadi

  Jami

  0-30

  Talabaning bilimini joriy va oraliq nazorat

  bo’yicha reyting tizimi ko’rsatkichlari


  Ko’rsatkichlar

  JB bal

  lari


  OB ballari


  Jami

  YaB bal

  lari


  1

  Darsga qatnashganlik darajasi
  0-5

  0-5
  2

  Ma’ruza konspekti va ma’ruzada o’tilgan mavzularni o’zlashtirganlik darajasi
  0-20

  0-20
  3

  Seminar darslariga tayyorgarligi, adabiyotlardan konspekti, so’zga chiqishi, masalani bilishi va bayon etish saviyasi

  0-20
  0-20
  4

  Mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish, ularning mazmunini o’zlashtirish darajasi
  0-20

  0-20
  5


  Ilmiy to’garakda ma’ruza (referat) bilan chiqishi. Gazeta va jurnallarda tarixiy maqola bilan chiqishi

  0-2
  0-2
  6

  Mavzular bo’yicha slayd, xarita va ko’rgazmali qurollar tayyorlashdagi faoliyati

  0-3
  0-3
  7

  Talabalar bilimini og’zaki yoki test usulida yakuniy baholash


  30
  Jami

  0-25

  0-45

  0-70

  30

  Og’zaki sinov bo‘yicha umumiy o‘zlashtirish ko‘rsatkichini aniqlash uchun variantda berilgan savollarning har biri uchun berilgan javoblarga qo‘yilgan o‘zlashtirish ballari qo‘shiladi va yig‘indi talabaning umumiy o‘zlashtirish bali hisoblanadi.  Talaba JN va ONlardan biror turi bo’yicha o’z vaqtida uzrli sabablarga ko’ra ball to’play olmasa, qayta o’zlashtirish uchun keyingi shu nazorat turigacha bo’lgan muddat ichida vaqt berildi.


  1 Ўзбекистон Конституцияси – биз учун демократик тараққиёт йўлида ва фуқаролик жамиятини барпо этишда мустаҳкам пойдевордир. – Президент Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 17 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 6 декабрь.

  2 Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. Т., «Маънавият», 2008. 4-бет.

  3 Аристотель. Политика. -М.: 1911. С.330.

  4 Бўри Эшмуҳаммедов. Илм ҳикмати. –Т.: Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти. 1999, 12-бет.

  5 Каримов И.А. Ўз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурмоқдамиз. –Т., «Ўзбекистон», 1999. 4-бет.

  6 Каримов И.А. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли». –Т., «Ўзбекистон», 1992. 78-бет.

  7 Каримов И.А. «Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз». –Т., «Ўзбекистон», 2000.

  1 И. А.Каримов. Миллий истиқлол мафкураси-халқ еътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. Т.: “Ўзбекистон”, 2000, 26-бет.

  1 И.А.Каримовнинг Бухоро ва Хива шаҳарларининг 2500 йилигига бағишланган тантанали маросимдаги табрик сўзи. 1997 йил 21-октябр.

  2 И.А.Каримов Ўзбекистоннинг ўз. 12-бет

  1 Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Т., “Ўзбекистон” 2000. 47-бет.

  1 Ислом Каримов. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-том, 304-бет.

  1 Левитин Л., Ислом Каримов -Янги Ўзбекистон Президенти. Т.: «Ўзбекистон», 1996, 10 - бет.

  2 Ислом Каримов И.А. Истиқлол ва маънавият. Т.: «Ўзбекистон», 1994, 7- бет

  2


  3 Каримов И.А. Истиқлол ва маънавият. Т.: «Ўзбекистон», 1994, 9-бет.

  4 Жалолов А. Мустақиллик маъсулияти. Т.: «Ўқитувчи», 1996, 29-бет

  5 Иброҳимов А, Султонов Х, Жўраев Н. Ватан туйғуси. Т.: «Ўзбекистон», 1996, 111- бет.

  1 Юсупов Е. Инсон камолотининг маънавий асослари. Т.: «Университет», 1998, 34- бет.

  2 Еркаев К. Маънавият-миллат нишони. Т.: «Маънавият», 1997, 27- бет.

  4 Имомназаров М. Миллий маънавиятимизнинг такомил босқичлари. Т.: 1996, 6- бет.

  5 Аъзамов Е. Юксак поғона. Маънавиятнинг ойдин йўли. Т , «Маънавият», 1996, 32-бет.

  61Т. Маҳмудов. Мустақиллик ва маънавият Т.: 2001, 9-бет.

  1 А. Еркаев. Езгулик сари йўналтирилган ирода. “Тафаккур”, 1997 йил, 3-сон 14-бет.

  2 З.Ғофуров, С. Тошев. Маънавият сабоқлари Қарши «Насаф» 1998 йил 11-бет

  3 А. Ешонқулов.Маънавият тарбияси. «Мулоқот», 1997, 1-сонли, 20-бет.

  5 И.А.Каримов. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. Т.7. Т.: «Ўзбекистон», 1999, 302-303 бетлар.

  1 И. А. Каримов. «Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура». Т.: «Ўзбекистон», 1993,78 – бет.

  1 Каримов И.А. Ўзбекистон : Миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. Т.: “Ўзбекистон “, 1996

  2 Ўша асар.

  2 Ўша асар

  3 Ўша асар

  1 И.А. Каримов Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Т., “Шарқ”, 1998. 3-4-бетлар.

  2 Ўша асар 5,10 - бетлар

  1 И.А.Каримов Жамиятимиз мафкураси халқни-халқ, миллатни-миллат қилишга хизмат этсин. Т.; “Ўзбекистон” 1998, 2, 4,15-бетлар


  2 Ўша асар. 15-бет.

  1 Баркамол авлод орзуси. Т: “Шарқ”, 1999, 9-бет.

  2


  1 Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. Т., “Ўзбекистон”, 1993. 78-бет.

  2 Ўша жойни кучириш 202-бет.

  3 Ўша жой 78-бет

  4 Ўша жой 79-бет.

  1 Каримов И.А. Ўзбекистон XXI асрга интилмоқда. Т., “Ўзбекистон” 1999. 17-бет.


  2 Ўша асар 18-бет.

  1 Каримов И.А. Миллий истиқлол мафкураси –халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. Т., “Ўзбекистон”, 2000. 12-13-бетлар.

  1 Каримов И.А.Тарихий хотирасиз келажак йўқ. 9-бет.


  1 И. А.Каримов. Миллий истиқлол мафкураси-халқ еътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. Т.: “Ўзбекистон”, 2000, 26-бет.

  1 И.А.Каримовнинг Бухоро ва Хива шаҳарларининг 2500 йилигига бағишланган тантанали маросимдаги табрик сўзи. 1997 йил 21-октябр.

  2 И.А.Каримов Ўзбекистоннинг ўз. 12-бет

  1 Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Т., “Ўзбекистон” 2000. 47-бет.

  1


  1 Каримов И.А. Миллий истиқлол мафкураси-халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. 25-бет

  1 Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт-пировард мақсадимиз. Т., “Ўзбекистон”, 2000. 26-бет.


  2 Каримов И.А. Ўша жой. 26-бет


  1 Каримов И.А. Оллоҳ қалбимизда юрагимизда. “Халқ сўзи” газетаси. 1999 йил 6 март.

  2 Каримов И.А. Озод ва абод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт-пиравард мақсадимиз. 26-бет.

  1 Миллий истиқлол ғояси: Асосий тушунча ва тамойиллар. Т.: “Ўзбекистон”, 2000. 10-бет.


  1 Каримов И.А. “Тарихий хотирасиз келажак йўқ” Т., “Шарқ” 1998. 15 бет.

  1


  1 А.Бобохонов, М.Махсумов. Абдулла Авлоний. Педагогик фаолият. “Ўқитувчи” Т: 1966, 43-бет.

  1 Ўша асар. 43-бет.

  1 Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. 43-бет

  1


  1 А.Бобохонов, М.Махсумов. Абдулла Авлоний. Педагогик фаолият. “Ўқитувчи” Т: 1966, 43-бет.

  1 Ўша асар. 43-бет.

  1 Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. 43-бет

  1 А.Абдуллаев Маънавият ва иқтисодий тафаккур Т., “Маънавият”. 1999. 7-бет.


  1 Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. Т., “Ўзбекистон” йили 102-бет.

  1 Каримов И.А. Ўзбекистон иқтисодий ислоҳатларни чуқурлаштириш йўлида. Т., “Ўзбекистон”, 1995 йил. 141-бет.

  1 И.Каримов. Озод ва обод Ватан, эркин ва фарован ҳаёт провард мақсадимиз. 25-бет.

  1 Каримов А. Маънавиятнинг иқтисодий тамойиллари. Т., “Маънавият”. 1999 йил. 28-бет.

  1 Воронцов В.Л. Тафаккур гулшани Т.: «Адабиёт ва санъат", 1981, 502-бет.

  1 И.А.Каримов. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-том. Т.: 1998, , 26-бет.
  Katalog: umk

  Download 2.43 Mb.
  1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
  Download 2.43 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  "Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof

  Download 2.43 Mb.