"Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof
Download 2.43 Mb.
bet7/30
Sana10.04.2017
Hajmi2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

4-slayd

Ma’naviyat kategoriyalariO’z-o’zini anglash
Bilimdonlik
Qalbi poklik
Saxiylik

Samimiylik

Xayrixohlik

Iymonlilik

Halollik
E’tiqodlilik

Diyonatlilik

Poklik


Mehr-shavqatVijdonlilik


Rostgo’ylik
AdolatparvarlikOta-onaga hurmat


Oilaga sadoqatlilik
Milliy o’z-o’zini anglash

Milliy g’urur


Millatparvarlik
VatanparvarlikMillat taqdiriga nisbatan mas’uliyat


Milliy manfaat ustuvorligini his etish


Milliy til
Milliy tarix
Adabiyot
Urf-odatlar
Davlat tizimiga hurmat
Jamoa an’analariga xayrihohlik
An’analar
Qonunlarga itoatkorlikVazminlik


Qadriyatlarni o’zlashtirish

O’z kasbining mohir ustasi


Mamlakat ichki va tashqi siyosatidan xabardor bo’lish
Hayotda bo’ladigan jarayonlarda faollik ko’rsatish

5-slayd


«Ma’naviyat asoslari» kursini

o’rganish metodlari


Dialektik metod
Kuzatish

Qiyoslash va taqqoslash

metod


Tarixiy yondashishMantiq


Empirik – sotsiologik

Metod


Sintez


Umummintaqaviy

Metod

Abstraktlash


Umumiylik

Nazariy metod
Abstraktlikdan

konkretlikka
Axloqiy metod
Ayrim guruh yoki shaxs xulqini kuzatishIzohlash metodiDiagnoslika metodi
Axborotlash metodi


Fan yutuqlaridan

foydalanish


6-slaydBorliq va jamiyat, narsalar, voqealar, hodisalar, inson hayoti, moddiy va ma’naviy boyliklarining axamiyatini ko’rsatish uchun qo’llaniladigan tushuncha. Qadriyatlar tarixiy va zamonaviy bo’lishi mumkin


7-slayd


Kishilarning tabiatni, borliqni o’zlashtirish va o’zgartirish jarayonida yaratgan moddiy, ma’naviy boyliklar hamda bu boyliklarni qayta tiklash va bunyod etish yo’llari va uslublari majmui


8-slayd


Ijtimoiy jarayonlar ma’no - mazmunini anglashni va uning boshqarish usulini bilishni da’vo qiladigan, ong va hatti-harakatni yo’naltiradigan ideallar, qadriyatlar maqsadlar, qarashlar yig’indisidir2.(2.1)-Ilova


Tarqatma materialning taxminiy nusxasi

FSMU texnologiyasi

(F) – Fikringizni bayon eting.

(S) – Fikringiz bayoniga biron sabab ko’rsating.

(M) – Ko’rsatilgan sababni tushuntiruvchi misol keltiring

(U) – Fikringizni umumlashtiring
Ushbu texnologiya tinglovchilarni o’z fikrini himoya qilishga,

erkin fikrlash va o’z fikrini boshqalarga o’tkazishga, ochiq holda

bahslashishga, egallangan bilimlarni tahlil qilishga, qay

darajada egallaganliklarini baholashga hamda

tinglovchilarni bahslashish madaniyatiga o’rgatadi
Yuksak ma’naviyat jamiyat taraqqiyotining asosi bo’la oladimi?F

Fikringizni bayon eting

S

Fikringizni bayoniga biror sabab ko’rsatingM

Ko’rsatilgan sababni tushuntiruvchi misol keltiring


U
Fikringizni umumlashtiring

2

mavzu


Islom Karimovning milliy-ma’naviy tiklanish kontseptsiyasi va uning milliy mustaqillikni mustahkamlashdagi ahamiyati

1.1. Ma’ruzani olib borish texnologiyasiTalabalar soni: 62

Vaqti: 2 soat

Mashg’ulot shakli

Kirish mavzu bo’yicha ma’ruza

Ma’ruza rejasi

  1. Milliy-ma’naviy tiklanish konseptsiyasining yaratillishidagi tarixiy manbalar va tarixiy shart-sharoitlarning ahamiyati.

  2. I.A.Karimovning nutq ma’ruzalari va asarlarida yuksak ma’naviyat g’oyalarining ilgari surilishi va rivojlantirilishi.

  3. Yurtimizdagi ma’naviy yuksalishning ahamiyati.
Mashg’ulotning maqsadi: O’quv kursi haqida umumiy tasavvurni shakllantirish, Islom Karimovning milliy-ma’naviy tiklanish kontseptsiyasi va uning milliy mustaqillikni mustahkamlashdagi ahamiyati haqida tushuncha hosil qilish

Pedagogik vazifalar

O’quv faoliyati natijalari:

Islom Karimov tomonidan ishlab chiqilgan milliy ma’-naviy tiklanish kontseptsiyasi bilan tanishtirish

Milliy-ma’naviy tiklanishning mohiya-tini aytib beradi

Ma’naviyat haqida tushuncha beradi, uning nazariy va metodologik ahamiyatini yoritib berish

Islom Karimovning ma’naviyat tushunchasiga bergan ta’rifini aytib bera oladi, uning nazariy va metodologik mazmunini tahlil qiladi

Mustaqillik yillarida mil-liy - ma’naviyatning tiklanishi va rivojlanishida Islom Karimovning xizmatlarini yoritib berish

Islom Karimov tomonidan ishlab chiqilgan O’zbekistonda XXI asrda ma’naviyatni rivojlantirishning ustuvor vazifalarini to’liq sanab beradi va izoh beradi

O’zbek xalqining milliy ma’naviyatining tiklanishi va mustaqillikni mustahkam-lashda I.Karimov tomonidan ishlab chiqilgan kontseptsi-yaning nazariy, metodologik va amaliy ahamiyatini keng yoritib berish

O’zbek xalqining milliy ma’naviyatining tiklanishi va mustaqillikni mustahkamlashda I.Karimov tomonidan ishlab chiqilgan kontseptsiyaning nazariy, metodologik va amaliy ahamiyatini aytib beradiO’qitish usullari va texnika

Ma’ruza, «aqliy hujum», T-sxema, munozara, muammoli vaziyatlar usuli

O’qitish vositalari

Ma’ruza matni, tarqatma materiallar, slaydlar, proektor

O’qitish shakllari

Jamoa, to’g’ridan-to’g’ri va guruhlarda ishlash

O’qitish shart-sharoiti

Texnik vositalar bilan ta’minlangan auditoriya

Monitoring va baholash

Og’zaki nazorat, savol-javob, o’z-o’zini nazorat qilish, reyting tizimi asosida baholash

Katalog: umk

Download 2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30
Download 2.43 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa"Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof

Download 2.43 Mb.