• 12,9 ball 12,75-10,6 ball 10,5-8,25 ball 8,1-5,5-ball
 • 5.1.Talabalar amaliy ko‘nikma bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini baxolash mezonlari .
 • Baxo A’lo Yaxshi qoniqarli
 • ball 42,5- 35,5ball 35- 27,5ball 27-18,5 ball
 • 12,7-10,6 ball 10,5-8,25 ball 8,1-5,5 ball 5,4 ball
 • 10,5-8,25 ball 8,1-5,5-ball 5,4 ball
 • Tarqatma material
 • 8. Adabiyotlar: Asosiy
 • Vaqt Qilinadigan ishlar Saqlash Materiallar
 • «tasdiqlayman»
  Download 1.83 Mb.
  bet76/76
  Sana16.06.2021
  Hajmi1.83 Mb.
  #15068
  1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76
  Baxolash

  a’lo

  Yaxshi

  qoniqarli

  qoniqarsiz

  yomon

  1

  O’zlashtirish %

  100%-86%

  85%-71%

  70-55%

  54%-37%

  36% va und.past

  2

  Amaliy qism

  15-12,9 ball

  12,75-10,6 ball

  10,5-8,25 ball

  8,1-5,5-ball

  5,4 ball  4.2.2 Grafik organayzer: piramida

  G’oyalarni iyerarxik tasavvur vositalari.

  tizimli, analitik fikrlashni rivojlantiradi.  1. sxema tuzilishi qoidalari bilan tanishadi. individual sxema tuzadi asosiy muammoni yozadi, keyin bu muammo dan keyingi muammochalarni yozib chiqadi..

  2. shu tufayli xar bir muammo to‘liq spektrda o‘rganib chiqish imkoniyati paydo bo‘ladi.

  3. juftliklarga yoki kichik guruxlarga bo‘linib olingan sxemalar taqqoslanadi. umumiy sxemaga birlashtiriladi.

  4. natijalararo prezentatsiyasi.

  baxolash

  A’lo

  yaxshi

  qoniqarli

  qoniqarsiz

  yomon

  1

  o‘zlashtirish %

  100%-86%

  85%-71%

  70-55%

  54%-37%

  36% va und.past

  2

  Amaliy qism

  15-12,9 ball

  12,75-10,6 ball

  10,5-8,25 ball

  8,1-5,5-ball

  5,4 ball

  5. bilim, ko‘nikmalarni nazorat shakllari

  - og‘zaki  -yozma

  -vaziyatli masalani yechish  -O’zlashtirilgan amaliy ko‘nikmalar namoyishi
  5.1.Talabalar amaliy ko‘nikma bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini baxolash mezonlari.
  Baxo

  A’lo

  Yaxshi

  qoniqarli

  qoniqarsiz

  Yomon
  o‘zlashtirish %

  100%-86%

  85%-71%

  70-55%

  54%-37%

  36% va undan past

  1

  Nazariy qism

  20-17,2

  Ball

  17-14,2 ball

  14-11 ball

  10,8-7,4 ball

  7,2 ball

  2

  Vaziyatli masalalar

  50-43 ball

  42,5- 35,5ball

  35- 27,5ball

  27-18,5

  ball

  18 ball

  3

  Test

  15-12,9ball

  12,7-10,6 ball

  10,5-8,25 ball

  8,1-5,5 ball

  5,4 ball

  4

  Amaliy qism

  15-12,9 ball

  12,75-10,6 ball

  10,5-8,25 ball

  8,1-5,5-ball

  5,4 ball

  6. O’tkazilgan nazoratning baxolash kriteriysi


  Baholash darajasi

  Reyting ball

  Talabalar ishini tavsiflash

  Yomon

  20

  Amaliy darslarda to‘plagan bali. To‘liq bilim daraja va aaliy ko‘nikmani o‘zlashtira olmagan – talaba amaliy darsga umuman tayyor emas.

  Qoniqarsiz

  20-54.9

  Talaba qoriqarli javob bermadi. Talaba zahira bilimlarni va yangilikni o‘zlashtira olmaydi, hech bo‘lmasa quyida ko‘rsatilganlarni:

  -UASh ishidagi xavf omillarini bilmaydi

  -Zudlik bilan tashhis qo‘yiladigan xavfli kasalliklarni bilmaydi

  -UASh ishida eng kekrakli tashhis xatolarini bilmaydi

  -Asosiy xavfguruhidagi-kasalliklarni bilmaydi

  -sanitar oqartuv ishlarini bilmaydi

  -professional faktorlarini bilmaydi


  Ko‘nikma va tayanch bilimlarni ta’minlanganlik darajasi

  Qoniqarli

  55-60.9

  Past sifatli qoniqarli javob.

  Talaba tayanch bilim va ko‘nikmalarni ko‘rsatishga harakat qiladi, lekin javob berish va ko‘nikmani bajarishda jiddiy hatolarga yo‘l qo‘yadi.  61-65.9

  O’rta darajadagi qoniqarli javob.

  Talaba tayanch bilim va ko‘nikmalarniko‘rsatishga harakat qiladi, lekin javob berish va ko‘nikmani bajarishda hatolarga yo‘l qo‘yadi.  66-70.9

  Yuqori sifatli qoniqarli javob.

  Talaba tayanch bilim va ko‘nikmalarni to‘liq ko‘rsatishga harakat qiladi:

  -UASh ishidagi xavf omillarini biladi

  -Zudlik bilan tashhis qo‘yiladigan xavfli kasalliklarni biladi

  -UASh ishidagi sanitaryoqartuvishlarinibiladi

  -Asosiy professional omillarni biladi

  -Asab-ruhiy buzilish belgilarini biladi

  -xavf belgilarini biladi  Bilim darajasini yuksaltirilganligi

  Yaxshi

  71-75.9

  Talaba tayanch bilim va ko‘nikmani to‘liq egallagan(“66-70.9” qismda ko‘rsatilgan) + keyingi bilim va ko‘nikmani egallagan.

  -Taxminiy tashhis qo‘yishni asosiy qoidalarini biladi

  - Asosiy xavf omillarini biladi

  -professional xavf omillarini biladi

  - sanitarya oqartuv ishlarini qoidalarini biladi

  -mustaqil bajara oladi  76-80

  Talaba tayanch bilim va ko‘nikmani to‘liq egallagan( yuqoriga qarang) + “71-75.9” qismda ko‘rsatilganlarnibiladi, keyingi bilim va ko‘nikmani egallagan.

  -bemor bilan muloqot ko‘nikmalarni biladi

  1. Tashhis qo‘yishdaxavfomillarinixisobgaolishni biladi

  2. bemorlarni o‘qitish qoidalarini biladi  81-85.9

  Talaba tayanch bilim va ko‘nikmani to‘liq egallagan( yuqoriga qarang) + “71-75.9” va “76-80” qismda ko‘rsatilganlarnibiladi, keyingi bilim va ko‘nikmani egallagan:

  3. xavf omili bo‘yicha yondoshishni biladi

  4. sanitar oqartuv ishlarini to‘laqonli bajara oladi

  A’lo

  86-90

  Talaba tayanch bilim va ko‘nikmani to‘liq egallagan( yuqoriga qarang) + “81-85.9” qismda ko‘rsatilganlarni biladi, keyingi bilim va ko‘nikmani egallagan:

  -professional va ekologik manbalarini biladi

  -Simulyatsiya bilan kelganda bilmaydi


  91-95

  Talaba tayanch bilim va ko‘nikmani to‘liq egallagan( yuqoriga qarang) + “86-90” qismda ko‘rsatilganlarni biladi, keyingi bilim va ko‘nikmani egallagan:

  -xavfomillari o‘ta xavfli YuQT tizimi kasalliklarini biladi

  -xavfomillarinio‘ta xavfli nafas tizimi kasalliklarini biladi


  96-100

  Talaba tayanch bilim va ko‘nikmani to‘liq egallagan( yuqoriga qarang) + “91-95” qismda ko‘rsatilganlarni biladi, keyingi bilim va ko‘nikmani egallagan:

  -Adabiyotlar asosida ilmiy ma’lumotlar ko‘rsatdi

  -UASh ishida bemorlarnio‘qitishamaliy bosqichlari va amaliyotda ko‘p tarqalgan kasalliklarni biladi  Tarqatma material:

  Amaliy mashg‘ulotni jihozlash:  Mustaqil ish va mustaqil ta’lim.

  Mavzu: klinik genetika. Oilaviy nasliy anamnez. Genetik tekshiruvlar. Etik va ijtimoiy aspektlar. Birlamchi zvenoda uchraydigan kasalliklar genetikasi

  Nazorat savollari:

  1. klinik genetika bu..

  2. oilaviy vrachning genetic kasalliklarni baholashdagi o‘rni

  3. genetik kasalliklarning sabablari

  4. genetik kasalliklarning turlari

  5. gen kasalliklari uchrashini kamaytirish mumkinmi?

  6. klaynfelter va Shershevskiy-Terner sindromlarining farqi nimada?

  7. genetik tekshiruv metodlari

  8. odam genotipini o‘zgartirish mumkinmi?

  9. oila tuzishning asoslari

  10. tibbiy genetik konsultatsiyaga ko‘rsatmalar  8. Adabiyotlar:

  Asosiy

  1. Ички касалликлар. Бобожанов С. Т: Янги аср авлод, 2008

  2. Внутренние болезни, том 1 Мухин Н.А. М.: ГЕОТАР - Медиа,2009

  3. Textbook of Internal Medicine Editor-in-Chiyef William N. Kelley 1997

  4. Textbook of famali Medicine Robert УЮ Rakel.David P. Rakel.2016

  5. Textbook of Harrison principles of internal medicine 19th edition. 2015


  Qo‘shimcha

  1. Умумий амалиёт врачлар учун маърузалар туплами , Гадаев А.Г., Т., 2012

  2. Общая врачебная практика, Под ред.Ф.Г.Назирова, А.Г.Гадаева. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2009.

  3. Справочник врача общей практики. Дж.Мёрта. М.: Практика, 1998.

  4. Сборник практических навыков для врачей общей практики. Гадаев А., Ахмедов Х.С. Т., 2010.

  5. Умумий амалиёт врачлар учун амалий куникмалар туплами Гадаев А.Г., Ахмедов Х.С., 2010. Т.

  6. Терапевтический справочник Вашингтонского Под ред. М.Вудли М.: Практика, 2000.

  7. Умумий амалиёт шифокори учун кулланма Ф.Г.Назиров, А.Г.Гадаев тахр. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2007.

  8. Внутренние болезни: учебник.- в 2-х т. (2 т.) Под ред. Мартынова и др. М.: ГЭОТАР - Медиа, 2005:

  9. Диагностика болезней внутренних органов. Окороков А.Н..2005.

  Internet resurclari:

  http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/index.html,http://dir.rusmedserv.c,

  http://www.medlinks.ru/,http://www.kosmix.com/,

  http://www.medpoisk.ru/,http://www.tripdatabase.com/,

  h ttp://www.klinrek.ru/cgi-bin/mbook

  ,http://www.intute.ac.uk/medicine/

  Internet meditsina saytlari:

  Med.-site.narod.ru

  www.medlook.ru

  www.medbok.ru

  9. Xronologiya xaritasi

  Vaqt

  Qilinadigan ishlar

  Saqlash

  Materiallar

  Mash-g‘ulot davomiy-ligi

  8.30– 9.30

  Yertalabki konferensiya

  Tungi navbatchilikka qolgan subordinator va vrach dokladi

  Kasallik tarixi, EKG, kodoskop.

  1 soat

  9.15-10.00

  Klinik audit.

  Yozib olingan malumotlar asosida talabalarning to‘liq malumoti.
  45 minut

  10.05-10.45

  Mavzuni teoritik muxokamasi  Galeriya buyicha “tur usuli” metodi orqali talabalarning bilimini baxolash.Talabalarga tibbiy xujjatlar tarqatiladi.

  Jadvallar , mashg‘ulotning yondosh mavzusi, zarur tibbiy xujjatlar.

  40 minut

  10.45 -11.05.

  Amaliy mashg‘ulotlarni bajarish.

  Talabalar kamida ikkita amaliy kunikma bajarishlari lozim.

  Bemor yoki volonter.

  20 minut

  11.05-11.45


  Kardiologiya va kardioreanimatsya bo‘limida bemorlar kuratsiyasi

  Bemorlar ko‘rigi,anamnez yig‘ish,bemorlarni umumiy ko‘rigi, laborator-instrumental tekshiruv natijalarini va yakuniy tashxisni taxminiy quyishi.Keyingi taktikani aniqlash.

  Bemor , fonendoskop, tonometr,kasallik tarixi ( klinik-laborator tekshiruv natijalari,bemorning ambulator kartasi)


  40 minut

  11.45-12.15

  Tanafus  30 min

  12.20-14.00

  Tematik kasallar muxokamasi

  Pedagogik tanlov bo‘yicha bemorlar ko‘rigi yoki amaliy mashg‘ulotni o‘tkazish, laborator-instrumental tekshiruv natijalarini va yakuniy va taxminiy tashxisni quyishi.. Ixtiyoriy rejani aniqlash

  Bemor , fonendoskop, tonometr,kasallik tarixi ( klinik-laborator tekshiruv natijalari).

  1 soat


  Download 1.83 Mb.
  1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76
  Download 1.83 Mb.