O‘qitish maqsadi va vazifalari
Download 1.35 Mb.
bet3/20
Sana19.03.2017
Hajmi1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1.1. O‘qitish maqsadi va vazifalari

O‘qitish maqsadi:

Shifoxona, sanatoriy va ambulator sharoitlarida bemorlarning kompleks reabilitatsiyasida, organizm sistemalari va ichki organlarining turli kasalliklarida va patologik oldi holatlarida jismoniy mashqlarning organizimga ta'siriga asoslangan holda shifobaxsh jismoniy tarbiya usullarini to‘g‘ri qo‘llash.O‘qitish vazifalari:

-jismoniy mashqlarning ta'sir mexanizmlarini va ShJTning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish;

-ShJT vositalari va shakllarini o‘rganish;

-ShJTni qo‘llash uchun ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalarni aniqlash;

-ShJT bo‘yicha hujjatlarni to‘g‘ri rasmiylashtirishni o‘rganish;

-shifoxona, poliklinika va ayollar maslahati sharoitlarida ShJTning davolash usullarini to‘g‘ri qo‘llashga o‘rganish.1.2.Fan bo‘yicha talabalarning bilimiga, o‘quviga va ko‘nikmalariga qo‘yiladigan talablar.

Talaba bilishi kerak:

- jismoniy mashqlarning ta'sir mexanizmini;

- ShJTni qo‘llash uchun ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalarni;

- Shifobaxsh jismoniy tarbiya vositalari va uning turlarini;

- Shifobaxsh jismoniy tarbiyasi davolash usullarini;

- Shifobaxsh jismoniy tarbiya shakllarini;

- Shifobaxshjismoniy tarbiyaning harakat tartibotlarini;

- Shifobaxsh jismoniy tarbiyaning qo‘llanilish samaradorligini baholashni.Talaba malakalarga ega bo‘lishi kerak;

-asosiy va yondosh kasalliklarni hisobga olgan holda gimnastik mashqlar kompleksini tuzishga;

-ShJT harakat tartiboti vazifalarini aniq belgilashga;

-ShJTning vositalarini to‘g‘ri tanlashga;

-ShJT xonasini jihozlashga;

-birinchi tibbiy yordamni ko‘rsatishga.Talaba quyidagi ko‘nikmalarni ortirishi kerak:

-bemorlarga ShDJTni rejalashni va to‘g‘ri tavsiya qilish;

-bemorlar bilan individual mashg‘ulotlar oborishni;

-shifokor-pedagogik nazoratini o‘tkazishni;

-mashg‘ulotda qo‘llanilayotgan jismoniy yuklamalarning adekvatligini va samaradorligini baholashni;

-reabilitatsiya bosqichida poliklinika va shifoxonada ShJT vazifalarini va harakat tartibotlarini aniqlashni.1.3.O‘quv rejasidagi boshqa fanlar bilan aloqasi

ShJT fani bo‘yicha ta'lim berish vertikal integratsiya bo‘yicha normal anatomiya, normal va patologik fiziologiya, ichki kasalliklar propedevtikasi, gorizontal integratsiya bo‘yicha fakultativ va gospital terapiya, travmatologiya va ortopediya, fakultativ va gospital jarrohlik, doya-ginekologiya, pediatriya fanlari bilan uzviy bog‘langan.


1.4.Talabalar bilish kerak bo‘lgan amaliy ko‘nikmalar minimumi

1. Jismoniy mashqlarning ta'sir mexanizimi.

2. ShJTni qo‘llash uchun ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.

3.Shifobaxsh jismoniy tarbiya vositalari va uning turlarini to‘g‘ri tanlash.

4. Shifobaxsh jismoniy tarbiya davolash usullarini to‘g‘ri tanlash.

5. Shifobaxsh jismoniy tarbiya shakllarini to‘g‘ri tanlash.

6.Shifobaxsh jismoniy tarbiyaning harakat tartibotlarini to‘g‘ri tanlash.

7.Shifobaxsh jismoniy tarbiyaning qo‘llanilish samaradorligini baholash.

8. Bemorlarga ShJTni rejalash va to‘g‘ri tavsiya etish.

9. Bemorlar bilan individual mashg‘ulotlar o‘tkazish.1.5.Talabalar bilimining nazorati

O‘qitilgan materiallar bo‘yicha talabalarning bilimini va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish darajasini baholash butun dars o‘tish vaqtida 2 bosqichda olib boriladi : kunlik joriy nazorat va yakuniy nazorat bo‘yicha reyting ballari qo‘yiladi. Yakuniy nazorat fan tugashi bilan o‘tkaziladi. Talabalar bilimining nazorati va baholanishi har xil ko‘rinishda olib boriladi : og‘zaki so‘rov, vaziyatli masalalarni yechish, o‘rgatuvchi-nazorat qiluvchi testlarga yozma yoki og‘zaki javob, amaliy ko‘nikmalarni bajarish, o‘qitishning yangi texnologiya usullari, har xil kasalliklarni ShJT yordamida davolash uchun gimnastik mashqlar kompleksini tuzish. Bundan tashqari talabalar mustaqil ish topshiradilar va ular kundalik joriy nazoratda baholanadi.

Fan bo‘yicha reyting ballari joriy nazorat va yakuniy nazorat ballarining yig‘indisi fan bo‘yicha qaydnomalarga va talabalarning reyting kitobchalariga qo‘yiladi.

1.6.O‘quv texnologiyalaridan foydalanish

O‘qitish jarayonida darslik va qo‘llanmalardan, internetdan olingan yangi ma'lumotlardan, tarqatma materiallardan (sinamalarni o‘tkazish tartibi, jadvallar, krossvord, baholash usullari), o‘qitishning yangi texnologiya usullaridan (miyaga hujum, kichik guruhlar, grafik organayzerlari tuzish va h.z.), o‘lchov va sinamalarni o‘tkazish uchun zaruriy asboblardan (veloergometr, tonometr, fonendoskop va boshqalar), videofilmlardan foydalaniladi.
2.O‘quv yuqlamasining hajmi


Mehnat hajmi

O‘quv yuklamasining hajmini auditor mashg‘ulotlar bo‘yicha taqsimlash (soat)


Mustaqil ish

Hammasi

Ma'ruza

Amaliy mashg‘ulot

52

32

6

26

20


3.Ma'ruza matnlarining mazmuni

3.1. Ma'ruzalarning mavzuiy rejasiMa'ruza mavzusi

Soat

1

Bemorlarning tibbiy reabilitatsiyasida shifobaxsh jismoniy tarbiyaning ahamiyati. Jismoniy mashqlarni odam organizimiga ta'sir mexanizmi asoslari. Shifobaxsh jismoniy tarbiyaning umumiy asoslari.

2

2

Turli kasalliklarni komleks davolashda ShJTni qo‘llash.

2

3

Massajni turli kasalliklarda qo‘llash.

2

Jami 6 soat

3.1. Ma'ruza 1. Bemorlarning tibbiy reabilitatsiyasida shifobaxsh jismoniy tarbiyaning ahamiyati. Jismoniy mashqlarni odam organizimiga ta'sir mexanizmi asoslari. Shifobaxsh jismoniy tarbiyaning umumiy asoslari. 2 soat

Shifobaxsh jismoniy tarbiya tarixi. Turli mashqlarning odam organizimiga ta'siri. ShJTda xarakat rejasini poliklinika, shifoxona va sanatoriya kurortda ShJTni tashkil qilish. ShJTni belgilashga ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. ShJTning umumiy asosalari: vositalari, shakllari va harakat tartibotlari. Davolovchi gimnastika muolajalarini o‘tkazish qoidalari va ShJTning samaradorligini aniqlash. Multimediya.3.2. Ma'ruza 2. Turli kasalliklarni komleks davolashda ShJTni qo‘llash. 2 soat

ShJTni turli kasalliklarda qo‘llash : yurak qon-tomir, oshqozon- ichak, nafas organlari va asab sistemalarida, travmatologiya-ortopediyada, jarrohlikda, pediatriya va akusher – ginekologiyada. Multimediya.3.3.Ma'ruza 3. Massajni turli kasalliklarda qo‘llash. 2 soat

Massajning turlari, usullari, organizmga ta'sir etish xususiyatlari. Massajga ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. Multimedia va videofilm namoyishi.Integral ma'ruza: (Gorizontal integratsiya) Turli kasalliklarda komleks davolashida ShJTni qo‘llanishi. Ma'ruzaning maksadi: Talabalarga turli kasalliklarni oldini olishda va davolashda ShJTning roli bilan tanishtirish. Ma'ruza davolash va tibbiy pedagogika fakultetlari 4 kurs talabalariga mo‘ljallangan. Ma'ruzachilar: Fakultet va gospital terapiya kafedralarning professor, t.f.d. Rizamuxamedova M.Z., dots. Skosыreva O.V..; Xalq tibbiyoti, reabilitologiya va jismoniy tarbiya kafedraning dots.
Xalq - bu odamlar jamoasi boʻlib, ularning tili, madaniyati, sanʼati, dini boshqa jihatlarini birgalikda aks ettiradi. Xalq tushunchasi keng boʻlib jihatlari bilan birlashtiriladigan odamlar yigʻindisiga aytiladi.
Adilov Sh.K., katta o‘qituvchi Vыsogorseva O.N. Muddat: 7, 8 semestr.

Eslatma:ma'ruzalar multimediya ko‘rinishida berilgan.

Adabiyotlar : A.1,2,3.4,5. Q.1-12

4.Amaliy mashg‘ulotlar mavzulari

4.1. Davolash fakulteti

Amaliy mashg‘u-lot

Mos

keluv-chi

maruza


Soat

Mavzular nomi va ularning bo‘limlar bo‘yicha mazmuni

Adabi-yotlar

1

2

34

1,2

1,2,3


1,2,3

1,2,3


6

7

67

ShJTning umumiy asoslari, vazifa-lari, maqsadi. Yurak qon-tomir siste-masi kasalliqlarida ShJTni qo‘llash (miokard o‘tkir infarkti, gipertonik kasalligi, yurak ishemik kaalligi, NSD). Nafas organlari kasaliklarida ShJTni qo‘llash (zotiljam, plevrit, surunkali bronxit, o‘pka emfizemasi, bronxial astma, bronxoektatik kasali) va samaradorligini baholash.

ShJT vositalari va shakllari. Xarakat tartibotlari. ShJT muolajasini belgi-lash prinsiplari. ShJT bo‘yicha hujjat-larni rasmiylashtirish. Bemorlarni davolashda qo‘llaniladigan ShJT usul-larining samaradorligini aniqlash.

ShJTning davolash usullarini tanlash va asoslash, vosita, shakl va harakat tarti-botlarini to‘g‘ri tanlash va qo‘llash, davo-lash samaradorligini aniqlash qriteriy-lari.

“Miya xujumi” va klaster tuzish usullari-ni qo‘llash.Hazm va harakat-tayanch sistemalari va modda almashinuvi kasalliklarida ShJTni qo‘llash (oshqozon-ichak yarasi, gastrit, kolit, enterit, enterokolit, splanxnoptoz, gepatit, xoletsistit, artrit, poliartrit, artroz, qandli diabet, semirish, podagra) va samaradorligini baholash.

ShJTni qo‘llash maqsadi va vazifalari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. ShJTning davolash usullarini tanlash va asoslash, gimnastik mashqlar kompleksini tuzish.

Klaster tuzish, Venna diagrammasi usuli-ni qo‘llash.

Jarrohlik kasalliklarda va trav-matalogiya-ortopediyada ShJTni qo‘llash (tomir kasalliklari, ko‘krak qafasi va qorin bo‘shlig‘ida o‘tkaziladigan operatsiyadan oldingi va keyingi davrlari, qo‘l-oyoq suyaklari va umurtqa pog‘anasi sinishlarining immobilizatsiya va undan keyingi davrlari, osteoxondroz) va samaradorligini baholash.

ShJTni qo‘llash maqsadi va vazifalari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. ShJTning davolash usullarini tanlash va asoslash, gimnastik mashqlar kompleksini tuzish.

“Klaster metodi” va “Nimaga?”, “Qanday?” usullarni qo‘llash.

Akusherlikda va genikologik kasal-liklarida (homiladorlik, ayollar jin-siy a'zolarning surunkali yallig‘la-nish kasalliklari) va pediatriyada

( skolioz, yassi tovon, bolalar serebral paralichi va h.z.) ShJTni qo‘llash va samaradorligini baholash.

ShJTni qo‘llash maqsadi va vazifalari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. ShJTning davolash usullarini tanlash va asoslash, gimnastik mashqlar kompleksini tuzish.

“Klaster metodi” va “Nimaga?”, “Qanday?” usullarini qo‘llash.


A.:1,2,4,5. K:,2,6,12

A.: 1,2,3,4,5

Q.:1,2,3,6,10,12,14

A. :1,2,3,4,

Q.:1,2,3,5,6,11

A. :1,2,3,4,5

Q.:,1,2,3,11,124.2. Tibbiy pedagogika fakulteti

Ama-liy mash-g‘ulot

Mos

keluv-chi

maruza


Soat

Mavzular nomi va ularning bo‘limlar bo‘yicha mazmuni.

Adabi-yotlar

1

2

34

5


1,2

1,2,3


1,2,3

1,2,3


1,2,3


5

5

55

6


ShJTning umumiy asoslari, vazifalari, maqsadi. Yurak qon-tomir sistemasi kasalliqlarida ShJTni qo‘llash (MO‘I, GK, YuIK, NSD).

ShJT vositalari va shakllari. Xarakat tartibotlari. ShJT muolajasini belgilash prinsiplari. ShJT bo‘yicha hujjatlarni rasmiylashtirish. Bemorlarni davolashda qo‘llaniladigan ShJT usullarining samaradorligini aniqlash.

ShJTning davolash usullarini tanlash va asoslash, vosita shakl va harakat tartibotlarini to‘g‘ri tanlash va qo‘llash, davolash samaradorligini aniqlash qriteriylari.

“Miya xujumi” va klaster tuzish usulari qo‘lanadi.Nafas sistemasi kasaliklarida ShJTni qo‘llash (zotiljam, plevrit, surunkali bronxit, o‘pqa emfizemasi, bronxial astma, bronxoektatik kasalligi). Hazm sistemasi kasaliklarida ShJTni qo‘llash (oshqozon-ichak yarasi, gastrit, kolit, enterit, enterokolit, splanxnoptoz, gepatit, xoletsistit).

ShJTni qo‘llash maqsadi va vazifalari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. ShJTning davolash usullarini tanlash va asoslash, davolash gimnastika komplesini tuzish.

Klaster tuzish, Venna diagrammasi usulari qo‘laniladi.
Harakat-tayanch sistemasi va modda almashinuvi kasalliklarida ShJTni qo‘llash (artrit, poliartrit, artroz, qandli diabet, semirish, podagra).

ShJTni qo‘llash maqsadi va vazifalari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. ShJTning davolash usullarini tanlash va asoslash, davolash gimnastika komplesini tuzish.

Klaster tuzish, Venna diagrammasi usulari qo‘laniladi.

Jarrohlik kasalliklarda va travmatalogiya-ortopediyada ShJTni qo‘llash (tomir kasalliklari, ko‘krak qafasi va qorin bo‘shlig‘ida o‘tkaziladigan operatsiyadan oldingi va keyingi davrlari, qo‘l-oyoq suyaklari va umurtqa pog‘anasi sinishlarining immobilizatsiya va undan keyingi davrlari, osteoxondroz).

ShJTni qo‘llash maqsadi va vazifalari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. ShJTning davolash usullarini tanlash va asoslash, davolash gimnastika kompleksini tuzish.

“Klaster metodi” va “Nimaga?”, “Qanday?” qo‘laniladi.

Akusherlik-genikologik kasallik-larida (homiladorlikda, jinsiy a'zolari surunkali yallig‘lanish kasalliklari) va pediatriyada ( skolioz, yassi tovon, bolalar serebral paralichi va h.z.) ShJTni qo‘llash va effektivligini baholash.

ShJTni qo‘llash maqsadi va vazifalari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. ShJTning davolash usullarini tanlash va asoslash, davolash gimnastika komplesini tuzish.

“Klaster metodi” va “Nimaga?”, “Qanday?” qo‘laniladi.


A.:1,2,4,5. K:,2,6,12

A.: 1,2,3,4,5

Q.:1,2,3,6,10,12,14

A. :1,2,3,4,

Q.:1,2,3,5,6,11

A.:1,2,3,4,5

Q:1,2,3,11,12

A.:1,2,3,4,5

Q:1,2,3,11,12
5.Mustaqil ish

Mash-g‘ulot №

Mos qyeluvchi

ma'ruza№


Mustaqil ishlar mavzusi va mazmuni

Ajratilgan

soatlar


Adabi-yotlar

1

2

3.


4

51, 2

1

3


2

21.Aerob mashqlar.

Nafas mashqlarni turlari: statik, dinamik va mahsus. Noa'nanaviy nafas mashqlari: u-shu, pranayyama-yoga va h.z. Ta'sir mexanizmlari, o‘tkazilish tartibi.2.Vegetativ distoniya sindromida ShJT vositalarini qo‘llanishi.

Organizmning jismoniy rivojla-nishiga, salomatlik holatiga, ichki organlarning rivojlanishi va funksional holatiga jismoniy mashqlarning ta'siri. Organizm-ning salomatligini mustahkamlash-da harakat faolligini tanlash, ShJTning vosita va shakllarini aniqlash va qo‘llash.1.Miofassial og‘riq sindrom-larini ShJT bilan davolash. Umurtqa pog‘ona kasalliklarida ShJT vositalraini qo‘lash.

Izeometrik mashqlardan keyngi relaksatsiya.Umurtqa pog‘anasi kasal-liklarida umurtqa pog‘anasini cho‘zish (traksion terapiyasi).

Yogasana (maxsus dastlabki holatda davolash). Pol Breg bo‘yicha mashqlar komleksi.

2.Manualterapiya.

Ta'sir mexanizmi, Uslublari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.

Uslub - tilning inson faoliyatining muayyan sohasi bilan bogʻliq vazifalariga koʻra ajratilishi. Kishilar faoliyatning barcha sohalarida aloqa qilish jarayonida tildagi leksik, frazeologik, grammatik va fonetik vositalarni tanlash va ishlatishda birbirlaridan maʼlum darajada farq qiladilar.1.Massaj

Massaj turlari: davolash, gigienik, sport, kosmetik, reflektor-segmen-tar. Ta'sir mexanizmi, Uslublari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.2.Gidrokinezoterapiya.

Ta'sir mexanizmi, Uslublari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.1.Ko‘z kasalliklarining gimnas-tikasi.

Ta'sir mexanizmi. Mahsus mashqlar, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.2.Bolalarni chiniqishida ShJT vositalarining ahamiyati.

Tabiy omilar, aerob mashqlar, xarakat tartibotlari, o‘yin dars-larini qo‘llash.1.Operatsiyadan keyingi davrda ShJT.

Operatsiyadan keyingi erta va kechki davrlarda ShJT harakat tartibot-lari va ularning vazifalari, shakl va vositalarni tanlash, samarador-ligini baholash.2.Bolalar serebral paralichida ShJTning ahamiyati.

ShJT harakat tartibot-lari va ularning vazifalari, shakl va vositalarni tanlash, samarador-ligini baholash.2
2

2


2

2

22

2

2


2

A. 1,2,3,4,6,

7,8


Q. 1,2,3,4,7

8,9,10


A. 1,2,6,7,8

Q.1,2,6,8,10


A.2,4,5,6,7,8

Q.2,3,4,7,10

A. 1,6,7,8

Q. 1,2,3,4,6

8,10


A.: 4.1.2

Q:5,7,8,12,

13

A:1.2.4.5.Q: 6.7
A:1.2.4.5.

Q: 6.7

A:1.2.4.5.

Q: 6.7

A. 1,2,6,

7,8


Q. 1,2,7

8,9,10

A:1.2.4.5.

Q: 6.76. Fan bo‘yicha ko‘nikma, malakalar va bilimlarini baholash

va reyting nazorati.

O‘quv mashg‘ulotini o‘zlashtirish sifatini baholash 2 xil nazorat : joriy va yakuniy baholash orqali amalga oshiriladi.

1.Joriy baholash (JB) - har kuni talabalarning bilimi va amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtirilishi, talabalarning mustaqil ish bajarishi tekshirilib boriladi. Talabalarning mustaqil ishlari (TMI) – talabalar tomonidan mustaqil tayyorlangan ishlari (referat, slayda, krossvord, tarqatma material, vaziyatli masala,konspekt) amaliy mashg‘ulotlarda eshitilib, taxlil qilinadi va reyting nazorati tizimi asosida ballarda baholanadi.

Talabaning mustaqil ishi O‘zR Oliy va o‘rta maxsus ta'lim Vazirligi-ning 21.02.2005 yil 34-sonli buyrug‘i va oliy ta'lim muassasasi rektori 2009 yildagi buyrug‘i bilan tasdiqlangan «Talaba mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baxolash tartibi to‘g‘risida Namunaviy nizom» asosida tashkil etiladi.

Talabalarning mustakil ishi namunaviy dastur asosida ko‘rsatilgan mavzular asosida amalga oshiriladi. TMI bo‘yicha olingan natija 0.05 koeffitsientga ko‘paytiriladi.

Baholash quyidagicha amalga oshiriladi :

-savollarga og‘zaki javob berishi;

-vaziyatli masalalarni yechish,takliflar berish;

-amaliy ko‘nikmalarni bajarish;

-yangi usullarni qo‘llab, bilimni baholash;

-mavzu bo‘yicha testlarni qo‘llash.

Har bir bajarilgan ish reyting nazorati tizimiga asosan ballarda baholanadi.

2. Yakuniy baholash (YaB) – amaliy mashg‘ulotlar tugagach, quyidagicha olib boriladi:.

-YaB ga joriy bahoning maksimal reyting balining 55 va undan yuqori ball olgan talabalar qo‘yiladi;

-yakuniy baholash og‘zaki OSKI yoki yozma test shaklida olinadi;

-reyting nazorti tizimiga asosan ballarda baholanadi.

Fan bo‘yicha umumiy reyting balli JB va YaB ballarini qo‘shib olinadi. Olingan ballar qaydnoma va talabalarning reyting kitobchasiga qo‘yiladi.

Fan bo‘yicha umumiy reyting balli quyidagicha baholanadi :

86,0 – 100,0 ball - a'lo

71,0 – 85,9 ball - yaxshi

55,0 – 70,9 ball - qonikarli

54,9 va undan past - qonikarsiz

Talabaning tayyorgarlik sifatini belgilovchi asosiy kriteriyasi uning reytingi hisoblanadi, bu esa joriy va yakuniy nazorat baholarining yig‘indisidan chiqariladi.
Fan bo‘yicha 100 ball kuyidagicha taqsimlanadi:
Nazorat turi

Maksimal ball

Koeffitsient

O‘tish ball

1.

Joriy nazorat

50

0,5

27,5

2.

Yakuniy nazorat

50

0,5

27,5
JAMI

100

1

55,0

Amaliy mashg‘ulotlarni baholash kriteriyasi bo‘lib, talabaning mashg‘ulotga tayyorgarligi va vazifalarni bajarish sifati baholarining yig‘indisidan kelib chiqadigan joriy bahosi hisoblanadi.

Har bitta talaba amaliy mashg‘ulotlar davomida mustaqil ishlarni bajarishi kerak. Mustaqil ish mavzusini va bajarish shaklini talabaning o‘zi tanlaydi.Talabalar bilimining nazorati.

  1. Og‘zaki so‘roq qilish

  1. Vaziyatli masalalarni yechish.

  2. Biletlar bo‘yicha og‘zaqi javob berish.

  3. Amaliy ko‘nikmalarni bajarish.

  4. Interaktiv usullari bo‘yicha mashg‘ulot o‘tkazish va baholash.

O‘quv texnologiyalaridan foydalnish.

  1. O‘rgatuvchi-nazorat etuvchi kompyuter dasturi.

  1. Slaydlar, krossvordlar.

  2. Multimedia amaliy mashg‘ulotlari.

  3. Video–kinofilmlar.

  4. Turli trenajyorlar.Download 1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Download 1.35 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO‘qitish maqsadi va vazifalari

Download 1.35 Mb.