• TMI tekshirish mezonlari
 • Yakuniy nazorat mezonlari
 • ShJT fanidan amaliy ko‘nikma ro‘yxati.
 • 7.Adabiyotlar. Asosiy (A)
 • 1. Mashg‘ulotni o‘tkazish joyi va jihozlanishi
 • 2. Mavzuni o‘rganish davomiyligi: 6 soat
 • 4. O‘quv mashg‘ulot tuzilishi: (mashg‘ulot rejasi)
 • 6. O‘quv faoliyatini natijalari
 • 7. Talim texnikasi va usullari
 • 10. Talim shart sharoitlari
 • 12. O‘quv mashg‘ulotining texnologik xaritasi
 • Joriy nazoratni baholash mezoni
  Download 1.35 Mb.
  bet4/20
  Sana19.03.2017
  Hajmi1.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

  Joriy nazoratni baholash mezoni


  O‘zlash-tirish %


  Baho

  Talabaning bilim darajasi

  1

  96-100


  A'lo


  «5»

  Mavzu bo‘yicha o‘z fikrini to‘liq bayon etadi, barcha berilgan savollarga to‘liq to‘g‘i javob beradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi, ijodiy fikrlaydi, auditoriyada mavzuni muhokama qilishda faol qatnashadi. Mavzu bo‘yicha vaziyatli masalalarni yechadi, test savollariga to‘liq va to‘g‘ri javob beradi. Erkin tasavvurga ega bo‘lib, kerak bo‘lganda o‘qituvchi bilan o‘z fikrini almasha oladi. TMI 10 ta manbadan oshiq bo‘lgan internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan yuqori sifatli referatlar, slaydlar, banerlar, videofilmlar majmuasi tayyorlangan.

  2

  91-95

  Mavzu bo‘yicha o‘z fikrini to‘liq bayon etadi, barcha berilgan savollarga to‘liq to‘g‘ri javob beradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi, ijodiy fikrlaydi, auditoriyada mavzuni muhokama qilishda faol qatnashadi, mustaqil mushohada yuritadi. Mavzu mohiyatini tushuntira oladi, erkin tasavvurga ega bo‘ladi, o‘qituvchi bilan bemalol fikr almasha oladi. TMI 10 ta manbadan oshiq bo‘lgan internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan yuqori sifatli referatlar, slaydlar, banerlar majmuasi.

  3

  86-90


  Mavzu bo‘yicha o‘z fikrini yetarli darajada bayon etadi, barcha berilgan savollarga to‘g‘ri javob beradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi, ijodiy fikrlaydi, auditoriyada mavzuni muhokama qilishda qatnashadi. Mavzu bo‘yicha amaliy ish natijalari bo‘yicha mustaqil tekshirish bayonnomasini to‘ldiradi. TMI 10 ta manbadan oshiq bo‘lgan internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan yuqori sifatli referatlar, slaydlar majmuasi.

  4


  81-85


  Yaxshi


  «4»

  Mavzu bo‘yicha o‘z fikrini yetarli darajada bayon etadi, barcha berilgan savollarga to‘g‘ri javob beradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi, ijodiy fikrlaydi, auditoriyada mavzuni muhokama qilishda qatnashadi. TMI 8-10 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan, chiroyli rasmiylashtirilgan, 15-20 ta bir turdagi animatsiyali referatlar. Barcha ma'lumot-larni to‘liq hajmda ko‘rsatib beradi, biroq zerikarli rasmiylashtirilgan.

  5

  76-80

  Javoblar to‘g‘ri, ammo to‘liq emas, o‘qituvchining qo‘shimcha savollari bo‘yicha kamchilikni to‘ldiradi, mavzuni muhokama qilishda yetarlicha faol. Auditoriyadagi topshiriklarni bajariщda katnashadi. TMI 5-8 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foyda-lanib yozilgan, chiroyli rasmiylashti-rilgan, 10-15 ta bir turdagi animatsiyali referatlar. Barcha ma'lumot-larni to‘liq hajmda ko‘rsatib beradi, biroq zerikarli rasmiylashtirilgan.

  6


  71-75


  Mavzuni muhokama qilishda yetarlicha faol, ammo xatoliklarga yo‘l qo‘yadi. Auditoriya ishlarini bajarishda qatnashadi, kerakli yozishlarni amalga oshiradi. TMI 3-5 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan, chiroyli rasmiylashtirilgan, 5-10 ta bir turdagi animatsiyali referatlar. Barcha ma'lumot-larni to‘liq hajmda ko‘rsatib beradi, biroq zerikarli rasmiylashtirilgan.

  7

  66-70


  Qoniqarli

  «3»


  Javoblar 50% ga to‘g‘ri, ammoberilgan savolning mohiyatini tushunadi; topshiriqlarni bajara oladi, biroq unda 2-3 xatoliklarga yo‘l qo‘yadi.

  8


  61-65  Javoblar 50% ga to‘g‘ri, savol mohiyatini hamma vaqt ham to‘g‘ri tushunmaydi, topshiriqlarni o‘qituvchi yordamida bajaradi va shunda ham 2-3 ta xatoga yo‘l qo‘yadi. 2-3 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib qoniqarli yozilgan referat-lar. Referat chiroyli rasmiylash-tirilgan, biroq xatolari bor, ketma-ketlikka rioya qilinmagan holda, mavzu yarim chala ochib berilgan. Mavzuning yarim mazmunini ochgan 5-10 ta bir xil turdagi animatsiyali, monton rasmiylashtirilgan slaydlar majmuasi tayyorlangan. Stendlar, bannerlar yoki laminatsiya qilingan materiallar ma'lumotlarning yarimiini o‘z ichida mujassamlab, sifatsiz rasmiylashtirilgan.

  9


  55-60


  Javoblar 40% ga to‘g‘ri, javob berishda yanglishib ketadi, savol mohiyatini hamma vaqt to‘g‘ri tushunmaydi, topshiriqlarni boshqa talaba yoki o‘qituvchi yordamida bajaradi. 2-3 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumot-laridan foydalanib qoniqarli yozilgan referatlar. Referat chiroyli rasmiylash-tirilmagan, xatolari bor, ketma-ketlikka rioya qilinmagan holda, mavzuni ochib berilmagan. Mavzuning yarim mazmunini ochgan 5-10 ta bir xil turdagi animatsiyali, monton rasmiylash-tirilgan slaydlar majmuasi tayyorlangan. Stendlar, bannerlar yoki laminatsiya qilingan materiallar ma'lumotlarning yarimiini o‘z ichida mujassamlab, sifatsiz rasmiylashtirilgan.

  10

  54-30

  Qoniqarsiz

  «2»


  40% gacha to‘g‘ri javob bera oladi, javoblar aniq emas, topshiriqlarni bajara olmaydi. Uy vazifasi bajarilmagan. Referat yomon rasmiylash-tirilgan, xatolari bor, ketma-ketlikka rioya qilinmagan holda, mavzuning mazmunini ochib bermagan. 1-2 ta internet va adabiyotlar ma'lumotlaridan foydala-nilgan. Mavzuning yarimidan kam qismini ochgan 10 dan kam bir xil turdagi animatsiyali, monton rasmiylashtirilgan slaydlar majmuasi tayyorlangan. Stendlar, bannerlar yoki laminatsiya qilingan materiallar kam ma'lumotlarni o‘z ichida mujassamlab, sifatsiz rasmiy-lashtirilgan.

  11


  30-20


  Amaliy mashg‘ulotga qatnashadi, formada, daftari bor. Uyga berilgan vazifa bajarilmagan.Talaba mustaqil ish vazifalarini bajarmagan.


  TMI tekshirish mezonlari  O‘zlash-tirish %

  Baholash

  Talabaning bilim darajasi

  1.

  86 - 100

  A'lo «5»

  10 ta manbadan oshiq bo‘lgan internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan yuqori sifatli referatlar. Mavzusi to‘liq va har tomonlama ochib ko‘rsatilgan referatlar, matni mantiqiy ketma-ketlikda yozilgan, referatni tayyorlashda talaba eruditligini, bilimlarining chuqurliligini va savodxon ekanligini namoyish etdi. Referat chiroyli rasmiylashtirilgan. Mavzuni to‘liq ochib beruvchi 30 dan ortiq animatsiyali, zamonaviy ma'lumotlardan foydalangan, aniq va chiroyli slaydlar majmuasi tayyorlangan. Stendlar, bannerlar yoki laminatsiya qilingan materiallar yuqori saviyada tayyorlangan, materiallar mantiqan to‘g‘ri yozilgan, sifatli, aniq va chiroyli rasmiylashtirilgan, barcha ma'lumotlarni to‘liq hajmda ko‘rsatib beradi.

  2.

  71 - 85

  Yaxshi

  «4»


  3-5 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan referatlar. Referat chiroyli rasmiylashtirilgan, xatosiz, mantiqan to‘g‘ri yozilgan, mavzu to‘liq ochib berilgan. Mavzuni ochib beruvchi 15-20 ta bir turdagi animatsiyali, zamonaviy ma'lumotlardan foydalangan, bir ko‘rinishda rasmiylashtirilgan slaydlar majmuasi tayyorlangan. Stendlar, bannerlar yoki laminatsiya qilingan materiallar yuqori saviyada tayyorlangan, barcha ma'lumotlarni to‘liq hajmda ko‘rsatib beradi, biroq zerikarli rasmiylashtirilgan.

  3.

  55 - 70

  Qoniqarli «3»

  2-3 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib qoniqarli yozilgan referatlar. Referat chiroyli rasmiylashtirilgan, biroq xatolari bor, ketma-ketlikka rioya qilinmagan holda, mavzu yarim chala ochib berilgan. Mavzuning yarim mazmunini ochgan 10-15 ta bir xil turdagi animatsiyali, monton rasmiylashtirilgan slaydlar majmuasi tayyorlangan. Stendlar, bannerlar yoki laminatsiya qilingan materiallar ma'lumotlarning yarimiini o‘z ichida mujassamlab, sifatsiz rasmiylashtirilgan.

  4.

  0 - 54

  Qoniqar-siz «2»

  Referat yomon rasmiylashtirilgan, xatolari bor, ketma-ketlikka rioya qilinmagan holda, mavzuning mazmunini yarimidan kam qismini ochib bergan. 1-2 ta internet va adabiyotlar ma'lumotlaridan foydalanilgan. Mavzuning yarimidan kam qismini ochgan 10 dan kam bir xil turdagi animatsiyali, monton rasmiylashtirilgan slaydlar majmuasi tayyorlangan. Stendlar, bannerlar yoki laminatsiya qilingan materiallar kam ma'lumotlarni o‘z ichida mujassamlab, sifatsiz rasmiylashtirilgan.


  Yakuniy nazorat mezonlari  O‘zlash-tirish %

  Baho

  Talabaning bilim darajasi

  1.

  96-100


  A'lo «5»

  O‘rgatuvchi nazorat qiluvchi dastur hamma savollariga to‘g‘ri, aniq, ketma-ketlikka rioya qilgan holda javoblar berilgan.

  2.

  91-95


  O‘rgatuvchi nazorat qiluvchi dastur hamma savollariga javoblar to‘g‘ri, ammo ketma-ket javob berishda to‘g‘irlangan hollari kuzatildi.

  3.

  86-90


  O‘rgatuvchi nazorat qiluvchi dastur hamma savollariga javoblar to‘g‘ri, ammo ketma-ketlikka rioya qilinmagan.

  4.

  81-85


  Yaxshi «4»

  O‘rgatuvchi nazorat qiluvchi dastur hamma savollariga javoblar to‘g‘ri, ammo ketma-ketlikda 1 ta ahamiyatsiz xato bor.

  5.

  76-80

  O‘rgatuvchi nazorat qiluvchi dastur hamma savollariga javoblar to‘g‘ri, ammo ketma-ketlikda 1-2 ta xato bor.

  6.

  71-75


  O‘rgatuvchi nazorat qiluvchi dastur savollariga javob berishda xatolar bor(30%). Javoblar ketma-ketligida bir necha to‘g‘irlangan hollari kuzatildi.

  7.

  66-70


  Qoniqar-

  li «3»


  O‘rgatuvchi nazorat qiluvchi dastur savollariga javob berishda xatolar bor(40%). Javoblar ketma-ketligi buzilgan.

  8.

  61-65


  O‘rgatuvchi nazorat qiluvchi dastur savollariga javob berishda xatolar bor, 45% javoblar noto‘g‘ri yozilgan hamda ketma-ketlik buzilgan.

  9.

  55-60


  O‘rgatuvchi nazorat qiluvchi dastur savollariga javob berishda xatolar bor, 55% javoblar noto‘g‘ri yozilgan hamda ketma-ketlik ko‘p hollarda buzilgan.

  10

  54 -30

  Qoniqar-


  siz «2»

  O‘rgatuvchi nazorat qiluvchi dastur savollariga javob berishda xatolar bor, 55?n ko‘p javoblar noto‘g‘ri yozilgan hamda ketma-ketlik ko‘p hollarda buzilgan.

  11

  30 va undan kam

  O‘rgatuvchi nazorat qiluvchi dastur hamma savollariga javoblar noto‘g‘ri yozilgan hamda ketma-ketlik ko‘p hollarda buzilgan.


  ShJT fanidan amaliy ko‘nikma ro‘yxati.

  1. ShJT bemorlarga to‘g‘ri buyurish.

  2. ShJT mashg‘ulotini o‘tkazish.

  Amaliy ko‘nikmalar baholash mezonlari.

  Joriy nazoratning 40%ni amaliy qism tashkil qiladi.

  Maksimal 20 ballga teng.

  Shifobaxsh jismoniy tarbiya fanidan joriy nazorati bo‘yicha o‘zlashtiriladigan har bir amaliy ko‘nikmalar bosqichda amalga oshiriladi va maksimal 100 ball bilan baholanadi.

  Amaliy ko‘nikmalar qadamma-qadam bajarilishida hatolar qilinganda, bajarilmagan qadam hisobidan maksimal ajaratilgan ballar olib tashlanadi. Oxirgi qo‘shilgan ballar summasidan quyidagi koeffitsent bilan hisoblanadi, 20 * x/100 koeffitsentga o‘tkaziladi.

  Masalan: talaba 80 ball olsa amaliy ko‘nikmani joriy baholashdagi balli 16 ga teng bo‘ladi. 16 ball yoki joriy baholashni 38% tashkil etadi.
  Joriy baholash

  Nazariy qism 25%

  12.5 minimal ball  Analitik qism 30%

  15.0 minimal ball  Amaliy qism 40%

  20 minimal ball  TMI 5%

  2.5 minimal ball.  7.Adabiyotlar.

  Asosiy (A):

  1.Epifanov V.A., Apanasenko G.L. «Lechebnaya fizkultura i vrachebniy kontrol» M., 1990 g.

  2.Epifanov V.A. «Lechebnaya fizkultura i sportivnaya meditsina» M., 2000

  3.Popov V.I. Chogovadze V.G. « Fizicheskaya reabilitatsiya» Rostov na Donu 2001g.

  4.yepifanov V.A. “ Lechebnaya fizicheskaya kultura” M. 2003g.

  5.Dubrovskiy V.A. “ Lechebnaya fizkultura” M. 2004 g  Qo‘shimcha (Q):

  1.Epifanov V.A. «Lechebnaya fizkultura i sportivnaya meditsina» M., 2000

  2.Rixsieva O.A. «Massaj» T. 1996 g.

  3.yevdokimova T.A. Milyukova I.V. Noveyshiy spravochnik“ Lechebnaya fizkultura” M. 2004g.

  4.«Meditsinskie osnovы fizicheskogo vospitaniya i formirovaniya zdorovya i garmonichnogo razvitiya detey i podrostkov» prof. Nazirov F.G. prof. Axmedova D.M. prof. Suyumov F.A. dots. Vasilev V.D, prof. Shayxova G.I. Tashkent 2003g

  5.Karpman V.L. «Serdse i sport» M., 1999

  6.Edvard T. Xouli, B. Don-Frenks « Rukovodstvo instruktora ozdorovitelnogo fitnessa» Kiev 2004g

  7.Bet Shou “Yoga fit Trening dlya zdorovya” M. 2005 g.

  8.Milyukova I.V. yevdokimova T.A. “Gimnastika dlya detey” M. 2004 g.

  9.A. Bokov S. Sergeev “ Yoga dlya detey” M. 2004 g.

  10.yepifanov V.A., Moshkov V.N. «Lechebnaya fizkultura (spravochnik)» M.1997

  11.Aulik I.V. «Opredelenie fizicheskoy rabotosposobnosti v klinike i sporte» M., 1990

  12.Yuldashev K.Yu. «Nemedikamentoznыe metodы lecheniya profilaktiki i meditsinskoy reabilitatsii». Sb. nauch. trudov. T.-1994g.

  Chet el adabiyoti:


  1. Consuelo T Lorenzo et al. Physical Medicine and Rehabilitation Medscape Reference 2011 – WebMD

  2. Marlis Gonzalez-Fernandez, MD, PhD, Jarrod David Friedman, MD Physical Medicine and Rehabilitation Pocket Companion

  3. Mark Harrast, MD, Jonathan Finnoff, DO Sports Medicine Study Guide and Review for Boards

  4. Mika T. Warshava. Fizikaterapia. 460.2000

  5. Sara J. Cuccurullo (Editor) Physical Medicine and Rehabilitation Board Review 2004 - Demos Medical Publishing, 848 pp.

  6. Teylor S.B., Miller N.H. “Basic physiologic principils relatied to Group exirsise programs” Filadelphiya 1990

  7. Tehaxton L. “Phithiological and psythological effects of short term exirsise eddiction on habitual runners.” 1992 96.

  8. Wainapel, Stanley F.; Fast, Avital (Editors) Alternative Medicine and Rehabilitation A Guide for Practitioners 2003 - Demos Medical Publishing.

  Internet saytlari:

  http://www.medscap.com

  http://www.sportsinjuryclinic.net

  http://www.about. com.

  http://www.healthline. com

  http://www.medlinks.ru  http://www. z-e.ru

  http://www.sportmed.com

  www.sportsmed.org.  1. Mashg‘ulotni o‘tkazish joyi va jihozlanishi

  Halq tibbiyoti, reabilitologiya, jismoniy tarbiya kafedrasi TTA 1-klinikasi fizioterapiya bo‘limi va TTA 3-klinikasi reabilitatsiya bo‘limi. Mahsus jihozlangan DJT xonalari, tematik bemorlar va kasallik tarixi, jadvallar, videofilmlar, ko‘rgazma materiallari.

  2. Mavzuni o‘rganish davomiyligi:

  6 soat.(270min)

  Talabalar soni 8-9

  3.Mashg‘ulot shakli va maqsadi:

  Talabalarni jismoniy mashqlarning davolavchi ta'sir mexanizmi va usullari bilan tanishtirish. Bemorlarning holatiga va tashxisiga qarab davolovchi gimnastika kompleksini tuzishni o‘rgatish. Yurak qon tomir va nafas xastaliklarida DJT vositalari, shakllari va harakat tartibotini qo‘llash va o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rgatish.

  4. O‘quv mashg‘ulot tuzilishi: (mashg‘ulot rejasi)

  Kirish

  Asosiy qism

  Yakuniy-xulosa qiluvchi qism


  O‘quv mashg‘ulot pedagogik vazifalari :

  -kompleks davolashda DJTning tutgan o‘rnini, yurak-qon tomir va nafas tizimi kasalliklari misolida DJTning ta'sir mexanizmini, kasalliklarning davolash bosqichlarini patogenetik asoslab berishni o‘rgatish;

  -bemorning holatiga va kasallikning kechishiga qarab DJTning harakat tartibotini to‘g‘ri tanlashga o‘rgatish, qarshi ko‘satmalarni to‘g‘ri aniqlash;

  -DJTning vazifalarini aniq va to‘g‘ri tanlash haqida tushuncha berish;

  - bemorlarni davolashda DJTning vosita va shakllarini tanlash haqida tushuncha berish;

  - bemorlarga tavsiya etiladigan gimnastik mashqlar kompleksini tuzishga o‘rgatish;

  - yuklamalrni to‘g‘ri meyorlash prinsiplarini o‘rgatish;

  - qo‘llanilayotgan jismoniy mashqlarning samaradorligini baholashga o‘rgatish;  6. O‘quv faoliyatini natijalari:

  - yurak-qon tomir va nafas tizimi kasalliklari misolida jismoniy mashqlarning ta'sir mexanizimini, DJTni qo‘llash uchun ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalarini, shakllarini, vositalari va uning turlarini aytib beradilar;

  - DJTning harakat tartiboti va vazifalarini aniq belgilashadi;

  - DJTxonasini jihozlashni bilishadi;

  - asosiy va yondosh kasalliklarni hisobga olgan holda davolovchi gimnastik mashqlar kompleksi-ni tuzish prinsiplarini shakllantiradilar;

  - DJT mashg‘ulotida qo‘llanilayotgan jismoniy yuklamalarning adekvatligini va samarador-ligini baholash usularini tartibli ravishda ochib beradilar;

  - YuQT va nafas tizimi kasalliklari bilan bemorlarda va talabalar o‘zlarida DJTni o‘tkazadilar


  7. Ta'lim texnikasi va usullari:

  Hikoya, ko‘rsatma berish, namoyish, amaliy ish usuli.

  8. Ta'lim shakillari:

  Individual, jamoaviy, guruhlarda ishlash.

  9.Ta'lim vositalari:

  Tarqatma o‘quv materiallari, doska-stend, tekst.

  10. Ta'lim shart sharoitlari:

  Texnik ta'minlangan, gurhlarda ishlash uchun mo‘ljallangan auditoriya, TTA 1- va 3-klinika fizioterapiya bo‘limi va davolovchi jismoniy tarbiya zali.

  11. Monitoring va baholash :

  Og‘zaki so‘rov: tezkor-so‘rov, yozma so‘rov, test, amaliy ko‘nikmalar bosqichlarini ko‘rsatish, mashg‘ulot davomida olingan natijalarni prezentatsiyasi.


  12. O‘quv mashg‘ulotining texnologik xaritasi

  Mashg‘ulot bosqichlari va vaqti

  Foaliyat mazmuni

  Ta'lim beruvchi

  Ta'lim oluvchi

  1- bosqich

  Mashg‘ulotga kirish

  (15daq)


  1.1.Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni yetkazadi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

  1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni; mustaqil ishlash uchun adabiyotlar ro‘yxatini aytadi.  Tinglaydilar, yozib

  oladilar.

  Aniqlashtiradilar,

  savollar beradilar  2-bosqich. Asosiy

  (240daq)


  Nazariy qism (90daq).

  Analitik qism (60daq).


  Amaliy qism (90daq).

  2.1. DJTning umumiy asoslari, vazifalari, maqsadi. Yurak qon-tomir sistemasi kasalliq-larida va nafas sistemasi kasaliklarida DJTni qo‘llash mavzusini muxokamasini boshqaradi, mavzuni izohlaydi, talabalarga ko‘rgazmali qurollarni ko‘rsatadi, savollar beradi, nazariy qism bo‘ycha xulosa qiladi.

  2.2.Olingan nazariy bilimlarni mashg‘ulot jarayonida qo‘llaniladigan yangi pedagogik texnologiya usullari, testlar, vaziyatli masalalar bilan mustahkamlab, baholaydi. Talabalar mustaqil ishlash uchun vazifa beradi, olingan ma'lumotlarni asosiylariga etibor qaratadi va daftarga qayd qilishini talab qiladi.

  2.3.Amaliy ko‘nikmalarni to‘g‘ri bajarishni tashkil etadi. Olingan natijalarini muxokamasini eshtadi.


  Javob beradilar

  Yozadilar.

  Jadvalar bilan ishlaydilar

  Guruhlarda

  ishlaydilar,

  Olingan ma'lumotlarni daftarga qayd va taqdimot qiladilar  3- bosqich

  Yakuniy xulosa qism

  15 min


  3.1.Mavzu bo‘yicha yakun qiladi.

  3.2. Guruhlar ishini (alohida ishtrokchilarni) baholaydilar, o‘zaro baholash natijalari bo‘yicha xulosa qiladi, o‘quv mashg‘ulotining maqsadga erishish darajasini tahlil qiladi.

  3.3. Mustaqil ish uchun topshiriq beradi va uning baholash mezonlarini yetkazadi

  Keyngi mashg‘ulotlga tayorlanish uchun vazifalar beradi.  O‘z-o‘zini, o‘zaro

  baholashni

  o‘tkazadilar.
  Savol beradilar

  Topshiriqni yozadilar.

  Download 1.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
  Download 1.35 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Joriy nazoratni baholash mezoni

  Download 1.35 Mb.