Technická specifikace přístroje k zadávací dokumentaci „Elektrochemické přístroje pro projekt Unicre“
Download 24.67 Kb.
Sana29.12.2019
Hajmi24.67 Kb.

Elektrochemické přístroje pro projekt UniCRE – Příloha č. 2

Příloha č. 2


Technická specifikace přístroje k zadávací dokumentaci „Elektrochemické přístroje pro projekt UniCRE“

Voltametrický analyzátor - polarograf


Popis systému:

Analyzátor umožňující: • polarografická a voltampéromentická měření ve vodných i bezvodých elektrolytech

 • práci s elektrodami: rtuťová kapková elektroda a rotační disková elektroda včetně řídicího počítače a softwaru.
 1. Minimální technické požadavky na přístroj:

Požadavky

Vyjádření uchazeče

Rtuťová kapková elektroda umožňující pracovat jak v režimu DME (rtuťová odkapávající elektroda), tak i HMDE (visící rtuťová kapková elektroda).
Polarografické a voltametrické techniky polarizace pracovní elektrody: DC (klasická, „stejnosměrná“), DP (diferenční pulzní), případně NP (normální pulzní).
Metody měření: přímá polarografie (voltametrie), anodická a katodická stripping voltametrie.
Použitelný rozsah potenciálů: -4V až +4V
Proudový rozsah: minimálně od ± 1nA do ± 10A
Možnost naprogramovat a uložit do paměti přístroje minimálně 20 analytických metod
Řídicí PC s příslušným softwarem – řízení požadovaných analytických technik, zpracování dat, archivace dat v PC a na síti, tisk výsledků a křivek z měření.
Možnost regulace úhlové rychlosti RDE (rotační diskové elektrody)
Řízení rtuťové kapkové elektrody nejlépe pneumatické


 1. Spotřební materiál – dodat v rámci VŘ současně s přístrojem

Kromě standardně dodávaného spotřebního materiálu dodá uchazeč dále:

 • Víceúčelová rtuťová kapková elektroda: 1 ks

 • Polarografické kapiláry: 10 ks

 • Polarografické kapiláry silanizované: 10 ks

 • Referentní Ag/AgCl elektroda: 2 ks

 • Elektrolytický můstek pro referentní elektrodu: 2 ks

 • Tělo pomocné elektrody: 2 ks

 • Pomocná elektroda Pt: 1 ks

 • Pomocná elektroda GC (glassy carbon, skelný uhlík): 1 ks

 • Rotační disková elektroda /RDE/ (tělo): 2 ks

 • RDE - GC disk: 2 ks

 • RDE - Au disk: 2 ks

 • RDE – Ag disk: 2 ks 1. Hodnocení technické úrovně:

U tohoto přístroje se hodnotí jednak splnění minimálních technických požadavků na přístroj, uvedených v bodě 1 a jednak kritéria v následující tabulce.

Podrobný způsob hodnocení přístroje je popsán v příslušné kapitole zadávací dokumentace.


Ukazatel

Váha

Popis hodnocení

B1

Použitelný rozsah potenciálů, V

40 %

± 4,5 50 b.

> ± 4,5 100 b.B2

Režim SMDE u rtuťové kapkové elektrody

10 %

Ano 100 b.

Ne 0 b.


B3

Možnost archivace dat v databázovém souboru

20 %

Ano 100 b.

Ne 0 b.


B4

Dodání aplikačních metod s přístrojem, ks

30 %

Ne 0 b.

≤ 30 30 b.> 30 100 b.

Aplikační metodou je míněn písemný dokument identifikovatelný názvem a evidenčním číslem, v papírové nebo elektronické podobě, ve kterém výrobce nebo dodavatel přístroje uvádí konkrétní experimentální podmínky pro stanovení určitého analytu(ů) v určitém typu matrice.

 1. Po instalaci:

Předvedení funkce přístroje na vzorku v anorganickém elektrolytu (Pb2+ v 0,1M HCl) a organickém elektrolytu (elementární síra v acetátovém pufru a rozpouštědlu methanol-toluen 1:1)

Download 24.67 Kb.
Download 24.67 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTechnická specifikace přístroje k zadávací dokumentaci „Elektrochemické přístroje pro projekt Unicre“

Download 24.67 Kb.