• F a sil ita t o r
 • Fi doy i l i k
 • S h ax siy ko mp e t en t l i k
 • E d vayzer ( a d v i s o r )
 • E k t re m a l ko mpe t ent l i k
 • Elekt r o n a lb o m
 • Elekt r o n a t l a s
 • Муammoli vaziyat
 • Individual o’qitish O’quvchi shaxsiga alohida ѐndoshgan holda ta’lim-tarbiya berish Matematik
 • Idrok O’quvchi va tinglovchining bilish, tushunish qobiliyati, zehni, fahm-farosati Nazorat
 • Termin O’zbek til
  Download 1.62 Mb.
  bet44/44
  Sana17.04.2021
  Hajmi1.62 Mb.
  1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
  O’zini o’zi ijodiy faollashtirish

  Shaxsning ijodiy faoliyatda o’z imkoniyatlarini to’laqonli namoyon qilishi va rivojlantirishi


  Fasilitator

  (ingliz tilida facilitator, lotincha facilis – yengil, qulay)- guruhlardagi faoliyat natijasini samarali holash, muammoning ilmiy yechimini topishga yo’naltirish, guruhdagi komunikatsiyani rivojlantirish kabi vazifalarni bajaradi


  Fidoyilik

  Tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish, muhofaza qilish, ota-bobolarimiz qoldirgan madaniy meroslarni to’plash, o’rganish, avaylab saqlash va targ’ib qilish


  Shaxsiy kompetentlik

  Izchil ravishda kasbiy o’sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o’z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish  Edvayzer (advisor)

  (frantsuzcha-avisen―o’ylamoq) tinglovchilarning individual holda bitiruv malakaviy ishi, kurs loyihalarini bajarishda maslahatchi rolini bajaradi


  Ektremal kompetentlik

  Favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan) da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to’g’ri harakatlanish malakasiga egalik


  Elektron albom

  Rasmlar, suratlar, chizmalar va boshqar grafik tasvirlar hamda ularning izohlarini o’zida aks ettiruvchi elektron shakldagi to’plam


  Elektron atlas

  - (yunoncha “Atlas” – birinchi bo’lib, osmon globusini yaratgan afsonaviy Liviya podshosining nomi) – muayyan o’quv moduli (o’quv fani) bo’yicha tavsiya etilgan va o’ziga xos grafik tasvirlarga ega bo’lib, o’quv maqsadlariga ko’ra foydalaniladi

  Муammoli

  vaziyat

  Individ ѐki guruh faoliyatiga kuchli ta’sir ko’rsatuvchi holat

  Tushuncha


  Narsa va hodisalarning muhim xususiyatlari, aloqalari mazmun-mohiyati va munosabatlarini aks ettiruvchi tafakkur shakli

  Topshiriq


  O’quvchilarni ijobiy xatti-harakatga yo’naltiruvchi ta’lim-tarbiya metodi

  O’rganish

  Axborotdan foydalanish va turli harakatlarni ko’rsatilgan tartibda mustaqil bajarish ko’nikmalarini egallash jaraѐni

  O’rgatish

  Axborotdan foydalanish va turli harakatlarni bajarish ko’nikmalarining o’quvchilar tomonidan o’zlashtirilishini tashkil etish jaraѐni

  Individual o’qitish

  O’quvchi shaxsiga alohida ѐndoshgan holda ta’lim-tarbiya berish

  Matematik

  model

  Matematik timsollar, belgilar va hodisalar sinfining taxminiy namunasi, baѐni

  Matematika fani

  (yunon.mathematike, mathema -bilim, fan) – aniq mantiqiy mushohada, hisoblash amallari bilan shug’ullanadigan fan

  Idrok

  O’quvchi va tinglovchining bilish, tushunish qobiliyati, zehni, fahm-farosati

  Nazorat

  O’qitishning barcha bosqichlarida natijalar sifatini nazorat qilish, ta’lim oluvchilarning

  bilim, ko’nikma, malakalari hamda ularning shaxsiyatini aniqlash jaraѐni
  Download 1.62 Mb.
  1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
  Download 1.62 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Termin O’zbek til

  Download 1.62 Mb.