"Təsdiq edirəm" Tİİ üzrə direktor
Download 17.1 Kb.
Sana01.07.2021
Hajmi17.1 Kb.
#15332

“Təsdiq edirəm”

Tİİ üzrə direktor

Müavini ____________ Camal Rəsulov
“Xalçaçi” peşəsi üzrə “Xüsusi texnologiya” fənnindən

İmtahan sualları. 1. Müəssisədə xalçaçının iş yeri.

 2. Peşə xəstəlikləri nədir?

 3. Xalçaların növləri.

 4. Xovlu xalçaların növ etibarı ilə təsnifatı.

 5. Xovsuz xalçalar.

 6. Quba qrupuna aid olan xalça növləri.

 7. Şirvan qrupuna aid olan xalça növləri.

 8. Bakı qrupuna aid olan xalça növləri.

 9. Təbriz qrupuna aid olan xalça növləri.

 10. Xalça dəzgahları.

 11. Xalça toxuculuğunda işlədilən alətlər.

 12. Arğac , arğackeçirmə işi.

 13. Palaz, kilim, cecim, sumax və s. Xovsuz məmulatların toxunma qsulları.

 14. Toxunuşunun mürəkkəbliyinə görə xovlu və xovsuz xalçaların texnoloji xüsusiyyətləri.

 15. Yun, ipək və sintetik materialların xüsusiyyətləri.

 16. İlmələr və xalçanın sıxlığı.

 17. Texniki hazırlıq, çeşninin hazırlanması.

 18. Ərişçəkmə.

 19. Kücügötürmə.

 20. Nöqsanlar və onların aradan qaldırılması.

 21. Dəhnə və dəhnədöymə.

 22. Xalçanın toxunma mərhələsi.

 23. Çeşni ilə iş.

 24. Biryarımlıq xalça ilməsinin salınması.

 25. Xalçalarda ornamentlər.

 26. İlməvurma üsulu.

 27. İkiqat xalça ilməsinin salınması.

 28. Spiral ilməsalma.

 29. Sumaxın toxunma xüsusiyyəti.

 30. Saçaqlı xalçanın toxunması.

 31. Sumax zəncirinin toxunması.

 32. Üfüqi toxuculuq dəzgahında hesablı saya xalçanın toxunması.

 33. Hesablı saya xalçanın şaquli dəzgahda toxunması.

 34. Xovsuz ikitərəfli xalçalarda rəngli arğacın atılması.

 35. Qarmağın köməyilə ikiqat xov ilməsinin toxunması üsulu.

 36. Qarmağın köməyilə ikiqat xov ilməsinin salınması.

 37. İkitərəfli xalçaların toxunmasında müxtəlif rəngli arğacların birləşdirilməsi üsulu.

 38. Xovun qırxılması və pardaqlanması.

 39. Səhvlərin düzəldilməsi vəonların qarşısının alınması yolları.

 40. Toxunma zamanı çeşni ilə bağlı baş verən xətalar.

 41. Xalça materiallarının tərkibi.

 42. Xovlu xalçaların qüsurları.

 43. Xalça kənarlarının işlənmə texnologiyası.

 44. Tematik süjetli xalçaların toxunması.

 45. Rəngli arğacların ərişlərlə ilməklənməkılə hamar xalçaların toxunması.

 46. Standartlaşdırma və məhsulun keyfiyyətinə nəzarət.

 47. İstehsalat sanitariyası və zədələnmələrin qarşısının alınması tədbirləri.

 48. Elektrik zədələnmələri və ondan qorunma tədbirləri.

 49. İş yerlərinin işıqlandırılması və təhlükəsizlik texnikasının təşkili.

 50. Toxunma texnikasına görə xalçalar hansı qrupa bölünür.

 51. Azərbaycan xalçalarının tarixi haqqında məlumat.

 52. Gəncə qrupuna aid olan xalçalar.

 53. Qazax qrupuna aid olan xalçalar.

 54. Qarabağ qrupuna aid olan xalşalar.

 55. Şaquli xalça dəzgahları.

 56. Üfüqi xalça dəzgahları.

 57. Palazın toxunması.

 58. Kilimin toxunma üsulu.

 59. Cecimin toxunması.

 60. Sumaxın toxunma üsulu.

 61. Şəddə və vərninin toxunması.

 62. Xalçalarda təmir bərpa işləri.

 63. Həndəsi ornamentlər.

 64. Nəbati ornamentlər.

 65. Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin ilk xalça rəssamı kim olmuşdur?

 66. İlk xalça tədqiqatşısı kim olmuşdur?

 67. Xovsuz xalçalar hansı sıxlıqda toxunur?

 68. Xovlu xalçalar hansı sıxlıqda toxunur?

 69. Respublikamızda toxuculuqda neçə nömrəli iplərdən istifadə edilir?

 70. Boyaq bitkiləri.

 71. Yun ipliklərin boyanması.

 72. Boyama üçün işlədilən su.

 73. İpliyin yuyulması.

 74. Çox işlənən rənglərə boyama qaydası.

 75. Azərbaycan respublikasında əl xalçası standartı.

 76. Xalçada əyrilik nədən yaranır?

 77. Xalçanin toxunuşunda qırış nədən baş verir?

 78. Xalçada çəplik nədaən yaranır?

 79. Xalça toxunuşunda qabarıqlıq nəyə görə olur?

 80. İpliyin düzgün rənglənməməsi nəyə gətirib çıxarır?

 81. Haşiyədə olan səhvlər.

 82. Əriş və arğac saplarının sıxlığı qeyri-bərabər olduqda nə baş verir?

 83. Azərbaycan xalçası neçənci ildə qızıl medal alıb?

 84. Azərbaycan xalçalarının neçə növü və neçə dənə çeşnisi var?

 85. Dünyada ən böyük naxışlı xalça harada toxunub və sahəsi nə qədərdir?

 86. Xalq rəssamı L. Kərimov neçənci ildə və harada ilk dəfə olaraq arğackeçirmə üsulundan istifadə edib?

 87. Azərbaycan xalçaçılığında hansı nömrəli ipliklərdən istifadə edilir?

 88. Ərişçəkmə neçə üsulla aparılır?

 89. Xalçaların inkişaf yolunu L. Kərimov neçə dövrə bölmüşdür?

 90. Xalçaçılıqda bıçaq-qarmaq alətinin xüsusiyyətləri.

 91. Xalçaçılıqda nəyə görə xovların qırxılmasına zərurət yarandı?

 92. Xalçaçılıqda ölçü alətləri.

 93. Biryarımlıq xalça ilməsinin salınması.

 94. İlməvurma üsulu.

 95. Xalça materiallarının tərkibi.

 96. İlmələr və xalçanın sıxlığı.

 97. Xalçaların toxunma mərhələsi.

 98. Çeşni ilə iş.

 99. Xalça toxuculuğunda işlədilən alətlər.

100 . Xalçaların növləri.

Tərtib etdi _____________ Süsən Seyidova


Xüsusi texnologiya fənnindən imtahan sualları ixtisas fənləri və istehsalat təlimi üzrə metodiki komissiyanın __ ________________ 2018-ci il tarixli iclasında müzakirə edilmiş və baxılmışdır.

Metodiki komissiyanın sədri ___________________ Rübabə Məmmədova

Download 17.1 Kb.
Download 17.1 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa"Təsdiq edirəm" Tİİ üzrə direktor

Download 17.1 Kb.