• Respublikasi
 • Test geografiya 5 -sinf I yarim yil Agar maktabga 315
  Download 58.5 Kb.
  Sana02.01.2020
  Hajmi58.5 Kb.
  #8160
  Test geografiya 5 –sinf I – yarim yil 1. Agar maktabga 3150 azimunt bilan borilgan bo’lsa , ortga qanday azimunt , bilan qaytish lozim . A 1350 B 2700 C 2250 D 450 2. 1:10 000 masshtabli xaritaning 2 sm da qancha masofa bor. A 20metr B 200metr C 2 kilometr D 20 kilometr 3.Agar kompas ustiga gugurt cho’pi qo’yib uchini 900 ga to’g’irlasak , gugurtning ikkinchi uchi qaysi azimutni ko’rsatadi . A 450 B 1800 C 2700 D 00 4.Quyidagi asboblardan qaysi biri bir-biriga yaqin turgan ikki predmet orasidagimasofani o’lchashda ishlatiladi A kompas B kurvimetr C ruletka D masshtab 5.2250 azimunt ufqning qaysi tomoniga to’g’ri keladi . A Janub B Shimol-sharq C Sharq D Janub-g’arb 6.Olimlarning taxmin qilishlaricha Yer yadrosining harorati qanchaga teng A 40000 C B 25000 C C. 30000 C D.2500000 C 7. Seysmik so’zining ma’nosi nima A. Ko’tarilish B. Tebranish C. Vulqon otilishi D.Yorilish 8.Quruqliklarning okean sathidan va okeanlar bilan tutashgan dengazlar sathidan tik balandligi …………. deyiladi A. Cho’kmalar B.Mutlaq balandlik C. nisbiy balandlik D. Gorizontallar. 9. Okean tubida qaysi qatlam yo’q A. Mantiya B.Cho’kindi qatlam C. Bazal qatlami D.Grand qatlam 10. Quyidagi jinslardan qaysi biri otqindi jins A. marmar B. ohaktosh C .granit D. qumtosh 11.Yerdan Quyoshgacha bo’lgan masofa qanchaga teng a)150 mln kmga b)150 ming kmga c)250 ming kmga d) 200 mln kmga 12.Shimoliy qutub balan Janubiy qutubni tutashtiruvchi yer yuzasidan o’tkarilgan yarim aylana chiziqlar nima deb ataladi a)Paralellar b) Meredianlar c)Ekvator chizig’i d)Bosh meredian chizig’i 13. Geografiya atamasini fanga birinchi bo’lib kim kiritgan a) Beruniy b) Pitolomey c) Xorazmiy d)Eratosfen 14.Bahorgi va kuzgi teng kunliklar qaysi sanalarga to’g’ri keladi a)21-mart 23-sentabr b) 21-mart 22-sentabr c)22-mart 23-sentabr d) 22-dekabr 22-iyun 15.Yerning qutbiy radiusi ekvator radiusidan necha km qisqa a)25 km b)21km c)30 km d)15 km. 16. Quyoshning yozgi va qishgi turish kunlari qaysi sanalarga to’g’ri keladi a)22-iyun 22-dekabr b) 22-iyul 22-dekabr c) 22-iyul 21-dekabr d) 22-iyun 21-dekabr 17. Masshtab necha xil ko’rinishda bo’ladi a)2 xil b)5 xil c)3 xil d)4 xil 18.Yer yuzasidagi biror nuqtaning boshqa nuqtadan tik balandligiga …...deyiladi a)Mutlaq balandlik b) Nisbiy blandlik c) Cho’kmalar d)Gorizontallar 19.Havo harorati o’xshash bo’lgan nuqtalarni tutashtiruvchi chiziqlar nima deb ataladi a) izochizirlar b) izobaralar c) izotermalar d) bergshtrixlar 20. Yer ichiga chuqur tushgan sari harorat har 1000m da necha gradus selziyaga tushadi a)330 c ga b)300 c ga c)230 ga d)250 c ga 6-sinf I chorak 1.”Atlas” atamasi fanga kim tomonidan kiritilgan a)K. Pitolemey. b)Merkator. c)Magellan. 2.Birinchi globus kim tominidan qachon yaratilgan a)Eratosfen tomonidan miloddan avvalgi III asrda. b)Martin Bexaym tomonidan1984-yilda . c) Krates tomonidan miloddan avvalgi II asrda. 3.O’zMU geagrafiya fakultetida 1984-yilda o’zgartirilgan “Relyefli globus”ni kim, yasagan a)Y.Oshyev. b) H.Hasanov. c) Abu Rayhon Beruniy. 4.Okean suvlari necha gradus selziyada muzlaydi a) 00 C b) -50 C C) -20 C 5.Qaysi ko’l dunyodagi eng katta ko’l a)Baykal b)Kaspiy c)Balxash 6.Qaysi ko’l dunyodagi eng chuqur ko’l a)Baykal b)Kaspiy c)Balxash 7. Yer sharida jami nechta iqlim mintaqalari ajratiladi a)7ta b)11ta c)13ta 8.
  Mintaqa - Yer yuzasining tabiiy geografik kenglik zonalligining eng yuqori bosqichi. Yer pusti yoki geografik qobiqning biror jihatdan oʻxshash boʻlgan, kenglik boʻylab choʻzilgan nisbatan kambar qismi. M.
  Asosiy iqlim mintaqalari nechta a)6ta b)7ta c)5ta 9 Mobilozm gipotenuzasini 1912-yilda kim ishlab chiqqan a) A. Vegenner b)I. Kant c) R. Dekart 10. Dunyo okeni atamasini fanga kim qachon qaysi olim kiritgan a)1492-yil X. Kolumb b)1520-yil F.Magellan c)1860-yil M Shokolskiy 11. Mariana cho’kmasini kim qachon zabt etgan a)1960-yilda Jan Pikar b)1970-yilda F. Dreyn c) 1860-yilda A. Tasman 12.1650-yilda B.Varenius dunyo okeanini necha qismga ajratdi a)4qismga b)5qismga c)2qismga 13. Buyuk geografik kashfiyotlar qaysi okeandan boshlangan a)Atlantika b)Hind c)Tinch 14. Dunyo okeanidagi chuqurligi 5 kmdan ortiq bo’lgan 35ta botiqdan nechtasi tinch okeanida joylashgan a) 25tasi b) 20tasi c) 30tasi 15Dunyo okeanida jami nechta dengiz ajratilgan a) 56ta b) 66ta c) 68ta 16. Dunyo okeanining o’rtacha sho’rliga qanchaga teng a)32 ‰ b) 42 ‰ c) 35 ‰ 17. Tayfun shamollarining tezligi eng ko’pi bilan soatiga necha km gacha boradi a) 50 kms b)100kms c)159 kms 18 Eng ko’p dengizlar qaysi okeanda jaylashgan a)Tinch b) Atlantika c)Hind 19. Hozir dunyo okeani sohillarida qancha dengiz port shaharlari mavjud a) 2000 ta b)2800 ta c)2700 ta 20 Grelandiya, Norvegiya, Oq, Barens dengizlari qaysi okeanga tegishli a)Atlantika b)Shimoliy Muz okeaniga c) Tinch okeaniga Geografiyadan 7-sinflar uchun I chorak test savollari 1.O’rta Osiyo qanday o’lka a)siyosiy b)iqtisodiy s)tabiiy d)tarixiy 2.
  Sohil - 1) quruklikning suv havzasi (dengiz, koʻl, dare va boshqalar) qirgʻogʻi boʻylab choʻzilgan va ularga nishab boʻlgan qismi, relyefi hozirgi zamon va kad. relyef shakllariga mos boʻladi. S. 3 zona: 1) dengizboʻyi - dengiz terrasalari zonasi, 2) hozirgi zamon qirgʻoq shakllari rivojlanayotgan qirgʻoq zonasi, 3) suv bosgan qad.
  Norvegiya, Norvegiya Qirolligi (bukmolcha: Kongeriket Norge, nyunorskcha: Kongeriket Noreg) - Shimoliy Yevropadagi davlat. BMT aʼzosi. Skandinaviya yarim orolining gʻarbiy va shimoliy qismida. Maydoni 387 ming km2.
  Osiyo (yun. Asia, ehtimol ossuriycha asu - sharq) - Yer sharidagi eng katta qitʼa (butun quruqlik maydonining 30 % chasini egallagan). Yevrosiyo materigining bir qismi..
  O’rta Osiyoga chegaradosh o’lkalarni ajrating a)Sharqiy Yevropa, G’arbiy Sibir, Old Osiyo, Markaziy Osiyo b)Janubiy Osiyo, Old Osiyo, Sharqiy Yevropa, G’arbiy Sibir s)Sharqiy Osiyo, Old Osiyo, Sharqiy Sibir, Markaziy Osiyo d)Sharqiy Yevropa, Old Osiyo, Sharqiy Sibir, Markaziy Osiyo 3.O’lkaning shimoliy chekka nuqtasi qqayerda joylashgan a)Xarirud vodiysida s)Ayirtov yaqinida b)Tubqarag’ay burnida d)Qora Irtish vodiysida 4.
  Vodiy - relefning uzunasiga choʻzilgan botiq shakli. Hosil boʻlishiga koʻra erozion va tektonik V. boʻladi. V.larning dastlabki shakli, asosan eroziya natijasida, vaqtincha oqar suvlar hosil qilgan jarliklardir.
  O’lka shimoldan janubga va sharqdan g’arbga necha km ga cho’zilgan a)2000 va 2700 b)2200 va 2750 s)2250 va 2800 d)2300 va 2850 5.O’rta Osiyo o’lkasining qaysi chegaralari tog’lar orqali o’tgan a)shimol va janub b)shimol va sharq s)janub va sharq d)janub va g’arb 6.Miloddan avvalgi VII-V asrlarda Zarafshon vodiysida mavjud bo’lgan davlat a)Marg’iyona b)Sug’diyona s)Xorazm d)Baqtriya 7.O’rta Osiyo va Kavkaz geografiyasi haqida kimasar yozgan a)Xorazmiy b)Beruniy s)Istaxriy d0Mas’udiy 8.Tyanshan tog’ini o’rgangan olim a)Semyonov b)Seversov s)Fedchenko d)Mushketov 9.O’rta Osiyo siyosiy xaritasi keyingi 2 asr mobaynida necha bosqichda o’rgangan a)2 b)3 s)4 d)5 10.Sayyoramiz qavariq yuzasini tekis yuzada tasvirlashning matematik usullariga nima deyiladi a)siyosiy xarita b)xarita andozalari s)xaritaviy tadqiqot usuli d)shartli belgi usullari 11.O’zbekiston xaritalari qaysi andozadan foydalanib tuzilgan a)teng burchakli b)teng maydonli s)ixtiyoriy d)to’g’ri,teng tomonli konussimon 12.Atlas atamasini fanga kim kiritgan va qachon a)1595-yil Merkator b)1495-yil Kolumb s)1521-yil Magellan d)1606-yil Yauszon 13.”Toshkent globusi” kim rahbarligida yasalgan a)Zokirov b)Abdullayev s)Hasanov d)Dolimov 14.Topografik xarita katagining qaysi tomonlari meridian bo’lib xizmat qiladi a)yuqori b)pastki s)yon d)janubiy 15.Qaysi mintaqa vaqti Dunyo vaqti deb e’lon qilingan a)0-mintaqa b)2-mintaqa s)1-mintaqa d)12-mintaqa 16.Geologik sananing yirik bosqichlarini ajrating a)era b)davr s)eona d)burmalanish 17.O’rta Osiyodagi yirik temir koni a)Sokolov-Sarboy b)Jezqazg’an s)Qo’ng’irot d)Uchquloch 18.Mazkazida havo bosimi past bo’lgan havo girdoblari nima deyiladi a)siklon b)antisiklon s)havo frontlari d)tayfun 19.O’rta Osiyo iqlimi shakllanishida qaysi havo massalari ishtirok etadi a)arktika,mo’tadil s)arktika,mo’tadil,subtropik b)arktika,mo’tadil,tropic d)arktika,mo’tadil,ekvatorial 20.Antisiklonda ob-havo qanday bo’ladi a)yog’ingarchilik bo’ladi s)to’fonli bo’ladi b)yog’ingarchilik bo’lmaydi d)chang-to’zonli bo’ladi Grografiya fanidan 8-sinflar uchun I chorak test savollari. 1.Geografik o’rin mohiyatan qaysilariga guruhlanadi a)tabiiy,iqtisodiy,siyosiy s)makro,tabiiy b)marko,mikro,mezo d)siyosiy,iqtisodiy 2.Tiklanmaydigan boyliklarni ayting a)tuz,tuproq,suv s)tuproq,o’simlik b)tuz,oltingugurt d)hayvonot dunyosi,havo 3.Tabiiy resurslar ishlab chiqarishning nimasini tashkil etadi a)xomashyo bazasi s)xomashyo va energetika bazasi b)energetika bazasi d)tabiiy sharoitini 4.Og’aliq va Miroqi shifoxonalari qaysi viloyatlarda joylashgan a)Buxoro va Samarqand b)Samarqand va Qashqadaryo s)Qashqadaryo va Surxondaryo d)Surxondaryo va Toshkent 5.Cho’llarning samarasi har gektar hisobida obikor yerlardagidan necha barobar kam a)100 b)200 s)300 d)400 6.Aholining o’lganlar soniga nisbatan tug’ilganlar soning ortiqligi hisobiga doimo ko’payib borishi nima deyiladi a)migratsion ko’payish s)tabiiy ko’payish b)mexanik ko’payish d)sun’iy ko’payish 7.1 kv.km hududga tog’ri keladigan aholi soni aholining nimasi deyiladi a)aholi ko’payishi s)aholi tarkibi b)aholi ko’payishi d)aholi zichligi 8.
  Aholi - Yer yuzida yoki uning muayyan hududi, qitʼa, mamlakat, tuman, shaharida istiqomat qiluvchi odam (inson) lar majmui. Aholini tadqiq etish bilan maxsus fan - Demografiya shugʻullanadi.aholi oʻrtasida sodir boʻlayotgan jarayonlar biologik, geografik, ijtimoiy-iqtisodiy omillar taʼsirining natijasidir.
  Emigratsiya nima a)aholi ko’chishi s)aholining ko’chib kelishi b)aholining ko’chib ketishi d)aholi mexanik ko’payishi 9.O’zbekiston aholisi soniga ko’ra eng kickik shahar qaysi a)Olmaliq s)Marjonbuloq b)Buxoro d)Zarafshon 10.O’zbekistontondagi yirik shaharlar nechta a)2 ta b)3 ta s)4 ta d)5 ta 11.Milliy iqtisodiyotning moddiy ne’matlar ishlab chiqaruvchi muhim tarmog’i nima a)Sanoat s)transport b)Qishloq xo’jaligi d)fan 12.Ishlab chiqarishning yirik korxonalarda to’planishi nima deyiladi a)kooperativlashuv s)markazlashuv b)ixtisoslashuv d)kombinatlashuv 13.Shartli yoqilg’i deb qaysi yoqilg’i turi qabul qilingan a)neft b)gaz s)qong’ir ko’mir d)toshko’mir 14.Hozirda O’zbekistonda yiliga qancha gas qazib olinmoqda a)50 mlrd b)59 mlrd s)60 mlrd d)69 mlrd 15.O’zbekistonda 1904-yilda ishga tushurilgan neft koni a)Ko’kdumaloq s)Mingbuloq b)Polvontosh d)Cimyon 16.Ko’mir kukuni bosim ostida yoki yopishmoq modda qo’shib zoldir shakliga keltirilgan shakliga keltirilgan mahsulot nima a)brikent b)press s) toshko’mir d)qo’ng’ir ko’mir 17.O’zbekistonda hosil qilinadigan elektr energiyaning 90 ini nimada ishlab chiqariladi a)GES b)AES s)Quyosh-Fizika d)IES 18.O’zbekistonda hosil qilinadigan elektr energiya qaysi davlatdagi barobar a)Turkiya b)Turkmaniston s)Tojikiston d)Qozog’iston 19.Kimyo sanoatining yirik korxonasi qaysi shaharda a)Navoiy b)Qo’qon s)Chirchiq d)Farg’ona 20.O’zbekistonda 1-metallurgiya korxonasi qaysi shaharda qurilgan a)Toshkrnt b)Bekobot s)Samarqand d)Qarshi Geografiyadan 9-sinf o’quvchilari uchun I chorak test savollari. 1.Dunyo siyosiy xaritasida hozirda nechta davlat mavjud a)210 b)215 s)220 d)225 2.2000-yilda qaysi davlat siyosiy xaritada paydo bo’ldi a)Chernogoriya b)Gonkong s)Sharqiy Timor d)Chexiya 3.Dunyo siyosiy xaritasida eng so’nggi o’zgarish qachon bo’ldi a)2000 b)2004 s)2008 d)2012 4.Jahon davlatlari yuqori daromadlidan past daromadliga qarab necha guruhga bo’linadi a)2 b)4 s)6 d)8 5.Ko’chirilgan kapitalizm davlatlarini ajrating a)Avstraliya,Yangi Zellandiya,JAR b)Singapur,Avstraliya,Tayvon s)Yangi Zellandiya,JAR,Singapur d)Koreya Respublikasi,Tayvan,Singapur 6.
  Respublika (lot. respublica, res - ish va publicus - ijtimoiy, umumxalq) - davlat boshqaruvi shakli, unda bar cha davlat hokimiyati organlari saylab qoʻyiladi yoki umummilliy vakolatli muassasalar (parlamentlar) tomonidan shakllantiriladi, fuqarolar esa shaxsiy va siyosiy huquqlarga ega boʻladilar.
  Dunyodagi eng yirik siyosiy-harbiy tashkilot a)BMT b)VSHT s)OPEK d)NATO 7.’’Podsholik qiladi lekin idora qilmaydi’’ iborasini kim ta’kidlagan a)Vitver b)Xariton s)Baranskiy d)Mendeleyev 8.Yangi yerlarni o’zlashtirishning kuchayishi qaysi davrga to’g’ri keladi a)Qishloq xo’jaligi inqilobi davri b)O’rta asrlar davri s)Sanoat inqilobi davri d)Hozirgi FTI davri 9.Tabiiy resurslarning umumiy ko’lami ko’rsatgichlari bilan ulardan foydalanish miqdori o’rtasidagi nisbat nima a)tabiiy resurs b)tiklanadigan resurs s)resurslar bilan ta’minlanganlik d)resurs ko’rsatgichi 10.Yer resurslarining eng qimmatli qismi qayer a)o’tloq va yaylov b)ishlov beriladigan yerlar s)o’rmon va butazorlar d)aholi punktlari,sanoat va transport egallagan yerlar 11.Dengiz suvini eng ko’p cho’chitadigan davlat a)AQSH b)Yaponiya c)Karib davlatlari d)Quvayt. 12.Rossiya Federatsiyasining Kaliningrad oblasti okean shelflaridan nima qazib oladi a)qahrabo b)olmos c)qalay d)toshko’mir. 13.Kelib chiqishi va foydalanish xususiyatiga ko’ra rekreatsiya resurslari necha xil bo’ladi a)2 b)4 s)6 d)8 14.Atmosferaga chiqarilayotgan iflosliklarning 23 qismi qanday omillarga bog’liq a)antropogen b)tabiiy s)sanoat chiqindilariga d)transport chiqindilariga 15.Dahshatli termoyadro qurollaridan ham xavfliroq narsa nima a)ekologik muammo b)issiqxona samarasi s)ozon tuynugi d)cho’llashish 16.BMT bashoratiga ko’ra jahon aholisi soni qanchaga yetadi a)6,6 mlrd b)7 mlrd s)8,3 mlrd d)8,6 mlrd 17.Butun dunyoda erkaklar soni ayollar soniga nisbatan qariyb qanchaga ko’proq a)40 mln b)46mln s)50mln d)56 mln 18.Avloddan avlodga o’tuvchi o’xshash tashqi belgilarga ega bo’lgan,tarixan shakllangan kishilar guruhi nima deyiladi a)etnoslar b)millatlar s)dinlar d)irqlar 19.2 va undan ortiq aglomeratsiyalarning qo’shilib ketish jarayoni nima deyiladi a)urbanizatsiya b)megalopolis s)shaharlashuv d)yiriklashuv 20.Bir-biri bilan umumjahon iqtisodiy munosabatlari orqali bog’langan dunyodagi barcha mamlakatlar milliy xo’jaliklarining majmui nima deyiladi a)xalqaro geografik mehnat taqsimoti b)xalqaro iqtisodiy integratsiya s)jahon xo’jaligi d)xalqaro irtisoslashuv tarmog’i.

  Download 58.5 Kb.
  Download 58.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Test geografiya 5 -sinf I yarim yil Agar maktabga 315

  Download 58.5 Kb.