Test savollari №1 Manba- abdurahmonov G’. Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1
Download 0,82 Mb.
bet1/6
Sana26.03.2020
Hajmi0,82 Mb.
#9076
  1   2   3   4   5   6

Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi kafedrasi

5110800-Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi ta’lim yo‘nalishi

Rangtasvir fanidan

TEST SAVOLLARI


1 Manba- Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangning xusussiyatlari. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari.

Qiyinlik darajasi-2

Portret qanday kattalikda bo‘lishi kerak?

Asl nusxaga teng

Asl nusxadan 2 marta kichik

Asl nusxadan 2 marta katta

Asl nushadan 3 marta katta

2 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-2Inter’er nima.

Xonaning ichki ko‘rinishi

Shahar ko‘rinishi

Ko‘cha ko‘rinishi

Binoning tashqi ko‘rinishi

3 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangning xusussiyatlari. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari.Qiyinlik darajasi-1

Drezden muzeyi qaysi davlatda joylashgan?

Germaniyada

Angliyada

Parijda

Italiyada

4 Manba- Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangning xusussiyatlari. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari.Qiyinlik darajasi-1

Kompozitsiya vositalariga nimalar kiradi?

Chiziq, shtrix, rangli va tusli dog‘, soya-yorug‘, rang,havo va rang perispektivalari

Asboblar, qalamlar, tasvirlar va rang perispektivalari

Retush, qalam, chiziq bilan chizilgan tasvir, tasvirlar va rang

Uzunlik, o‘xshashlik , rangli va tusli dog‘

5 Manba- Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangning xusussiyatlari. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari.Qiyinlik darajasi-1

Gajak va band so‘zlari tasviriy san’atning qaysi turida ishlatiladi?

Amaliy san’at

Xaykaltaroshlik

Grafikada

Miniatyurada

6 Manba- S.S. Bulatov. Rangshunoslik. Toshkent. 2001. fan bobi-1, O’zbekiston tasviriy san’ati, Fan bo’limi-1, Ranglarning o`ziga xos xususiyatlari, qiyinlik darajasi -2;Detallashtirish –bu:

Batafsil, ikir-chikiriga e’tibor berish

Birlamchi tasvir

Umumiy ko’rinish

Tasvir usuli

7 Manba- Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangning xusussiyatlari. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari.Qiyinlik darajasi -3;

Mashhur musavvir Kamoliddin Behzodning ustozi kim?

Mirak Naqqosh

Mir Mansur

Sulton Muxammad

Mir Said Ali

8 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangning xusussiyatlari. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari.Qiyinlik darajasi-1

Miniatyurachi rassom K.Behzod qaysi shaharda tug‘ilgan?

Hirotda

Samarqandda

Eronda

Tabrizda

9 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, O’zbekiston san’ati. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. qiyinlik darajasi-3Odam bosh suyagining necha turi mavjud?

3 ta

1 ta

2 ta

4 ta

10 Manba- Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-2Rangtasvir tasviriy san’atning qaysi turiga mansub?

Rangtasvi rturiga

Amaliy san’at turlari

Grafika turlari

Haykaltaroshlik turiga

11 Manba- Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-1Rangtasvirda ishlatiladigan asosiy qog‘oz turi?

Tarshon

Karton

Vatmon

Gozdnak

12 Manba- Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-1Rasm chizishda ko‘zgu nima uchun ishlatiladi?

Xatolarni ko‘rish uchun

Umumlashtirish uchun

Uyg‘unlashtirish uchun

Ko‘zgu ishlatilmaydi

13 Manba -Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangning xusussiyatlari. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari.Qiyinlik darajasi-1

Xarakatdagi tez o’zgaruvchan xolat nima deb ataladi?

Dinamik

Statik

Simmetrik

Muvozanat

14 S.Abdurasilov, N.Tolipov, N. Oripova. Rangtasvir. Toshkent. 2006. O’zbekiston tasviriy san’ati, Fan bo’limi-1, Ranglarning o`ziga xos xususiyatlari. Qiyinlik darajasi -3;“Konstruktsiya” so’zining ma'nosini toping ?

Italyancha “qurilish”

Lotincha “Tuzilish”

Inglizcha “Tuzmo?”

Grekcha “Bezash”

15 Manba- Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-1Tempera tasviriy san’atning qaysi turida ishlatidladi?

Rangtasvir

Xaykaltaroshlik

Me’morchilik

Grafika

16 Manba- Abdurahmonov G’. Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. qiyinlik darajasi-1Rangtasvirda ishlatadigan qurollar

Qalam, qog‘oz ,planshet,mo’yqalamlar,turli xil ranglar

Mo‘yqalam, guash,iskana, egov, mo’yqalamlar

Iskana, skalpel, egov, turli xilranglar, mo’yqalamlar

Iskana, skalpel, shturgardon, planshet

17 Manba- Abdurahmonov G’. Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-1Proporsiya so‘zining ma’nosi?

Nisbatlar

To‘g‘ri

Qarama-qarshi

Takrorlash

18 Manba- Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-1Ekorshe” gips modelining muallifi kim?

Antuan Gudon

Leonardo Da Vinchi

Jak Lui David

Mikelanjelo

19 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-1Rasm deb nimaga aytiladi

Tekis yuzaga qo‘lda chizilgan tasvirga

Bo‘rttirib ishlashgan tasvir

O‘yib ishlashgan tasvir

Barelefli tasvirlar

20 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-3, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-1Blik” deganda nimani tushunasiz?

Eng yorug‘ shaffof joy

Yorug‘joylar

Orqa plan

Qisqa chiziqlar

21 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-2, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-1Buyumlarni tasvirlashda sinch (kar-kaz) usulini joriy etgan rassom-pedagog kim?

Chistyakov

Leonardo daVinchi

A. R. Sapoljnikov

L.B.Alberti

22 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-2, Rangtasvir. Fan bo’limi-4, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-1Ko‘z ni kesib o‘tuvchi chiziq qaerdan o‘tadi?

Ko‘zni o‘rtasida

Ko‘zni ustida

Ko‘zni pastki qismida

Qovoq ustida

23 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-5, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-1... rassomlar ishlatadigan yozuv va tasvir quroli. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zlarni qo’ying.

Mo’yqalam

Qalam

O’chirgich

Etyudnik

24 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-3, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-1Skelet nima?

Insonning suyaklar tizimi majmuasi

Odamning tayanch xarakat sistemasi

Mushaklar tizimi

Bosh suyagi

25 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-6, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-3Xaykaltaroshlikda xajm necha o‘lchovda bo‘ladi?

Uch

To‘rt

Besh

Bir

26 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-4, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-1Mastixindan qaysi san’at turida ishlatiladi?

Rangtasvirda

Grafikada

Haykaltaroshlikda

Xalq amaliy sanatida

27 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-2, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-3Odamning anatomic tuzulishi nima?

Tana tuzilish

Tashqi tuzilish

Harakat holati

Harakatsiz holat

28 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-2Havo perspektivasi nima?

Orqa plandagi buyumlarning xiralashib ko‘rinishi

Buyumlarning nisbatini aniqlash havo perspektivasidir

Ketma-ketlik asosida tasvirlash havo perspektivasidir

Ranglarning uyg’unligi havo perspektivasidir

29 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. qiyinlik darajasi-3David” haykali avtori kim?

Mikelanjelo Buanarotti

Leonardo Do Vinchi

Titsian

Verokkio

30 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-1Qanday ranglar aralashmasidan to’q rang hosil bo‘ladi?

To’q qizil, ko’k,

Ko‘k, sariq

Havorang, sariq

Jigarrang, yashil

31 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-2Rangtasvir-orqa fonida qanday rangdagi matolar bo‘ladi?

Barcha turdagi va tusdagi ranglar

Sariq, qizil, oq hamda ko‘k ranglar

Ko‘k,qora,kulrang va yashil ranglar

Yashil,ko‘k,qora va qizil ranglar

32 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. Qiyinlik darajasi-2Soyalar naturaning qaysi tomonida bo‘ladi?

Yorug‘ga qarama-qarshi tomonda

Old tomonida bo’ladi

Yorug‘ tomonida bo’ladi

Hamma joylarida bo’ladi

33 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. qiyinlik darajasi-3Rangtasvir barcha fanlarning asosini tashkil qiladi degan fikrning muallifi kim?

Leonardo DaVinchi

Raxim Axmedov

Tintoretto

Rafael Santi

34 Manba-Abdurahmonov G’ .Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1, Rangtasvir. Fan bo’limi-1, Rangning asosiy xususiyatlari. qiyinlik darajasi-3Odamning yuzi necha bo‘laklarga bo‘lib o‘lchanadi?

3,5 ga

4 ta

6 ga

4,5 ga

Download 0,82 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Download 0,82 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTest savollari №1 Manba- abdurahmonov G’. Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1

Download 0,82 Mb.