Test topshiriqlari
Download 22.07 Kb.
Sana10.04.2017
Hajmi22.07 Kb.
#3762

Test topshiriqlari
1.60-yillarda O’zbekistonda rangli metallurgiya sanoati markaziga aylangan shahar:

A) Olmaliq*

В) Navoiy

С) Chirchiq

D) Bekobod

Е) Ohangaron


2. “Hujum” harakati qachon boshlandi:

A) 1920 yilda

B) 1930 yilda

C) 1942 yilda

D) 1927 yilda*

E) 1918 yilda


3. 70-80 yillarda O’zbekiston iqtisodiyotidagi inqiroziy holatlarning asosiy sababi:

A) industrlashtirish tizimi

B) ko’ppartiyaviylik siyosati

C) ma’muriy – buyruqbozlik tizimi*

D) davlat raxbarlirining noto’g’ri siyosati

E) monopolistik siyosatning pasayishi


4. Ikkinchi jahon urushi yillarida O’zbekistonda sanoatning qaysi sohasi ko’proq rivojlantirildi:

A) yengil sanoat

B) oziq-ovqat sanoati

C) qandolat sanoati

D) og’ir sanoat*

E) to’qimachilik sanoati


5. O’rta Osiyo milliy davlat chegaralarini amalga oshirishda sovetlar qanday bahonalarni dalil qilib ko’rsatishdi:

A) O’rta Osiyo milliy mojarolarning mavjudligi*

B) viloyat xokimliklarining vakolatlarini bartaraf yetish

C) ta’lim tarbiya ishlarining sust borganligi

D) barcha davlatlarga o’z milliy davlatchiligi imkonini yaratish

E) aynan zavodlarning kamligini


6. 60-yillarning ikkinchi yarmida O’zbekistonda sanoatning asosan qaysi sohasi rivojlantirildi:

A) neftni qayta ishlash sanoati

B) mashinasozlik sanoati

C) oltin qazish, qayta ishlov berish*

D) tekistil

E) qandolatchilik


7. 50-yillarning o’rtalarida qo’riq va bo’z yerlarning o’zlashtirilishining natijasi asosan nimada ko’rildi:

A) paxta ishlab chiqarish kuchaytirildi*

B) yem-ozuqa ishlab chiqarish ko’paydi

C) bog’dorchilik rivojlandi

D) don mahsulotlari yetishtirish oshdi

E) non mahsulotlari ishlab chiqarish oshdi


8.60-yillarda xalq xo’jaligida yuzaga kelgan inqirozning sababini ayting:

A) qishloq ho’jaligi bilan sanoat o’rtasidagi muvozanatning buzilishi*

B) narxlarning oshishi

C) tanqislikning yuzaga kelishi

D) davlatning noto’g’ri boshkarish

E) qurg’oqchilik sababli


9. O’rta Osiyoda milliy davlat chegaralanishi qachon o’tkazildi:

A) 1918 yil

B) 1920 yil

C) 1921 yil

D) 1924 yil*

E) 1936 yil


10. O’zbekistonda Yangi iqtisodiy siyosatga qachon o’tildi:

A) 1921- yil*

B) 1919 - yil

C) 1918 - yil

D) 1936 - yil

E) 1924 – yil


11.Qoraqalpog’iston avtonom viloyatining birinchi markazi qaysi shahar:

A) Nukus


B) Chimboy

C) To’rtko’l*

D) Xo’jayli

E) Qo’ng’irot


12. SSSR ning ittifoqdosh respublikalarida 80-90 yillarida qaysi xususiyat kuchaydi:

A) milliy muomalasini kiritishga intilish

B) davlat mustaqilligiga intilish*

C) SSSRni saqlab qolishga intilish

D) iqtisodiy mustaqillikka intilish

E) birlashishga intilish


13. Ikkinchi jahon urush yillarida O’zbekistonda qancha evokogospitallar tashkil qilingan va ularga kim rahbarlik qilgan:

A)113 ta – A. Berliner*

B) 124 ta – Yu. Ibragimov

C) 105 ta – V. Baxromov

D) 120 ta – A.Abdurahimov

E) 130 ta –Sh. Shomahmudov


14. SSSRda va O’zbekistonda qayta qurish qachon boshlangan:

A) 1985 yilda*

B) 1991 yilda

C) 1990 yilda

D) 1983 yilda

E) 1986 yilda


15. 20-30 yillar O’zbekistonda “Hujum” harakati davomida qanday qo’pol xatolarga yo’l qo’yildi:

A) faqat jarima solish

B) ayollarni militsiya yordamida zo’rlab majlislarga olib kelish*

C) oliy o’quv yurtlariga majburlab olib kelgan

D) tibbiy muassasalariga ta’ziyq o’tkazib olib kelishi

E) paxta maydonlariga majburlov yo’li bilan olib chiqildi


16. 1937-1938 yillarda “Hujum” faollaridan kimlar qamoqqa olingan:

A) Tojixon Shodiyeva, Xosiyat Tillaxonova*

B) Zarifa Saidnosirova

C) Sobira Xoldorova, Zarifa Saidnosirova

D) Zulfiya, Oydin Sobirova

E) Xosiyat Tillaxonova, Zulfiya


17. Ikkinchi jahon urushi qachon boshlandi va qachon tugadi:

A) 1939 yil sentyabr, 1945 yil sentyabr*

B) 1936 yil iyun, 1945 yil mart

C) 1941 yil iyun, 1945 yil may

D) 1941 yil iyun, 1945 yil sentyabr

E) 1941 yil avgust, 1946 yil yanvar


18. Arab imlosidan lotin imlosiga qachon o’tildi:

A) 1925-yil

B) 1939-yil

C) 1933-yil

D) 1929-yil*

E) 1941-yil


19. O’zbekistonda qishloq xo’jaligini kollektivlashtirish qaysi yillarda o’tkazildi:

A) 1929-1932 yy*

B) 1920-1930 yy

C) 1933-1936 yy

D) 1937-1938 yy

E) 1930-1936 yy


20. O’zbekistonda lotin alfavitidan kirill alifbosiga qachon o’tildi:

A) 1940 - yil*

B) 1937 - yil

C) 1943 - yil

D) 1938 - yil

E) 1928 – yil


21.Industirlashtirishning dastlabki yillarida O’zbekistonda qanday zavod va korxonalar qurildi:

A) Farg’ona va Toshkent to’qimachilik kombinatlari*

B) Marg’ilon va Samarqand ipakchilik fabrikalari*

C) Chirchiq ximiya sanoati*

D) Toshkent chinni zavodi

E) Samarqand ichimliklar zavodi

F) Namangan ip yigiruv fabrikasi
22.1929 yil yangi iqtisodiy siyosat batamom tugatilishi qanday oqibatlarga olib keldi:

A) eski savdo, xususiy tadbirkorlikka chek qo’yildi*

B) qishloq xo’jaligi mahsulotlarining narxi tushdi*

C) oziq-ovqat muammosi kelib chiqdi*

D) dehqonlar qashshoqlashdi*

E) chetdan iste’mol tovarlari kelishi to’xtatildi

F) texnik mahsulotlarga imkoniyat yaratildi

G) g’alla ozuqasi ko’paydiH) dehqon mahsuloti ko’proq sotildi

Download 22.07 Kb.
Download 22.07 Kb.