• Úkol č. 1 Ověření funkce indikátorového systému pro KFR
 • Úkol č. 2 Schematická analýza KFR včetně testování antikomplementarity
 • Úkol č. 4: Stanovení protilátek u klíšťové encefalitidy, sledování dynamiky protilátek
 • Úkol č. 5 Stanovení komplementfixačních protilátek u toxoplasmózy
 • Úkol č. 6 ASLO – průkaz antistreptolyzinu
 • Úkol č. 7 HIT – hemaglutinačně inhibiční test
 • Kontrolní otázky
 • Téma J08: Komplementfixační reakce (kfr), neutralizace (aslo, hit) a sledování dynamiky titrů
  Download 97.5 Kb.
  Sana06.07.2020
  Hajmi97.5 Kb.
  #11057

  Téma J08

  Téma J08: Komplementfixační reakce (KFR), neutralizace (ASLO, HIT) a sledování dynamiky titrů


  K nastudování: Vyhledejte na webu: komplement, amboceptor, antikomplementarita, neutralizace viru, antistreptolyzin, akutní glomerulonefritida, revmatická horečka

  Úkol č. 1 Ověření funkce indikátorového systému pro KFR


  Komplement vyvolá hemolýzu beraních erytrocytů v komplexu s amboceptorem (= králičími protilátky proti beraním erytrocytům). Chybění kterékoli složky znamená, že k hemolýze nedojde.

  Podle tabulky napipetujte do očíslovaných zkumavek jednotlivé složky. Pipetu vždy třikrát důkladně propláchněte fyziologickým roztokem. Stojánek se zkumavkami uložte na 1 hodinu do termostatu. Vyhodnoťte.  Poznámka: Všechny objemy jsou v mililitrech (ml)

  Zkum.

  Fyziolog. roztok

  Beraní ery

  Amboceptor

  Komp-lement

  Králičí

  ery


  Hemolýza (zakroužkujte)

  Pokud není hemolýza, vysvětlete

  1

  0,2

  0,2

  0,2  ano – ne
  2

  0,2

  0,2
  0,2
  ano – ne
  3
  0,2

  0,2

  0,2
  ano – ne
  4  0,2

  0,2

  0,2

  ano – ne
  V KFR je nutno použít přesně odměřené množství morčecího komplementu, udávané v hemolytických jednotkách (pacientův komplement se inaktivuje zahřátím). Hemolytická jednotka je množství komplementu, které právě stačí lyzovat použité množství (pracovní dávku) krvinek (v komplexu s amboceptorem).

  Úkol č. 2 Schematická analýza KFR včetně testování antikomplementarity


  V následujících schématech rozhodněte, ve kterých případech zůstává po první fázi volný komplement (zakroužkujte co platí, škrtněte, co neplatí) a připojte slovní popis výsledku (hemolýza, sedimentace erytrocytů).
  Poznámka: Všechna schémata se týkají užití KFR k průkazu protilátek.


  LAB Ag = laboratorní antigen

  PATIENT Ig = pacientova protilátka

  C = komplement

  Ery = beraní erytrocyt

  Amb = amboceptor (králičí protilátky proti beraním erytrocytům)

  ANTICOMPLEMENT = složka způsobující antikomplementaritu séra

  Popis situace

  1. fáze

  Komplement

  po 1. fázi  2. fáze

  Výsledek

  Popis výsledku

  Průběh

  pozitivní KFR
  volný


  vázaný
  Průběh

  negativní KFR
  volný


  vázaný
  Test

  antikomplementarity,

  sérum je

  antikomplementární
  volný


  vázaný*
  *či zničený
  Test

  antikomplementarity,

  sérum je

  v pořádku
  volný


  vázaný*
  *či zničený  Úkol č. 3 Stanovení komplementfixačních protilátek proti nejčastějším původcům respiračních nákaz, sledování dynamiky protilátek


  Odečtěte titry KFR u jednotlivých pacientů. Věnujte pozornost kontrolám antikomplementarity séra v prvním důlku. Vlastní KFR začíná od druhého důlku a počáteční ředění je 1:5 s koeficientem 2. Výsledek zakreslete, zapište titr a pokuste se o interpretaci nálezu.

  Od každého pacienta byly získány dva vzorky (tzv. párové): první odběr proběhl v době akutních příznaků, druhý v rekonvalescenci. První vzorek byl uchován v mrazničce a oba pak byly vyšetřeny paralelně. Sledujte data odběrů – tam, kde se ve zhruba dvoutýdenním časovém odstupu podaří prokázat alespoň čtyřnásobný vzestup titru protilátek, svědčí to pro právě proběhlé akutní onemocnění.
  Úkol č. 4: Stanovení protilátek u klíšťové encefalitidy, sledování dynamiky protilátek


  Odečtěte titry KFR u párových vzorků sér jednotlivých pacientů. Počáteční ředění je 1:4 s koeficientem 2. Věnujte pozornost kontrolám antikomplementarity séra. Výsledek zakreslete, zapište titry (u pozitivních pacientů) a pokuste se o interpretaci nálezu.


  Úkol č. 5 Stanovení komplementfixačních protilátek u toxoplasmózy


  Odečtěte titry KFR u jednotlivých pacientů. Počáteční ředění je 1:8 s koeficientem 2. Věnujte pozornost kontrole antikomplementarity. Výsledek zakreslete a zapište titr. Interpretujte (pozitivní/negativní/antikomplementární).


  Úkol č. 6 ASLO – průkaz antistreptolyzinu


  Princip: Protilátky brání hemolyzinu (streptolyzin O – antigen) hemolyzovat králičí erytrocyty. Hladina ASLO se zvyšuje po nákazách vyvolaných beta-hemolytickými streptokoky skupiny A (méně často i jiných). Riziko pozdních následků streptokokových nákaz se projeví zvýšením ASLO nad 200 m.j. (mezinárodních jednotek).

  Na sérologické destičce odečtěte stanovení hladiny ASLO u kontrolního séra a u pacientů.
  Úkol č. 7 HIT – hemaglutinačně inhibiční test


  Princip: Protilátky brání viru aglutinovat erytrocyty. Na destičce jsou vyšetřeny dvojice sér několika pacientů se suspektní klíšťovou encefalitidou. Odečtěte, zakreslete a vyhodnoťte.


  Kontrolní otázky:


  1. Proč se pro KFR nepoužívá pacientův vlastní komplement a používá se místo toho morčecí?

  2. Jakou metodou se inaktivuje pacientovo sérum?


  3. Jaké typy chyb vyvolává


  a) antikomplementarita séra?
  b) příliš velké množství komplementu?
  4. Proč nelze dvojnásobný vzestup titru považovat za signifikantní? (Uvažujte o chybě měření)

  5. Proč je u reakcí, jako je KFR, doporučeníhodné používat párová séra?

  6. Vysvětlete termín „serokonverze“. Uveďte, zda je průkaznější serokonverze nebo čtyřnásobný vzestup titru a vysvětlete.

  7. Jak by výsledek úkolu č. 3 ovlivnil rozhodnutí o zahájení antibiotické terapie? (Otázku zodpovězte až v praktiku)


  8. Ve kterých klinických situacích má význam vyšetřovat ASLO?


  9. Proč není vhodné hovořit o ASLO jako o „nepřímé metodě detekce mikroba“ navzdory faktu, že jde o průkaz protilátek?


  10. Každý virus nemá schopnost aglutinovat erytrocyty – jak to ovlivní možnost použití HIT v diagnostice?


  11. Jaká je anglická zkratka reakce ASLO ?


  12. Proč se neutralizační reakce jen zřídka používají v bakteriologii?


  13. Bonusová otázka pro chytré studenty: Zkuste vymyslet uspořádání HIT při použití pro detekci antigenu.
  Jméno _____________________ Směr všeobecný Datum ___. 4. 2010 Str.


  Download 97.5 Kb.
  Download 97.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Téma J08: Komplementfixační reakce (kfr), neutralizace (aslo, hit) a sledování dynamiky titrů

  Download 97.5 Kb.