• Oppgave 1
 • Tor Hersoug siv 3201 Makro 2 – vår 2000
  Download 10.54 Kb.
  Sana07.04.2017
  Hajmi10.54 Kb.  Tor Hersoug  SIV 3201 Makro 2 – vår 2000  Forelesning 4 – kapittel 6 og oppgaver

  Oppgaver

  Nedenfor følger to oppgaver, den første med tema fra kapittel 5, den andre fra kapittel 6. Disse vil bli gjennomgått på forelesning 4. Spørsmålene er av en type som i prinsippet kan gis til eksamen. Også til senere forelesninger vil det bli lagt ut oppgaver. Det anbefales at man prøver seg på oppgavene på forhånd.  Oppgave 1

  Anta at K/Y er konstant lik 3. Hvilken nasjonal sparerate er konsistent med  1. 3% årlig vekstrate i BNP og

  5% depresieringsrate

  1. 5% årlig vekstrate i BNP og

  7% depresieringsrate?

  Oppgave 2
  Anta at følgende makro produktfunksjon (kort sikt, realkapitalmengden er gitt) tilnærmet kan beskrives ved funksjonen
  Y = 600L – 0,5L2 i intervallet 0 L 500
  der Y er BNP og L et mål for sysselsetting.


  1. Utled formelen for etterspørsselskurven etter arbeid

  2. Tegn den opp i et diagram

  Anta at ingen ønsker å arbeide for lavere reallønn enn 100, og at det individuelle arbeidstilbudet følger formelen


  w = 2L – 300 for w > 100
  der w er reallønnen.


  1. Hva blir likevektslønn og –sysselsetting i denne økonomien?

  2. Illustrer løsningen grafisk.

  3. Hvor stort blir BNP?

  Anta at de ansatte organiserer seg i én omfattende fagforening, som får makt til å fastsette lønnsnivået. Anta videre at fagforeningens preferanser er slik at det kollektive arbeidstilbudet er gitt ved formlen


  w = 3L – 200 for w > 100


  1. Hva blir nå likevektslønnen?

  2. Hvor stor blir sysselsettingen og arbeidsledigheten i likevekt?

  3. Illustrer løsningen grafisk, gjerne i samme diagram som ovenfor.

  4. Hvor stort blir BNP i tilfellet med fagforening?

  5. Hvorfor synker BNP relativt mindre fra frikonkurranseløsningen enn sysselsettingen?
  1. Forklar og illustrer generelt hvordan en fagforenings lønnstilbudskurve (det kollektive arbeidstilbudet) fremkommer
  1. Hvorfor er det grunn til å tro at den ligger til venstre for den individuelle arbeidstilbudskurven?

  Arbeidsmarkedet og ledighet
  1. Etterspørselen etter arbeidskraft

  • profittmaksimering

  • reallønn lik grenseproduktivitet
  1. Tilbudssiden

  • individenes tilpasning av arbeid/fritid

  og konsum

  • fagforeningers tilpasning av lønn og

  sysselsetting


  1. Likevektslønn og –sysselsetting
  1. Frivillig og ufrivillig arbeidsledighet
  1. Effekter av lønnsstivhet, minstelønn, effektivitetslønn, hysterese-effekter


  Download 10.54 Kb.
  Download 10.54 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Tor Hersoug siv 3201 Makro 2 – vår 2000

  Download 10.54 Kb.