• Bajarilgan loyiha boyicha hisobotni baholash
 • Baholash mezoni Baholash korsatkichlari
 • 5Loyihani MS Power Point da bajarilgan taqdimotini baholash
 • 5.4. Bajarilgan loyihaning ozaki tadimoti va bajarilgan loyiha imoyasini ba х o la sh
 • Loyihadagi yutuqiarni ozi baholashi uchun anketa
 • Bajarilgan loyiha boyicha maxsulotni baxolash
  Download 253.9 Kb.
  bet2/3
  Sana24.03.2017
  Hajmi253.9 Kb.
  1   2   3

  Bajarilgan loyiha boyicha maxsulotni baxolash
  Baholash mezoni

  Baholash korsatkichlari

  1.

  Loyiha mazmunini belgilangan maqsadga muvofiqligi

  Belgilangan maqsadga loyiha mazmuni mos kelsa, maks. 3 ball

  2.

  Loyiha: mavzuga oid bo'lgan yetarli miqdorda, sifatli axborotdan iborat

  Erishilgan natijalar maqsadga muvofiq kelsa, maks. 5,0 ball:

  - yangi;


  - loyiha vazifasini toliq aks ettiradi;

  - keng manbalarga asoslangan  3.

  Axborotning rasmiylashtirilishi

  Agar axborot talab darajasiga muvofiq kelsa: sarlavha, matn tarkiblashtirilgan boMsa, 0,5 ball
  Namoyish etuvchi material (jadval va chizmalarda) bo'lsa, maks.0,5 ball: - ma'lumot mazmunini to'li? aks ettiradi; -standart talablariga muvofi? rasmiylashtirilgan

  Bajarilgan loyiha bo'yicha hisobotni baholash

  Baholash mezoni

  Baholash ko'rsatkichlari

  1

  2

  3

  1.

  Hisobotni tayyorlash bo'yicha yo'riqnomaga rasmiy ravishda rioya etilishi

  Hisobot tuzilmasi yo'riqnomaga muvofiq bo'lsa, maks. 0,5 ball

  2.

  Tanlangan mavzu asoslanganligi va dolzarbligi

  Tanlangan mavzu dolzarbligi daliliy isbotlangan bolsa, maks. 0,5 ball

  3.

  Yechimi hal etilayotgan muammoni asoslanganligi

  Muammo daliliy asoslangan bo'lsa, maks.0,5 ball

  4.

  Vazifa va loyiha ishtirokchilari faoliyat

  Vazifa va loyiha ishtirokchilari faoliyat turlari aniq belgilangan bo'lsa, maks. 0.3 ball

  5.

  Loyiha vazifalarining belgilanishi

  Loyiha vazifalari aniq belgilangan boTsa, 0,5 ball

  6.

  Loyihaning ish rejasini ishlab chiqish

  Ish reja ishlab chiqilgan yondashuvlarga muvofiq tuzilgan boTsa, 1,0 ball

  7.

  Vazifalar bo'yicha loyihaning ish natijalarini keltirish

  Vazifalar bo'yicha loyiha ish natijalari ishtirokchilarni ko'rsatish bilan, ani? va ravshan keltirilgan boTsa, maks. 1,0 ball

  8.

  Xulosalarni ifodalash

  Xulosada taklif va tavsiya etilayotgan loyihani tatbiq etish muhimligini isbotlash bayon etilgan boTsa, maks. 1,5 ball

  9.

  Foydalanilgan manbalar ro'yxatini tarkiblashtirish

  Foydalanilgan manbalar ro'yxati bajarilgan vazifalar bo'yicha tarkiblashtirilgan va standart talablariga muvofiq rasmiylashtirilgan boTsa, 0,2 ball

  10.

  Loyiha faoliyatini o'zi baholashi

  Tanqidiy baho: - mahsul sifati,

  -loyiha ustida ishlash: har bir ishtirokchi ishining natijaviyligi, qiyinchilik va uni yengish berilgan bo'lsa, 1,0 ball  11.

  Ilovalarning borligi

  Ilovalarda loyiha ishtirokchilarining anketalari va loyiha ishining ish materiallari bo'lsa, 1,0 ball

  5Loyihani MS Power Point da bajarilgan taqdimotini baholash

  Baholash mezoni

  Baholash ко rsatkichlari

  1.

  Loyiha taqdimoti bo'yicha yo'riqnomaga rasmiy rioya etish

  Yo'riqnoma izchilligi bo'lsa, maks. 2,5 ball

  2.

  Slaydlarni texnik namoyish etish yo'riqnomasiga rioya etish

  Taqdimot tayyorlashda yo'riqnomaga rioya etilgan bo'lsa, 1,0 ball

  3.

  Taqdimotni rasmiylashtirish qoidasiga rioya etish

  Taqdimotni rasmiylashtirish qoidasiga rioya etilgan boTsa, 1,5 ball


  5.4. Bajarilgan loyihaning o?zaki ta?dimoti va bajarilgan loyiha ?imoyasini baхolash

  Baholash mezoni

  Baholash ko'rsatkichlari

  1.

  Og'zaki taqdimot qoidasiga rasmiy rioya etish

  Loyiha ishtirokchilarini tanishtirish bilan boshlanishi;  scTzga chiquvchilarni belgilangan vaqtga rioya etishlari (7-15 min.);

  taqdimot vaqtida boadabsizlik holatlariga yol qo'yilmasliklari, maks. 0,2 ball  2.

  Loyiha himoyasi

  Taqdimotda barcha guruh a'zolari ishtirok etgan bcTlsa, maks. 1 ball

  Javoblar asoslangan, mukammal, aniq bo'lsa, maks. 0,8 ball

  Loyihadagi yutuqiarni o'zi baholashi uchun anketa

  F.I.Sh.


  CTquv
  guruhi

  l.Quyidagi baholash mezonlaridan foydalanib, o'zingizning loyihadagi yutuqlaringizni baholang: 2 ball - to'liq egallaganman; 1 ball - qisman egallaganman; 0 ball - bilmayman.
  Rilimlar, malakalar, ко nikmalar, ?obiliyatlar

  Loyihaning boshlanishi

  Loyihaning tugallanishi

  1

  2

  3

  1. Loyihalashtirishning umumlashtirilgan algoritmini bajarish с

  obiliyati:

  - g'oyani ilgari surish,  - muammoni ajratib ko'rsatish,  - maqsadlarni belgilash va ularni hal qilish vazifalarini ifodalash;  - vazifalarni hal etishning optimal usullari va vositalarini asoslab tanlashning amalga oshirilishi;  - loyiha topshirigMni ishlab chiqish;  - birgalikdagi ishni rejalashtirish va loyihadagi vazifalarni taqsimlash;  - natijalarni rasmiylashtirish; faoliyat natijalarining ijtimoiy taqdimotini o'tkazish (ma'ruza shaklidagi og'zaki va texnik hamda dasturiy vositalardan foydalanib ko'rgazmali);  - bajarilgan ish haqidagi yozma hisobotni tayyorlash;  - o'zini o'zi baholash va refleksiyani amalga oshirish.  1

  2

  3

  2. Hamkorlik qilish qobiliyati:

  - jamoada samarali ozaro bahamjihat harakatni amalga oshirish;  - nizolarni kuch ishlatmasdan tartibga solish;  -kompromiss ilash va konsensusga erishish.  3. Og'zaki muloqot qilishga tayyorlik qobiliyati

  - og'zaki dialog va polilog yuritish;  tanqidiy muhokama yuritish: boshqalar fikrini tinglash va e4iborga olish; o'z fikrini bildirish va uni dalillab, himoya qilish.  4.Zamonaviy texnika vositalarini egallaganlik:

  kompyuterni;  faksni;  printerni;  modemni;  kseroksni.  5. Axborot va kommunikatsiyaning zamonaviy texnika vositalarini egallaganlik:

  - elektron pochtani,  Internetni.  6. Axborotlarni iziash, ular bilan ishlash, qabul qilish, joriy etish, o'zgartirish, saqlash, etkazish va taqdim qilishning texnik va dasturiy vositalarini egallaganlik.

  7.Axborot bilan ishlash:

  - axborotlarni kataloglar bo'yicha topish,

  - axborotlarni kontekstiga qarab iziash, gipermatnni va Internetda iziash;  - axborotlarni tuzilmalash, asosiysini ajratish.  - axborotlarni grafik shaklda taqdim etish.  7. Quyidagilarga tayyorlik qobiliyati:

  - o"z qarorlarini qabul qilish va o'z zimmasiga mas'uliyat olish;  - turli ijtimoiy rollar: etakchi, ijrochi va boshqalar rollarini bajarish;  tashabbusni oz qo'liga olish;  - o'zini o'zi intizomga solib turish;  - oz kuchlariga ishonish.
  Download 253.9 Kb.
  1   2   3
  Download 253.9 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Bajarilgan loyiha boyicha maxsulotni baxolash

  Download 253.9 Kb.