• Kas ja kuidas muudab kasutatud tehnika õpetaja ja õpilase tööd tunnis
 • Kas selliselt läbi viidud tunnil võib olla negatiivseid tagajärgi
 • Tunnikonspekt
  Download 13.5 Kb.
  Sana10.04.2017
  Hajmi13.5 Kb.

  Tunnikonspekt


  Õpetatav aine: matemaatika

  Õpetaja nimi: Ain Tõnisson

  Kool: Tartu Tamme Gümnaasium

  Klass: 10.

  Kuupäev: 7. detsember

  Tunni teema: võrratused (intervallmeetod, murdvõrratused)

  Tunni pikkus: 45 minutit

  Kasutatud tehnika: projektor ja arvutiklass (15 arvutit ja 15 õpilast)

  Kasutatud tarkvara: StudyWorks

  Kasutatud õpikud ja muud kirjalikud materjalid: “Matemaatika 10. klassile”, Lepmann, Lepmann, Velsker

  Eelteadmised: Intervallmeetod on käsitletud, murdvõrratustega ei ole veel tegeletud. Programmiga StudyWorks on õpilased eelnevalt tutvunud umbes 90 minuti jooksul.

  Tunni eesmärgid:

  • Korrata teemat “intervallmeetod” ja seletada meetodi ideed.

  • Juhatada sisse teema murdvõrratuste lahendamisest.

  • Vaadelda erinevate funktsioonide graafikuid ja võrrelda ühe funktsiooni graafiku erinevaid variante.

  • Anda aimu, et koduste tööde vastuseid saab kontrollida StudyWorksi abil.

  Tunni käik:

  • Lahendada ülesanne 452. 16). Selle ülesande lahendamise tegin ise arvutil läbi, õpilased nägid kogu lahenduskäiku projektori abil demonstreerituna.

  Lahendus koosnes järgmistest osadest:

  1. “võrratuse graafiku” ja vastava polünoomi graafiku joonistamine;

  2. võrratuse lahendamine menüüs Math oleva operatsiooni Solve for Variable abil;

  3. lahenduse lugemine (StudyWorksi antav lahendus ei ole päris tavapärasel kujul);

  4. sobiva graafikul näidatava piirkonna valik (et olulisemad osad näha oleks).

  • Lahendada ülesanded 452. 9); 11) ja 12). Õpilased tegid läbi lahenduskäigu analoogiliselt esimese ülesandega. Vaadeldavad ülesanded olid eelmisel tunnil antud koduse tööna. Õpetaja rolliks oli jagada kohapeal seletusi; olulisemaid kohti projektori abil demonstreerida ja tagantjärgi (kui enamusel õpilastel lahendus leitud) ülesanded lahendada.

  • Lahendada ülesanne 465. 5). Ülesande lahendasid õpilased, hiljem ka õpetaja. Olulisi seletusi ei antud, eesmärgiks pigem hilisem võimalus tavatunnis viidata “mälestusele”.

  Hinnang projektori kasutamisele:

  Kas ja kuidas muudab kasutatud tehnika õpetaja ja õpilase tööd tunnis?

  Kuna kasutati arvutiklassi, siis oli tund tavapärasest matemaatikatunnist oluliselt erinev. On oluline, et lisaks individuaalsetele seletustele saab projektori abiga seletusi jagada kõigile korraga. (Probleemiks on niisugusel juhul küll õpilaste tähelepanu haaramine, kui nad hetkel iseseisvalt töötavad.)  Kuidas mõjutab tehnika materjali omandamist? Kas kasutatud tehnika aitab kokku hoida materjali esitamiseks kuluvat aega? Kui ei, siis kas leidub midagi (näiteks materjali parem omandamine), mis kaalub üles kulunud lisaaja?

  Selline esitusviis ei aita ilmselt aega kokku hoida. Küll aga võimaldab arvutiga ülesande lahendamine ja projektoriga graafikute esitamine probleemi “vaadata natuke teise nurga alt” – kuna lahendid leitakse kiirelt ja graafikud on täpsed, siis on võimalik rohkem aega pühendada lahendite kommenteerimisele. Oluline on, et õpilased peavad leidma graafiku, mis iseloomustaks antud ülesannet kõige paremini.  Kas selliselt läbi viidud tunnil võib olla negatiivseid tagajärgi?

  Jah, kui nii anda suurem osa matemaatikatunde. Aga, kuna see vähetõenäoline on, siis olulisi negatiivseid tagajärgi ei näe.
  Download 13.5 Kb.
  Download 13.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Tunnikonspekt

  Download 13.5 Kb.