FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
Download 404.75 Kb.
bet14/15
Sana24.04.2021
Hajmi404.75 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

 1. Mirziyayev M.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. Toshkent. “O’zbekiston”, 2017 yil. 39-41 betlar.

 2. Karimov I.A. Dehqonchilik taraqqiyoti-farovonlik manbai. Toshkent. O’zbekiston, 1994 yil.

 3. Karimov I.A. Barkamol avlod O’zbekiston taraqqiyoti poydevori. Toshkent. O’zbekiston, 1997 yil.

 4. Karimov I.A. Qishloq xo’jaligi taraqqiyoti-to’kin hayot manbai. Toshkent. O’zbekiston. 1998 yil.

 5. Komilov O.K. Мелиорация засоленных почв Узбекистана. Ташкент. «Фан». 1985 год. 242-244 стр.

 6. Abdiyev A.A. Картографирование почвенного засоления хозяйств Бухарской области и его практическое применение. Сбор.научных тр. Эколого-географические основы комплексного основания южного Кизилкума. Ташкент. 1984. 84-88 стр.

 7. Абдуллаев С. Агрофизические свойства и солевой режим орошаемых почв оазисов Бухарской области. Автореф.канд.диссер. Ташкент. 1975 год. 21-22 стр.

 8. Abduraxmonov T., Jabborov Z.A., Nikadambaeva X.B. Tuproqlarni kimyoviy ifloslanish muammolari va muhofaza qilish tadbirlari maxsus kursini o’qitishda pedagogik texnologiyalar. T.:, Universitet, 2010. 113 b.

 9. Artikova X. Buxoro viloyatining sug’oriladigan tuproqlari klassifikatsiyasi haqidagi ayrim muammolar. Yosh olimlar va talabalarning II Respublika ilmiy konferenstiya tezislar to’plami. ToshDU, 1996 yil, 184 bet.

 10. Boboxo’jaev I, Uzoqov P. Tuproqshunoslik. T.: «Mehnat» - 1995, 512 bet.

 11. Bahodirov M. Tuproq va uning unumdorligini oshirish yo’llari. Toshkent. 1957 yil. 82-88 betlar.

 12. Buxoro viloyati sharoitida qishloq xo’jalik ekinlaridan yuqori hosil olishning ilmiy asoslari. Toshkent. 2014 yil. 82-86 bet.

 13. Tursunov L. Qahharova M. O’zbekiston Tuproqshunos olimlari. Toshkent. Turon-Iqbol. 2009 yil, 61-87 bet.

 14. Tursunov L. Tuproq fizikasi. 1988 yil. 42-65 bet.

 15. Tursunov L, Abdullayev S. Почвенно физическая характеристка Амударьи. Ташкент, “Фан”. 1988 год. 120 стр.

 16. Maqsudov A, Mamajonov M, Ibragimov I.O. Значение антропогенного фактора в оазисном почвообразовании. Тезиси докладов II съезда почвоведов и агрохимиков Узбекистана. Ташкент. 1995 год. 118 стр.

 17. Nafetdinov Sh., Mamiyev Sh., Tojiev U., Zikriyaeva M. Zarafshon daryosi deltasini yangidan sug’oriladigan cho’lli-qumli va sur tusli qo’ng’ir tuproqlarning sug’orish ta’sirida o’zgarishi to’g’risida «Qishloq xo’jaligida ekologik muammolar» ilmiy amaliy anjuman tezislar to’plami. Buxoro, 2000 yil. 22-24 betlar.

 18. Умаров М.У. Почв Узбекистана. 1998 год. 201 стр.

 19. Gafurova L.A., Abdullaev S.A., Namozov X.K. Meliorativ tuproqshunoslik. T.: O’zbekiston Milliy Entsiklopediyasi, 2003 yil. 190 bet.

 20. Гафуров К, Абдуллаев С. Характеристика почвенного покрова орошаемой зони Бухарской области. “Фан”, Ташкент, 1982 год. 46 стр.

 21. Qo’ziyev R.Q, Yuldashev G.Yu, Akramov L.A. Tuproq bonitirovkasi. Moliya Toshkent 2004. 112-115 bet.

 22. Ramazonov O, Yusufbekov O. Tuproqshunoslik va dehqonchilik. Toshkent “Sharq”, 2003 yil, 272 bet.

 23. Ergashev A.E, Rudenko I, Davlatov S. Barqaror taraqqiyot va tabiatshunoslik asoslari. Toshkent. 2016 yil, 70-71 bet.

 24. Xoliqulov Sh, Uzoqov R, Boboxo’jayev I. Tuproqshunoslik. Toshkent, 2013 yil. 165-168 betlar.

 25. Ziyomuhammedov E.A. Tuproq organik moddasi va unumdorligi. Toshkent, 2008. 138 bet.

 26. Yuldashev G., Abdurahmonov T. Tuproq kimyosi. (O’quv qo’llanma) T.: 2005 yil. 238 bet.

 27. O’zbekiston Respublikasi tuproq qoplamlari Atlasi. O’zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri Davlat qo’mitasi. Toshkent. 2010 yil. 44 bet.

 28. O’zbekiston Respublikasida yerdan foydalanish bo’yicha qonun hujjatlari, me’yoriy hujjatlar. Yer resurslarini boshqarish bo’yicha Markaziy Osiyo mamlakatlari tashabbusi (YERBMOMT). BMT taraqqiyot dasturining to’plami. Toshkent. 2012 yil. 131 bet.

 29. Shadieva N.I. Tog’ yonbag’ri eroziyalangan lalmi va sug’oriladigan tuproqlarining gumusli holati, xossalari, unumdorligi (shimoliy Turkiston va G’arbiy Chotqol tuproqlari misolida).: Avtoref.dis..kand.biol.nauk.-Toshkent, 2010 yil. 12-21 betlar.

 30. www.ziyonet.uz

 31. www.google.uz

Download 404.75 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Download 404.75 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Download 404.75 Kb.