VII bap. Domen atlarynyň delegirlenmesi
Download 178.07 Kb.
bet8/21
Sana22.07.2021
Hajmi178.07 Kb.
#15468
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
VII bap. Domen atlarynyň delegirlenmesi


  1. Domen atlarynyň delegirlenmesi, Peýdalanyjynyň domen adynyň delegirlenmesi baradaky arzasy we onda görkezilen maglumatlaryna hem-de arzanyň ýanyna goşulan resminamalardaky maglumatlara laýyklykda, Milli bellige alyjy tarapyndan maglumatlar goruna (reýestre) girizilen DNS serwerleri, IP-salgylary baradaky we beýleki maglumatlary aýryp, başga täze DNS serwerleri, IP-salgylary baradaky we beýleki maglumatlary maglumatlar goruna (reýestre) girizmek arkaly amala aşyrylýar.

Domen adynyň delegirlenmesi baradaky Peýdalanyjynyň arzasynda DNS serwerleri we/ýa-da IP salgylanmasy barada maglumatlar hökmany görkezilmelidir.

Domen atlarynyň delegirlenmesi diňe Milli utgaşdyryjy tarapyndan tehniki mümkinçilikleri boýunça geçirilen barlagynyň netijesinde rugsat edilýär.  1. Delegirlenýän domen adynyň işlemegi üçin Peýdalanyjy delegirlenýän domen adynyň bir hakyky IP-salgysynyň, 2 (iki) sany berk birikdirilen we gije-gündiz işleýän DNS serwerleriniň bolmagyny hem-de olaryňdaşky goraglylygyny we gözegçilik astynda bolmagyny üpjün etmelidir.

  2. Delegirlenjek domen adyny dolandyrmak üçin hukuk alan şahs tarapyndan ulanyljak programma-tehniki serişdeleriniň gurnalan ýerlerine girilende we çykylanda anyklaýyş (identifikasiýa) ýa-da tanadyş (autentifikasiýa) ulgamy bilen üpjün edilmelidir.

  3. Domen adynyň bellige alnyşy ýatyrlanda, togtadylanda ýa-da onuň bellige alnyş möhleti tamamlananda domen adynyň delegirlenmesi bes edilýär.

  4. Peýdalanyjy tarapyndan maglumatlaryň öz wagtynda berilmedik halatynda, domen adynyň delegirlenmesine rugsat edilmeýär.

  5. Milli utgaşdyryjy maglumatlar gorunda domeniň administratory barada nädogry maglumatlary ýüze çykaran halatynda ýa-da Milli bellige alyjynyň soramagy boýunça bu maglumatlary tassyklaýjy resminamalary Peýdalanyjy tarapyndan bellenilen möhletlerde berilmedik halatynda, domen adynyň delegirlenmesine rugsat edilmeýär.

  6. Milli utgaşdyryjy domen adynyň delegirlenmesiniň bes edilmeginiň sebäplerini görkezip, Peýdalanyjynyň elektron poçta salgysy boýunça habarnama ibermelidir.

  7. Milli utgaşdyryjy Peýdalanyjynyň we üçünji şahslaryň öňünde şu Tertibiň talaplaryna laýyklykda, domen adynyň delegirlenmesiniň bes edilmegi bilen bagly bolup biljek maliýe-ykdysady ýitgileri üçin jogapkärçilik çekmeýär.
Download 178.07 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
Download 178.07 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaVII bap. Domen atlarynyň delegirlenmesi

Download 178.07 Kb.