• Medicininių atliekų laikymas
 • Medicininių atliekų išvežimas tolimesniam tvarkymui
 • Atliekų tvarkymo technologinio proceso schema
 • Eil. Nr. Žaliavos arba medžiagos pavadinimas Vnt. Dabar naudojama per metus
 • 7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).
 • Šiuo metu, pagal TIPK leidimą tvarkomos šios atliekos
 • Numatomi tvarkomų atliekų kiekiai
 • Planuojamas statybiniu atliekų tvarkymas
 • Statybinių atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos
 • Medicininių atliekų priėmimas
  Download 452.01 Kb.
  bet2/3
  Sana10.04.2017
  Hajmi452.01 Kb.
  1   2   3

  Medicininių atliekų priėmimas

  Į atliekų laikino laikymo sandėlį medicininės atliekos atvežamos specialiomis mašinomis kartoninėse dėžėse, į kurias sudėtos pagal Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ (Žin., 2008, Nr. 22-822) reikalavimus supakuotos medicininės atliekos (statinėse, dėžėse, maišuose arba konteineriuose). Atliekos pasveriamos, vizualiai patikrinama ar atliekos tinkamai supakuotos ir paženklintos. Priimamos ir vežamos atliekos sveriamos metrologinės tarnybos sertifikuotomis platforminėmis svarstyklėmis. Visos atliekos registruojamos Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale ir, jeigu reikia, kituose apskaitos žurnaluose.

  Pasitaikius netinkamai supakuotų, paženklintų ar laikymui netinkančių atliekų partijai, jos grąžinamos vežėjui. Apie grąžintą krovinį operatyviai pranešama atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentui.

  Už kiekvieną medicininių atliekų tvarkymo operaciją paskiriamas atsakingas asmuo.  Medicininių atliekų laikymas

  Priimtos medicininės atliekos, supakuotos į kartonines dėžes bus sandėliuojamos atliekų laikymo patalpoje, mobiliame refrižeratoriuje-šaldiklyje, kol bus surinktas kiekis, tinkamas pervežimui į atitinkamus atliekų apdorojimo įrenginius (pvz., UAB „Toksika“ Šiaulių filialą, ar eksportas).

  Medicininės atliekos, tokios kaip kūno dalys ir organai, kraujo paketai, konservuotas kraujas, skystos atliekos (18 01 02, 18 01 03*, 18 02 02), iki bus perduotos galutiniam atliekų tvarkytojui, bus laikomos specialiai tam skirtame mobiliame refrižeratoriuje-šaldiklyje (-18°C temperatūroje).

  Įmonės personalas bus aprūpintas individualiomis apsaugos priemonėmis:  • guminėmis pirštinėmis;

  • spec. rūbais: medvilninė palaidinė, kombinezonas ar kelnės, viršutinis chalatas arba prijuostė, pastarieji išeinant iš sandėlio patalpų paliekami ant pakabos;

  • respiratoriai (vienkartiniai), apsauginiai akiniai.

  Saugojimo patalpoje bus pirmos pagalbos vaistinėlės bei geriamojo vandens įrenginiai.

  Infekuotas atliekas, aštrius daiktus, anatominę medžiagą bei medicinines atliekas, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos, kurios yra užšaldomos bus laikinai laikomos -18 ºC ir žemesnėje temperatūroje atskirame šaldiklyje. Surinktos medicininės atliekos nebus maišomos su kitomis sveikatos priežiūros įstaigose susidarančiomis atliekomis, rūšiuojamos ar presuojamos. Pakuotės bus nepralaidžios skysčiams ir tokios, kad medicininės atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką.

  Pavojingų medicininių atliekų (pagal HN 66:2013 priedą) pakuotės bus paženklintos pavojingų atliekų ženklinimo etiketėmis pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

  Medicininių atliekų išvežimas tolimesniam tvarkymui

  Surinkus pakankamą kiekį medicininių atliekų, jos specialiomis mašinomis, supakuotos griežtai laikantis Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ (Žin., 2008, Nr. 22-822), pervežamos į atitinkamus atliekų apdorojimo įrenginius (pvz., UAB „Toksika“ Šiaulių filialą, kt.).  Atliekų tvarkymo technologinio proceso schema


  Laikantis Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ bei aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, visa atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma uždarose patalpose, todėl paviršinių nuotekų tarša nenumatoma.


  6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis.
  Duomenys apie UAB „KVANT elektronik“ planuojamus naudoti šių medžiagų kiekius pateikiami 1 lentelėje:

  1 lentelė. Naudojamos žaliavos ir medžiagos


  Eil. Nr.

  Žaliavos arba medžiagos pavadinimas

  Vnt.

  Dabar naudojama per metus

  Planuojami naudoti kiekiai

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  plovimo priemonės

  t/m.

  -

  0,5

  2

  dezinfekuojanti medžiaga

  t/m.

  -

  0,5

  3

  sorbentai

  t/m.

  -

  0,1

  4

  plastikiniai nepermatomi maišai

  t/m.

  -

  0,05  7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).

  Gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) veiklos metu nebus naudojami.


  8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.
  Bendrovei vykdant atliekų tvarkymą, bus naudojama elektros energija (elektrą naudojantiems atliekų apdorojimo įrankiams, patalpų apšvietimui, šildymui). UAB „KVANT elektronik“ pastatų savininkui UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ pagal 2013 m. rugsėjo 2 d. Pastatų nuomos sutartį Nr. 2013/09/02 už sunaudotą elektros energiją, vandenį bei komunalinius mokesčius mokės pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.
  2 lentelė. Numatomi sunaudoti energetiniai ir technologiniai ištekliai:


  Eil. Nr.

  Energetiniai ištekliai

  Kiekis, tūkst. kWh/m.

  1.

  Elektros energija, tūkst. kWh/m.

  120000


  9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.
  Visos tvarkomos bei susidariusios atliekos bus laikomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytais pakavimo ir ženklinimo reikalavimais ir perduodamos atliekų tvarkymo teisę turinčioms įmonėms.

  Visi atliekų tvarkymo veiksmai bus registruojami šiai veiklai privalomuose dokumentuose, nurodytuose Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse.


  Šiuo metu, pagal TIPK leidimą atliekų tvarkomų atliekų kiekis:


  Šiuo metu, pagal TIPK leidimą tvarkomos šios atliekos:


  Atliekos

  Naudojimas

  Kodas 1

  Pavadinimas

  Pavojingumas2

  Įrenginio našumas, t/m.

  Naudojimo būdas3

  Vienu metu numatomas laikyti atliekų kiekis, t.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  16 02 14

  Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13

  Nepavojingosios

  15552

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  350

  16 02 16

  Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15

  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  20 01 36

  Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 0121, 20 01 23 ir 20 01 35

  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  17 04 11

  Kabeliai, nenurodyti 17 04 10

  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  16 01 22

  Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

  (instaliaciniai laidai)  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  16 08 01

  Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)

  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  16 08 03

  Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių

  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  16 08 04

  Panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)

  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  16 02 16

  Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 (elektroninės plokštės)

  Nepavojingosios

  5185

  S1, S2, S3, S4, S5 (S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  100


  Šiuo metu, pagal TIPK leidimą atliekų tvarkymo metu numatomas susidaryti atliekų kiekis:


  Atliekos

  Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese

  Susidarymas

  Kodas1

  Pavadinimas

  Pavojingumas2

  Projektinis kiekis3, t/m.

  Vienu metu numatomas laikyti atliekų kiekis, t.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių, įv. laidų perdirbimas

  19 12 01

  Popierius ir kartonas

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  386,5

  8,0

  19 12 02

  Juodieji metalai

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  5478,8

  250

  19 12 03

  Spalvotieji metalai

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  4619,7

  100

  19 12 12

  Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 (plastiko, gumos, siklo atliekos ar mišiniai)

  19 12 04

  Plastikai ir guma (plastikai)

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  3638,5

  50

  19 12 04

  Plastikai ir guma (guma)

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  92,1

  1

  19 12 05

  Stiklas

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  644,8

  40

  19 12 07

  Mediena, nenurodyta 19 12 06

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  266,1

  35

  19 12 09

  Mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  204,7

  10

  17 01 01

  Betonas

  17 01 03

  Čerpės ir keramika (keramika)

  16 06 04

  Šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  10,2

  1

  16 06 05

  Kitos baterijos ir akumuliatoriai

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  20,5

  2

  Elektroninių plokščių perdirbimas

  19 12 02

  Juodieji metalai

  Nepavojingosios

  Elektroninių plokščių perdirbimas

  2075

  50

  19 12 03

  Spalvotieji metalai

  Nepavojingosios

  Elektroninių plokščių perdirbimas

  20

  19 12 12

  Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 (plastiko atliekos ar plastiko/metalo mišiniai)

  Nepavojingosios

  Elektroninių plokščių perdirbimas

  1

  19 12 04

  Plastikai ir guma (plastikai)

  Nepavojingosios

  Elektroninių plokščių perdirbimas

  3110

  30

  Katalizatorių perdirbimas

  16 01 99

  Keramikinės automobilinių katalizatorių dalys

  Nepavojingosios

  Katalizatorių perdirbimas

  216

  15

  19 12 02

  Juodieji metalai

  Nepavojingosios

  Katalizatorių perdirbimas

  360

  15

  19 12 03

  Spalvotieji metalai

  Nepavojingosios

  Katalizatorių perdirbimas

  22,8

  2

  19 12 12

  Kitos mechaninio atliekų apdorojimo gautos atliekso ar jų mišiniai (keramika, metalai)

  Nepavojingosios

  Katalizatorių perdirbimas

  1,2

  0,5

  Nebenaudojamų automobilių radiatorių perdirbimas

  19 12 03

  Spalvotieji metalai

  Nepavojingosios

  Naudojamų automobilių radiatorių perdirbimas

  445

  20

  19 12 12

  įvairios mechaninio atliekų apdorojimo atliekos ar jų mišiniai

  Nepavojingosios

  Naudojamų automobilių radiatorių perdirbimas

  1

  19 12 04

  Plastikai ir guma (plastikai)

  Nepavojingosios

  Naudojamų automobilių radiatorių perdirbimas

  55

  1

  Valymo įrenginys (rankovinis filtras)

  19 12 12

  Kitos mechaninio atliekų apdorojimo gautos atliekso ar jų mišiniai (kietosios dalelės)

  Nepavojingosios

  Rankovinis filtras  190

  1

  Patalpų eksploatacijos metu

  20 03 01

  Mišrios komunalinės atliekos

  Nepavojingosios

  Buitiniai poreikiai

  2

  0,16

  20 01 21*

  Liuminescencinės lempos

  Toksiškos, HP6

  Patalpų eksploatavimas

  0,005

  0,0025

  15 02 02*

  Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis

  Ekotoksiškos, HP14

  Patalpų eksploatavimas

  1,0

  0,1


  Numatomi tvarkomų atliekų kiekiai:


  Numatomi tvarkomų atliekų kiekiai:

  Atliekos

  Naudojimas

  Kodas 1

  Pavadinimas

  Pavojingumas2

  Įrenginio našumas, t/m.

  Naudojimo būdas3

  Vienu metu numatomas laikyti atliekų kiekis, t.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  16 02 14

  Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13

  Nepavojingosios

  15552

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  350

  16 02 16

  Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15

  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  20 01 36

  Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 0121, 20 01 23 ir 20 01 35

  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  17 04 11

  Kabeliai, nenurodyti 17 04 10

  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  16 01 22

  Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

  (instaliaciniai laidai)  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  16 08 01

  Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)

  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  16 08 03

  Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių

  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  16 08 04

  Panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)

  Nepavojingosios

  S1, S2, S3, S4, S5 (S501, S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  16 02 16

  Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 (elektroninės plokštės)

  Nepavojingosios

  5185

  S1, S2, S3, S4, S5 (S502, S503, S509), S6, S7, R4, R12, R13

  100

  Numatomas atliekų susidarymas:
  Atliekos

  Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese

  Susidarymas

  Kodas1

  Pavadinimas

  Pavojingumas2

  Projektinis kiekis3, t/m.

  Vienu metu numatomas laikyti atliekų kiekis, t.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių, įv. laidų perdirbimas

  19 12 01

  Popierius ir kartonas

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  386,5

  8,0

  19 12 02

  Juodieji metalai

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  5478,8

  250

  19 12 03

  Spalvotieji metalai

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  4619,7

  100

  19 12 12

  Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius) – plastikas, guma, metalai ,stiklas.

  5

  19 12 04

  Plastikai ir guma (plastikai)

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  3638,5

  50

  19 12 04

  Plastikai ir guma (guma)

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  92,1

  1

  19 12 05

  Stiklas

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  644,8

  40

  19 12 07

  Mediena, nenurodyta 19 12 06

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  266,1

  35

  19 12 09

  Mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  204,7

  2

  17 01 01

  Betonas

  10

  17 01 03

  Čerpės ir keramika (keramika)

  16 06 04

  Šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas

  10,2

  1

  16 06 05

  Kitos baterijos ir akumuliatoriai

  Nepavojingosios

  Nepavojingųjų EEĮ atliekų, kabelių perdirbimas


  20,5

  2

  Elektroninių plokščių perdirbimas

  19 12 02

  Juodieji metalai

  Nepavojingosios

  Elektroninių plokščių perdirbimas

  2075

  50

  19 12 03

  Spalvotieji metalai

  Nepavojingosios

  Elektroninių plokščių perdirbimas

  20

  19 12 12

  Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 (plastiko, metalų atliekos ar mišiniai)

  Nepavojingosios

  Elektroninių plokščių perdirbimas

  1

  19 12 04

  Plastikai ir guma (plastikai)

  Nepavojingosios

  Elektroninių plokščių perdirbimas

  3110

  30

  Katalizatorių perdirbimas

  16 01 99

  Keramikinės automobilinių katalizatorių dalys

  Nepavojingosios

  Katalizatorių perdirbimas

  216

  15

  19 12 02

  Juodieji metalai

  Nepavojingosios

  Katalizatorių perdirbimas

  360

  15

  19 12 03

  Spalvotieji metalai

  Nepavojingosios

  Katalizatorių perdirbimas

  22,8

  2

  19 12 12

  Kitos įvarios mechaninio atliekų apdorojimo gautos atliekso ar jų mišiniai (keramika, metalai)

  Nepavojingosios

  Katalizatorių perdirbimas

  1,2

  0,5

  Nebenaudojamų automobilių radiatorių perdirbimas

  19 12 03

  Spalvotieji metalai

  Nepavojingosios

  Naudojamų automobilių radiatorių perdirbimas

  445

  20

  19 12 12

  Kitos įvarios mechaninio atliekų apdorojimo gautos atliekos ar jų mišiniai

  Nepavojingosios

  Naudojamų automobilių radiatorių perdirbimas

  1

  19 12 04

  Plastikai ir guma (plastikai)

  Nepavojingosios

  Naudojamų automobilių radiatorių perdirbimas

  55

  1

  Valymo įrenginys (rankovinis filtras)

  19 12 12

  Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 (kietosios dalelės)

  Nepavojingosios

  Rankovinis filtras  190

  1

  Patalpų eksploatacijos metu

  20 03 01

  Mišrios komunalinės atliekos

  Nepavojingosios

  Buitiniai poreikiai

  2

  0,16

  20 01 21*

  Liuminescencinės lempos

  Toksiškos, H6

  Patalpų eksploatavimas

  0,005

  0,0025

  15 02 02*

  Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis

  Ekotoksiškos, HP14

  Patalpų eksploatavimas

  1,0

  0,1


  Planuojamas statybiniu atliekų tvarkymas:


  Atliekos

  Kodas 1

  Pavadinimas

  Pavojingumas2

  Naudojimo būdas3

  Numatomas

  Sunaudoti kiekis4, t/m.  Vienu metu numatomas laikyti atliekų kiekis

  1

  2

  3

  5

  4

  6

  17 01 01

  betonas

  nepavojinga

  S5 (S501, S502, S503, S507, S509); R5, R13

  120000

  600

  17 01 02

  plytos

  nepavojinga

  S5 (S501, S502, S503, S507, S509); R5, R13

  17 01 03

  čerpės ir keramika

  nepavojinga

  S5 (S501, S502, S503, S507, S509); R5, R13

  17 01 07

  betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06

  nepavojinga

  S5 (S501, S502, S503, S507, S509); R5, R13

  17 05 08

  kelių skalda, nenurodyta 17 05 07

  nepavojinga

  S5 (S501, S502, S503, S507, S509); R5, R13

  17 03 02

  bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01

  nepavojinga

  S5 (S501, S502, S503, S507, S509); R5, R13

  17 09 04

  mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

  nepavojinga

  S5 (S501, S502, S503, S507, S509); R5, R13

  10 13 11

  Sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10

  nepavojinga

  S5 (S501, S502, S503, S507, S509); R5, R13

  10 13 14

  cemento ir cemento šlako atliekos

  nepavojinga

  S5 (S501, S502, S503, S507, S509); R5, R13


  Statybinių atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos:


  Atliekos

  Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese

  Susidarymas

  Kodas

  Pavadinimas

  Pavojingumas

  Projektinis kiekis, t/m.

  Vienu metu numatomas laikyti atliekų kiekis

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  17 02 01

  medis

  Nepavojingos

  Statybinių atliekų tvarkymas

  60000

  500

  17 02 02

  stiklas

  Nepavojingos

  17 02 03

  plastikas

  Nepavojingos

  17 04 01

  varis, bronza, žalvaris

  Nepavojingos

  17 04 02

  aliuminis

  Nepavojingos

  17 04 03

  švinas

  Nepavojingos

  17 04 04

  cinkas

  Nepavojingos

  17 04 05

  geležis ir plienas

  Nepavojingos

  17 04 06

  alavas

  Nepavojingos

  17 04 07

  metalų mišiniai

  Nepavojingos

  17 04 11

  kabeliai, nenurodyti 17 04 10

  Nepavojingos

  17 05 04

  gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03

  Nepavojingos

  17 06 04

  izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03

  Nepavojingos

  17 08 02

  gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

  Nepavojingos

  19 10 01

  geležies ir plieno atliekos

  Nepavojingos

  19 12 01

  popierius ir kartonas

  Nepavojingos

  19 12 02

  juodieji metalai

  Nepavojingos

  19 12 03

  spalvotieji metalai

  Nepavojingos

  19 12 04

  plastikai ir guma

  Nepavojingos

  19 12 05

  stiklas

  Nepavojingos

  19 12 07

  mediena, nenurodyta 19 12 06

  Nepavojingos

  19 12 09

  mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)

  Nepavojingos

  19 12 10

  Degios atliekos (tolimesniam perdirbimui netinkamos, tačiau pasižyminčios aukštu kaloringumu atliekos)

  Nepavojingos

  19 12 12

  Kitos įvarios statybinių atliekų mechaninio apdorojimo gautos atliekos ar jų mišiniai

  Nepavojingos


  Download 452.01 Kb.
  1   2   3
  Download 452.01 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Medicininių atliekų priėmimas

  Download 452.01 Kb.