• Få særskilt brugsvejledning
 • Prøvetagning og kvalitetskontrol
 • Kompostdeklaration iht. Miljøprojekt 470, 1999
 • Synlige urenheder
 • Overholder gældende grænseværdier: ja: nej
 • Hygiejniseringsgrad
 • Miljøfremmede stoffer
 • Stabilitetsgrad Ikke- færdig Frisk
 • Meget- stabil
 • Uddrag af Miljøprojekt nr. 470 1999 Standardiseret produktblad for kompost Del 2: Vejledning for komposteringsanlæg
  Download 29.17 Kb.
  Sana01.04.2020
  Hajmi29.17 Kb.


  Uddrag af
  Miljøprojekt nr. 470 1999
  Standardiseret produktblad for kompost
  Del 2: Vejledning for komposteringsanlæg

  Miljø- og Energiministeriet Miljøstyrelsen  Morten Carlsbæk, Morten Brøgger

  Dansk Jordforbedring, 2640 Hedehusene
  Lars Møller Jensen, Karen Klarskov,

  Hedeselskabet, Laboratoriedivisionen, 8800 Viborg
  &
  Søren Skovsende

  DTI Byggeri, 2630 Tåstrup

  (Word 7.0 til Windows 95)  Jordforbedrende egenskaber

  udover tilførsel af mikroorganismer
  Kalkvirkning kg jordbrugskalk / m3

  - “ - kg jordbrugskalk / ton


  Organisk stof % af tørstof

  (glødetab)


  CEC meq / 100g tørstof

  (kationbytningskapacitet)
  Kompost

  Organisk Jordforbedringsmiddel fremstillet af:

  : vægt-%

  : vægt-%


  : vægt-%

  : vægt-%


  Tilsat: kg pr ton input


  Om brug af kompost

  En god, organisk gødning med langtidsvirkning

  Forbedrer jordens evne til at holde på næringsstoffer

  Gør lerjorder lettere at arbejde med

  Mindsker sandjorders behov for vanding

  Ensartet og pæn jorddækning i bede eller mellem buske og træer

  Glimrende topdressing til græsplæner i blanding med sand

  Til stue- og drivhusplanter - i blanding med spagnum eller stenuld  Få særskilt brugsvejledning: Private haveejere, Anlægsgartnere

  Landmænd eller Juletræs-/frugtavlere

  Produktionssted


  Produktansvarlig


  Næringsstoffer i foreliggende kompost

  kg/m3 kg/ton
  Total kvælstof

  Ammonium-kvælstof

  Nitrat-kvælstof

  Tilgængeligt kvælstof 1. år


  Total fosfor

  Total kalium


  Total magnesium

  Total svovl

  ……………………………………………..….

  10mS/cm (interval)

  Lv, ledningsværdi ( )

  Lt, ledningstal ()

  …………………………………………………

  (ingen enhed)

  pH-værdi, surhedsgrad

  Rt, reaktionstal
  Fysiske egenskaber
  Anvendt sold mm
  Tørstof %

  Rumvægt ton / m3

  (ved nævnte tørstofprocent)
  Alle partikler under 5 mm % af tørstof

  Sten over 5 mm % af tørstof
  Prøvetagning og kvalitetskontrol

  Prøver er udtaget efter Plantedirektoratets forskrift. Detaljeret procedure for intern kvalitets­kontrol samt ekstern laboratories analyserapporter kan rekvireres.

  [indsæt produktnavn/anlægsnavn og tidsperiode]


  Kompostdeklaration iht. Miljøprojekt 470, 1999  [indsæt anlægsnavn, produktnavn og tidsperiode]

  Kompost-garantiparametre iht. Miljøprojekt 470, 1999  Ukrudt1: ____ kimplanter / liter

  Synlige urenheder2: ____ % af tørstof
  1) Dvs. spiredygtige frø og plantedele. Meget lavt indhold: mindre end 0,5/l. Mærkbart indhold: 0,5-2/l. Stort indhold: mere end 2/l.

  2) Dvs. indhold af plast+metal+glas over 2 mm, som maksimalt bør udgøre 0,5 % af tørstof. Delresultater skal opgives:

  Plast: _____% af tørstof. Metal: _____% af tørstof. Glas: _____% af tørstof.

  Tungmetaller (Ikke lovpligtig oplysning for ren have-parkkompost)

  Kompostbranchen anbefaler at analysere have-parkkompost for Cd og Pb  Overholder gældende grænseværdier: ja: nej:

  _____________

  Indhold i mg/kg tørstof Gennemsnit Grænseværdi1


  Cadmium (Cd) ______ 0,8

  Bly (Pb) ______ 120 (602)

  Kviksølv (Hg) ______ 0,8

  Nikkel (Ni) ______ 30

  Arsen2 (As) ______ 252

  Crom (Cr) ______ 100

  Zink (Zn) ______ 4000

  Kobber (Cu) ______ 1000

  1) Gælder for husholdningskompost og komposteret spildevandsslam. 2) Særlig grænseværdi ved brug i private haver.


  Hygiejniseringsgrad (ikke lovpligtig oplysning for ren have-parkkompost)
  Stabilisering/kompostering: Kontrolleret kompostering: Kontrolleret hygiejnisering:
  jævnfør bilag 3 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 823 af 16. september 1996.  Miljøfremmede stoffer (ikke lovpligtig oplysning for ren have-parkkompost)

  Overholder gældende grænseværdier: ja: nej:

  _____________

  Indhold i mg/kg tørstof Gennemsnit Grænseværdi1


  DEHP (bl.a. blødgørere i pvc-plast) ______ 100

  LAS (vaske- og overfladeaktive stoffer) ______ 2600

  NPE (overfladeaktive stoffer, emulgatorer) ______ 50

  PAH (bl.a. fra ufuldstændig forbrænding) ______ 6

  1) Gælder for husholdningskompost og komposteret spildevandsslam.  Prøvetagning og kvalitetskontrol

  Prøver er udtaget efter Plantedirektoratets forskrift. Detaljeret procedure for intern kvalitets­kontrol samt ekstern laboratories analyserapporter kan rekvireres.  Stabilitetsgrad

  Ikke-

  færdig

  Frisk  Stabil  Meget-

  stabil

  Stabilitetsgraden er som minimum fastsat ud fra iltforbrug og Solvita (analyseresultater skal oplyses):

  Total iltforbrug over 4 døgn: ___ mg O2/gram organisk tørstof Solvita kompost test: ____ (farvenr. på skala) Selvopvarmning (Tmax): ___ C Organisk-C/organisk-N i vandigt ekstrakt: ____ (ingen enhed)  Kompostens alder på tidspunktet for prøveudtagning: mindst ____ måneder.

  Download 29.17 Kb.
  Download 29.17 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Uddrag af Miljøprojekt nr. 470 1999 Standardiseret produktblad for kompost Del 2: Vejledning for komposteringsanlæg

  Download 29.17 Kb.