• Fyzikálně – chemické konstanty
 • Ufy007 Základní fyzikální konstanty
  Download 11.1 Kb.
  Sana07.04.2017
  Hajmi11.1 Kb.

  UFY007

  2. Základní fyzikální konstanty
  ­
  rychlost světla ve vakuu c = 299 792 458 m.s-1 (přesně)
  permeabilita vakua μ0 = 4π .10-7 N.A-2 (přesně)
  permitivita vakua ε0 = 1/μ0.c2 (přesně)

  = 8,854 187 817….10-12 F.m-1


  gravitační konstanta G = 6,673 (10) . 10-11 m3.kg-1s-2
  Planckova konstanta h = 6,626 068 76 (52) . 10-34 J.s
  elementární náboj e = 1,602 176 462 (63) . 10-19 C
  Bohrův magneton μB = 927,400 899 (37) . 10-26 J.T-1
  jaderný magneton μN = 5,050 783 17 (20) . 10-27 J.T-1
  kvantum magnetického toku Φ0 = 2,067 833 636 (81) . 10-15 Wb
  elektron
  hmotnost me = 9,109 381 88 (72) . 10-31 kg
  magnetický moment μe = 9,284 770 1 (31) . 10-24 J.T-1

  = 1,001 159 652 193 (10) μB


  proton
  hmotnost mp = 1,672 621 58 (13) . 10-27 kg

  = 1836,152 667 5 (39) me


  magnetický moment μp = 1,410 606 633 (58) . 10-26 J.T-1

  = 2,792 847 337 (29) μN


  neutron
  hmotnost mn = 1,674 928 6 (10) . 10-27 kg
  magnetický moment μn = 0,966 236 40 (23) . 10-26 J.T-1

  = 1,913 042 72 (45) μN  Fyzikálně – chemické konstanty

  Avogadrovo číslo NA = 6,022 141 99 (47) . 1023 mol-1


  Boltzmannova konstanta k = 1,380 6503 (24) . 10-23 J.K-1
  molární plynová konstanta R = 8,314 472 (15) J.mol-1.K-1
  molární objem ideálního plynu Vm = 22,413 996 (39) . 10-3 m3.mol-1

  (273,15 K, 101 325 Pa)


  Faradayova konstanta F = 96 485,3415 (39) C.mol-1
  Stefanova – Boltzmannova konstanta σ = 5,670 400 (40) . 10-8 W.m-2.K-4
  Rydbergova konstanta R = 10 973 731, 568 549 (83) m-1
  normální atmosféra pn = 101 325 Pa (přesně)
  normální tíhové zrychlení gn = 9,806 65 m.s-2 (přesně)

  (CODATA recommended values of fundamental physical constants: 1998,  P. J. Mohr and B. N. Taylor: Rev. Mod. Phys. 72 (2000) 351)
  Download 11.1 Kb.
  Download 11.1 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ufy007 Základní fyzikální konstanty

  Download 11.1 Kb.