Vazifalari
Download 186.47 Kb.
bet1/37
Sana10.05.2023
Hajmi186.47 Kb.
#58058
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Bog'liq
Iqt. tahlil HEMIS
www.idum.uz Sinf rahbari daftari, saydullayev Kamoliddin , Kamoliddin Saydullayev , FALSAFA 1 topshiriq , UZOQNING DONIDAN YAQINNING, Shaxs, 801-02-03-04-21 TOPSHIRIQ XOM ASHYO BAZA, Zebra chiziq, reyting-daftar-308211102899, 11-sinf ingliz tili, 2-LABORATORIYA, B09Ygh02K3858fQL2ch6q1hNDDrdzaxpSSPoCMdJ-1, tHzkuRZBOVburEGKYxAK0GMfvOwVHZlVsSfJNVPh, vliyanie-iskusstvennogo-intellekta-na-ekonomiku

 1-MAVZU. IQTISODIY TAHLILNING MAZMUNI, PREDMETI VA 
VAZIFALARI


1.1.Korxonalarni boshqarishda iqtisodiy tahlilning ahamiyati
Respublikamizda raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish jarayo-
nida korxonalarning yanada rivojlanishi bevosita ularni boshqarish 
tizimiga bog‘liq. Iqtisodiyotida korxonalar faoliyatini samarali bosh-
qarish uchun esa ular faoliyatini muttasil o‘rganib, tahlil qilib turish kun 
tartibidagi asosiy masalalardan biri bo‘lib hisoblanadi. Shuning uchun 
ham barcha boshqaruv bo‘g‘inlarida iqtisodiy tahlil muhim ahamiyatga 
ega. Chunki iqtisodiy tahlil vositasida axborotlar hamda ma’lumotlar 
o‘rganilib, qayta ishlanib jamiyat hamda alohida olingan korxonalarning 
faoliyati tezkorlik bilan yo‘lga solib turiladi.
Fan-texnika yangiliklari asosida ishlab chiqarishni yangi texnika 
hamda texnologiya bilan ta’minlash, modernizatsiya qilingan ishlab 
chiqarish imkoniyatlaridan jadal foydalanish, boshqaruv tizimini, xo‘-
jalik mexanizmini zamonaviy usullar hamda yangi innovatsion g‘oyalar 
bilan takomillashtirish negizida iqtisodiyotni rivojlantirish hamda shu 
asosda xalqimizning farovonligini yanada yuksaltirish hozirgi davrda 
oldimizda turgan dolzarb vazifalardir. Bu vazifalarni muvaffaqiyatli 
bajarish uchun sanoat korxonalarining faoliyatini har tomonlama hamda 
muntazam tarzda iqtisodiy tahlil qilish zarur.
Iqtisodiy tahlil sanoat korxonalarini boshqarish tizimida oraliq 
bosqichni egallaydi. Shu joyda boshqarish jarayonidagi asosiy uch 
bosqichni alohida ko‘rsatib o‘tish maqsadga muvofiq hisoblanadi: 
1. Axborotlarni (ma’lumotlarni) to‘plash va tayyorlash. 
2. Obyektning holatini iqtisodiy tahlil qilish va uning natijalari 
asosida takliflar kiritish. 
3. Boshqaruv qarorlarini qabul qilish. 
Ko‘rinib turibdiki, qabul qilingan qarorlarning samarasi va sifati 
tahlilning o‘z vaqtida hamda tezkorlik bilan o‘tkazilishiga ko‘p jihatdan 
bog‘liq. Bu yerda asosiy vazifa ana shu uch bosqichni bir-biri bilan 
uzviy ravishda uyg‘unlashtirish hisoblanadi. 
Korxona xo‘jalik faoliyatini boshqarish va uning ustidan nazorat 
ishlarini olib borish uchun rahbarlar kerakli ma’lumotlar bilan ta’-
minlanishi zarur. Buning uchun korxonaning xo‘jalik faoliyati uzluksiz 
kuzatib boriladi. Kuzatish yo‘li bilan olingan ma’lumotlar miqdor 
ko‘rsatkichlarida ifodalanib, istalgan vaqtda foydalanish uchun ular 
o‘ziga xos maxsus tartibda, hisob tizimi usullari va shakllari bo‘yicha 
ro‘yxat qilib boriladi. Bu holat xo‘jalik hisobi tizimining asosiy maz-
munini tashkil qiladi. 
Hozirgi davrda korxona iqtisodini boshqarish ancha murakkab ma-
sala. Chunki boshqariluvchi obyekt shakl va mazmuni hamda boshqaruv 
maqsadiga ko‘ra turli xildir. Lekin barcha holatlarda ham tejamkorlik 
tamoyiliga amal qilish asosiy maqsadlardan biri bo‘lib hisoblanadi. 
Xo‘jalik hisobi tizimida tejamkorlik asosida mehnat vositalaridan 
samarali foydalanish, korxonada mavjud bo‘lgan xomashyo va material-
larni ilmiy asosda sarflash hamda mehnat resurslaridan oqilona foy-
dalanishni taqozo etadi. Bu jarayonda iqtisodiy tahlilni obyektiv va 
natijali bo‘lishi ko‘p jihatdan tahlil ishlarini to‘g‘ri uyushtirish yoki 
tashkil etishga hamda ilmiy asosda rejalashtirishga bog‘liq.
Milliy iqtisodiyotimizni tarkibiy o‘zgartirish jarayonlari korxo-
nalarning tashqi iqtisodiy aloqalari samaradorligini oshirishga va eng 
muhimi tashqi bozor nuqtai nazaridan korxonalarimizning ishiga, ular-
ning mahsuloti sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatilishiga keng yo‘l ochmoqda. 
Chunonchi, korxonalarning mustaqil tarzda tashqi bozorga chiqishi va 
ularning xorijiy korxonalar bilan hamkorlikda faoliyat yuritishlari o‘z 
navbatida bu borada ham iqtisodiy tahlilning o‘ziga xos maxsus 
usullarini ishlab chiqishni va ularni takomillashtirishni taqozo qiladi. 
Respublikamizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohatlar nati-
jasida bozor munosabatlari davr talablari asosida rivojlantirilib tobora 
takomillashtirilib borilmoqda. Bu jarayonda korxonalar: 
• O‘z ishlab chiqarishini modernizatsiya qilish. 
• Texnik yangilash va diversifikatsiya qilish. 
• Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish. 
• Ishlab chiqarish resurslaridan tejamkorlik asosida foydalanish. 
• Rahbar xodimlar va mutaxassislar malakasini oshira borish.
• Ichki va tashqi bozorda o‘z o‘rniga ega bo‘lish kabi ustuvor vazi-
falarni amalga oshirishi zarur. 
Ushbu qayd qilingan dolzarb vazifalarning bajarilishida iqtisodiy 
tahlil ham boshqa fanlar kabi o‘z ahamiyatiga ega. Bu esa o‘z navbatida iqtisodiy tahlilning usullarini ham davr talablari asosida takomillash-
tirishni taqozo qiladi.

Download 186.47 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Download 186.47 Kb.